Home  |  Morning  |  Resources  |  Publications  |  Scripture  |  Menaion  |  Evening

МИНІА, МѢСЯЦЪ ФЕѴРУАРІЙ.
(Кíевъ: Тѵпогра́фія Кíево-Пече́рской Ла́вры, 1893).

Въ 1-й де́нь.
Предпра́зднство Срѣ́тенія Го́спода Бо́га и Спа́са на́шего Іису́са Христа́. И свята́го му́ченика Три́фона.

НА ВЕЧЕРНИ.
На Го́споди, воззва́хъ.., стихи́ры предпра́зднства 3, гла́съ 4. Подо́бенъ: Яко до́бля.

Честна́я гото́вится Це́рковь/ воспрія́ти въ себѣ́ Го́спода,/ я́ко Младе́нца приходя́ща,/ и благода́тію мы́сленно уясня́юща/ вѣ́рнѣйшій сво́й и боголюбе́зный собо́ръ./ Сего́ ра́ди вопіе́тъ:/ Ты́ еси́ сла́ва, и похвала́,/ и украше́ніе исполне́нія моего́, Cло́ве,/ младе́нствовавый пло́тію мене́ ра́ди.

Черто́гъ многосвѣ́тлый,/ и Cѣ́нь пречестна́я,/ и Хра́мъ святы́й и простра́нный,/ вну́трь черто́говъ вводя́щій Це́ркве Го́спода,/ предобруча́етъ Себе́ честнѣ́й Це́ркви Его́,/ и мо́лится при́сно,/ отъ тли́ и бѣ́дъ изба́витися/ и́же вои́стинну Богоро́дицу/ Сію́ непреста́нно сла́вящимъ.

Предпра́зднственную хвалу́/ Христу́ ны́нѣ принесе́мъ,/ Того́ сла́вяще соше́ствіе:/ я́ко Дѣви́ческими рука́ми,/ я́ко Младе́нецъ приноси́мь,/ на ру́ки Симео́на возлещи́ гряде́тъ,/ воззва́ніе содѣва́я всѣ́мъ человѣ́комъ,/ и обожи́ти существо́,/ я́ко Благодѣ́тель и Госпо́дь.

Ины стихи́ры свята́го, гла́съ 1. Подо́бенъ: Всехва́льніи.

Три́фоне всехва́льне,/ сла́дости нетлѣ́нныя/ прича́стникъ на небесѣ́хъ бы́лъ еси́ свѣтлѣ́йшій,/ до́блественными по́двиги/ пострада́лъ еси́, сла́вне,/ и свидѣ́тель и́стины бы́въ,/ Христа́ моли́,/ дарова́ти душа́мъ на́шимъ/ ми́ръ и ве́лію милоcть.

Три́фоне пресла́вне,/ Свѣ́та присносу́щнаго сія́ньми/ свѣтови́денъ ве́сь бы́лъ еси́,/ испрове́ргъ всю́ мра́чную пре́лесть,/ и міроде́ржца тмы́ низложи́въ/ Божеcтвенною благода́тію./ Тѣ́мже моли́,/ дарова́ти душа́мъ на́шимъ/ ми́ръ и ве́лію ми́лость.

Три́фоне всеблаже́нне,/ ра́дости и весе́лія а́нгельскаго сподо́бился еси́,/ отве́рглся кра́сныхъ житія́,/ и душе́вною крѣ́постію вся́ въ ничто́же вмѣни́въ,/ терпѣли́внѣйше соверши́лъ еси́ муче́ніе,/ и мо́лишися о душа́хъ на́шихъ.

Сла́ва, гла́съ 2. Кипріа́ново:

Преоби́дѣлъ еси́ су́щая на земли́, всеблаже́нне Три́фоне честны́й, къ суди́щу му́жески потща́ся, и боре́нія кро́вію ты́ худо́жнѣ, мучениче, го́рдаго низложи́въ, прія́лъ еси́ побѣ́ды вѣне́цъ. Христа́ Бо́га на́шего моля́ о на́съ, не оскудѣ́й, страстоте́рпче, спасти́ся душа́мъ на́шимъ.

И ны́нѣ, гла́съ то́йже. Ге́рманово:

Дне́сь Симео́нъ на ру́ки Го́спода сла́вы пріе́млетъ, Его́же подъ мра́комъ пе́рвѣе Моисе́й ви́дѣ, на горѣ́ Сина́йстѣй скрижа́ли даю́ща ему́. Се́й е́сть Иже во проро́цѣхъ глаго́ляй, и зако́на Творе́цъ; Се́й е́сть, Его́же Дави́дъ возвѣща́етъ, Иже всѣ́мъ стра́шный, имѣ́яй ве́лію и бога́тую ми́лоcть.

На стихо́внѣ стихи́ры, гла́съ 2. Подо́бенъ: До́ме Евфра́ѳовъ.

Воспріими́, о Симео́не, Го́спода сла́вы,/ я́коже извѣсти́лся еси́/ отъ Ду́ха Свята́го:/ се́ бо пріи́де.

Сти́хъ: Ны́нѣ отпуща́еши раба́ Твоего́, Влады́ко, по глаго́лу Твоему́, съ ми́ромъ.

Нося́щи Чи́стая/ и Пречи́cтая Дѣ́ва/ Содѣ́теля и Влады́ку,/ я́ко Младе́нца на рука́хъ,/ въ Це́рковь вхо́дитъ.

Сти́хъ: Свѣ́тъ во открове́ніе язы́ковъ и сла́ву люде́й Твои́хъ Изра́иля.

Ве́ліе и стра́шное та́инство,/ и стра́нное смотре́нія:/ Иже вся́ объе́мляй,/ и младе́нцы созида́яй,/ я́ко Младе́нецъ на рука́хъ но́сится.

Сла́ва, и ны́нѣ, гла́съ то́йже. Самогла́сенъ:

Свяще́ннаго Свяще́нная Дѣ́ва принесе́ во святи́лище святи́телю, просте́ръ же ру́цѣ, Симео́нъ прія́тъ Сего́, ра́дуяся, и возопи́: ны́нѣ отпуща́еши раба́ Твоего́, Влады́ко, по глаго́лу Твоему́, съ ми́ромъ, Го́споди.

Тропа́рь, гла́съ 4:

Му́ченикъ Тво́й, Го́споди, Три́фонъ, во страда́ніи свое́мъ вѣне́цъ прія́тъ нетлѣ́нный отъ Тебе́, Бо́га на́шего: имѣ́яй бо крѣ́пость Твою́, мучи́телей низложи́, сокруши́ и де́моновъ немощны́я де́рзости. Того́ моли́твами спаси́ ду́ши на́ша.

Сла́ва, и ны́нѣ, Тропа́рь предпра́зднства, гла́съ 1. Подо́бенъ: Ли́къ а́нгельскій.

Небе́cный ли́къ небе́сныхъ а́нгелъ, прини́къ на зе́млю, прише́дша зри́тъ, я́ко Младе́нца, носи́ма ко хра́му, Перворожде́нна всея́ тва́ри, отъ Ма́тере Неискусому́жныя, предпра́зднственную у́бо съ на́ми пою́тъ пѣ́снь ра́дующеся.

НА УТРЕНИ.


На Бо́гъ Госпо́дь.., тропа́рь предпра́зднства, два́жды. Сла́ва, свята́го. И ны́нѣ, предпра́зднства.

По 1-й каѳи́cмѣ сѣда́ленъ, гла́съ 1. Подо́бенъ: Красотѣ́ дѣ́вства.

Отъ Дѣ́вы Тя́ воплоще́нна, Христе́, ра́дуяся подъя́тъ свяще́нный Симео́нъ, — ны́нѣ отпуща́еши, — вопія́, — раба́ Твоего́, Влады́ко. Анна же непоро́чная, проро́чица и сла́вная, ны́нѣ исповѣ́даніе и пѣ́ніе прино́ситъ Тебѣ́. Мы́ же, Жизнода́вче, вопіе́мъ Ти́: сла́ва та́ко благоволи́вшему.

Сла́ва, и ны́нѣ, то́йже.

По 2-й каѳи́cмѣ сѣда́ленъ, гла́съ 8. Подо́бенъ: Свирѣ́лей па́стырскихъ.

Роди́лся еси́ на земли́ Собезнача́льный Отцу́, прине́слся еси́ въ це́рковь, Непостижи́мый; ра́дуяся же ста́рецъ на ру́ки Тя́ воспрія́тъ, зовы́й: ны́нѣ отпуща́еши, его́же посѣти́лъ еси́ по глаго́лу Твоему́, благоизво́ливый спасти́, я́ко Бо́гъ, ро́дъ человѣ́ческій.

Сла́ва, и ны́нѣ, то́йже.

Кано́нъ предпра́зднства, со ирмосо́мъ, на 8 и свята́го на 4.

Кано́нъ предпра́зднства. Гла́съ 4.
Пѣ́снь 1.

Ирмо́съ: Мо́ря чермну́ю пучи́ну невла́жными стопа́ми дре́вній пѣшеше́ствовавъ Изра́иль, крестообра́зныма Моисе́овыма рука́ма Амали́кову си́лу въ пусты́ни побѣди́лъ е́сть.

Сердца́ я́коже ру́цѣ вси́ предугото́вльше, приходя́ща дне́сь Христа́ чи́стѣ пріи́мемъ, и Того́ Ду́хомъ Боже́cтвенныхъ дарова́ній наслади́мся.

Две́ри предотве́рзши дне́сь, и́же въ зако́нѣ хра́мъ, Законода́вцу и Содѣ́телю устроя́етъ вхо́ды свѣ́тлы, и гото́витъ честны́я да́ры Ему́ боже́cтвенное хвале́ніе.

Воспою́ Тебѣ́, Го́споди Бо́же мо́й, младе́нствовавшему пло́тію, и зако́ну повину́вшемуся, и спа́сшему человѣ́ка, его́же ра́ди бы́лъ еси́ Человѣ́къ.

Богоро́диченъ: Разумѣ́въ ве́тхій, Пречи́cтая, хра́мъ Тя́, Влады́чице, Влады́цѣ всѣ́хъ и Бо́гу жили́ще чи́сто, ли́къ проповѣ́даше, велича́я сла́ву Твою́.

Инъ кано́нъ му́ченика, его́же краегране́сіе: Сла́дости причасти́тися сподо́би мя́, Три́фоне. Гла́съ 8.
Пѣ́снь 1.

Ирмо́съ: Во́ду проше́дъ, я́ко су́шу, и еги́петскаго зла́ избѣжа́въ, изра́ильтянинъ вопія́ше: Изба́вителю и Бо́гу на́шему пои́мъ.

Вои́стинну Боже́ственныя на небесѣ́хъ сла́дости наслажда́яся, я́ко непобѣди́мь страда́лецъ, твои́ми моли́твами ду́шу мою́ изба́ви отъ страсте́й смуще́нія.

Глаго́лы Боже́ственными огласи́вся, соверши́лъ еси́ сія́, пресла́вне, дѣ́ятельно, святы́ню возлюби́въ, и цѣлому́дріе облобыза́въ.

Бы́лъ еси́ и́стинно па́стырь, пасы́й души́ твоея́ въ му́дрости помышле́нія, ду́ши обраща́я заблужда́ющія, и Бо́гу приводя́, сла́вне.

Богоро́диченъ: Просвѣща́еши мя́ сія́ніемъ мы́сленнымъ, осія́ніе сла́вы ро́ждшая Отчее, Всенепоро́чная Отрокови́це, и мра́къ грѣхо́вный разори́.

Аще е́сть недѣ́ля, катава́сія: Су́шу глубороди́тельную зе́млю...

Пѣ́снь 3.

Ирмо́съ: Весели́тся о Тебѣ́ Це́рковь Твоя́, Христе́, зову́щи: Ты́ моя́ крѣ́пость, Го́споди, и прибѣ́жище и утвержде́ніе.

Взыгра́шася мы́сленно, я́же въ дому́ Бо́жіи ше́ствія, Царя́ Христа́ хотя́ща пло́тію прія́ти.

Яко честны́я, Христу́ предугото́вльше дне́сь, вѣ́рніи, да́ры прія́тны, хвалу́, Сего́ съ ра́достію усря́щемъ.

Ны́нѣ пре́йде сѣ́нь и преды́де и́стина, благода́ти прише́дши, ны́нѣ подыми́ Христа́, Симео́не.

Богоро́диченъ: Преста́ е́же въ сѣ́нехъ и обра́зныхъ начерта́ніихъ вѣща́ніе: Истина бо, Чи́стая, Тобо́ю яви́ся конце́мъ.

Инъ.

Ирмо́съ: Ты́ еси́ утвержде́ніе притека́ющихъ къ Тебѣ́, Го́споди, Ты́ еси́ Свѣ́тъ омраче́нныхъ, и пое́тъ Тя́ ду́хъ мо́й.

Притупи́лъ еси́ си́лу го́рдаго, сла́вный му́чениче Христо́въ, свы́ше одѣ́явся си́лою.

Пло́тію обложе́нъ, шата́нія безпло́тнаго угаси́лъ еси́ врага́, и воплоще́ннаго Бо́га Сло́ва проповѣ́далъ еси́.

Еди́нымъ то́кмо прише́ствіемъ твои́мъ ду́хи лука́вствія отгоня́ются, Ду́ха Свята́го гони́ми благода́тію.

Богоро́диченъ: Имѣ́я Тя́ по́мощь, не постыжду́ся, Пречи́стая Ма́ти Бо́жія, имѣ́я Тя́ предста́тельницу жи́зни моея́, спасу́ся.

Конда́къ му́ченика, гла́съ 8. Подо́бенъ: Яко нача́тки.

Тро́ическою тве́рдостію многобо́жіе разруши́лъ еси́ отъ коне́цъ, всесла́вне, че́стенъ во Христѣ́ бы́въ, и, побѣди́въ мучи́тели во Христѣ́ Спаси́телѣ, вѣне́цъ прія́лъ еси́ му́ченичества твоего́ и дарова́нія Боже́ственныхъ исцѣле́ній, я́ко непобѣди́мь.

И сѣда́ленъ, гла́съ 4. Подо́бенъ: Ско́ро предвари́.

Болѣ́зньми, блаже́нне, наслажда́яся плотски́ми, боже́ственную и неболѣ́зненную пи́щу досто́йно воспрія́лъ еси́, вѣне́цъ безсме́ртія отъ Бо́га пріе́мъ. Тѣ́мже и исцѣле́ній рѣ́ки источа́еши любо́вію прибѣга́ющимъ, му́чениче, въ кро́въ тво́й.

Сла́ва, и ны́нѣ, предпра́зднства, гла́съ 1. Подо́бенъ: Ка́мени запеча́тану.

Сокро́вище вѣ́чное Жи́зни вся́ческихъ, мене́ ра́ди подъ зако́номъ младе́нствовавый, дре́вле начерта́вый на скрижа́лѣхъ зако́нъ на горѣ́ Сина́йстѣй, да вся́ измѣни́ши отъ зако́нныя дре́внія рабо́ты, сла́ва благоутро́бію Твоему́, Спа́се, сла́ва соше́ствію Твоему́, сла́ва смотре́нію Твоему́, еди́не Человѣколю́бче.

Пѣ́снь 4.

Ирмо́съ: Вознесе́на Тя́ ви́дѣвши Це́рковь на Крестѣ́, Со́лнце пра́ведное, ста́ въ чи́нѣ свое́мъ, досто́йно взыва́ющи: сла́ва си́лѣ Твое́й, Го́споди.

На о́блацѣ носи́мь свѣтоно́снѣмъ, пло́тски я́ко Со́лнце Пра́вды, Боже́ственныя зари́ Своя́ предлага́етъ дне́сь, и предъозаря́етъ хра́мъ Сво́й.

Предпра́зднственную хвалу́ Влады́цѣ Це́рковь дне́сь привноша́етъ, и Сего́, я́ко Жениха́, прія́ти свѣ́тло гото́вится, и съ Симео́номъ ра́дуется; чи́ни а́нгельстіи ужасо́шася, зря́ще на рука́хъ ста́рческихъ со Отце́мъ и Ду́хомъ хвали́маго, я́ко Сы́на и Бо́га на́шего.

Богоро́диченъ: Яко ски́нію, Тя́, Пресла́вная Богоро́дице, хотя́щи прія́ти зако́нная сѣ́нь, зако́ну Го́спода, на рука́хъ нося́щую, Твое́ю осія́шеся благода́тію.

Инъ.

Ирмо́съ: Услы́шахъ, Го́споди, смотре́нія Твоего́ та́инство, разумѣ́хъ дѣла́ Твоя́, и просла́вихъ Твое́ Божcтво́.

Зря́щихъ удиви́лъ еси́ терпѣ́нія, блаже́нне, тве́рдостію, му́ки бо претерпѣ́лъ еси́, я́ко въ чужде́мъ стражда́ тѣлеси́, му́дре Три́фоне.

Пита́лся еси́, блаже́нне, ра́нами болѣ́зней біе́мь, ны́нѣ же наслажда́ешися чи́стѣе, присносу́щныя сла́вы насыща́яся.

Стру́жему тѣлеси́ твоему́ желѣ́зныхъ ногте́й острото́ю, вжиля́шеся, чу́дне, твоея́ души́ крѣ́пость, Боже́ственною благода́тію.

Богоро́диченъ: На Тя́ упова́ніе мое́ все́ возлага́ю, Ма́ти Дѣ́во: ду́шу мою́ сохрани́, я́же Бо́га ро́ждшая, Спа́са моего́.

Пѣ́снь 5.

Ирмо́съ: Ты́, Го́споди мо́й, Свѣ́тъ, въ мíръ прише́лъ еси́, Свѣ́тъ Святы́й, обраща́яй изъ мра́чна невѣ́дѣнія вѣ́рою воспѣва́ющія Тя́.

Тя́, Го́споди, пло́тію це́рковь хотя́щи прія́ти, Боже́ственною Твое́ю и неизрече́нною Божества́ заре́ю сла́вно просвѣща́шеся.

Тя́, Го́споди, рука́ми душе́вными сподо́би прія́ти хва́лящія Твое́ смотре́ніе, и на́съ, вѣ́рою пою́щихъ Тя́, пріими́, я́ко Человѣколю́бецъ.

Тя́, Го́споди, ра́достною душе́ю пріе́млющія, пло́тію на́съ ра́ди хотя́ща пріити́, сподо́би съ Симео́номъ благодари́ти Тя́.

Богоро́диченъ: Изба́вльшеся Тебе́ ра́ди сѣно́вныя слу́жбы, Чи́стая, ра́зумомъ и́стиннымъ и вѣ́рою тве́рдою досто́йно Тя́ сла́вимъ.

Инъ.

Ирмо́съ: Утренююще, вопіе́мъ Ти́: Го́споди, спаси́ ны, Ты́ бо еси́ Бо́гъ на́шъ, ра́звѣ Тебе́ ино́го не вѣ́мы.

Куми́ры преле́стныя упраздни́лъ еси́, страстоте́рпче, то́кмо бо возлюби́лъ еси́ Христо́ву о́бразу покланя́тися.

Разумѣ́въ пресвѣ́тлую, сла́вне страстоте́рпче, благода́ть Бо́га на́шего, тоя́ ра́ди пострада́лъ еси́.

Боже́cтвенною озари́вся благода́тію, усе́рдно, страда́льче, Христа́ ра́ди пострада́лъ еси́.

Богоро́диченъ: Неизрече́нно бы́сть зача́тіе Твое́, и рождество́ несказа́нно, пребыла́ бо еси́ Чи́стая Приснодѣ́ва.

Пѣ́снь 6.

Ирмо́съ: Пожру́ Ти со гла́сомъ хвале́нія, Го́споди, Це́рковь вопіе́тъ Ти́, отъ бѣсо́вскія кро́ве очи́щшися, ра́ди ми́лоcти отъ ре́бръ Твои́хъ исте́кшею кро́вію.

Пѣ́сни, я́коже цвѣ́ты, испле́тше дне́сь, предугото́вимъ вѣ́рою благодаре́нія вѣне́цъ боже́ственъ Влады́цѣ, мы́сленно пріити́ хотя́щему.

Ру́ки душе́вныя Бо́гу угото́вимъ, я́коже Симео́нъ ста́рецъ, и въ хра́мъ боже́ственныя сла́вы Его́ приходя́ща, Того́ съ весе́ліемъ воспріи́мемъ.

Творца́ вѣко́въ ста́рецъ, я́ко Младе́нца, пріе́мъ, Бо́га Превѣ́чнаго разумѣ́ и Свѣ́та язы́ковъ, во сла́ву Изра́иля, Христа́.

Богоро́диченъ: Пи́шуще богови́дно тро́стію духо́вною Тя́ проро́цы, Дѣ́во, хра́мъ, и сѣ́нь, и боже́ственный до́мъ Влады́цѣ всѣ́хъ, о Тебѣ́ украша́хуся.

Инъ.

Ирмо́съ: Очи́сти мя́, Спа́се, мно́га бо беззако́нія моя́, и изъ глубины́ зо́лъ возведи́, молю́ся, къ Тебѣ́ бо возопи́хъ, и услы́ши мя́, Бо́же спасе́нія моего́.

Изсуши́въ ме́рзскія же́ртвы, и приноше́нія скве́рная и неи́стовства и́дольская, твои́ми кровьми́, сла́вне, напои́лъ еси́ вся́ Церко́вная благоро́дная, Три́фоне, прозябе́нія.

Стру́пи му́ченичестіи я́ко мѵ́ро благоуха́ютъ, кро́вь страда́лецъ источа́етъ исцѣле́нія, оста́нцы же тѣ́ла ду́ши освяща́ютъ вѣ́рою каса́ющихся и́мъ.

Богоро́диченъ: Яко одушевле́нъ киво́тъ, прія́ла еси́ Сло́во Безнача́льное, я́ко Свято́е Святи́лище Зижди́теля вмѣсти́ла еси́, я́ко Престо́лъ огнезра́ченъ но́сиши Влады́ку, Богома́ти, всея́ тва́ри.

Конда́къ, гла́съ 6:

Со Отце́мъ Сло́во Сы́й неви́димо, ны́нѣ у́бо ви́димь е́сть пло́тію: неизрече́нно отъ Дѣ́вы роди́ся и на ру́ку ста́рчу дае́тся святи́телю. Поклони́мся Тому́ и́стинному Бо́гу на́шему.

Икосъ:

Свяще́нная трапе́за предлага́ется, празднолю́бныхъ собо́ръ дне́сь предпра́зднственная нося́щи зна́менія, Го́спода четыредесятодне́вна, изъ Дѣ́вы стра́шное рождеcтво́, и ста́рца честна́го объя́тіе, и че́стна страда́льца па́мять, предпра́зднственная хвалы́ припѣва́юще и́стинному Бо́гу на́шему.

Пѣ́снь 7.

Ирмо́съ: Въ пещи́ Авраа́мстіи о́троцы перси́дстѣй, любо́вію благоче́стія па́че, не́жели пла́менемъ опаля́еми, взыва́ху: благослове́нъ еси́ въ хра́мѣ сла́вы Твоея́, Го́споди.

Це́рковь предукра́шшися заре́ю мы́сленною, любо́вію Влады́ки всѣ́хъ и Творца́, воспрія́ти Его́ гото́вится, и ра́достная Сему́ плете́тъ восхожде́нія.

Иже въ нѣ́дрѣхъ неопи́санно су́ща Оте́ческихъ Сло́во, Сы́на Своего́ Единоро́днаго, Ма́терніи ру́цѣ нося́щіи въ це́рковь пло́тію, по зако́ну, я́ко Младе́нца вно́сятъ.

Всели́выйся Бо́гъ во чре́во Дѣ́вы, на рука́хъ Симео́на, я́ко на престо́лѣ о́гненнѣмъ, дне́сь сѣди́тъ.

Богоро́диченъ: Ви́дѣша сла́ву Твою́ язы́цы вси́, еди́на Чи́cтая, тѣ́мже тва́рей всѣ́хъ Тя́ благоче́стно Цари́цу ублажа́ютъ, и Богома́терь па́че естества́ непреста́нно сла́вятъ.

Инъ.

Ирмо́съ: Отъ Іуде́и доше́дше, о́троцы, въ Вавило́нѣ иногда́, вѣ́рою Тро́ическою пла́мень пе́щный попра́ша, пою́ще: отце́въ Бо́же, благослове́нъ еси́.

Вѣнцено́сецъ лику́еши съ ли́ки му́ченикъ веселя́ся, пре́лесть бо побѣди́въ сло́вомъ и́стиннымъ, воспѣва́еши ра́дуяся: оте́цъ на́шихъ Бо́же, благослове́нъ еси́.

Влады́ка вся́ческихъ Свои́ми страда́ньми вѣнча́етъ му́ченика, и сего́ водворя́етъ въ се́лѣхъ небе́cныхъ, зову́ща и глаго́люща: оте́цъ на́шихъ Бо́же, благослове́нъ еси́.

Богоро́диченъ: Мла́да нося́щи Младе́нца, пре́жде всѣ́хъ вѣ́къ Бо́га, Всенепоро́чная, изъ Тебе́ воплоще́нна, не преста́й моля́щи спасти́ пою́щія: оте́цъ на́шихъ Бо́же, благослове́нъ еси́.

Пѣ́снь 8.

Ирмо́съ: Ру́цѣ распросте́ръ Даніи́лъ, льво́въ зія́нія въ ро́вѣ затче́; о́гненную же си́лу угаси́ша, добродѣ́телію препоя́савшеся, благоче́стія рачи́тели о́троцы, взыва́юще: благослови́те, вся́ дѣла́ Госпо́дня, Го́спода.

Ру́цѣ распросте́ръ Симео́нъ, и предочи́щъ ду́шу боже́ственными дѣя́ньми, младе́нствовавшаго Го́споди то́кмо за бла́гость прія́тъ, вопія́ съ весе́ліемъ Ему́: благослови́те, вся́ дѣла́ Госпо́дня, Го́спода.

Свѣ́тъ благода́ти Христо́вы просія́ на́мъ, хотя́ ввести́ въ хра́мъ Сво́й, всесѣно́вная начерта́нія претворя́я я́ко Обнови́тель, вои́стинну вопію́щимъ: благослови́те, вся́ дѣла́ Госпо́дня, Го́спода.

Предвѣ́чнаго Бо́га, благоволи́вшаго на́съ ра́ди младе́нствовати, и на рука́хъ пріе́млема бы́ти ста́рца Симео́на, благослови́те, вся́ дѣла́ Госпо́дня, Го́спода.

Богоро́диченъ: Иже за благосты́ню мно́гую вочеловѣ́чся Христо́съ, изъ Тебе́, Пречи́cтая, на́съ ра́ди, прія́тная дне́сь Отцу́ приноша́етъ очище́нія, еди́нъ Сы́й Пречи́стъ и Пренепоро́ченъ, и Тя́ еди́ну Чистѣ́йшую соблюда́я Пресвяту́ю.

Инъ.

Ирмо́съ: Седмери́цею пе́щь халде́йскій мучи́тель, Богочести́вымъ неи́стовно разжже́; си́лою же лу́чшею спасе́ны сія́ ви́дѣвъ, Творцу́ и Изба́вителю вопія́ше: о́троцы, благослови́те, свяще́нницы, воспо́йте, лю́діе, превозноси́те во вся́ вѣ́ки.

Да́же до усѣкнове́нія и опале́нія, да́же до кровепроли́тія, да́же и до сме́ртныя кончи́ны пострада́лъ еси́, сопротивля́яся проти́ву грѣху́, му́чениче Христо́въ, ны́нѣ же жи́знь во Христѣ́ сокрове́нную пріе́мъ, взыва́еши: свяще́нницы, благослови́те, лю́діе, превозноси́те во вся́ вѣ́ки.

На земли́ подвиза́лся еси́, съ нечести́выми боря́ся, проти́ву ле́стнѣй и богобо́рнѣй ле́сти, го́рцѣ ну́дящимъ; на небесѣ́хъ же, Три́фоне, наслажда́ешися, вѣне́цъ нося́, и со а́нгелы лику́еши поя́: о́троцы, благослови́те, свяще́нницы, воспо́йте, лю́діе, превозноси́те Го́спода во вѣ́ки.

Мучи́тельское изобличи́лъ еси́ безбо́жіе, всему́дре, и де́монское богобо́рство угаси́лъ еси́ струя́ми крове́й твои́хъ; въ Тро́ицѣ Еди́наго Бо́га достолѣ́пнѣ и чи́стѣ возвѣща́я и честву́я, взыва́лъ еси́: о́троцы, благослови́те, свяще́нницы, воспо́йте, лю́діе, превозноси́те, во вся́ вѣ́ки.

Богоро́диченъ: Глаго́ломъ Твои́мъ послѣ́дующе, ублажа́емъ, Пречи́стая, Тя́ Блаже́нную, пло́тію ро́ждшую вои́стинну Блаже́ннаго, Свѣ́та живу́щаго незаходи́маго, и Свѣтонаста́вника, и Свѣтода́вца Влады́ку. Его́же о́троцы благословя́тъ, свяще́нницы воспѣва́ютъ и превозно́сятъ во вся́ вѣ́ки.

Пѣ́снь 9.

Ирмо́съ: Ка́мень нерукосѣ́чный отъ несѣко́мыя горы́ Тебе́, Дѣ́во, краеуго́льный отсѣче́ся, Христо́съ, совокупи́вый разстоя́щаяся естества́; тѣ́мъ веселя́щеся, Тя́, Богоро́дице, велича́емъ.

Душе́вными тя́ рука́ми сподо́би мя́, Благодѣ́телю, воспрія́ти, я́коже дре́вле Симео́нъ, и наслади́тися Твоея́ благода́ти: Ты́ бо еси́ Еди́нъ жела́ніе и сла́дость Превозжелѣ́нный.

Мы́сленно вже́гше вси́ добродѣ́телей свѣщи́, любо́вію съ Симео́номъ и Анною, свѣщено́сцы предусря́щемъ, Христу́ хотя́щу пріити́ освяти́ти пою́щія Его́.

Дне́сь въ хра́мѣ Симео́нъ ста́рецъ рука́ми прія́тъ Христа́ Бо́га на́шего, и возопи́ глаго́ля: ны́нѣ отпуща́еши раба́ Твоего́, Влады́ко.

Богоро́диченъ: Па́че су́щихъ воспрія́тъ изъ Тебе́ пло́ть Сло́во Вы́шняго, Чи́стъ Сы́й, приноша́етъ Безнача́льному Отцу́ очище́ніе, и очища́етъ любо́вію Тя́, Бо́жію Ма́терь, велича́ющія.

Инъ.

Ирмо́съ: Тя́ неискусобра́чную Ма́терь Бо́га Вы́шняго, Тя́ па́че ума́ ро́ждшую сло́вомъ вои́стинну Бо́га, вы́шшую пречи́cтыхъ си́лъ, немо́лчными славословле́ніи велича́емъ.

Па́че ви́димыхъ му́ченическое ча́яніе, по́лно безсме́ртнаго наслажде́нія: ви́дится си́хъ наде́жда полна́ благоуха́нія, и ра́дости и свѣ́тлости неизрече́нныя. Тѣ́мже досто́йно ублажа́ются.

Свѣ́тъ бы́лъ еси́ вторы́й, къ Свѣ́ту пе́рвому прибли́жився, заре́ю Его́ просвѣща́емь и вообража́емь, Три́фоне му́дре, и Того́ пода́тельными свѣтлостьми́ сія́я; тѣ́мъ тя́ вси́ ублажа́емъ.

Яви́лся еси́ неужа́сенъ въ по́двизѣхъ, страстоте́рпче, яви́лся еси́ и́стинно тезоимени́тъ боже́ственнѣй и святѣ́й пи́щи, ея́же ны́нѣ воспріе́мля, и я́сно наслажда́яся, спасе́ніе чту́щимъ тя́ на́мъ испроси́.

Богоро́диченъ: Умертви́ мудрова́ніе, Богороди́тельнице, пло́ти моея́, и оживи́ душе́вное умерщвле́ніе, дѣ́йствомъ Истинныя Жи́зни, изъ Тебе́ ро́ждшіяся пло́тію, за неизрече́нное благоутро́біе и спасе́ніе пою́щихъ Тя́.

Свѣти́ленъ. Подо́бенъ: Ду́хомъ во святи́лищи.

Пи́щи наслажда́яся пресла́вныя и боже́cтвенныя, а́нгеломъ единожи́тель бы́лъ еси́, блаже́нне: гу́си пасы́й въ лузѣ́хъ, отъ Бо́га прія́лъ еси́ благода́ть исцѣле́ній, Три́фоне великому́чениче, исцѣля́ти человѣ́ческія не́мощи и неду́ги.

Сла́ва, и ны́нѣ, предпра́зднства:

Отроча́ прине́сши Всенепоро́чная Отрокови́ца во святи́лище, соверши́ти я́же по зако́ну, и Сіе́ на ру́ки я́ко прія́тъ Симео́нъ пра́ведный, проти́ву изрече́ Дѣви́цѣ: Се́й лежи́тъ на паде́ніе и на воста́ніе мно́гимъ, и во зна́меніе въ мíрѣ.

На стихо́внѣ стихи́ры предпра́зднства, гла́съ 2. Подо́бенъ: До́ме Евфра́ѳовъ.

Скве́рны кромѣ́,/ Христо́съ ражда́ется отъ Дѣ́вы,/ я́ко отъ Отца́ нетлѣ́нно,/ Сынъ пре́жде денни́цы,/ Ада́ма избавля́яй.

Сти́хъ: Ны́нѣ отпуща́еши раба́ Твоего́, Влады́ко, по глаго́лу Твоему́, съ ми́ромъ.

Две́ри небе́сныя, отве́рзитеся,/ Христо́съ бо въ це́рковь,/ я́ко Младе́нецъ,/ Ма́терію Дѣ́вою,/ Бо́гу и Отцу́ прино́сится.

Сти́хъ: Свѣ́тъ во открове́ніе язы́ковъ и сла́ву люде́й Твои́хъ Изра́иля.

Воспріими́, о Симео́не,/ Го́спода сла́вы,/ я́коже ти́ извѣсти́ся/ отъ Ду́ха Свята́го:/ се́ бо пріи́де.

Сла́ва, и ны́нѣ, гла́съ то́йже. Самогла́сенъ:

Зижди́тель небесе́ и земли́ на рука́хъ ноша́шеся святы́мъ Симео́номъ ста́рцемъ дне́сь. То́й бо Ду́хомъ Святы́мъ глаго́лаше: ны́нѣ свободи́хся, ви́дѣхъ бо Спа́са моего́.

НА ЛИТУРГІИ.

Блаже́нна отъ кано́новъ, предпра́зднства пѣ́снь 3-я, и свята́го пѣ́снь 6-я. Проки́менъ, гла́съ 7: Возвесели́тся пра́ведникъ о Го́сподѣ и упова́етъ на Него́. Сти́хъ: Услы́ши, Бо́же, гла́съ мо́й, внегда́ моли́ти ми ся къ Тебѣ́. Апо́столъ къ Ри́мляномъ, зача́ло 99. Аллилу́ія, гла́съ 4: Пра́ведникъ, я́ко фи́никсъ, процвѣте́тъ, я́ко ке́дръ, и́же въ Лива́нѣ, умно́жится. Сти́хъ: Насажде́ни въ дому́ Госпо́дни, во дво́рѣхъ Бо́га на́шего процвѣту́тъ. Ева́нгеліе Луки́, зача́ло 51, отъ полу́. Прича́стенъ: Въ па́мять вѣ́чную бу́детъ пра́ведникъ, отъ слу́ха зла́ не убои́тся.

Зри́: Аще случи́тся предпра́зднство Срѣ́тенія Го́сподня въ суббо́ту.

Въ пято́къ ве́чера, по стихи́рахъ, Сла́ва, свята́го. И ны́нѣ, богоро́диченъ пе́рвый, настоя́щаго гла́са.

(Мрк.) Аще ли прилучи́тся предпра́зднство Срѣ́тенія Го́сподня въ недѣ́лю пре́жде недѣ́ли мытаря́ и фарісе́я.

Въ суббо́ту, на ма́лѣй вече́рни, стихи́ры воскре́сны, и Богоро́дицѣ, по обы́чаю. Тропа́рь воскре́сенъ. Сла́ва, и ны́нѣ, богоро́диченъ его́.

На вели́цѣй вече́рни, на Го́споди воззва́хъ.., стихи́ры воскре́сны 3, и восто́ченъ Анато́ліевъ еди́нъ, и предпра́зднства 3, и му́ченика 3. Сла́ва, свята́го. И ны́нѣ, богоро́диченъ настоя́щаго гла́са. На литíи стихи́ры хра́ма, та́же стихи́ры стихо́вныя предпра́зднства вече́рнія. Сла́ва, предпра́зднства, и́же пи́санъ На Го́споди воззва́хъ. И ны́нѣ, и́же пи́санъ на у́трени на стихо́внѣ. На стихо́внѣ стихи́ры воскре́сны. Сла́ва, и ны́нѣ, предпра́зднства. На благослове́ніи хлѣ́бовъ тропа́рь Богоро́дице Дѣ́во.., два́жды, и предпра́зднства, еди́ножды. И чте́ніе.

На у́трени, на Бо́гъ Госпо́дь.., тропа́рь воскре́сенъ, два́жды. Сла́ва, свята́го. И ны́нѣ, предпра́зднства. По каѳи́смахъ сѣда́льны воскре́сны и богоро́дичны и́хъ, и чте́ніе во Ева́нгеліи. Посе́мъ пое́мъ непоро́чны, и ипакои́, и чте́ніе. Степе́нна гла́са. Та́же проки́менъ, и Вся́кое дыха́ніе.., и Ева́нгеліе воскре́сно. Та́же Воскресе́ніе Христо́во... И псало́мъ 50-й и стихи́ра воскре́сна. Кано́нъ воскре́сенъ, со ирмосо́мъ, на 4, и Богоро́дицѣ на два́, и предпра́зднства на 4, и му́ченика на 4. Катава́сія пра́здника: Су́шу глубороди́тельную зе́млю... По 3-й пѣ́сни конда́къ и и́косъ предпра́зднства. И сѣда́ленъ свята́го. Сла́ва, и ны́нѣ, предпра́зднства. По 6-й пѣ́сни конда́къ и и́косъ воскре́сенъ. На 9-й пѣ́сни пое́мъ Честнѣ́йшую... Свѣти́ленъ воскре́сенъ. Сла́ва, му́ченика. И ны́нѣ, предпра́зднства. На хвали́техъ стихи́ры воскре́сны 4, и восто́ченъ Анато́ліевъ еди́нъ, и предпра́зднства 3 стихо́вныя, съ припѣ́вы и́хъ. Сла́ва, стихи́ра ева́нгельская. И ны́нѣ, Преблагослове́нна еси́... Славосло́віе вели́кое. Тропа́рь воскре́сенъ, и ектеніи́, и отпу́стъ, и оглаше́ніе, и обы́чное исхожде́ніе въ притво́ръ, и ча́съ 1-й.

На 1-мъ часѣ́, тропа́рь воскре́сенъ. Сла́ва, предпра́зднства. И ны́нѣ, богоро́диченъ часо́въ. По Отче на́шъ.., конда́къ предпра́зднства, и коне́чный отпу́стъ. На 3-мъ часѣ́, тропа́рь воскре́сенъ. Сла́ва, му́ченика. И ны́нѣ, богоро́диченъ часо́въ. По Отче на́шъ.., конда́къ воскре́сенъ. Та́коже и на про́чихъ часѣ́хъ глаго́лемъ пре́жде тропа́рь воскре́сенъ, а предпра́зднства и му́ченика, премѣня́юще глаго́лемъ тропари́. Конда́къ же глаго́лемъ воскре́сенъ и предпра́зднства, премѣня́юще.

На литургíи, блаже́нна Окто́иха на 4, и предпра́зднства, пѣ́снь 3-я, на 4, и свята́го, пѣ́снь 6-я, на 4. По вхо́дѣ тропа́рь воскре́сенъ, и предпра́зднства, та́же хра́ма свята́го, и му́ченика. Конда́къ воскре́сенъ и хра́ма свята́го. Сла́ва, му́ченика. И ны́нѣ, предпра́зднства. Проки́менъ, Апо́столъ, аллилу́ія и Ева́нгеліе, пре́жде недѣ́ли, пото́мъ свята́го.

(Мрк.) Подоба́етъ вѣ́дати, а́ще случи́тся предпра́зднство Срѣ́тенія Го́сподня въ недѣ́лю фарисе́ову, или́ блу́днаго, или́ мясопу́стную.

Въ суббо́ту, на ма́лѣй вече́рни, стихи́ры воскре́сны и Богоро́дицы, по обы́чаю.

На вели́цѣй вече́рни, стихи́ры воскре́сны 3, и восто́ченъ Анато́ліевъ еди́нъ, и Тріо́ди 3, и предпра́зднства 3. Зри́: Аще ли недѣ́ля мясопу́стная: Стихи́ры воскре́сны 3, и Тріо́ди 4, и предпра́зднства 3. Сла́ва, Тріо́ди. И ны́нѣ, богоро́диченъ 1-й, гла́са. На литíи стихи́ра хра́ма и предпра́зднства, стихо́вна вече́рняя. Сла́ва, Тріо́ди. И ны́нѣ, предпра́зднства, стихо́вны у́треннія. На стихо́внѣ стихи́ры воскре́сны. Сла́ва, Тріо́ди. И ны́нѣ, предпра́зднства. На благослове́ніи хлѣ́бовъ тропа́рь Богоро́дице Дѣ́во.., два́жды и предпра́зднства, еди́ножды. И Бу́ди и́мя Го́сподне.., три́жды. И чте́ніе.

Зри́: А идѣ́же нѣ́сть всено́щнаго бдѣ́нія: По Ны́нѣ отпуща́еши... Тропа́рь воскре́сенъ. Сла́ва и ны́нѣ, предпра́зднства. На повече́ріи, по Досто́йнѣ... и по Отче на́шъ.., конда́къ предпра́зднства. Сла́ва, и ны́нѣ, конда́къ Тріо́ди.

На у́трени, на Бо́гъ Госпо́дь.., тропа́рь воскре́сенъ, два́жды. Сла́ва, и ны́нѣ, предпра́зднства. И про́чее и до кано́на воскре́сно. Кано́нъ воскре́сенъ, со ирмосо́мъ, на 4, и Богоро́дицѣ на два́, и предпра́зднства на 4 и Тріо́ди на 4. Катава́сія пра́здника. Зри́: Аще ли недѣ́ля мясопу́стная: Кано́нъ воскре́сенъ на 4, и предпра́зднства на 4, и Тріо́ди на 6. Катава́сія Тріо́ди. По 3-й пѣ́сни конда́къ и и́косъ предпра́зднства. И сѣда́ленъ Тріо́ди, два́жды. Сла́ва, и ны́нѣ, предпра́зднства. По 6-й пѣ́сни конда́къ и и́косъ Тріо́ди. На 9-й пѣ́сни пое́мъ Честнѣ́йшую... Свѣти́ленъ воскре́сенъ. Сла́ва, Тріо́ди. И ны́нѣ, предпра́зднства. На хвали́техъ стихи́ры воскре́сны 5, и Тріо́ди 3, съ припѣ́вы и́хъ. Зри́: Аще ли недѣ́ля мясопу́стная: И пое́мъ стихи́ры воскре́сны 4, и Тріо́ди, съ припѣ́вы и́хъ, 4. Сла́ва, Тріо́ди. И ны́нѣ, Преблагослове́нна еси́... Славосло́віе вели́кое, тропа́рь воскре́сенъ, и ектеніи́, и отпу́стъ. Та́же Сла́ва, и ны́нѣ, стихи́ра ева́нгельская. И ча́съ 1-й, въ притво́рѣ.

На часѣ́хъ, тропа́рь воскре́сенъ. Сла́ва, предпра́зднства. И ны́нѣ, богоро́диченъ часо́въ. По трисвято́мъ конда́къ предпра́зднства и Тріо́ди, премѣня́юще глаго́лемъ.

На литургíи, блаже́нна гла́са на 4, и Тріо́ди, пѣ́снь 3-я, на 4, и предпра́зднства, пѣ́снь 6-я, на 4. По вхо́дѣ тропа́рь воскре́сенъ, и предпра́зднства. Сла́ва, конда́къ Тріо́ди. И ны́нѣ, предпра́зднства. Проки́менъ гла́са. Апо́столъ, Ева́нгеліе, и прича́стенъ дне́. Свята́го же Три́фона слу́жба пое́тся, егда́ настоя́тель разсу́дитъ.

Зри́: Аще случи́тся предпра́зднство Срѣ́тенія Го́сподня въ суббо́ту мясопу́стную.

Тогда́ пое́мъ слу́жбу предпра́зднства Срѣ́тенія Го́сподня пре́жде въ пято́къ тоя́ недѣ́ли, со святы́ми Ки́ромъ и Іоа́нномъ, и Три́фономъ вку́пѣ. На Го́споди воззва́хъ.., стихи́ры предпра́зднства 3 и безме́здниковъ 3. Сла́ва, безме́здниковъ. И ны́нѣ, предпра́зднства. На стихо́внѣ стихи́ры предпра́зднства. Сла́ва, безме́здниковъ. И ны́нѣ, предпра́зднства.

На у́трени, по каѳи́смахъ сѣда́льны предпра́зднства. Кано́нъ предпра́зднства, со ирмосо́мъ, на 6, и святы́хъ два́ кано́на на 8. Три́фона же стихи́ры на хвали́техъ пое́мъ на 4. Сла́ва, ему́же, пи́сана на Го́споди воззва́хъ... И ны́нѣ, предпра́зднства. На стихо́внѣ предпра́зднства. И про́чее по обы́чаю.

Зри́: Слу́жбу же уме́ршихъ пое́мъ на ряду́ по обы́чаю, въ суббо́ту мясопу́стную, я́коже и всегда́.

(Мрк.) Аще случи́тся предпра́зднство Срѣ́тенія Го́сподня въ понедѣ́льникъ, или́ во вто́рникъ, или́ въ четверто́къ сы́рныя недѣ́ли.

На Го́споди воззва́хъ.., стихи́ры предпра́зднства 3 и свята́го 3. Сла́ва, свята́го. И ны́нѣ, предпра́зднства. На стихо́внѣ Тріо́ди самогла́сенъ два́жды и му́чениченъ. Сла́ва, и ны́нѣ, предпра́зднства. По трисвято́мъ тропа́рь свята́го. Сла́ва, и ны́нѣ, предпра́зднства.

На повече́ріи, по Досто́йнѣ.., конда́къ предпра́зднства.

На у́трени, на Бо́гъ Госпо́дь.., тропа́рь предпра́зднства, два́жды. Сла́ва, свята́го. И ны́нѣ, предпра́зднства. По 1-й каѳи́смѣ ектенія́ и сѣда́ленъ предпра́зднства. По 2-й каѳи́смѣ сѣда́ленъ Тріо́ди безъ ектеніи́. Кано́нъ предпра́зднства, со ирмосо́мъ, на 8 и свята́го на 4. Зри́: А идѣ́же приспѣ́етъ трипѣ́снецъ, и пое́мъ кано́нъ предпра́зднства, со ирмосо́мъ, на 4, и свята́го 3 стиха́ на два́, и Тріо́ди на 8. Катава́сія Тріо́ди. По 3-й пѣ́сни конда́къ, и и́косъ, и сѣда́ленъ свята́го. Сла́ва, и ны́нѣ предпра́зднства. По 6-й пѣ́сни конда́къ и и́косъ предпра́зднства. По 9-й пѣ́сни свѣти́ленъ свята́го. Сла́ва и ны́нѣ, предпра́зднства. На стихо́внѣ Тріо́ди самогла́сенъ, два́жды, и му́чениченъ. Сла́ва, и ны́нѣ, предпра́зднства. По Благо е́сть... и по трисвято́мъ тропа́рь свята́го. Сла́ва, и ны́нѣ, предпра́зднства.

На часѣ́хъ, тропа́рь предпра́зднства. Сла́ва, свята́го. И ны́нѣ, богоро́диченъ часо́въ. По трисвято́мъ конда́къ глаго́лемъ предпра́зднства, непремѣ́нно.

На литургíи, блаже́нна отъ кано́на предпра́зднства, пѣ́снь 3, и свята́го 6-я. По вхо́дѣ тропа́рь предпра́зднства, и хра́ма свята́го, и свята́го. Та́же конда́къ хра́ма свята́го. Сла́ва, свята́го. И ны́нѣ, предпра́зднства. Проки́менъ, Апо́столъ, Ева́нгеліе, и прича́стенъ дне́ и свята́го.

(Мрк.) Подоба́етъ вѣ́дати, а́ще случи́тся предпра́зднство Срѣ́тенія Го́сподня въ сре́ду, или́ въ пято́къ сыропу́стныя недѣ́ли.

Во вто́рникъ ве́чера, на Го́споди воззва́хъ.., стихи́ры предпра́зднства 3 и свята́го 3. Сла́ва, свята́го. И ны́нѣ, предпра́зднства. На стихо́внѣ самогла́сенъ Тріо́ди, два́жды, и му́чениченъ, съ припѣ́вы обы́чными. Сла́ва, и ны́нѣ, предпра́зднства. По трисвято́мъ тропа́рь свята́го. Сла́ва, и ны́нѣ, предпра́зднства. Ектенія́, и покло́ны 3 вели́кія, и отпу́стъ.

Повече́ріе же пое́мъ вели́кое, отъ Внегда́ призва́ти ми́... На не́мже пое́мъ трипѣ́снецъ у́тренній Тріо́ди пе́рвый. по Досто́йнѣ... и по трисвято́мъ конда́къ предпра́зднства, и 3 покло́ны вели́кія, и моли́тва, и обы́чный отпу́стъ.

На у́трени, на Бо́гъ Госпо́дь.., тропа́рь предпра́зднства, два́жды. Сла́ва, свята́го. И ны́нѣ, предпра́зднства. По 1-й каѳи́смѣ сѣда́ленъ предпра́зднства. По 2-й каѳи́смѣ сѣда́ленъ Тріо́ди, два́жды. Сла́ва, и ны́нѣ, крестобогоро́диченъ, безъ ектеніи́. Кано́нъ предпра́зднства, со ирмосо́мъ, на 6, и свята́го на 4, и Тріо́ди на 4. Зри́: Егда́ же пріи́детъ трипѣ́снецъ, и пое́мъ кано́нъ предпра́зднства, со ирмосо́мъ, на 4, и свята́го 3 стиха́ на два́, и Тріо́ди на 8, настоя́щаго кано́на, рядова́я пѣ́снь, на 4 и втора́го трипѣ́снца на 4. Пе́рвый же трипѣ́снецъ предпѣ́тъ на повече́ріи. По 3-й пѣ́сни конда́къ свята́го и сѣда́ленъ его́. Сла́ва, и ны́нѣ, предпра́зднства. По 6-й пѣ́сни конда́къ предпра́зднства и и́косъ. По 9-й пѣ́сни свѣти́ленъ свята́го. Сла́ва, и ны́нѣ, предпра́зднства. На стихо́внѣ Тріо́ди самогла́сенъ, два́жды, и му́чениченъ. Сла́ва, и ны́нѣ, предпра́зднства. Ектенія́, и покло́ны 3 вели́кія, безъ отпу́ста, и ча́съ 1-й.

На 1-мъ часѣ́, тропа́рь предпра́зднства. Сла́ва, свята́го. И ны́нѣ, богоро́диченъ часо́въ. И про́чее все́, по обы́чаю. И по ко́емждо часѣ́ твори́мъ покло́ны 3 вели́кія. На 6-мъ часѣ́, тропа́рь обы́чный и чте́ніе дне́.

Вече́рня же пра́здника быва́етъ во свое́ вре́мя. Си́це пое́мъ слу́жбу предпра́зднства, а́ще случи́тся и въ пято́къ, ве́черъ и у́тро неизмѣ́нно. На повече́ріи, трипѣ́снецъ у́тренній пе́рвый, гла́са 6-го.

Зри́: Аще случи́тся предпра́зднство Срѣ́тенія Го́сподня въ суббо́ту сыропу́стную.

Ве́черъ, каѳи́сма рядова́я. На Го́споди воззва́хъ.., стихи́ры на 6: предпра́зднства 3 и отце́въ Тріо́ди 3. Сла́ва, отце́въ. И ны́нѣ, богоро́диченъ 1-й, гла́са. Вхо́дъ, проки́менъ дне́ и чте́ніе Тріо́ди. И проки́менъ: Да упова́етъ Изра́иль на Го́спода... На стихо́внѣ Тріо́ди самогла́сенъ, два́жды, и му́чениченъ. Сла́ва, отце́въ. И ны́нѣ, предпра́зднства. По Ны́нѣ отпуща́еши... и по трисвято́мъ тропа́рь отце́въ. Сла́ва, и ны́нѣ, предпра́зднства, ектенія́ и отпу́стъ.

На повече́ріи по Досто́йнѣ... и по трисвято́мъ конда́къ отце́въ. Сла́ва, и ны́нѣ, предпра́зднства.

На у́трени, на Бо́гъ Госпо́дь.., тропа́рь предпра́зднства, два́жды. Сла́ва, отце́въ. И ны́нѣ, предпра́зднства. По каѳи́смахъ сѣда́льны о́ба отце́въ. И ны́нѣ, предпра́зднства. Кано́нъ предпра́зднства, со ирмосо́мъ, на 6, ирмо́съ по два́жды, и отце́въ на 8. Катава́сія — ирмо́съ Тріо́ди; вторы́я же пѣ́сни ирмо́съ Тріо́ди пое́мъ еди́ножды, послѣди́ же покрыва́емъ тѣ́мже ирмосо́мъ. По 3-й пѣ́сни конда́къ и и́косъ предпра́зднства. И сѣда́ленъ отце́въ. Сла́ва, и ны́нѣ, предпра́зднства. По 6-й пѣ́сни конда́къ и и́косъ отце́въ. Свѣти́ленъ отце́въ. Сла́ва, и ны́нѣ, предпра́зднства. На хвали́техъ стихи́ры отце́въ на 4. Сла́ва, отце́въ. И ны́нѣ, предпра́зднства. Славосло́віе вели́кое. И про́чее у́трени.

На часѣ́хъ, тропа́рь предпра́зднства. Сла́ва, отце́въ. И ны́нѣ, богоро́диченъ часо́въ. Кондаки́ же предпра́зднства и отце́въ, глаго́лемъ премѣня́юще.

На литургíи, блаже́нна предпра́зднства, пѣ́снь 3-я, на 4, и отце́въ, пѣ́снь 6-я, на 4. По вхо́дѣ тропа́рь предпра́зднства и отце́въ. Сла́ва, конда́къ отце́въ. И ны́нѣ, предпра́зднства. И про́чая вся́ слу́жба дне́ и отце́въ.

Зри́: Му́ченика же Три́фона слу́жба пое́тся на повече́ріи, или́ егда́ настоя́тель разсу́дитъ.

Источникъ: Минíа, мѣ́сяцъ Феѵруа́рій. — Кíевъ: Въ тѵпогра́фіи Кíево-Пече́рской Ла́ѵры, 1893. — Л. 1 – 10 об.