Home  |  Morning  |  Resources  |  Publications  |  Scripture  |  Menaion  |  Evening

МИНІА ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ.
(СПб: Сѵнода́льная Тѵпогра́фія, 1909).

Мѣ́сяца Февруа́рія въ 5-й де́нь.
Слу́жба и́же во святы́хъ отцу́ на́шему Ѳеодо́сію, архіепи́скопу Черни́говскому, чудотво́рцу.

Пи́сана въ се́й кни́зѣ, мѣ́сяца Септе́мврія въ 9-й де́нь:

НА МАЛѢЙ ВЕЧЕРНИ.


На Го́споди воззва́хъ: стихи́ры на 4, гла́съ 6. Подо́бенъ: Все́ отложи́вше.

Наста́, богому́дре Ѳеодо́сіе,/ со́лнца свѣтлѣ́йшій тво́й пра́здникъ,/ вѣ́рныя къ весе́лію созыва́яй/ и луча́ми ра́дости всѣ́хъ просвѣща́яй;/ въ тебѣ́ бо яви́ся сла́ва Христо́ва,/ сла́ва Це́ркве Правосла́вныя,/ ди́вными сія́ющи чудесы́./ Тѣ́мже любо́вію вопіе́мъ ти́:/ моли́ся о на́съ при́сно,/ о́тче свяще́ннѣйшій. Два́жды.

Егда́ пріи́де вре́мя, Бо́гомъ предуста́вленное,/ тогда́ просла́ви тя́ ди́вный во святы́хъ Свои́хъ Бо́гъ./ Bои́стинну бо чу́до пресла́вно:/ на мно́га лѣ́та тѣ́ло твое́ нетлѣ́нно пребы́сть/ и ны́нѣ яви́ся исто́чникъ исцѣле́ній/ всѣ́мъ съ вѣ́рою къ тебѣ́ притека́ющимъ./ Сла́ва Да́вшему ти́ крѣ́пость,/ сла́ва Вѣнча́вшему тя́,/ сла́ва Дѣ́йствующему тобо́ю всѣ́мъ исцѣле́нія.

Свѣ́тло лику́етъ ны́нѣ страна́ Россíйская,/ прославля́ющи святу́ю па́мять твою́,/ о́тче святи́телю Ѳеодо́сіе,/ тя́ бо но́ваго моли́твенника сія́ обрѣ́те/ и те́плаго предста́теля у престо́ла Бо́жія,/ ско́раго въ бѣда́хъ засту́пника/ и немощны́мъ врача́ безме́зднаго./ Сла́ва Дарова́вшему ти́ благода́ть исцѣле́ній,/ сла́ва Просла́вльшему тя́,/ сла́ва Прославля́ющему тобо́ю святу́ю Це́рковь Свою́.

Сла́ва, гла́съ и подо́бенъ то́йже:

Восхва́лимъ дне́сь пѣ́сньми чудотво́рца пресла́внаго,/ его́же Христо́съ Це́ркви Свое́й дарова́,/ извѣству́я и́стину вѣ́ры на́шея правосла́вныя,/ ко обличе́нію су́етная му́дрствующихъ/ и ко вразумле́нію заблужда́ющихся./ Ра́дуйся, о́тче на́шъ святи́телю Ѳеодо́сіе,/ небесе́ церко́внаго звѣздó пресвѣ́тлая;/ ра́дуйся, земли́ Россíйскія чу́дная похвало́;/ ра́дуйся, всѣ́хъ боля́щихъ и скорбя́щихъ ско́рый и ми́лостивый утѣ́шителю;/ ра́дуйся, те́плый моли́твенниче о душа́хъ на́шихъ.

И ны́нѣ, пра́здника или́ богоро́диченъ.

На стихо́внѣ стихи́ры, гла́съ 2. Подо́бенъ: До́ме Евфра́ѳовъ.

До́мъ Ду́ха Свята́го яви́лся еси́,/ преблаже́нне о́тче Ѳеодо́сіе,/ ду́шу и тѣ́ло отъ страсте́й очи́стивъ,/ смире́ніемъ же и любо́вію себе́ украси́въ,/ я́ко досто́йное Тому́ жили́ще.

Сти́хъ: Свяще́нницы Твои́ облеку́тся въ пра́вду,/ и преподо́бніи Твои́ возра́дуются.

Святи́телей похвалó,/ мона́шествующихъ сла́вo,/ о́тче Ѳеодо́сіе,/ предстоя́ престо́лу Пресвяты́я Тро́ицы,/ непреста́нно моли́ся о душа́хъ на́шихъ.

Сти́хъ: Блаже́нъ му́жъ, боя́йся Го́спода,/ въ за́повѣдехъ Eго́ восхо́щетъ зѣло́.

Услы́ши моле́нія твои́хъ ча́дъ,/ о́тче святи́телю Ѳеодо́сіе/ любо́вію къ тебѣ́ притека́ющихъ,/ и серде́чная проше́нія подава́й/ чту́щимъ святу́ю па́мять твою́.

Сла́ва, гла́съ 8:

Отче святи́телю Ѳеодо́сіе, кто́ исповѣ́сть труды́ и по́двиги твоя́, я́же любве́ ра́ди Христо́вы подъя́лъ еси́? Посто́мъ бо и бдѣ́ніемъ, и моли́твою непреста́нною вся́ плотска́я мудрова́нія умертви́лъ еси́; смире́ніемъ же и терпѣ́ніемъ и любо́вію къ бли́жнему во оби́тель Ду́ха Свята́го себе́ угото́валъ еси́. Тѣ́мже и всели́лся еси́ во оби́тели небе́сныя, идѣ́же ны́нѣ водворя́яся, моли́ся при́сно о душа́хъ на́шихъ.

И ны́нѣ, пра́здника.
Аще нѣ́сть пра́здника, богоро́диченъ:

Влады́чице, пріими́ моли́твы ра́бъ Твои́хъ и изба́ви на́съ отъ вся́кія ну́жды и печа́ли.

Тропа́рь, гла́съ 4:

Преудобре́нъ во архіере́ехъ, святи́телю Ѳеодо́сіе, бы́лъ еси́ свѣти́ло своему́ ста́ду, та́же преста́вился еси́ въ вѣ́чныя оби́тели. Умоли́ у престо́ла Царя́ сла́вы изба́витися на́мъ отъ находя́щихъ на ны́ зо́лъ и спасти́ся душа́мъ на́шимъ, свя́те, моли́твами твои́ми.

Сла́ва, и ны́нѣ: пра́здника.
Аще нѣ́сть пра́здника, богоро́диченъ: Еже отъ вѣ́ка утае́нное...

НА ВЕЛИЦѢЙ ВЕЧЕРНИ.


Блаже́нъ му́жъ.., 1-й антифо́нъ. На Го́споди воззва́хъ.., стихи́ры на 8: пра́здника на 4 и свята́го на 4.
Аще нѣ́сть пра́здника, пе́рвыя двѣ́ стихи́ры свята́го глаго́ли по три́жды, тре́тію же два́жды.
Стихи́ры свята́го, гла́съ 2:

Отче святи́телю Ѳеодо́сіе, а́ще и въ та́йныхъ по́двизѣхъ тече́ніе соверши́лъ еси́, оба́че не можа́ше утаи́тися ди́вное благоуха́ніе боголюбе́знаго смире́нія твоего́. Тѣ́мже и яви́лся еси́ свѣти́льникъ пресвѣ́тлый, не подъ спу́домъ сокрыва́емый, но на свѣ́щницѣ Це́ркве Бо́жія поста́вленный и отъ Бо́га прославля́емый, Его́же моли́ о душа́хъ на́шихъ. Два́жды.

Отче святи́телю Ѳеодо́сіе, а́ще и возведе́нъ бы́лъ еси́ на престо́лъ святи́тельскій, я́ко му́жъ, благода́ти испо́лненный, оба́че и простоту́ и́ноческаго житія́ сохрани́лъ еси́, въ до́бромъ послуша́ніи отцу́ твоему́ духо́вному пребыва́я и всѣ́мъ о́бразъ смире́нія явля́я, по о́бразу Го́спода Іису́са, Его́же моли́ о душа́хъ на́шихъ.

Отче богому́дре Ѳеодо́сіе, а́ще и не на до́лзѣ па́стырь Христо́вы Це́рквe бы́лъ еси́, оба́че любо́вь ве́лію отъ па́ствы твоея́ стяжа́лъ еси́, всѣ́хъ любо́вію твое́ю объе́мля и скорбя́щихъ утѣша́я, си́рымъ же и вдови́цамъ на по́мощь притека́я. Тѣ́мже и по блаже́ннѣмъ преставле́ніи твое́мъ къ тебѣ́, я́ко жи́ву су́щу, притека́юще, скорбя́щіи и боля́щіи оби́ліе благода́ти пріе́млютъ, сла́вяще ди́внаго во святы́хъ Свои́хъ Христа́ Бо́га, Его́же моли́ о душа́хъ на́шихъ.

Сла́ва, гла́съ 6:

Человѣ́че Бо́жій и вѣ́рный ра́бе, служи́телю Госпо́день, му́жу жела́ній, сосу́де избра́нный Свята́го Ду́ха, сто́лпе и утвержде́ніе Це́ркве, Ца́рствія наслѣ́дниче, не премолчи́ моля́ся о на́съ ко Го́споду.

И ны́нѣ, пра́здника.
Аще же нѣ́сть пра́здника, богоро́диченъ:

Кто́ Тебе́ не ублажи́тъ, Пресвята́я Дѣ́во? Кто́ ли не воспое́тъ Твоего́ Пречи́стаго Рождества́? Безлѣ́тно бо отъ Отца́ возсія́вый Сы́нъ Единоро́дный, То́йже отъ Тебе́, Чи́стыя, про́йде, неизрече́нно вопло́щся: естество́мъ Бо́гъ Сы́й и естество́мъ бы́въ Человѣ́къ на́съ ра́ди; не во двою́ лицу́ раздѣля́емый, но во двою́ естеству́ несли́тно познава́емый. Того́ моли́, Чи́стая Всеблаже́нная, поми́ловатися душа́мъ на́шимъ.

Вхо́дъ. Проки́менъ дне́ и чте́нія три́.

При́тчей чте́ніе. Глава́ 3.

Па́мять пра́веднаго съ похвала́ми, и благослове́ніе Госпо́дне на главѣ́ его́. Блаже́нъ человѣ́къ, и́же обрѣ́те прему́дрость, и сме́ртенъ, и́же увѣ́дѣ ра́зумъ. Лу́чше бо сію́ купова́ти, не́жели зла́та и сребра́ сокро́вища. Честнѣ́йшая же е́сть ка́меній многоцѣ́нныхъ, все́ же честно́е недосто́йно ея́ е́сть. Долгота́ бо дне́й и лѣ́та живота́ въ десни́цѣ ея́, въ шу́йцѣ же ея́ бога́тство и сла́ва. Отъ у́стъ ея́ исхо́дитъ пра́вда, зако́нъ же и ми́лость на язы́цѣ но́ситъ. Послу́шайте у́бо мене́, о ча́да, честна́я бо реку́, и блаже́нъ человѣ́къ, и́же пути́ моя́ сохрани́тъ: исхо́ди бо мои́ — исхо́ди живота́, и уготовля́ется хотѣ́ніе отъ Го́спода. Сего́ ра́ди молю́ ва́съ и предлага́ю мо́й гла́съ сыново́мъ человѣ́ческимъ. Я́ко а́зъ, прему́дрость, устро́ихъ совѣ́тъ, и ра́зумъ и смы́слъ азъ призва́хъ. Мо́й совѣ́тъ и утвержде́ніе, мо́й ра́зумъ, моя́ же крѣ́пость. Азъ мене́ лю́бящія люблю́, и́щущіи же мене́ обря́щутъ благода́ть. Разумѣ́йте у́бо, незло́бивіи, кова́рство, ненака́заніи же, прилага́йте сердца́. Послу́шайте мене́ и па́ки, честна́я бо реку́, и отве́рзу отъ усте́нъ пра́вая, я́ко и́стинѣ поучи́тся горта́нь мой, ме́рзки же пре́до мно́ю устны́ лжи́выя. Съ пра́вдою вси́ глаго́лы у́стъ мои́хъ, ничто́же въ ни́хъ стро́потно, ниже́ развраще́нно. Вся́ пра́ва су́ть разумѣва́ющимъ и про́ста обрѣта́ющимъ ра́зумъ. Науча́ю бо ва́съ и́стинѣ, да бу́детъ о Го́сподѣ наде́жда ва́ша, и испо́лнитеся Ду́ха.

При́тчей чте́ніе. Главы́ 10 и 11.

Уста́ пра́веднаго ка́плютъ прему́дрость, язы́къ же непра́веднаго поги́бнетъ. Устнѣ́ муже́й пра́ведныхъ ка́плютъ благода́ти, уста́ же нечести́выхъ развраща́ются. Мѣ́рила льсти́вая ме́рзость предъ Го́сподемъ, вѣ́съ же пра́ведный прія́тенъ Ему́. Идѣ́же а́ще вни́детъ досажде́ніе, та́мо и безче́стіе, уста́ же смире́нныхъ поуча́ются прему́дрости. Соверше́ніе пра́выхъ наста́витъ и́хъ, и поползнове́ніе отрица́ющихся упасе́тъ и́хъ. Не по́льзуютъ имѣ́нія въ де́нь я́рости, пра́вда же изба́витъ отъ сме́рти. Умеръ пра́ведный, оста́ви раска́яніе, нару́чна же быва́етъ и посмѣя́тельна нечести́выхъ па́губа. Пра́вда непоро́чнаго исправля́етъ пути́, въ нече́стіе же па́даетъ непра́вда. Пра́вда муже́й пра́выхъ изба́витъ и́хъ, безсовѣ́стіемъ же плѣня́ются беззако́нніи. Сконча́вшуся му́жу пра́ведну, не поги́бнетъ наде́жда, похвала́ же нечести́выхъ поги́бнетъ. Пра́ведникъ отъ ло́ва убѣ́гнетъ, въ него́же мѣ́сто предае́тся нечести́вый. Во устѣ́хъ нечести́выхъ сѣ́ть гра́жданомъ, чу́вство же пра́ведныхъ благопоспѣ́шное. Во благи́хъ пра́ведныхъ испра́вится гра́дъ, и въ поги́бели нечести́выхъ ра́дованіе. Во благослове́ніи пра́выхъ возвы́сится гра́дъ, усты́ же нечести́выхъ раскопа́ется. Руга́ется гра́жданомъ лише́нный ра́зума, му́жъ же му́дрый безмо́лвіе во́дитъ.

Прему́дрости Соломо́ни чте́ніе. Глава́ 4.

Пра́ведникъ, а́ще пости́гнетъ сконча́тися, въ поко́и бу́детъ. Ста́рость бо честна́ не многолѣ́тна, ниже́ въ числѣ́ лѣ́тъ исчита́ется. Сѣди́на же е́сть му́дрость человѣ́комъ, и во́зрастъ ста́рости — житіе́ нескве́рное. Благоуго́денъ Бо́гови бы́въ, возлю́бленъ бы́сть, и живы́й посредѣ́ грѣ́шникъ, преста́вленъ бы́сть. Восхище́нъ бы́сть, да не зло́ба измѣни́тъ ра́зума его́ или́ ле́сть прельсти́тъ ду́шу его́. Раче́ніе бо зло́бы помрача́етъ до́брая и паре́ніе по́хоти, премѣня́етъ у́мъ незло́бивъ. Сконча́вся вма́лѣ, испо́лни лѣ́та до́лга, уго́дна бо бѣ́ Го́сподеви душа́ его́, сего́ ра́ди потща́ся отъ среды́ лука́вствія. Лю́діе же ви́дѣвше и не разумѣ́вше, ниже́ поло́жше въ помышле́ніи таково́е, я́ко благода́ть и ми́лость въ преподо́бныхъ Его́ и посѣще́ніе во избра́нныхъ Его́.

На литíи стихи́ры, гла́съ 2. Подо́бенъ: Егда́ отъ дре́ва.

Егда́ преста́вился еси́ отъ земны́хъ въ небе́сная,/ о́тче святи́телю Ѳеодо́сіе,/ тогда́ ди́вный во святы́хъ Свои́хъ Бо́гъ/ исцѣле́ній благода́ть тебѣ́ дарова́./ Яви́лъ бо ся еси́ боля́щему архіере́ю Іоа́нну/ и, во у́тріе священнодѣ́йствовати ему́ повелѣ́въ,/ а́біе того́ здра́ва сотвори́лъ еси́./ Тѣ́мже и ра́достнѣ покланя́яся моще́мъ твои́мъ,/ со умиле́ніемъ взыва́ше:/ сла́ва Прославля́ющему святы́я Своя́.

Всѣ́мъ предста́тельствуеши, святи́телю,/ притека́ющимъ съ вѣ́рою подъ кро́въ тво́й:/ явля́еши бо ся въ ско́рбехъ утѣ́шитель,/ въ болѣ́знехъ благода́тный вра́чь,/ на пути́ спасе́нія наста́вникъ прему́дрый,/ о всѣ́хъ предъ Бо́гомъ моли́твенникъ теплѣ́йшій./ Сего́ ра́ди, любо́вію чту́ще святу́ю па́мять твою́,/ къ тебѣ́, я́ко отцу́ премилосе́рдому, взыва́емъ:/ моли́ о на́съ, святи́телю Ѳеодо́сіе.

Сла́ва, гла́съ 3:

Ди́вная и пресла́вная чудеса́ яви́ тобо́ю чуде́съ Бо́гъ, о́тче Ѳеодо́сіе, егда́ честны́я твоя́ и многоцѣле́бныя мо́щи просла́вити благоволи́: слѣпíи бо прозира́ху, нѣмíи благоглаго́ливи быва́ху, разсла́бленніи и хро́міи исцѣля́хуся, и вся́ка не́мощь и болѣ́знь си́лою Бо́жіею прогоня́шеся, и отъ всѣ́хъ и́мя Бо́жіе прославля́шеся: тобо́ю бо я́вѣ посѣти́ Госпо́дь зе́млю Россíйскую, тобо́ю и мы́ ви́дѣхомъ вели́чія Бо́жія. Тѣ́мже, благоговѣ́йнѣ чту́ще святу́ю па́мять твою́, къ тебѣ́ припа́даемъ и тебѣ́ мо́лимся: моли́ся о спасе́ніи ду́шъ на́шихъ.

И ны́нѣ, пра́здника. Аще же нѣ́сть пра́здника, богоро́диченъ, гла́съ то́йже:

Богоро́дице и предста́тельство всѣ́хъ моля́щихся Тебѣ́, о Тебѣ́ дерза́емъ и Тобо́ю хва́лимся, къ Тебѣ́ прибѣга́емъ и Тебѣ́ мо́лимся: моли́ся о спасе́ніи ду́шъ на́шихъ.

На стихо́внѣ стихи́ры, гла́съ 5. Подо́бенъ: Ра́дуйся.

Ра́дуйся, святи́телю Ѳеодо́сіе,/ Це́ркве Россíйскія пресла́вное украше́ніе,/ гра́да Черни́гова свѣ́тлая похвало́,/ Правосла́вія сто́лпе непоколеби́мый,/ во обличе́ніе мудрова́ній нечести́выхъ отъ Бо́га прославля́емый/ и чудотво́рецъ явля́емый./ Ра́дуйся, но́вый на́шъ моли́твенниче предъ Бо́гомъ,/ Ему́же вы́ну предстоя́ со всѣ́ми святы́ми,/ моли́ся о спасе́ніи ду́шъ на́шихъ.

Сти́хъ: Честна́ предъ Го́сподемъ/ сме́рть преподо́бныхъ Его́.

Ра́дуйся, свяще́нная главо́,/ и́ноковъ наста́вниче богому́дрый,/ отъ ю́ности Христа́ возлюби́вый/ и и́го Его́ благо́е съ ра́достію понесы́й;/ ра́дуйся, не сло́вомъ то́кмо,/ но па́че дѣ́ломъ и о́бразомъ житія́ твоего́ всѣ́хъ къ Бо́гу приводя́й,/ Ему́же и ны́нѣ предстоя́,/ моли́ся о ча́дѣхъ твои́хъ,/ вѣ́рою и любо́вію чту́щихъ святу́ю па́мять твою́,/ о́тче святи́телю Ѳеодо́сіе.

Сти́хъ: Свяще́нницы Твои́ облеку́тся въ пра́вду,/ и преподо́бніи Твои́ возра́дуются.

Ра́дуйся, архіере́ю Бо́жій,/ добро́тами святи́тельства преукраше́нный/ и добродѣ́телію сія́яй;/ ра́дуйся, смире́нія зерца́ло,/ кро́тости и незло́бія свѣ́тлый о́бразе,/ любве́ же неистощи́мое сокро́вище;/ ра́дуйся, и по кончи́нѣ твоея́ па́ствы не оста́вивый,/ но при́сно то́й благодѣ́тельствуяй/ и, я́ко оте́цъ чадолюби́вый, явля́яйся./ Тѣ́мже и мы́, па́мять твою́ пра́зднующе,/ къ тебѣ́, я́ко отцу́, прибѣга́емъ/ и любо́вію къ тебѣ́ взыва́емъ:/ моли́ о на́съ, о́тче на́шъ,/ во е́же спасти́ся душа́мъ на́шимъ.

Сла́ва, гла́съ и подо́бенъ то́йже:

Пріиди́те, христоно́сніи лю́діе,/ пѣ́сньми вѣнча́имъ но́ваго чудотво́рца пречу́днаго,/ его́же ди́вный во святы́хъ Свои́хъ Христо́съ просла́ви/ и те́плаго предста́теля земли́ Россíйстѣй дарова́./ Ра́дуйся, о́тче на́шъ Ѳеодо́сіе,/ ско́рый въ ско́рбехъ на́шихъ утѣ́шителю;/ ра́дуйся, боля́щихъ врачу́ преми́лостивый;/ ра́дуйся, всѣ́мъ и коему́ждо я́же ко спасе́нію у Го́спода испроси́ти гото́вый./ И ны́нѣ, предстоя́ престо́лу вели́чествія Его́,/ я́ко вѣ́рный и до́брый слуга́ Госпо́день,/ въ ра́дость Го́спода своего́ призва́нный,/ Того́ моли́ о спасе́ніи ду́шъ на́шихъ.

И ны́нѣ, пра́здника.
Аще же нѣ́сть пра́здника, богоро́диченъ: Хра́мъ и две́рь еси́...

На благослове́ніи хлѣ́бовъ: Тропа́рь святи́телю, два́жды пи́санъ на ма́лѣй вече́рни и пра́здника, еди́ножды. Аще же нѣ́сть пра́здника: Богоро́дице Дѣ́во...

НА УТРЕНИ.


На Бо́гъ Госпо́дь: Тропа́рь пра́здника, два́жды. Сла́ва, свято́му. И ны́нѣ, пра́здника.
Аще же нѣ́сть пра́здника: Тропа́рь свято́му, два́жды. Сла́ва, и ны́нѣ, богоро́диченъ: Еже отъ вѣ́ка утае́нное...

По 1-мъ стихосло́віи сѣда́ленъ, гла́съ 6:

Якоже иногда́ прикоснове́ніемъ оме́тъ Христо́выхъ исцѣля́хуся неду́жніи, и я́коже главотя́жи и убру́сцы Па́вловы врачева́ху болѣ́зни неисцѣ́льныя, си́це и ны́нѣ мно́зи боля́щіи исцѣля́ются, оде́жды твоея́ косну́вшеся, е́юже облече́ны бы́ша мо́щи твоя́, святи́телю Ѳеодо́сіе. Тѣ́мже, ра́дующеся и сла́вяще Бо́га, любо́вію вопіе́мъ ти́: исцѣли́ и на́ша болѣ́зни душе́вныя и тѣле́сныя моли́твами твои́ми, всеблаже́нне. Два́жды.

Сла́ва, и ны́нѣ, пра́здника, или́ богоро́диченъ, гла́съ то́йже:

Безпомо́щнымъ крѣ́пость Ты́ еси́ вои́стину, Пресвята́я Дѣ́во Ма́ти, отсю́ду смире́нніи Тобо́ю возвыша́емся, о Тебѣ́ высо́цѣ держи́мся, всѣ́мъ бо Ты́ еси́ Покро́въ и къ Бо́гу Хода́таица.

По 2-мъ стихосло́віи сѣда́ленъ, гла́съ 4:

Ересе́мъ умножа́ющимся и ду́ши просты́я смуща́ющимъ, тебе́, я́ко свидѣ́теля и́стины нело́жна, яви́ Христо́съ Госпо́дь въ Це́ркви Свое́й, не словесы́ любому́дрія суему́дріе человѣ́ческое побѣжда́юща, но нетлѣ́ніемъ моще́й твои́хъ, чудесы́ и зна́меніи мно́гими вѣ́ру святу́ю утвержда́юща, въ ра́дость и спасе́ніе всѣ́хъ любо́вію чту́щихъ святу́ю па́мять твою́, о́тче святи́телю Ѳеодо́сіе, и вы́ну пою́щихъ Бо́гу: сла́ва Прославля́ющему святы́я Своя́. Два́жды.

Сла́ва, и ны́нѣ, пра́здника, или́ богоро́диченъ, гла́съ то́йже:

Дѣ́во Всенепоро́чная, Яже Пресу́щнаго Бо́га ро́ждшая, со святи́телемъ Ѳеодо́сіемъ Того́ непреста́нно моли́ оставле́ніе прегрѣше́ній да́ти на́мъ пре́жде конца́, вѣ́рою и любо́вію пою́щимъ по до́лгу, еди́на Всепѣ́тая.

Велича́ніе святи́телю:

Велича́емъ тя́, святи́телю о́тче Ѳеодо́сіе, и чте́мъ святу́ю па́мять твою́, ты́ бо мо́лиши за на́съ Христа́ Бо́га на́шего.

Псало́мъ избра́нный святи́тельскій: Услы́шите сія́ вся́ язы́цы...

По поліеле́и сѣда́ленъ, гла́съ 6:

Вои́стину па́стырь и оте́цъ и наста́вникъ благода́тный и по успе́ніи твое́мъ показу́ешися, о́тче на́шъ Ѳеодо́сіе, явля́яся бо боля́щимъ во снѣ́, поуча́еши тѣ́хъ почита́ти Це́рковь Бо́жію и тоя́ боже́ственныя уста́вы, причаща́тися же Та́инъ Бо́жіихъ во спасе́ніе души́, и моле́нія ко Пречи́стѣй Ма́тери Бо́жіей возноси́ти, съ Не́юже моли́ся при́сно о спасе́ніи ду́шъ на́шихъ. Два́жды.

Сла́ва, и ны́нѣ, пра́здника, или́ богоро́диченъ, гла́съ то́йже:

Ско́рый Тво́й покро́въ, и по́мощь, и ми́лость покажи́ на рабы́ Твоя́, и во́лны, Чи́стая, укроти́ су́етныхъ помысло́въ, и па́дшую мою́ ду́шу возста́ви, Богоро́дице, вѣ́мъ бо, вѣ́мъ, Дѣ́во, я́ко мо́жеши, ели́ка хо́щеши.

Та́же степе́нна, 1-й антифо́нъ 4-го гла́са. Проки́менъ, гла́съ 4: Честна́ предъ Го́сподемъ/ сме́рть преподо́бныхъ Его́. Сти́хъ: Что́ возда́мъ Го́сподеви о всѣ́хъ, я́же воздаде́ ми? Ева́нгеліе Іоа́нна, зача́ло 36.

По 50-мъ псалмѣ́ стихи́ра, гла́съ 6:

Уго́дниче Бо́жій, соприча́стниче Христо́въ, святи́телю Ѳеодо́сіе, по и́мени твоему́ та́ко и житіе́ твое́: всего́ бо себе́ въ да́ръ Бо́гу принося́, да́ръ Бо́жій вои́стину земли́ Россíйстѣй яви́лся еси́. Жи́знь твоя́ сла́вна бы́сть и успе́ніе со святы́ми, моли́ о душа́хъ на́шихъ.

Кано́нъ пра́здника со ирмосо́мъ на 6, и свята́го на 8, гла́съ 8.
Аще пра́здника нѣ́сть: пара́клисисъ Богоро́дицѣ со ирмосо́мъ на 6, и свята́го на 8, гла́съ 8.

Пѣ́снь 1.

Ирмо́съ: Во́ду проше́дъ, я́ко су́шу, и еги́петскаго зла́ избѣжа́въ, изра́ильтянинъ вопія́ше: Изба́вителю и Бо́гу на́шему пои́мъ.

Пріими́ хвале́ніе, отъ у́стъ недосто́йныхъ тебѣ́ приноси́мое, и возда́ждь те́плыми твои́ми моли́твами къ Бо́гу чту́щимъ святу́ю па́мять твою́, о́тче на́шъ Ѳеодо́сіе.

Отъ ю́ности Го́спода возлюби́лъ еси́, чистоту́ непоро́чну сохраня́я, отъ дѣ́тства Тому́ прилѣпи́лся еси́ чи́стою твое́ю душéю, въ простотѣ́ и незло́біи се́рдце твое́ соблюда́я. Тѣ́мже и ча́до Бо́жіе вои́стинну бы́лъ еси́, свя́те Ѳеодо́сіе.

Бла́го е́сть му́жу, егда́ во́зьметъ яре́мъ въ ю́ности свое́й, глаго́летъ Писа́ніе. Сему́ глаго́лу послѣ́дуя, съ ра́достію и́го Госпо́дне отъ ю́ности воспрія́лъ еси́ и бы́лъ еси́ и́нокъ преизря́дный, блаже́нне Ѳеодо́сіе.

Богоро́диченъ: Пресвята́я Дѣ́во, Ма́ти Бо́жія, Засту́пнице на́ша непосты́дная, спаси́, услы́ши на́съ, страстьми́ лю́тѣ одержи́мыхъ, и да́ждь ру́ку по́мощи моли́твами Твои́ми.

Пѣ́снь 3.

Ирмо́съ: Небе́снаго кру́га Верхотво́рче, Го́споди, и Це́ркве Зижди́телю, Ты́ мене́ утверди́ въ любви́ Твое́й, жела́ній кра́ю, вѣ́рныхъ утвержде́ніе, еди́не Человѣколю́бче.

Блаже́ни ни́щіи ду́хомъ, глаго́летъ Госпо́дь; сему́ спаси́тельному глаго́лу внима́я, па́че всѣ́хъ добродѣ́телей нищету́ духо́вную потща́лся еси́ стяжа́ти, преподо́бне, возлюби́въ ту́ю, я́ко огра́ду крѣ́пку отъ вся́каго искуше́нія и я́ко боголюбе́зную ма́терь всѣ́хъ добродѣ́телей.

Позна́въ, я́ко отъ послуша́нія ражда́ется смире́ніе, отъ смире́нія же безстра́стіе, всѣ́мъ се́рдцемъ возлюби́лъ еси́ послуша́ніе, во все́мъ во́лю свою́ и злы́я по́мыслы отсѣка́я. Тѣ́мже и безстра́стія дости́глъ еси́, угото́вавъ ду́шу твою́ въ чи́стую оби́тель Ду́ха Пресвята́го.

Кро́тость ве́лію стяжа́лъ еси́, богому́дре Ѳеодо́сіе, вся́ ско́рбная благоду́шнѣ претерпѣва́я, вся́кую оби́ду и уничиже́ніе въ молча́ніи любо́вію покрыва́я. Сего́ ра́ди и прія́лъ еси́ наслѣ́діе на земли́ живы́хъ, идѣ́же пра́ведніи во вѣ́ки пребыва́ютъ, сла́вяще Го́спода Іису́са.

Богоро́диченъ: Не и́мамы дерзнове́нія къ Сы́ну и Бо́гу Твоему́, Пресвята́я Влады́чице, не и́мамы дерзнове́нія и къ Тебѣ́, Пренепоро́чная, грѣхми́ при́сно оскверня́еми, а́ще не Сама́ Ты́, Премилосе́рдая Ма́ти, воззове́ши на́съ, заблу́ждшихъ, къ покая́нію, наде́ждею спасе́нія отрѣва́ющи отъ на́съ вся́кое уны́ніе и разлѣне́ніе.

Конда́къ и и́косъ пра́здника.
Сѣда́ленъ, гла́съ 4:

Яви́лся еси́ свѣти́льникъ благода́тный, о́тче на́шъ Ѳеодо́сіе, ти́химъ свѣ́томъ смире́нія и любве́ сія́яй и на́съ любо́вію твое́ю озаря́яй. Тѣ́мже и мы́, любо́вію чту́ще па́мять твою́, вопіе́мъ ти́: моли́ о на́съ, святи́телю Бо́жій, новоявле́нный чудотво́рче. Два́жды.

Сла́ва, и ны́нѣ, пра́здника, или́ богоро́диченъ, гла́съ то́йже:

Мно́гими прегрѣше́ніи у́мъ помраче́нъ иму́ще, вопіе́мъ ко Твоему́ крѣ́пкому заступле́нію, Богоро́дице Дѣ́во: просвѣти́ о́чи ду́шъ на́шихъ и возсія́й на́мъ покая́нія зарю́, моли́твами уго́дника твоего́ святи́теля Ѳеодо́сія, еди́на Чи́стая и Благослове́нная.

Пѣ́снь 4.

Ирмо́съ: Ты́ моя́ крѣ́пость, Го́споди, Ты́ моя́ и си́ла, Ты́ мо́й Бо́гъ, Ты́ мое́ ра́дованіе, не оста́вль нѣ́дра Отча, и на́шу нищету́ посѣти́въ. Тѣ́мъ съ проро́комъ Авваку́момъ зову́ Ти: си́лѣ Твое́й сла́ва, Человѣколю́бче.

Не́мощію отягче́нъ и ста́ростію претружде́нъ бы́въ, архипа́стырь Ла́зарь пе́рвѣе у́бо сослужи́теля, послѣди́ же и наслѣ́дника себѣ́ устроя́етъ тя́, святи́телю Ѳеодо́сіе, и це́ркви Черни́говстѣй свѣти́льника, ю́же моли́твами твои́ми просвѣща́й во вся́ вѣ́ки.

Вои́стинну че́сти и вла́сти святи́тельскія досто́инъ яви́лся еси́, о́тче Ѳеодо́сіе, сло́вомъ прему́дръ бы́въ, житіе́мъ же добродѣ́теленъ, въ Боже́ственныхъ Писа́ніихъ иску́сенъ и слове́сныя о́вцы наставля́ти зѣло́ дово́ленъ.

Благоче́стіемъ украша́яся и въ духо́внѣмъ жи́тельствѣ всѣ́мъ лю́демъ страны́ Черни́говскія извѣ́стенъ бы́въ, единоду́шнѣ тѣ́ми избра́нъ бы́лъ еси́ въ вели́кое служе́ніе Це́ркви Бо́жіей, о́тче Ѳеодо́сіе, ю́же и ны́нѣ назира́й твои́ми моли́твами.

Богоро́диченъ: Мно́го мо́жетъ моли́тва пра́веднаго поспѣшеству́ема, глаго́летъ Іа́ковъ, бра́тъ Госпо́день. Мно́го мо́жетъ и моли́тва святи́теля Ѳеодо́сія, споспѣшеству́ема Твое́ю Ма́тернею моли́твою, Пресвята́я Влады́чице Богоро́дице: еси́ бо предста́тельство, и покро́въ, и заступле́ніе на́ше, Благода́тная.

Пѣ́снь 5.

Ирмо́съ: Вску́ю мя́ отри́нулъ еси́ отъ лица́ Твоего́, Свѣ́те незаходи́мый, и покры́ла мя́ е́сть чужда́я тма́ окая́ннаго? Но обрати́ мя, и къ свѣ́ту за́повѣдей Твои́хъ пути́ моя́ напра́ви, молю́ся.

Ра́довахуся лю́діе гра́да Черни́гова, зря́ще тебе́ свѣ́тлостію са́на святи́тельскаго облече́на, и ку́пно со архипа́стыремъ Ла́заремъ престо́лу благода́ти Бо́жія предстоя́ща, и преподо́бныя своя́ ру́цѣ о па́ствѣ воздѣ́юща, и, Христа́ благодаря́ще, сердцы́ свои́ми умиля́хуся.

Образъ бы́лъ еси́ все́й богода́ннѣй па́ствѣ твое́й, сло́вомъ и житіе́мъ, любо́вію и ду́хомъ, вѣ́рою и чистото́ю. Сего́ ра́ди не то́чію о́вцы твоя́ любо́вію къ тебѣ́ прилѣпля́хуся, но и иносла́вніи тя́ я́ко человѣ́ка Бо́жія, о́тче на́шъ Ѳеодо́сіе, почита́ху.

Па́стырь вои́стинну до́брый слове́сному ста́ду твоему́, святи́телю Ѳеодо́сіе, бы́лъ еси́, ду́шу твою́ за о́вцы твоя́ положи́ти гото́вый. Тѣ́мже и яви́лся еси́ оби́димымъ у́бо засту́пникъ непреобори́мый, пра́вды же ревни́тель неустраши́мый, си́льныхъ мíра сего́ съ любо́вію облича́я и пасо́мыхъ свои́хъ оте́чески вразумля́я, заблу́ждшія же на пу́ть пра́вый прему́дрѣ наставля́я.

Богоро́диченъ: Умерщвле́нную ду́шу мою́ оживи́, па́дшую возста́ви, уязвле́нную исцѣли́, у́мъ мо́й просвѣти́, искуше́ній во́лны укроти́, Ма́ти Бо́жія, Дѣ́во Пресвята́я, и спаси́ мя моли́твами Твои́ми, Пречи́стая.

Пѣ́снь 6.

Ирмо́съ: Моли́тву пролію́ ко Го́споду и Тому́ возвѣщу́ печа́ли моя́, я́ко зо́лъ душа́ моя́ испо́лнися и живо́тъ мо́й а́ду прибли́жися, и молю́ся, я́ко Іо́на: отъ тли́, Бо́же, возведи́ мя.

Отъ ю́ности и́нокъ преизря́дный бы́въ, и́ноческія оби́тели съ любо́вію созида́лъ еси́ и вся́ на по́льзу житія́ и́ноческаго въ тѣ́хъ благоустроя́лъ еси́, всѣ́хъ при́сно къ Бо́гу наставля́я оте́ческими твои́ми поуче́ньми, о́тче на́шъ, Ѳеодо́сіе богому́дре.

Благолѣ́пнѣ ду́шу твою́ во хра́мъ Ду́ха Бо́жія добродѣ́тельми устроя́я, благолѣ́піе до́му Бо́жія возлюби́лъ еси́ и, всеусе́рдное попече́ніе о то́мъ имѣ́я, еще́ и хра́мы но́вы созида́лъ еси́ во сла́ву Творца́ и Бо́га, мíръ ве́сь несказа́нною красото́ю благоукраси́вшаго.

Ра́достію а́нгельскою, святи́телю Бо́жій, ра́довался еси́, егда́ ча́да твоя́ во и́стинѣ ходя́ща ви́дѣлъ еси́, и, я́коже оте́цъ чадолюби́вый, се́рдцемъ твои́мъ о заблужда́ющихся скорбѣ́лъ еси́ и о спасе́ніи всѣ́хъ моли́тву твори́лъ еси́, вся́ любо́вію объе́мля и о всѣ́хъ предста́тельствуя, о́тче на́шъ, святи́телю Ѳеодо́сіе.

Богоро́диченъ: Пріиди́те, вси́ вѣ́рніи, припаде́мъ къ те́плѣй Засту́пницѣ ро́да на́шего, Ма́тери Бо́жіей, и во умиле́ніи се́рдца воззове́мъ: Пресвята́я Влады́чице Богоро́дице, покры́й на́съ благода́тнымъ покро́вомъ Твои́мъ и моли́твами Твои́ми изба́ви на́съ отъ вся́каго зла́.

Конда́къ, гла́съ 4:

Па́стырей Нача́льнику Христу́ труди́лся еси́, святи́телю Ѳеодо́сіе, на па́жити духо́внѣй слове́сныя твоя́ о́вцы пита́я, и цѣле́бенъ да́ръ отъ Христа́ Спа́са прія́лъ еси́, во е́же не́мощи душе́вныя и тѣле́сныя цѣли́ти всѣ́хъ, съ вѣ́рою къ цѣле́бнымъ твои́мъ моще́мъ приходя́щихъ. Тѣ́мже и ны́нѣ, свя́тe, моли́ся всѣ́мъ и́мя твое́ призыва́ющимъ отъ навѣ́товъ вра́жіихъ спасти́ся и поми́ловатися душа́мъ на́шимъ.

Икосъ:

Да́ръ Бо́жій вои́стину яви́лся еси́ земли́ Россíйстѣй, свя́тe Ѳеодо́сіе, отъ ю́ности бо себе́ Бо́гу возложи́въ, по́двигомъ до́брымъ до конца́ подвиза́лся еси́ и дарова́нія ве́лія прія́лъ еси́, благода́ти сосу́дъ бы́въ избра́нный. Тѣ́мже, я́ко въ житіи́ твое́мъ, та́ко наипа́че по блаже́ннѣмъ успе́ніи, предстоя́ престо́лу Пресвяты́я Тро́ицы, со дерзнове́ніемъ воздѣ́еши преподо́бныя твоя́ ру́цѣ, о па́ствѣ твое́й и о Благочести́вѣйшемъ ИМПЕРАТОРѢ на́шемъ и о все́й земли́ Россíйстѣй те́плѣ моля́ся. Сего́ ра́ди, съ вѣ́рою и любо́вію къ тебѣ́ притека́юще, вси́ скорбя́щіи неоску́дно утѣше́ніе пріе́млютъ и боля́щіи исцѣле́ній сподобля́ются. Съ ни́миже и мы́ тебѣ́, я́ко чадолюби́вому отцу́, взыва́емъ: моли́, свя́те, о призыва́ющихъ и́мя твое́, отъ навѣ́товъ вра́жіихъ спасти́ся душа́мъ на́шимъ.

Пѣ́снь 7.

Ирмо́съ: Отроцы евре́йстіи въ пещи́ попра́ша пла́мень дерзнове́нно и на ро́су о́гнь преложи́ша вопію́ще: благослове́нъ еси́, Го́споди Бо́же, во вѣ́ки.

При́сно поуча́яся па́мяти сме́ртнѣй, непреста́нно жела́лъ еси́ кре́стъ Госпо́день предъ очесы́ твои́ми держа́ти, eго́же воображе́ніе и въ пути́ неразлу́чно предъ тобо́ю пребыва́ше, во е́же всегда́ отъ се́рдца взыва́ти ко Го́споду: благослове́нъ еси́, Го́споди Бо́же, во вѣ́ки.

И по сме́рти, я́ко жи́въ сы́й, благода́тію Бо́жіею съ ча́ды твои́ми пребыва́еши и по преставле́ніи твое́мъ па́стырь до́брый тѣ́мъ явля́ешися, о́тче Ѳеодо́сіе, въ со́нныхъ видѣ́ніихъ невѣ́дущія въ вѣ́рѣ наставля́я и всѣ́хъ вопи́ти науча́я: благослове́нъ еси́, Го́споди Бо́же, во вѣ́ки.

Въ це́рковь Бо́жію ходи́ти и моли́тися боля́щему и́ноку повелѣ́лъ еси́, о́тче Ѳеодо́сіе, во снѣ́ тому́ предста́въ, и, оте́чески того́ вразумля́я, грѣхи́ его́ воспомяну́лъ еси́, къ покая́нію призыва́я, и исцѣле́ніе тому́ по́далъ еси́, да вы́ну сла́витъ Го́спода: благослове́нъ еси́, Го́споди Бо́же, во вѣ́ки.

Богоро́диченъ: Разсѣ́яся у́мъ мо́й, одебелѣ́ се́рдце, немоществу́етъ мое́ произволе́ніе. Влады́чице Богоро́дице, умилосе́рдися o мнѣ́, грѣ́шнѣмъ, исцѣли́ ду́шу мою́ и, я́ко Блага́го Спа́са моего́ Блага́я Ма́ти, спаси́ мя, да вы́ну вопію́ Ему́: благослове́нъ еси́, Го́споди Бо́же, во вѣ́ки.

Пѣ́снь 8.

Ирмо́съ: Ангели и небеса́, на престо́лѣ сла́вы сѣдя́щаго, и я́ко Бо́га непреста́нно сла́вимаго, благослови́те, по́йте, и превозноси́те Его́ во вѣ́ки.

Кто́ по достоя́нію мо́жетъ повѣ́дати вся́ чудеса́ твоя́, святи́телю Ѳеодо́сіе? И неи́щущимъ тебе́ боля́щимъ явля́ешися вра́чь преизря́дный, всѣ́хъ призыва́я исповѣ́дати cла́ву Бо́га, прославля́ющаго святы́я Своя́ и превозноси́маго во вѣ́ки.

Стужа́емымъ отъ духо́въ нечи́стыхъ засту́пникъ и прибѣ́жище яви́лся еси́, святи́телю Ѳеодо́сіе, прогоня́я си́лою Бо́жіею вся́кое дѣ́йство бѣсо́вское отъ и́же съ вѣ́рою къ моще́мъ твои́мъ притека́ющихъ, да сла́вится и́мя Бо́жіе во вѣ́ки.

Имя твое́, святи́телю Ѳеодо́сіе, я́ко мѵ́ро излія́нное, я́коже благоуха́ніе рая́ Бо́жія, по лицу́ всея́ земли́ Россíйскія обно́сится, услажда́я сердца́ вѣ́рующихъ и призыва́я въ ра́дости духо́внѣй воспѣва́ти Го́спода, превозноси́маго во вся́ вѣ́ки.

Богоро́диченъ: Не пре́зри моле́ній ра́бъ Твои́хъ, Ма́ти Бо́жія, пріими́ моли́твы на́ша ра́ди уго́дника Твоего́, святи́теля Ѳеодо́сія, и принеси́ ко престо́лу Сы́на и Бо́га Твоего́, да сла́вится и́мя Его́ отъ всея́ тва́ри во вѣ́ки.

Пѣ́снь 9.

Ирмо́съ: Тя́, неискусобра́чную Ма́терь Бо́га Вы́шняго, Тя́, па́че ума́ ро́ждшую сло́вомъ вои́стинну Бо́га, вы́шшую пречи́стыхъ Си́лъ, немо́лчными славословле́ніи велича́емъ.

Яко цѣли́тель преми́лостивый, свя́тe Ѳеодо́сіе, не то́чію призыва́ющимъ тя́ боля́щимъ ми́лостивнѣ вне́млеши, но и при́сныхъ и́хъ послу́шаеши и по вѣ́рѣ тѣ́хъ ско́рый вра́чь боля́щимъ явля́ешися, всѣ́хъ ми́луя и утѣша́я, на всѣ́хъ щедро́ты твоя́ преизоби́льнѣ излива́я.

Вои́стинну ди́вна и па́че сло́ва чудеса́ твоя́, Ѳеодо́сіе, о́тче на́шъ, яви́лъ бо ся еси́ сла́ва Це́ркве Россíйскія, Правосла́вныя вѣ́ры небе́сный проповѣ́дникъ, и́стины же свидѣ́тель непрело́жный.

Свя́тче Бо́жій, уго́дниче Христо́въ, ми́лости неистощи́мое сокро́вище, при́зри на не́мощи моя́, исцѣли́ ду́шу мою́, страстьми́ злѣ́ обурева́емую, исцѣли́ и тѣ́ло мое́, не́мощьми обложе́нное, да просла́влю въ тебѣ́ благода́ть и милосе́рдіе Христа́ Бо́га, ди́внаго во святы́хъ Свои́хъ.

Богоро́диченъ: Къ Тебѣ́, Премилосе́рдая Ма́ти, возношу́ мое́ грѣ́шное се́рдце, предъ Тобо́ю, Благода́тная, поверга́ю не́мощи души́ и тѣ́ла моего́: моли́твами Твои́ми заступи́ и поми́луй мя́.

Свѣти́ленъ. Подо́бенъ: Не́бо звѣзда́ми.

Не́бо звѣзда́ми Украси́вый но́вую звѣзду́ пресвѣ́тлую яви́ тя, святи́телю Ѳеодо́сіе, не́бо церко́вное украша́ющую и мра́къ нечести́выхъ мудрова́ній разгоня́ющую. Тѣ́мже и на́ша сердца́, грѣхо́мъ омраче́нная, просвѣти́ и къ покая́нію моли́твами твои́ми, преподо́бне, наста́ви. Два́жды.

Сла́ва, и ны́нѣ, пра́здника.
Аще же нѣ́сть пра́здника, богоро́диченъ:

Зарю́ пресвѣ́тлую, явля́ющую на́мъ Со́лнце незаходи́мое, вѣ́мы Тя́, Пресвята́я Дѣ́во Богоро́дице. Сего́ ра́ди мо́лимъ Тя́: я́ко Ма́ти Свѣ́та су́щи, просвѣти́ на́съ свѣ́томъ Сы́на Твоего́, Христа́ Бо́га на́шего.

На хвали́техъ стихи́ры на 4, гла́съ 6:

Богоно́се преблаже́нне о́тче на́шъ Ѳеодо́сіе, мíра красоты́ и сла́дости вре́менныя возненави́дѣвъ, мона́шеское житіе́ возлюби́лъ еси́ и а́нгельскому ли́ку сопричта́лся еси́. Тѣ́мже и свѣти́льникъ многосвѣ́тлый вселе́ннѣй чудесы́ ди́вно сія́еши. Моли́ у́бо о на́съ, соверша́ющихъ святу́ю па́мять твою́, мы́ бо ча́да твоя́ и о́вцы слове́снаго ста́да твоего́, тебе́ на по́мощь призыва́емъ, прося́ще тобо́ю прія́ти ми́ръ и ве́лію ми́лость. Два́жды.

Богоно́се преблаже́нне Ѳеодо́сіе, все́ плотско́е мудрова́ніе ду́ху повину́лъ еси́, поще́ніи и сокрове́нными по́двиги очи́стився, я́ко зла́то, въ горни́лѣ искуше́но, сія́я, яви́лся еси́, прія́телище бы́въ Ду́ха Пресвята́го. Оби́тели же и́ноческія благоустроя́я и хра́мы Бо́жія благолѣ́пнѣ украша́я, до́брѣ о́вцы твоя́ слове́сныя упа́слъ еси́, уче́ньми твои́ми, я́коже нѣ́коею лѣ́ствицею, на высоту́ добродѣ́телей возводя́. Помина́й на́съ, чту́щихъ па́мять твою́ присносвяще́нную, и моли́ спасти́ся душа́мъ на́шимъ.

Возсія́ на́мъ богоуго́дное житіе́ твое́, пресла́вне Ѳеодо́сіе, поуча́я на́съ боголюбе́знымъ добродѣ́телемъ, всѣ́мъ бо яви́лъ еси́ въ себѣ́ пра́вило вѣ́ры и о́бразъ кро́тости, по́двиговъ и́ноческихъ и воздержа́нія зерца́ло, любве́ же и смире́нія сокро́вище неистощи́мое. Тѣ́мже, чту́ще святу́ю па́мять твою́, тебе́ вѣнча́вшаго Христа́ прославля́емъ, Его́же моли́ о спасе́ніи ду́шъ на́шихъ.

Сла́ва, гла́съ 2:

Что́ Тебѣ́ принесе́мъ, Христе́ Бо́же на́шъ, или́ ка́ко по достоя́нію воспое́мъ щедро́ты Твоя́, я́же преизоби́льнѣ излива́еши на на́съ, недосто́йныхъ? Блаже́ни есмы́, ча́да су́ще Це́рквe Твоея́ Правосла́вныя, въ не́йже, я́ко во дни́ дре́внія, та́ко и ны́нѣ, ди́вная и пресла́вная чудеса́ явля́еши, прославля́я святы́я Твоя́. Се́ и ны́нѣ свѣ́тло пра́зднуемъ но́вому чудотво́рцу преди́вному, его́же просла́вити благоволи́лъ еси́. Сла́вимъ и́мя Твое́, Го́споди Бо́же на́шъ, покланя́емся вели́честву бла́гости Твоея́ и, припа́дающе, вопіе́мъ Ти́: моли́твами святи́теля Ѳеодо́сія поми́луй на́съ.

И ны́нѣ, пра́здника.
Аще же нѣ́сть пра́здника, богоро́диченъ:
Все́ упова́ніе мое́ на Тя́ возлага́ю, Ма́ти Бо́жія, сохрани́ мя подъ кро́вомъ Твои́мъ.

Славосло́віе вели́кое. Ектеніи́, и отпу́стъ.

НА ЛИТУРГІИ.

Блаже́нна, отъ кано́на свята́го, пѣ́снь 3-я и 6-я. Проки́менъ, гла́съ 7: Честна́ предъ Го́сподемъ/ сме́рть преподо́бныхъ Его́. Сти́хъ: Что́ возда́мъ Го́сподеви о всѣ́хъ, я́же воздаде́ ми? Апо́столъ ко Евре́емъ, зача́ло 335. Аллилу́ія, гла́съ 6: Блаже́нъ му́жъ, боя́йся Го́спода, въ за́повѣдехъ Его́ восхо́щетъ зѣло́. Сти́хъ: Си́льно на земли́ бу́детъ сѣ́мя его́, ро́дъ пра́выхъ благослови́тся. Ева́нгеліе отъ Луки́, зача́ло 24. Прича́стенъ: Въ па́мять вѣ́чную бу́детъ пра́ведникъ, отъ слу́ха зла́ не убои́тся.

Вѣ́домо бу́ди, я́ко сія́ же слу́жба соверша́ется мѣ́сяца Февруа́рія въ 5-й де́нь.

Аще у́бо пра́зднованіе святи́телю Ѳеодо́сію бу́детъ 9-го Септе́мврія, и тогда́ слу́жба сія́ пое́тся ку́пно съ попра́зднствомъ Рождества́ Пресвяты́я Богоро́дицы, во все́мъ подо́бно, я́коже указа́ся въ слу́жбѣ преподо́бному Іо́сифу, Во́лоцкому чудотво́рцу.

Аще же пра́зднованіе бу́детъ 5-го Февруа́рія, или́ во отда́ніе Срѣ́тенія Госпо́дня, или́ внѣ́ отда́нія, и тогда́ пое́мъ всю́ слу́жбу, я́коже изобрази́ся въ слу́жбѣ свято́му Вели́кому Кня́зю Гео́ргію, Влади́мірскому чудотво́рцу, 4-го Февруа́рія.

Источникъ: Минíя дополни́тельная. — СПб.: С.-Петербургская Сѵнодальная Типографія, 1909. — Л. 100, 1 – 10.