Home  |  Morning  |  Resources  |  Publications  |  Scripture  |  Menaion  |  Evening

Мѣ́сяца Февруа́рія въ 6-й де́нь.
ПАМЯТЬ ИЖЕ ВО СВЯТЫХЪ ОТЦА НАШЕГО И РАВНОАПОСТОЛА ФОТІЯ, ПАТРІАРХА КОНСТАНТИНОПОЛЬСКАГО, ИСПОВѢДНИКА.
(Константинополь: Въ Тѵпогра́фіи Патріа́ршеской, 1849).

НА МАЛѢЙ ВЕЧЕРНИ.


На Го́споди воззва́хъ.., поста́вимъ стихо́въ 4 и пое́мъ стихи́ры, гла́съ 1: Подо́бенъ: Небе́сныхъ чино́въ.

Святи́теля Госпо́дня восхваля́емъ тя́, патріа́рховъ сла́ву, Христо́вы Це́ркве вели́каго предста́теля и свѣ́тлаго, свяще́ннѣйшій Фо́тіе, твои́ми у́бо, о́тче, моли́твами покрыва́й на́съ, честву́ющихъ па́мять твою́.

Въ небе́сныхъ селе́ніихъ въ весе́ліи обита́я и со а́нгелы, о́тче, предстоя́ дерзнове́нно престо́лу Госпо́дню, и́же на земли́ соверша́ющимъ па́мять твою́ прегрѣше́ній разрѣше́нію и страсте́й дарова́тися моли́.

Чи́стому твоему́ се́рдцу Боже́ственнаго Ду́ха просвѣти́тельными заря́ми озари́вшуся бога́тно, треблаже́нне богоглаго́ливе, свѣтови́денъ вои́стинну бы́лъ еси́ и ересе́й темноту́ лю́тую Боже́ственною благода́тію разгна́лъ еси́.

Съ небе́сными а́нгелы ны́нѣ сочисле́нъ бы́лъ еси́ и предстоя́ Тро́ицѣ Святѣ́й, треблаже́нне, Сію́ мо́лиши о на́съ, вѣ́рою почита́ющихъ твою́ всечестну́ю па́мять и лю́тыхъ прося́щихъ избавле́нія.

Сла́ва, гла́съ 8:

Пріиди́те, вси́ вѣ́рніи, святи́теля и дру́га Госпо́дня, Фо́тія пречу́днаго благоче́стно восхва́лимъ, то́й бо апо́стольскаго уче́нія бы́въ испо́лненъ и Свята́го Ду́ха жили́ще добродѣ́тельнымъ житіе́мъ яви́вся, отъ собо́рныя Це́ркве догма́тами во́лки отгна́ и Правосла́вную вѣ́ру свѣ́тло уясни́въ, сто́лпъ показа́ся и благоче́стія побо́рникъ, тѣ́мъ и по сме́рти предстоя́ ближа́е Христу́, непреста́нно мо́лится о душа́хъ на́шихъ.

И ны́нѣ, пра́здника.

На стихо́внѣ стихи́ры, гла́съ 2: Подо́бенъ: До́ме Евфра́ѳовъ.

Гряди́ ны́нѣ, вѣ́рныхъ собра́ніе Боже́ственное, восхва́лимъ усе́рдно вели́каго священнонача́льника церко́внаго Фо́тія.

Сти́хъ: Уста́ моя́ возглаго́лютъ прему́дрость, и поуче́ніе се́рдца моего́ ра́зумъ.

Яви́лся еси́ отъ ма́тернихъ пеле́нъ освяще́нъ сосу́дъ, богоно́се о́тче на́шъ, и до́мъ Всесвята́го Ду́ха.

Сти́хъ: Уста́ пра́веднаго поуча́тся прему́дрости, и язы́къ его́ возглаго́летъ су́дъ.

Пѣ́сни тебѣ́ провозглаша́етъ твоя́ оби́тель, богому́дре, Сіо́на но́ваго, ю́же сохраня́й твои́ми ко Го́споду всегда́ моли́твами.

Сла́ва, гла́съ 2:

Святи́телей боже́ственное украше́ніе, Фо́тіе о́тче приснопа́мятне, по и́мени твоему́, та́ко и житіе́ твое́: жи́знь твоя́ сла́вна и успе́ніе со святы́ми, моли́ся у́бо о душа́хъ на́шихъ.

И ны́нѣ, пра́здника.

Тропа́рь, гла́съ 4:

Яко апо́столовъ единонра́вный и вселе́нныя учи́тель, Влады́ку всѣ́хъ, Фо́тіе, моли́, ми́ръ вселе́ннѣй дарова́ти и душа́мъ на́шимъ ве́лію ми́лость.

Сла́ва, и ны́нѣ, пра́здника. И отпу́стъ.

НА ВЕЛИЦѢЙ ВЕЧЕРНИ.


По предначина́тельномъ псалмѣ́ стихосло́вимъ: Блаже́нъ му́жъ.., 1-й антифо́нъ. На Го́споди воззва́хъ.., поста́вимъ стихо́въ 6 и пое́мъ стихи́ры подо́бны пра́здника 3 и свята́го 3, гла́съ 2. Подо́бенъ: Егда́ отъ дре́ва.

Егда́ манове́ніемъ Боже́ственнымъ, ве́лій Це́ркве Христо́вы поста́вленъ бы́лъ еси́ па́стырь и е́реси низложи́лъ еси́ горды́ню, изобличи́въ же е́же въ Сѵмво́лѣ приложе́ніе, тогда́ собра́ніе вѣ́рныхъ восплеска́ рука́ми, ра́достію вопію́ще: сла́ва Тебѣ́, Тро́ице Пресвята́я, сла́ва Тебѣ́, Тро́ице Единосу́щная.

Егда́ отъ беззако́нныхъ суде́й, о́тче, непра́ведно отгна́лся еси́ отъ твоего́ ста́да, му́дре Фо́тіе пречу́дне, и вои́стинну преве́лій, святи́телю всеизря́дне и дру́же Госпо́день, тогда́ почуди́шася терпѣ́нію твоему́, у́жасомъ и содрогну́тіемъ се́рдца вси́ правосла́вніи, — взя́тся, — глаго́люще, — отъ среды́ ны́нѣ пра́ведный.

Егда́ усну́лъ еси́ свяще́нно святы́мъ подоба́ющимъ сно́мъ, Фо́тіе сла́вне, тогда́ богосло́вовъ тя́ собо́ри препроводи́ша, я́ко тѣ́хъ тве́рдаго побо́рника, и вси́ а́нгельстіи чи́ни возра́довашася въ восхожде́ніи твое́мъ, тогда́ и Тро́ица Свята́я, о Не́йже крѣ́пко подвиза́лся еси́, сла́вы тя́ вѣнцы́ увѣнча́.

Ины стихи́ры, гла́съ 4. Подо́бенъ: Яко до́бля.

Благода́ти орга́нъ, цѣвни́цу Ду́ха, сто́лпъ непоколеби́мый Боже́ственныя вѣ́ры, Правосла́вія побо́рника, вели́каго учи́теля, святи́теля сла́внаго, Це́ркве утвержде́ніе, свѣтлѣ́йшаго храбо́рника Госпо́дня, пѣснопѣ́ніи восхва́лимъ боже́ственнѣ святѣ́йшаго Фо́тія.

Огнедухнове́ннаго ри́тора, вселе́нныя учи́теля, Константинопо́ля боже́ственнаго предсѣда́теля, архіере́я велича́йшаго, па́стыря всеизря́днаго Це́ркве Христо́вы, свѣтлѣ́йшаго Фо́тія, воспои́мъ, правосла́вніи вси́, единогла́сно свяще́нными пѣснопѣ́ніи, патріа́рховъ первопресто́льнаго.

Беззако́ннымъ повелѣ́ніемъ отгна́нъ бы́лъ еси́ отъ ста́да твоего́, ско́рбемъ и му́камъ причасти́лся еси́ о вѣ́рѣ, сла́вне, твердѣ́йшій Фо́тіе, іера́рше свѣ́тлый, Це́ркве утвержде́ніе, сто́лпе непоколеби́мый. Тѣ́мже вси́ тя́ почита́емъ усе́рдно, я́ко учи́теля и таи́нника Правосла́вія, приснопа́мятне.

Сла́ва, гла́съ 6:

Преподо́бне треблаже́нне, святѣ́йшій о́тче, па́стырю до́брый и Началопа́стыря Христа́ учениче́, положи́вый ду́шу за о́вцы, са́мъ и ны́нѣ, всехва́льне свяще́ннѣйшій Фо́тіе, испроси́ моли́твами твои́ми дарова́ти на́мъ ве́лію ми́лость.

И ны́нѣ, пра́здника.

Вхо́дъ, Свѣ́те ти́хій.., проки́менъ дне́ и чте́нія.

При́тчей чте́ніе. Главы́ 10, 3 и 8.

Па́мять пра́веднаго съ похвала́ми, и благослове́ніе Госпо́дне на главѣ́ его́. Блаже́нъ человѣ́къ, и́же обрѣ́те прему́дрость, и сме́ртенъ, и́же увѣ́дѣ ра́зумъ. Лу́чше бо сію́ купова́ти, не́жели зла́та и сребра́ сокро́вища. Честнѣ́йшая же е́сть ка́меній многоцѣ́нныхъ, все́ же честно́е недосто́йно ея́ е́сть. Долгота́ бо дне́й и лѣ́та живота́ въ десни́цѣ ея́, въ шу́йцѣ же ея́ бога́тство и сла́ва. Отъ у́стъ ея́ исхо́дитъ пра́вда, зако́нъ же и ми́лость на язы́цѣ но́ситъ. Послу́шайте у́бо мене́, о ча́да, честна́я бо реку́, и блаже́нъ человѣ́къ, и́же пути́ моя́ сохрани́тъ: исхо́ди бо мои́ — исхо́ди живота́, и уготовля́ется хотѣ́ніе отъ Го́спода. Сего́ ра́ди молю́ ва́съ и предлага́ю мо́й гла́съ сыново́мъ человѣ́ческимъ. Яко а́зъ, прему́дрость, устро́ихъ совѣ́тъ, и ра́зумъ и смы́слъ азъ призва́хъ. Мо́й совѣ́тъ и утвержде́ніе, мо́й ра́зумъ, моя́ же крѣ́пость. Азъ мене́ лю́бящія люблю́, и́щущіи же мене́ обря́щутъ благода́ть. Разумѣ́йте у́бо, незло́бивіи, кова́рство, ненака́заніи же, прилага́йте сердца́. Послу́шайте мене́ и па́ки, честна́я бо реку́, и отве́рзу отъ усте́нъ пра́вая, я́ко и́стинѣ поучи́тся горта́нь мой, ме́рзки же пре́до мно́ю устны́ лжи́выя. Съ пра́вдою вси́ глаго́лы у́стъ мои́хъ, ничто́же въ ни́хъ стро́потно, ниже́ развраще́нно. Вся́ пра́ва су́ть разумѣва́ющимъ и про́ста обрѣта́ющимъ ра́зумъ. Науча́ю бо ва́съ и́стинѣ, да бу́детъ о Го́сподѣ наде́жда ва́ша, и испо́лнитеся Ду́ха.

Прему́дрости Соломо́новы чте́ніе. Глава́ 4.

Похваля́ему пра́веднику, возвеселя́тся лю́діе: безсме́ртіе бо е́сть па́мять его́, я́ко отъ Го́спода познава́ется и отъ человѣ́къ, и уго́дна Го́сподеви душа́ его́. Возлюби́те у́бо, о му́жіе, му́дрость и поживете́: восхощи́те ея́ и нака́зани бу́дете. Нача́ло бо ея́ любы́ и соблюде́ніе зако́на. Почти́те прему́дрость, да во вѣ́ки ца́рствуете. Возвѣщу́ ва́мъ и не скры́ю отъ ва́съ та́инъ Бо́жіихъ, я́ко То́й му́дрости наста́вникъ е́сть, и му́дрыхъ испра́витель, и вся́кому смы́слу и дѣ́лу хитре́цъ. И всѣ́мъ смы́сломъ научи́тъ му́дрость, е́сть бо въ не́й Ду́хъ разу́менъ и свя́тъ, и сія́ніе свѣ́та присносу́щнаго, и о́бразъ бла́гости Бо́жія. Та́я дру́ги Бо́жія и проро́ки устроя́етъ, благолѣ́пнѣйши же е́сть со́лнца и па́че вся́каго сотворе́нія звѣ́здъ, свѣ́ту сосужда́ема, обрѣта́ется пе́рвѣйши. Та́я угожда́ющихъ е́й отъ болѣ́зни изба́ви и наста́ви на стези́ пра́выя. Даде́ и́мъ ра́зумъ имѣ́ти свя́тъ, и сохрани́ я́ отъ ловя́щихъ, и по́двигъ крѣ́покъ подаде́ и́мъ. Да разумѣ́ютъ вси́, я́ко си́льнѣйши всего́ е́сть благоче́стіе, и никогда́же премо́жетъ зло́ба му́дрости, ниже́ пре́йдетъ злы́я облича́ющи су́дъ. Реко́ша же въ себѣ́, помы́сливше непра́ведно: наси́льствуемъ пра́ведному, и не пощади́мъ преподо́бства его́, ни усрами́мся сѣди́нъ ста́рости многолѣ́тны. Бу́детъ бо на́мъ крѣ́пость — зако́нъ и улови́мъ пра́веднаго, я́ко неуго́денъ на́мъ е́сть, и проти́вится дѣло́мъ на́шимъ, и поно́ситъ на́мъ отпаде́ніе зако́на, и облича́етъ на́мъ согрѣше́нія наказа́нія на́шего. Возвѣща́етъ на́мъ ра́зумъ имѣ́ти Бо́жій, и о́трока Госпо́дня себе́ имену́етъ. Бы́сть на́мъ на обличе́ніе помышле́ній на́шихъ и тя́жекъ на́мъ е́сть и ви́димь, я́ко неподо́бно ины́мъ житіе́ его́, и измѣне́ны стези́ его́. Въ поруга́ніе вмѣни́хомся ему́, и удаля́ется отъ путе́й на́шихъ, я́ко отъ нечисто́тъ, и блажи́тъ послѣ́дняя пра́ведныхъ. Уви́димъ у́бо, а́ще словеса́ его́ и́стинна су́ть, иску́симъ, я́же сбыва́ются ему́. Руга́ніемъ и му́кою истя́жемъ его́, да разумѣ́емъ кро́тость его́ и иску́симъ беззло́бство его́, сме́ртію безобра́зною осу́димъ его́, бу́детъ бо посѣще́ніе отъ слове́съ его́. Сія́ помы́слиша и прельсти́шася, ослѣпи́ бо я́ зло́ба и́хъ, и не разумѣ́ша та́инъ Бо́жіихъ и не разсуди́ша, я́ко Ты́ еси́ Бо́гъ еди́нъ, живота́ имѣ́яй и сме́рти вла́сть, и спаса́яй во вре́мя ско́рби, и избавля́яй отъ вся́каго зла́. Ще́дръ и Ми́лостивъ, и дая́й преподо́бнымъ Свои́мъ благода́ть, и Свое́ю мы́шцею го́рдымъ противля́яйся.

Прему́дрости Соломо́новы чте́ніе. Главы́ 10, 6, 8 и 9.

Уста́ пра́веднаго ка́плютъ прему́дрость, устнѣ́ же муже́й му́дрыхъ вѣ́дятъ благода́ть. Уста́ му́дрыхъ поуча́тся прему́дрости, пра́вда же избавля́етъ и́хъ отъ сме́рти. Сконча́вшуся му́жу пра́ведну, не поги́бнетъ наде́жда. Сы́нъ бо пра́веденъ ражда́ется въ живо́тъ и во благи́хъ свои́хъ пло́дъ пра́вды объи́метъ. Свѣ́тъ пра́веднымъ всегда́, и отъ Го́спода обря́щутъ благода́ть и сла́ву. Язы́къ му́дрыхъ до́брая свѣ́сть, и въ се́рдцѣ и́хъ почíетъ му́дрость. Лю́битъ Госпо́дь преподо́бная сердца́, прія́тни же Ему́ вси́ непоро́чніи въ пути́. Му́дрость Госпо́дня просвѣща́етъ лице́ разу́мнаго: постига́етъ бо жела́ющія ю́, пре́жде да́же разумѣ́ти ю́, и удо́бь у́зрится отъ лю́бящихъ ю́. Утреневавый къ не́й не утруди́тся, и бдя́й ея́ ра́ди вско́рѣ безъ печа́ли бу́детъ. Яко досто́йныхъ ея́ сама́ обхо́дитъ, и́щущи, и во стезя́хъ ея́ явля́ется и́мъ благопріе́мнѣ. Му́дрости никогда́же одолѣ́етъ зло́ба. Си́хъ ра́ди и рачи́тель бы́хъ добро́ты ея́, и возлюби́хъ ю́, и поиска́хъ отъ ю́ности моея́. И взыска́хъ невѣ́сту привести́ себѣ́, я́ко всѣ́хъ Влады́ка возлюби́ ю́. Таи́бница бо е́сть Бо́жія хи́трости и обрѣта́тельница дѣ́лъ Его́. Труды́ ея́ су́ть добродѣ́тели: цѣлому́дрію же и ра́зуму та́ учи́тъ, пра́вдѣ и му́жеству, и́хже потре́бнѣе ничто́же е́сть въ житіи́ человѣ́комъ. Аще же и мно́гаго иску́сства жела́етъ кто́, вѣ́сть дре́вняя, и бы́ти хотя́щая разсмо́тритъ. Свѣ́сть изви́тія слове́съ и разрѣше́нія гада́ній, зна́менія и чудеса́ проразумѣ́етъ, и сбытія́ време́нъ и лѣ́тъ, и всѣ́мъ совѣ́тникъ е́сть бла́гъ. Яко безсме́ртіе е́сть въ не́й и благосла́віе во обще́ніи слове́съ ея́. Сего́ ра́ди бесѣ́довахъ ко Го́споду, и помоли́хся Ему́, и рѣ́хъ отъ всего́ се́рдца моего́: Бо́же отце́въ и Го́споди ми́лости, сотвори́вый вся́ сло́вомъ Твои́мъ и му́дростію Твое́ю устро́ивый человѣ́ка, да владѣ́етъ бы́вшими отъ Тебе́ тварьми́ и да управля́етъ мíръ въ преподо́біи и пра́вдѣ. Да́ждь ми́ Твои́хъ Престо́ловъ присѣдя́щую прему́дрость и не отлучи́ мене́ отъ о́трокъ Твои́хъ, я́ко а́зъ ра́бъ Тво́й и сы́нъ рабы́ни Твоея́. Посли́ ю́ съ Небе́съ отъ свята́го жили́ща Твоего́ и отъ Престо́ла сла́вы Твоея́, да, су́щи со мно́ю, научи́тъ мя́, что́ благоуго́дно е́сть предъ Тобо́ю, и наста́витъ мя́ въ ра́зумъ, и сохрани́тъ мя́ въ сла́вѣ свое́й. Помышле́нія бо сме́ртныхъ вся́ боязли́ва и погрѣши́тельна умышле́нія и́хъ.

На литíи стихи́ры самогла́сны, гла́съ 1:

Весели́ся о Го́сподѣ, гра́де Константи́новъ, и вся́кій гра́де, и о́строве, и страно́, въ честнѣ́й па́мяти о́бщаго пастыренача́льника, и собо́рныя Це́ркве свѣти́льника и учи́теля, Фо́тія треблаже́ннаго: то́й бо, еще́ жи́въ сы́й, вельми́ подвиза́ся о вѣ́рѣ Ева́нгельской, и ны́нѣ на небесѣ́хъ воспріе́млетъ трудо́въ свои́хъ по́чести честны́я, моля́ся непреста́нно Христу́ Бо́гу о душа́хъ на́шихъ.

Гла́съ 2:

Тебе́, вели́каго архіере́я и па́стыря, незло́биваго и преподо́бнаго, благоче́стія проповѣ́дника, огнедохнове́нная уста́ Ду́ха, восхваля́юще любо́вію, мо́лимъ: препода́ждь на́мъ отъ твои́хъ моли́твъ, о́тче, въ возме́здіе душа́мъ на́шимъ.

Гла́съ 6:

Человѣ́че Бо́жій и вѣ́рный уго́дниче, служи́телю Госпо́день, му́жу жела́ній, сосу́де избра́нный, сто́лпе и утвержде́ніе Це́ркве, Ца́рствія наслѣ́дниче, не премолчи́ вопія́ за ны́ ко Го́споду.

Сла́ва, гла́съ то́йже:

Благíй ра́бе и вѣ́рный, благíй дѣ́лателю виногра́да Христо́ва, ты́ и тяготу́ дневну́ю поне́слъ еси́, ты́ и да́нный тебѣ́ тала́нтъ умно́жилъ еси́, и по тебѣ́ прише́дшимъ не позави́дѣлъ еси́, тѣ́мъ врата́ тебѣ́ небе́сная отверзо́шася: вни́ди въ ра́дость Го́спода твоего́, и моли́ о на́съ, о́тче святѣ́йшій.

И ны́нѣ, пра́здника. И обы́чныя моли́твы.

На стихо́внѣ стихи́ры гла́съ 5: Подо́бенъ: Ра́дуйся по́стниковъ.

Ра́дуйся, святи́телю Христо́въ, ра́дуйся, отце́въ свѣ́тлая похвало́, и́же дѣя́ніемъ и видѣ́ніемъ укра́шенный свѣ́тло, добродѣ́телей Боже́ственныхъ сокро́вищствованіе, кро́тости жили́ще, моли́твы оби́телище непреста́нныя, прему́дрости сокро́вище, смире́нія кра́сная оби́тель, со́лнце разсужде́нія, ми́ра хра́ме, сугу́быя любве́ до́ме, я́же къ Бо́гу и къ бли́жнему, Христа́ умоли́ дарова́ти мíру ве́лію ми́лость.

Сти́хъ: Уста́ моя́ возглаго́лютъ прему́дрость, и поуче́ніе се́рдца моего́ ра́зумъ.

Ра́дуйся, святи́телей пра́вило и учи́телей предста́телю сла́вный, уста́ богосло́вовъ Це́ркве Христо́вы, свѣ́тлый сло́вомъ и догма́тами, па́стырю досточу́дный, апо́столовъ единонра́вный, доброглаго́ливый язы́че, вся́кую е́ресь посѣца́ющій, я́коже ме́чь острѣ́йшій и обоюдуо́стрый, орга́не сладковѣща́нный, у́ме небе́сный, церко́вный сто́лпе, вѣ́рныхъ утвержде́ніе, Христа́ моли́ низпосла́ти душа́мъ на́шимъ ве́лію ми́лость.

Сти́хъ: Уста́ пра́веднаго поуча́тся прему́дрости, и язы́къ его́ возглаго́летъ су́дъ.

Ра́дуйся, патріа́рховъ красото́, ра́дуйся, всѣ́хъ свяще́нниковъ похвало́, догма́товъ исто́чниче Боже́ственный, Це́ркве тве́рдый сто́лпе же и основа́ніе непревра́тное, пра́вило извѣ́стнѣйшее, тайнопи́сче прему́дрѣйшій, Фо́тіе о́тче, и́стины утвержде́ніе, свѣтлѣ́йшій храбо́рниче и правосла́вный, человѣ́че небе́сный, земны́й а́нгеле, правосла́вныхъ сла́во, Христа́ не преста́й моли́ти о всѣ́хъ восхваля́ющихъ тя́.

Сла́ва, гла́съ 4:

Подоба́ше Ца́рствующему гра́ду и Фо́тіемъ хвали́тися архіере́емъ, я́коже нѣ́коею у́тварію ца́рскою и свѣтлогла́сною трубо́ю, вся́ оглаша́ющею концы́ спаси́тельными догма́ты, и всѣ́хъ собира́ющею къ совокупле́нію пѣ́сней боголѣ́пныхъ. Къ нему́же возопіи́мъ: свѣтосло́ве и свѣтоимени́те, Христа́ Бо́га моли́ спасти́ся душа́мъ на́шимъ.

И ны́нѣ, пра́здника.

На благослове́ніи хлѣ́бовъ: Тропа́рь свята́го, два́жды. Пи́санъ на ма́лѣй вече́рни. И пра́здника, еди́ножды.

НА УТРЕНИ.


На Бо́гъ Госпо́дь: Тропа́рь пра́здника, два́жды. Сла́ва, святи́теля. И ны́нѣ, пра́здника.

По 1-мъ стихосло́віи сѣда́ленъ, гла́съ 1. Подо́бенъ: Гро́бъ Тво́й, Спа́се.

Се́ возсія́ души́ моея́ весна́, се́ яви́ся му́драго іера́рха Фо́тія всеблаже́ннаго свѣ́тлая па́мять дне́сь. Тѣ́мже вси́ восхва́лимъ того́, я́ко утверди́вшаго правосла́вныхъ вѣ́ру си́лою Ду́ха. Два́жды.

Сла́ва, и ны́нѣ, пра́здника.

По 2-мъ стихосло́віи сѣда́ленъ, гла́съ 3. Подо́бенъ: Боже́ственныя вѣ́ры.

Боже́ственное осія́ніе пріе́мъ, въ животѣ́ Боже́ственнѣмъ обучи́вся, тезоиме́ннымъ свяще́нничествомъ просія́лъ еси́: преесте́ственно бо изъясни́въ догма́ты, правосла́віемъ Це́рковь утверди́лъ еси́, о́тче преподо́бне, Христа́ Бо́га моли́ дарова́ти на́мъ ве́лію ми́лость. Два́жды.

Сла́ва, и ны́нѣ, пра́здника.

Велича́ніе:

Велича́емъ тя́, святи́телю о́тче Фо́тіе, и чте́мъ святу́ю па́мять твою́, ты́ бо мо́лиши за на́съ Христа́ Бо́га на́шего.

Псало́мъ избра́нный: Услы́шите сія́ вси́ язы́цы, внуши́те вси́ живу́щіи по вселе́ннѣй...

По поліеле́и сѣда́ленъ, гла́съ 4. Подо́бенъ: Вознесы́йся.

Священнонача́льниче и честны́й богоглаго́льниче, Це́ркве свѣ́тлый уясни́телю, мы́сли вѣ́рныхъ благода́тію напая́еши, ерети́чествующихъ же попаля́еши смы́слы, благода́ть же источа́я чуде́съ, омыва́еши вся́ческихъ страсте́й скве́рну вои́стинну, преподо́бне о́тче, всесла́вне Фо́тіе. Два́жды.

Сла́ва, и ны́нѣ, пра́здника.

Степе́нна, 1-й антифо́нъ 4-го гла́са. Проки́менъ, гла́съ 4: Уста́ моя́ возглаго́лютъ прему́дрость,/ и поуче́ніе се́рдца моего́ ра́зумъ. Сти́хъ: Услы́шите сія́, вси́ язы́цы, внуши́те, вси́ живу́щіи по вселе́ннѣй. Ева́нгеліе святи́телю, отъ Іоа́нна, зача́ло 35, отъ полу́. Псало́мъ 50-й. Сла́ва: Моли́твами святи́теля... И ны́нѣ: Моли́твами Богоро́дицы... Та́же сти́хъ: Поми́луй мя́, Бо́же...

И самогла́сенъ, гла́съ 6:

Излія́ся благода́ть во устна́хъ твои́хъ, преподо́бне о́тче, и бы́лъ еси́ па́стырь Христо́вы Це́ркве, уча́ слове́сныя о́вцы, вѣ́ровати въ Тро́ицу Единосу́щную, во Еди́номъ Божествѣ́.

Кано́нъ пра́здника со ирмосо́мъ на 6 и свята́го на 8.

Кано́нъ святи́теля, гла́съ 4.
Пѣ́снь 1.

Ирмо́съ: Отве́рзу уста́ моя́, и напо́лнятся Ду́ха, и сло́во отры́гну Цари́цѣ Ма́тери, и явлю́ся, свѣ́тло торжеству́я, и воспою́, ра́дуяся, Тоя́ чудеса́.

Свѣти́ло богоза́рнѣйшее, свѣ́ту тезоимени́те, свя́те, тму́ отжени́ ума́ моего́, сія́ньми мя́ свѣ́та Боже́ственнаго озари́въ, я́ко да восхвалю́ твоя́ исправле́нія.

Вѣ́ры утвержде́ніе, Це́ркве учи́теля и сто́лпъ незы́блемъ исповѣ́данія, и многосвѣ́телъ благода́ти свѣти́льникъ, и уста́ богодухнове́нная тя́, Фо́тіе, позна́хомъ.

Зако́нно подвиза́лся еси́, предбѣ́дствуя, чу́дне, о Боже́ственнѣмъ проповѣ́даніи, я́ко святи́тель вѣ́ренъ, и подави́лъ еси́ жи́лами твои́хъ догма́товъ, я́коже звѣ́ря, Никола́я суему́дреннаго.

Богоро́диченъ: Марíю Пречи́стую, пріиди́те, воспои́мъ вси́, Еди́ну украси́вшую человѣ́чество, ро́ждшую Бо́га воплоще́на, и Дѣ́ву пребы́вшую неврежде́ну.

Катава́сія пра́здника.

Пѣ́снь 3.

Ирмо́съ: Твоя́ пѣсносло́вцы, Богоро́дице, живы́й и незави́стный Исто́чниче, ли́къ Себѣ́ совоку́пльшія, духо́вно утверди́, въ боже́ственнѣй Твое́й сла́вѣ, вѣнце́въ сла́вы сподо́би.

Глаго́лавый на высоту́ хулу́ за́падный змíй лю́тый, словесы́ твои́ми заусти́ся, свѣти́льниче богови́днѣйшій, тѣ́мже и правосла́вніи достодо́лжно тя́ почита́емъ.

Умерщвля́ется ересе́й змíй словесы́ твои́ми, о́тче, прему́дрыми, я́коже ка́меніемъ поража́емь, и во главу́ сокруша́емь, тѣ́мже и це́рковь достодо́лжно тя́ почита́етъ.

Писа́ній представле́нми до́блественными благода́ти Ду́ха, му́дре, о́бщей бы́ти доказа́лъ еси́, и Ду́ху именова́тися, Сего́ же Ѵпоста́си отъ Отца́ исходи́ти.

Богоро́диченъ: Безнача́льнаго Роди́теля Сло́во, Иже вся́каго вы́шшій нача́ла, нача́ло ны́нѣ воплоща́емь отъ Тебе́, Чи́стая, прія́тъ и подъ вре́менемъ бы́сть, време́нъ всѣ́хъ превы́шшій.

Сѣда́ленъ гла́съ 8. Подо́бенъ: Прему́дрости.

Проро́ку Иліи́ ревну́я и Іоа́нну, та́кожде, Крести́телю, му́жески изобличи́лъ еси́ цари́ беззако́нновавшія. Священнонача́лія престо́лъ боже́ственнѣ украси́лъ еси́, и уче́ній мно́жествомъ мíръ обогати́лъ еси́, тѣ́мже и боже́ственна списа́нія употреби́въ, вѣ́рныя подтверди́лъ еси́ и невѣ́рныя обрати́лъ еси́, святи́телю чу́дне, моли́ Христа́ Бо́га согрѣше́ній оставле́ніе дарова́ти пра́зднующимъ любо́вію святу́ю па́мять твою́.

Сла́ва, и ны́нѣ, пра́здника.

Пѣ́снь 4.

Ирмо́съ: Сѣдя́й въ сла́вѣ на Престо́лѣ Божества́ во о́блацѣ ле́гцѣ, прíиде Іису́съ Пребоже́ственный, Нетлѣ́нною Дла́нію и спасе́ зову́щія: сла́ва, Христе́, си́лѣ Твое́й.

Въ ю́ности цѣлому́дріе, въ ста́рости ра́зумъ, и во всѣ́мъ житіи́ тве́рдость и долготерпѣ́ніе, и ко всѣ́мъ любо́вь показа́лъ еси́, зову́щимъ: сла́ва, Христе́, си́лѣ Твое́й.

Свѣтлѣ́йшее твое́ житіе́, я́коже пра́вило извѣ́стнѣйшее, вся́кою, о́тче, Боже́ственною добродѣ́телію показа́ся, въ моли́твахъ, въ поще́ніихъ, бдѣ́ніихъ же и моле́ніихъ, я́же къ Бо́гу Человѣколю́бцу.

Дрема́ніе твои́ма вѣ́ждома, богоно́се, не да́лъ еси́, до́ндеже, о́тче, до́мъ себе́ сама́го соверши́лъ еси́ Всеви́дцу Влады́цѣ краснѣ́йшій, къ Нему́же взыва́лъ еси́: сла́ва, Христе́, си́лѣ Твое́й.

Богоро́диченъ: Умерщвле́нныя, Всесвята́я, человѣ́ки оживи́ла еси́, па́дшія ты́я ко истлѣ́нію возста́вила еси́, Жизнода́вца ро́ждши, избавля́ющаго зову́щія: сла́ва, Христе́, си́лѣ Твое́й.

Пѣ́снь 5.

Ирмо́съ: Ужасо́шася вся́ческая о Боже́ственнѣй сла́вѣ Твое́й: Ты́ бо, неискусобра́чная Дѣ́во, имѣ́ла еси́ во утро́бѣ надъ всѣ́ми Бо́га, и родила́ еси́ Безлѣ́тнаго Сы́на, всѣ́мъ, воспѣва́ющимъ Тя́, ми́ръ подава́ющая.

Благода́ть пріе́мъ Всесвята́го Ду́ха, Боже́ственное жили́ще показа́лся еси́, боже́ственнѣ научи́въ богозна́нія свѣ́ту, Фо́тіе всечу́дне му́дре, о́тче святѣ́йшій, Це́ркве утвержде́ніе.

Язы́къ тво́й тро́сть Утѣ́шителя бы́сть, ско́ро избавле́ніе даю́щаго позна́вшимъ влады́чество Его́, и душа́мъ и́хъ вдыха́юща ра́зумъ небе́сный, свяще́ннѣйшій Фо́тіе.

Блиста́ющася слове́съ же и уче́ній благода́тми, тя́ Христо́съ показа́ мíрови ерети́чествующихъ отража́юща стремле́нія, и ду́ши просвѣща́юща вѣ́рныхъ, всѣ́хъ пою́щихъ тя́, вѣ́ры проповѣ́дника.

Богоро́диченъ: Дѣ́ва роди́ Сы́на Превѣ́чнаго, въ естество́ обле́кшася человѣ́ческое, я́коже науча́я, святи́тель глаго́летъ, и спа́сшаго сіе́ отъ тлѣ́нія стра́стію тѣ́ла, и Дѣ́вою пребы́сть.

Пѣ́снь 6.

Ирмо́съ: Боже́ственное сіе́ и всечестно́е соверша́юще пра́зднество, богому́дріи, Богома́тере, пріиди́те, рука́ми воспле́щимъ, отъ Нея́ ро́ждшагося Бо́га сла́вимъ.

Вели́каго воспои́мъ Фо́тія, трубу́, я́сно проповѣ́давшую Боже́ственнаго Ду́ха отъ Отца́ исхожде́ніе, я́коже гро́мовъ сы́нъ богосло́вствова.

Расте́рзано бы́сть все́ шата́ніе, твои́ми, свяще́ннѣйшій Фо́тіе, словесы́ ерети́ческое, тѣ́мже вѣ́рныхъ собра́ніе свѣтлосоверша́тельно почита́етъ па́мять твою́, свя́те.

Игра́етъ и все́ весели́тся собра́ніе вѣ́рныхъ правосла́вное, всечестны́й Фо́тіе, Григо́рія зря́ тя́ и Златоу́стаго, вои́стинну че́стна прее́мника.

Богоро́диченъ: Пою́ Твое́, Отрокови́це, зача́тіе, пою́ Твое́ несказа́нное Рождество́, пою́ покро́въ Тво́й, и́мже вре́да вся́каго избавля́юся, и́же къ Твое́й ти́хости то́щно притека́ющій.

Конда́къ гла́съ 8. Подо́бенъ: Взбра́нной.

Церко́вный свѣти́льникъ свѣтоза́рнѣйшій и правосла́вныхъ наста́вникъ боже́ственнѣйшій, да увѣнча́ется ны́нѣ цвѣ́ты пѣ́сненными, боговѣща́нная цѣвни́ца Ду́ха, крѣпча́йшій ересе́мъ противобо́рецъ, ему́же и зове́мъ: ра́дуйся, всечестны́й Фо́тіе.

Икосъ:

Ангелъ отъ человѣ́къ показа́лся еси́, о о́тче, отъ земли́ къ небе́снымъ дости́гъ. Тѣ́мже безпло́тнымъ лико́мъ изравня́ема тя́ зря́, преподо́бне, ужаса́юся и любо́вію зову́ ти́ благоговѣ́йно такова́я: ра́дуйся, и́мже Тро́ица покланя́ема быва́етъ; ра́дуйся, и́мже Бо́гъ воспѣва́ется; ра́дуйся, правосла́вныхъ пра́вило пра́вѣйшее; ра́дуйся, беззако́ннующія изоблича́яй твердѣ́йше; ра́дуйся, высото́ смире́нія неудобовосходи́мая мно́гими; ра́дуйся, глубино́ разсужде́нія неудобозри́мая сме́ртными; ра́дуйся, я́ко бы́лъ еси́ Бо́гу боже́ственный жре́цъ; ра́дуйся, я́ко приво́диши Бо́гу спасе́нныхъ; ра́дуйся, Бо́жіимъ му́ченикомъ единовсе́льниче; ра́дуйся, честны́мъ преподо́бнымъ собесѣ́дниче; ра́дуйся, и́мже злочести́віи потребля́ются; ра́дуйся, и́мже вѣ́рніи увѣря́ются. Ра́дуйся, всечестны́й Фо́тіе.

Мѣ́сяца того́жде въ 6-й де́нь.
Па́мять и́же во святы́хъ отца́ на́шего и равноапо́стола Фо́тія, патріа́рха Константинопо́льскаго, Исповѣ́дника.

     Стихи́: Умира́я Фо́тій, — не смуща́юся, — глаго́летъ.
                   Къ сконча́нію сы́й пріугото́вленъ.

Ины стихи́:

                   Возблиста словесы Фотій Великій,
                   Свѣтъ благочестивымъ, огнь же нечестивыя попаляющь.
                   Въ небесный кругъ востече Фотій въ шестый.

Се́й треблаже́нный и свѣ́тлому своему́ житію́ тезоимени́тый святи́тель вели́кій и свѣ́тлый Це́ркве оте́цъ и учи́тель, Фо́тій прему́дрый и свяще́ннѣйшій, исповѣ́дникъ вѣ́ры и равноапо́столъ, поживе́ во времена́ царе́й и самоде́ржцевъ Михаи́ла, сы́на Ѳео́филова, Васи́лія Македо́на и Льва́, сы́на его́. Сего́ оте́чество у́бо земно́е — Константино́поль великоимени́тый и градо́въ ца́рствующій, небе́сное же — го́рній Іерусали́мъ, держа́вный и неги́блемый, роди́тели же сла́вни благоро́діемъ же, е́же по пло́ти, не ме́нше, я́коже и вѣ́рою Правосла́вною. О не́йже и му́ченическимъ вѣнце́мъ украси́шася, пострада́вше небому́дренніи и крѣпкоду́шніи о че́сти и поклоне́ніи святы́хъ ико́нъ, я́коже мни́тся. Пе́рвѣйшими же ца́рскими досто́инствы пре́жде почте́нъ бы́въ, и живо́тъ добродѣ́теленъ и боголюби́въ всегда́ проходя́, церко́вная пото́мъ пастыренача́льническая пріе́млетъ корми́ла, на апо́стольскій и вселе́нскій патріа́ршескій престо́лъ Константинопо́льскій возведе́нъ бы́въ. Иже во святы́хъ бо Игна́тію си́лою ца́рскою изгна́ну бы́вшу отъ престо́ла, и це́ркви отто́лѣ вдо́вствуюшей, ниже́ су́щу ина́че возмо́жну пребыва́ти е́й безъ епи́скопа, и́же во святы́хъ Фо́тій, ну́ждею пови́ненъ и ца́рскою си́лою, прее́млетъ пра́вилнѣ свяще́ннаго Игна́тія, постри́женъ пе́рвѣе въ мона́шество, та́же и про́чія по чи́ну свяще́нства степе́ни проше́дъ. И яковы́я по́двиги показа́ треблаже́нный о Правосла́вной вѣ́рѣ проти́ву манихе́омъ и иконобо́рцемъ и ины́мъ еретико́мъ, и пре́жде всѣ́хъ проти́ву тогда́ пе́рвѣе я́вльшейся па́пской е́реси, ея́же нача́лника и лати́нскаго раздра́нія (раздо́ра) отца́ Никола́я лю́таго, па́пу Ри́мскаго, пи́сменными и оте́ческими доказа́телствы изобличи́въ, и пра́ведно низложи́въ, отъ каѳоли́ческія Це́ркве собо́рнѣ изгна́, ана́ѳемѣ преда́въ. Якова́ же гоне́нія и бѣды́, яковы́ же навѣ́ты и оклевета́нія, якова́ же и озлобле́нія и безчеловѣ́чная муче́нія претерпѣ́ христоподража́тельнѣ терпѣливоду́шный богоглаго́льникъ, тве́рдый и душе́ю адама́нтовый святи́тель, отъ раздо́рныхъ лати́новъ и отъ е́реси па́пской послѣ́дователей, человѣ́ковъ злодѣ́йственныхъ и лжесло́вныхъ, человѣ́ковъ беззако́нныхъ, непреподо́бныхъ и скверноубíйственныхъ, простра́нная о не́мъ исто́рія подро́бно повѣству́етъ. Толи́ко же то́кмо рещи́ здѣ́ о не́мъ потре́бно, я́ко блаже́нный священнодѣ́йствовавъ я́коже другíй Па́велъ Ева́нгеліе, ве́сь у́бо му́жественный наро́дъ Бо́лгарскій съ царе́мъ и́хъ въ я́же во Христа́ непоро́чную вѣ́ру тайново́дствовавъ, боже́ственнаго креще́нія ба́нею породи́, мно́гія же и отъ разли́чныхъ ересе́й, арме́ны, иконобо́рцы, и ины́я иносла́вныя къ Правосла́вной Христо́вѣ Це́ркви возврати́, словеса́ изложи́въ испо́лнена благода́ти, и прему́дрости, и и́стины, и́миже злосла́вныхъ мудрова́нія, я́коже гро́момъ, порази́, и тве́рдостію у́бо мудрова́нія и непрело́жностію цареубíйцу и неблагода́рнаго Васи́лія самоде́ржца ужаси́въ, те́плою же и ра́зуму ре́вностію свое́ю вся́каго иноуче́нія пле́велы искорени́въ, испо́лненъ я́ко и́нъ никто́же отъ совреме́нныхъ ему́ апо́стольскаго уче́нія показа́ся. Си́це у́бо преподо́бно и ева́нгельски упа́съ Це́рковь Христо́ву, и два́жды у́бо возше́дъ на престо́лъ, два́жды же наси́ліемъ мучи́тельскимъ изгна́нъ, мно́га же и разли́чна списа́нія оста́вль Це́ркви и лю́демъ Бо́жіимъ, изря́дна вся́ и прему́дрѣйша, и яковы́мъ вся́кій вѣ́къ пра́веднѣ бу́детъ удивля́тися. Вся́кое бо зна́ніе проше́дъ наказа́нія, во вся́комъ удержа́ніе стяжа́, мно́го же и потруди́вся о и́стинѣ и пра́вдѣ, оты́де свя́то ко Го́споду многострада́льный, заточе́нъ въ Арменіа́нской оби́тели, я́коже боже́ственный Златоу́стъ въ Кома́нѣхъ. Свяще́нное же и всечестно́е его́ тѣ́ло положе́но бы́сть во оби́тели глаго́лемой Пусты́нной или́ Безмо́лвной (τῆς Ἐρημίας ἢ Ἠρεμίας). И дре́вле у́бо соверша́емь бѣ́ святѣ́йшій его́ собо́ръ въ хра́мѣ честна́го Предте́чи и Крести́теля Іоа́нна, су́щемъ въ рече́нной оби́тели Безмо́лвія. Ны́нѣ же соверша́ется въ я́же во о́стровѣ Ха́лки свяще́нной и патріа́ршеской оби́тели Святы́я Тро́ицы, идѣ́же уже́ соста́влено бы́сть и богосло́вское учи́лище вели́кія Христо́вы Це́ркве.

Въ то́йже де́нь па́мять преподо́бнаго отца́ на́шего Вуко́ла, епи́скопа Сми́рнскаго.

                   Сми́рнскій па́стырь Вуко́лъ жре́цъ,
                   Бо́дръ е́сть и у́меръ ста́да стра́жъ.
                   Свѣ́тлый со́лнца свѣ́тъ оста́ви Вуко́лъ въ шесты́й.

Въ то́йже де́нь па́мять свята́го му́ченика Іуліа́на, и́же во Еме́сѣ.

                   Христо́съ провертѣ́нъ бы́сть въ ру́цѣ и но́зѣ гвоздми́.
                   Іуліа́нъ прилага́етъ и главу́.

Въ то́йже де́нь па́мять святы́я му́ченицы Фа́всты и и́же съ не́ю Евила́сія и Макси́ма.

                   Три́ му́ченицы стра́ждутъ ры́бную стра́сть,
                   Обще улучи́вше ору́діе — сковраду́.

Въ то́йже де́нь святы́хъ му́ченикъ Фа́вста, Васи́лія и Силуа́на, и святы́хъ му́ченикъ, и́же въ Да́ріи.

                   Тре́хъ сострада́лецъ еди́нъ мече́мъ коне́цъ,
                   Иже Бо́га му́дрствуютъ Еди́но же и Три́.

Въ то́йже де́нь па́мять преподо́бнаго отца́ на́шего Варсану́фія.

                   Отъ земли́ соста́вися тѣ́ло Варсану́фія,
                   И въ зе́млю вни́де, свою́ ма́терь.

Въ то́йже де́нь па́мять преподо́бнаго отца́ на́шего Іоа́нна, называ́емаго проро́ка, ученика́ свята́го Варсану́фія.

                   Пра́ведно е́сть, о Іоа́нне, ку́пно,
                   Положи́ти тя́ здѣ́ съ любе́знымъ учи́телемъ.

Въ то́йже де́нь преподо́бный Іоа́ннъ, и́же въ Лико́сѣ гра́дѣ, въ ми́рѣ скончава́ется.

                   Іоа́нна же, и́же въ Лико́сѣ, гдѣ́ прили́чно
                   Положи́ти, а́ще не здѣ́, ку́пно съ Іоа́нномъ.

Тѣ́хъ святы́ми моли́твами, Христе́ Бо́же, поми́луй и спаси́ на́съ, ами́нь.

Пѣ́снь 7.

Ирмо́съ: Не послужи́ша тва́ри богому́дріи, па́че Созда́вшаго, но, о́гненное преще́ніе му́жески попра́вше, ра́довахуся, пою́ще: препѣ́тый отце́въ Госпо́дь и Бо́гъ, благослове́нъ еси́.

Преше́лъ еси́, богому́дре о́тче, къ небе́снымъ селе́ніемъ, и прибли́жився Бо́гу, прича́стіемъ обожа́емь, боже́ственъ бы́лъ еси́, поя́, преподо́бне: отце́въ Госпо́дь и Бо́гъ, благослове́нъ еси́.

Вразумля́еми твои́ми словесы́ науча́емся, о́тче всехва́льне, я́коже въ со́лнцѣхъ тріе́хъ, нераздѣ́лно, несѣко́мо почита́ти Божество́, Ему́же и пое́мъ: отце́въ Госпо́дь и Бо́гъ, благослове́нъ еси́.

Ко́ль всесвяще́нно, и боже́ственно, и богуго́дно исповѣ́даніе твое́: я́коже бо зла́то очи́щся, Бо́гу угоди́лъ еси́, о́тче треблаже́нне, веселя́ся подража́ніемъ, преподо́бне, страсте́й Спа́совыхъ.

Богоро́диченъ: Всѣ́мъ вино́вна человѣ́комъ яви́лася еси́ Боже́ственнаго избавле́нія, Изба́вителя всѣ́хъ ро́ждшая, Всенепоро́чная, Ему́же вси́ пое́мъ: превозноси́мый отце́въ Госпо́дь и Бо́гъ, благослове́нъ еси́.

Пѣ́снь 8.

Ирмо́съ: Отроки благочести́выя въ пещи́ Рождество́ Богоро́дичо спасло́ е́сть, тогда́ у́бо образу́емое, ны́нѣ же дѣ́йствуемое, вселе́нную всю́ воздвиза́етъ пѣ́ти Тебѣ́: Го́спода по́йте, дѣла́, и превозноси́те Его́ во вся́ вѣ́ки.

Теку́тъ исто́чницы твои́хъ догма́товъ и всю́ Це́рковь напая́ютъ, Фо́тіе пречу́дне, тѣ́мже восхваля́емъ тя́, я́ко правосла́вныхъ утвержде́ніе, о́тче, и похвалу́, Го́спода пою́ще непреста́нно и превознося́ще во вся́ вѣ́ки.

Ко приста́нищу ти́хому ты́ приста́лъ еси́, жите́йскія бу́ри отри́нувъ, имѣ́лъ бо еси́ направля́юща все́ твое́ ше́ствіе Упра́вителя Го́спода, Фо́тіе всему́дре, ма́ніемъ вся́ творя́щаго, Его́же превозно́симъ во вся́ вѣ́ки.

Свѣ́тъ трисія́тельный Пребоже́ственныя Тро́ицы въ тя́ все́лься, свѣ́тъ тя́ вторы́й показа́, просвѣща́ющь собо́ръ правосла́вныхъ, ерети́ческое же по́лчище, о́тче, притупля́ющь, и — Го́спода по́йте, — зову́щь, — и превозноси́те во вся́ вѣ́ки.

Богоро́диченъ: Ши́покъ въ те́рніи Тя́ обрѣ́тъ, и цвѣ́тъ во удо́ліяхъ всеблагово́нный, кри́нъ же всенескве́рный, Влады́чице Богоневѣ́сто, Тво́й Жени́хъ свы́ше въ Тя́ всели́ся, и мíръ облагоуха́ ве́сь, Тя́ превознося́щь во вся́ вѣ́ки.

Пѣ́снь 9.

Ирмо́съ: Вся́къ земноро́дный да взыгра́ется, Ду́хомъ просвѣща́емь, да торжеству́етъ же безпло́тныхъ умо́въ естество́, почита́ющее свяще́нное торжество́ Богома́тере, и да вопіе́тъ: ра́дуйся, Всеблаже́нная Богоро́дице, Чи́стая Приснодѣ́во.

Велича́й, душе́ моя́, во іера́рсѣхъ пресвѣ́тлаго свѣти́льника.

Всего́ себе́ привожду́, чу́дне, къ боже́ственному покро́ву твоему́, я́ко святи́тель же, вла́сть рѣши́ти прегрѣше́нія отъ Христа́ пріе́мъ, мои́хъ прегрѣше́ній вери́ги расто́ргъ, спаси́ мя моли́твами твои́ми и Боже́ственнымъ свѣ́томъ просвѣти́.

Велича́й, душе́ моя́, украси́вшаго Це́рковь Христо́ву.

Взя́лся еси́ къ свѣ́ту незаходи́мому, сла́вне, земны́хъ, о́тче, изба́влься, и Вседержи́телю и Трисо́лнечному Свѣ́ту предстои́ши съ го́рними чи́нми, и отту́ду посыла́емаго сія́нія наслажда́ешися, всеблаже́нне, и на́съ просвѣща́еши, восхваля́ющихъ тя́.

Велича́й, душе́ моя́, Тріѵпоста́снаго и Нераздѣ́льнаго Божества́ Держа́ву.

Якоже нѣ́кій храбо́рникъ яви́лся еси́ изобличи́тель пре́лестныя е́реси, Правосла́вія же Боже́ственный защи́тникъ со Игна́тіемъ, Фо́тіе, его́же и прее́мникъ и нра́вовъ и престо́ла бы́лъ еси́, и мо́лишися съ ни́мъ ко Го́споду.

Велича́й, душе́ моя́, Честнѣ́йшую и Сла́внѣйшую го́рнихъ во́инствъ, Дѣ́ву Пречи́стую, Богоро́дицу.

Богоро́диченъ: Всего́ мя Бо́гъ обожи́ти хотя́, ве́сь соединя́ется Ти́, и непостижи́мое новосѣче́тся всѣ́мъ та́инство: ражда́еши, Дѣ́ва Нетлѣ́нна, и пло́ть зри́тся Бо́гъ, Его́же воспѣва́юще, Тя́ ны́нѣ ублажа́емъ, Марíе, я́коже Сама́ прорекла́ еси́.

Свѣти́ленъ. Подо́бенъ: Жены́, услы́шите.

Предста́теля тя́ теплѣ́йша Це́рковь имѣ́етъ и свѣ́тла учи́теля, о́тче, тѣ́мже свѣ́тло твою́ па́мять торжеству́етъ, зову́щи: при́сно покрыва́й ста́до твое́, и сохраня́й невреди́мо отъ е́реси же и вре́да, священнонача́льниче Госпо́день.

И пра́здника.

На хвали́техъ, Вся́кое дыха́ніе.., поста́вимъ стихо́въ 4 и пое́мъ стихи́ры, гла́съ 1. Подо́бенъ: Небе́сныхъ чино́въ.

Це́ркве Боже́ственнаго восхва́лимъ священнонача́льника вои́стинну, и учи́теля вели́каго, проповѣ́дника сло́ва, чу́днаго равноапо́стола Фо́тія, и́бо наста́ всесла́вная его́ па́мять, всѣ́хъ вѣ́рныхъ веселя́щая.

Добродѣ́телей тя́ прія́телище нарица́емъ, Фо́тіе, я́ко дру́га ми́ру, любве́ дѣ́лателя, и сто́лпъ цѣлому́дрія, и моли́твы пребыва́лище тве́рдое, и исцѣле́ній сокро́вище, и моли́твенника почита́ющихъ тя́, блаже́нне.

Со апо́столы совокупи́лся еси́, я́ко равноапо́столъ, и́бо ты́ Болга́ріи и всему́ Славе́нскому пле́мени Боже́ственный проповѣ́дникъ яви́вся, ко Христу́ сіе́ приве́лъ еси́, возроди́въ креще́ніемъ святы́мъ, е́же и сохраня́й правосла́вно.

Земно́му денни́цѣ, разгордѣ́вшуся лю́тѣ, и престо́лъ сво́й поста́влшу вы́шше звѣ́здъ, пе́рвый ты́ поревнова́въ, я́коже Михаи́лъ, возопи́лъ еси́, сла́вне: ста́немъ до́брѣ, ста́немъ вси́ въ честны́хъ оте́ческихъ преда́ніяхъ.

Сла́ва, гла́съ 5:

Идѣ́же призове́тся твое́ и́мя свѣ́ту тезоимени́те, отту́ду діа́воля прого́нится си́ла, не терпи́тъ бо свѣ́та твоего́ ви́дѣти спады́й денни́ца. Тѣ́мъ мо́лимъ тя́: огнено́сныя его́ стрѣ́лы, я́же на ны́ дви́жимыя, угаси́, хода́тайствомъ твои́мъ избавля́я на́съ отъ собла́зновъ его́, достопѣ́тый іера́рше Фо́тіе.

И ны́нѣ, пра́здника.

Славосло́віе вели́кое, ектеніи́ и отпу́стъ.

НА ЛИТУРГІИ.

Изобрази́тельна, и отъ кано́на пра́здника пѣ́снь 3-я и свята́го 6-я. Апостолъ и Евангеліе ищи Ноемврія 13. Проки́менъ, гла́съ 1: Уста́ моя́ возглаго́лютъ прему́дрость,/ и поуче́ніе се́рдца моего́ ра́зумъ. Сти́хъ: Услы́шите сія́ вси́ язы́цы, внуши́те вси́ живу́щіи по вселе́ннѣй. Апо́столъ ко Евре́омъ, зача́ло 318. Аллилу́ія, гла́съ 2: Уста́ пра́веднаго поуча́тся прему́дрости, и язы́къ eго́ возглаго́летъ су́дъ. Сти́хъ: Зако́нъ Бо́га его́ въ се́рдцѣ его́, и не за́пнутся стопы́ eго́. Ева́нгеліе Іоа́нна, зача́ло 36. Прича́стенъ: Въ па́мять вѣ́чную бу́детъ пра́ведникъ, отъ слу́ха зла́ не убои́тся.

Велича́ніе:

Ра́дуйся, свѣтлѣ́йшій Христо́вы Це́ркве таи́нниче, правосла́вныхъ защи́тниче, злосла́вныхъ бичу́, священнонача́лія сла́во, ве́лій богоявле́нниче, Фо́тіе свя́те.

Слу́жба и́же во святы́хъ отца́ на́шего и равноапо́стола Фо́тіа, патріа́рха Царя́-гра́да, исповѣ́дника. Собрана́ у́бо отъ дре́внѣйшихъ церко́вныхъ пѣ́сней и сочинена́ преосвяще́ннѣйшимъ митрополи́томъ Ставропо́льскимъ Господи́номъ Константи́номь Тѵпалдомъ. — Преведена́ же Неофѵ́томъ, іеромона́хомъ П. П. и́же отъ свяще́нныя и честны́я оби́тели Ры́льскія, учи́телемъ Славя́нскаго язы́ка въ Богосло́вскомъ учи́лищи святы́я вели́кія Христо́вы Це́ркве, и издана́ иждиве́ніемъ того́жде преосвяще́ннѣйшаго Святоставропо́льскаго. — Константинополь: Въ Тѵпогра́фіи Патріа́ршеской, 1849. — С. 7-16.