Home  |  Morning  |  Resources  |  Publications  |  Scripture  |  Menaion  |  Evening

МИНІА, МѢСЯЦЪ ФЕѴРУАРІЙ.
(Кíевъ: Тѵпогра́фія Кíево-Пече́рской Ла́вры, 1893).

Въ 8-й де́нь.
Свята́го великому́ченика Ѳео́дора Стратила́та, и свята́го проро́ка Заха́ріи Серпови́дца.

ВЕЧЕРЪ.


На Го́споди воззва́хъ: стихи́ры му́ченика 3 и проро́ка 3.
Стихи́ры му́ченика, гла́съ 4. Подо́бенъ: Яко до́бля.

Страда́лецъ до́блественный,/ во́инъ непобѣди́мь/ Ду́хомъ Святы́мъ показа́лся еси́,/ низложи́въ бори́теля/ му́дростію слове́съ твои́хъ/ и дѣ́лъ твои́хъ, му́дре,/ терпѣли́вными явле́ньми./ Тѣ́мже прія́лъ еси́ вѣнцы́ побѣ́дныя/ и съ вы́шними ли́ки сочета́лся еси́,/ великому́чениче Ѳео́доре.

Боже́ственный сто́лпъ бы́лъ еси́/ благоче́стія, пребога́те,/ злочести́выхъ ка́пищъ возгнуша́вся,/ и овча́ всесоверше́нно,/ и заколе́ніе благопрія́тно/ Закла́вшемуся тебе́ ра́ди, чи́стѣ приводи́мь/ просла́вльшему святу́ю твою па́мять/ и чуде́съ сокро́вище тя́ су́щимъ въ мíрѣ/ дарова́вшему, Ѳео́доре.

На кре́стъ воздви́женъ,/ и пло́ти стру́жемѣ,/ и о́стрыми стрѣла́ми уязвля́емь,/ и на дре́вѣ протяза́емь,/ и мечи́ усѣка́емь,/ и вся́кими хитростьми́ болѣ́зней окружа́емь,/ непрекло́ненъ и непобѣди́мь яви́лся еси́/ си́лою на Крестѣ́ Пригвожде́ннаго,/ сла́ва му́чениковъ, Ѳео́доре.

Ины стихи́ры проро́ка, гла́съ 8. Подо́бенъ: Что́ ва́съ нарече́мъ.

Имѣ́я житіе́ равноа́нгельно,/ со а́нгелы, богоявле́нне, бесѣ́дуеши я́вѣ./ Тѣ́ми у́бо я́же па́че ума́/ просвѣща́я у́мъ,/ образо́въ чу́дныхъ очище́ніе,/ вели́кихъ та́инъ открове́ніе,/ проро́ческое провѣща́ніе,/ духо́вное возновле́ніе,/ моли́ спасти́ся душа́мъ на́шимъ.

Ангелъ яви́лся еси́ зе́мленъ,/ на земли́ небе́сныя собесѣ́дники имѣ́въ,/ зри́тель премíрныхъ видѣ́ній бы́въ,/ свѣти́льникъ мы́сленный,/ свѣ́тъ облиста́ющъ,/ ма́слина, псало́мски рещи́, плодови́та,/ богодѣ́йственно иска́пающи/ благочести́вымъ еле́й,/ моли́ спасти́ся душа́мъ на́шимъ.

Надѣ́емаго обоже́нія наслажда́яся,/ я́ко проро́къ и́стиннѣйшій Бо́жій,/ и я́сно присносу́щныя/ насыща́яся сла́дости,/ и сла́ву неизглаго́ланную ви́дя,/ и добро́ты вѣнцы́ укра́шенъ,/ о на́съ, пою́щихъ тя́, моли́/ прилѣ́жно, богопрія́тне,/ спасти́ся душа́мъ на́шимъ.

Аще е́сть по́стъ: Сла́ва, и ны́нѣ, богоро́диченъ или́ крестобогоро́диченъ. Пи́саны въ 18-й де́нь.
Сла́ва, и ны́нѣ, богоро́диченъ, гла́съ 8:

Кому́ уподо́билася еси́, окая́нная душе́,/ къ покая́нію ника́коже возни́чущи/ и огня́ не ужаса́ющися, злы́хъ ожида́ющаго?/ Воста́ни, и Еди́ну къ заступле́нію ско́рую призови́, и возопíй:/ Дѣ́во Ма́ти, моли́ Твоего́ Сы́на и Бо́га на́шего/ изба́вити мя́ отъ сѣ́ти льсти́ваго.

Крестобогоро́диченъ:

Агница Агнца я́ко ви́дѣ,/ на дре́вѣ просте́рта во́лею Кре́стнѣмъ,/ вопія́ше, ма́терски болѣ́знующи съ пла́чемъ:/ Сы́не Мо́й, что́ стра́нное сіе́ видѣ́ніе?/ Всѣ́мъ жи́знь дая́й я́ко Госпо́дь,/ ка́ко умерщвля́ешися, Долготерпѣли́ве,/ земны́мъ подая́ воскресе́ніе?/ Сла́влю Твое́ мно́гое, Бо́же Мо́й, снизхожде́ніе.

Аще ли нѣ́сть поста́, пое́мъ и самогла́сенъ свята́го. Сла́ва, гла́съ 8:

Бо́жіихъ даро́въ я́ко тезоимени́та и того́ наслѣ́дника блаже́нства вси́ восхва́лимъ, вѣ́рніи, и ублажи́мъ по достоя́нію Ѳео́дора, до́бляго великому́ченика, вселе́нныя побо́рника, мо́лится бо Христу́ Бо́гу о душа́хъ на́шихъ.

И ны́нѣ, пра́здника, гла́съ то́йже:

Иже на херуви́мѣхъ носи́мый и пѣва́емый отъ серафи́мъ, дне́сь въ Боже́ственное святи́лище по зако́ну приноси́мь, на ста́рческихъ, я́ко на престо́лѣ, сѣди́тъ рука́хъ и отъ Іо́сифа пріе́млетъ да́ры боголѣ́пно, я́ко супру́гъ го́рличищъ, нескве́рную Це́рковь и отъ язы́къ новоизбра́нныя лю́ди, голуби́на же два птенца́, я́ко Нача́льникъ Ве́тхаго же и Но́ваго. Еже къ Нему́ обѣща́нія Симео́нъ коне́цъ пріе́мъ, благословя́ Дѣ́ву Марíю Богоро́дицу, страсте́й о́бразы, Иже изъ Нея́, провозгласи́ и отъ Него́ проша́ше отпуще́нія, вопія́: ны́нѣ отпусти́ мя, Влады́ко, я́коже пре́жде возвѣсти́ ми, я́ко ви́дѣхъ Тя́, первовѣ́чнаго Свѣ́та и Спа́са Го́спода христоимени́тымъ лю́демъ.

На стихо́внѣ стихи́ры пра́здника, гла́съ 2. Подо́бенъ: До́ме Евфра́ѳовъ.

Две́ри небе́сныя, отве́рзитеся:/ Христо́съ бо въ це́рковь/ я́ко Младе́нецъ/ Ма́терію Дѣ́вою/ Бо́гу и Отцу́ прино́сится.

Сти́хъ: Ны́нѣ отпуща́еши раба́ Твоего́, Влады́ко,/ по глаго́лу Твоему́, съ ми́ромъ.

Угль, проявле́йся/ боже́ственному Иса́іи — Христо́съ,/ я́ко клеща́ми,/ рука́ми Богоро́дицы/ ны́нѣ ста́рцу дае́тся.

Сти́хъ: Свѣ́тъ во открове́ніе язы́ковъ/ и сла́ву люде́й Твои́хъ Изра́иля.

Стра́хомъ же и ра́достію/ на рука́хъ Влады́ку/ Симео́нъ держа́,/ живота́ проша́ше разрѣше́нія,/ поя́ Богома́терь.

Сла́ва, гла́съ 5:

Дне́сь возсія́ па́че денни́цы честна́я па́мять страстоте́рпца Христо́ва, вѣ́рныхъ сердца́ неви́димо просвѣща́ющи и о́блаки ду́шъ отгоня́ющи дѣ́йствомъ и благода́тію Ду́ха. Къ нему́же, мучениколю́бцы, воззове́мъ: ра́дуйся, и́же вѣ́рнымъ я́влься богодарова́нная благода́ть и чуде́съ мно́жества простира́я къ тебѣ́ притека́ющимъ, Ѳео́доре блаже́нне, Христа́ непреста́нно моля́, не оскудѣ́й вѣ́чныхъ бла́гъ получи́ти вѣ́рою соверша́ющимъ всечестну́ю па́мять твою́.

И ны́нѣ, пра́здника, гла́съ то́йже:

Ве́тхій де́ньми, младе́нствовавъ пло́тію, Ма́терію Дѣ́вою въ це́рковь прино́сится, Своего́ зако́на исполня́я обѣща́ніе, Его́же Симео́нъ пріи́мъ, глаго́лаше: ны́нѣ отпуща́еши съ ми́ромъ, по глаго́лу Твоему́, раба́ Твоего́, ви́дѣша бо о́чи мои́ спасе́ніе Твое́, Святы́й.

Тропа́рь му́ченика, гла́съ 4:

Воинствосло́віемъ и́стиннымъ, страстоте́рпче, небе́снаго Царя́ воево́да предо́брый бы́лъ еси́, Ѳео́доре, ору́жіями бо вѣ́ры ополчи́лся еси́ му́дренно, и побѣди́лъ еси́ де́моновъ полки́, и побѣдоно́сный яви́лся еси́ страда́лецъ. Тѣ́мже тя́ вѣ́рою при́сно ублажа́емъ.

Сла́ва, и ны́нѣ, пра́здника, гла́съ 1:

Ра́дуйся, Благода́тная Богоро́дице Дѣ́во, изъ Тебе́ бо возсія́ Со́лнце пра́вды — Христо́съ, Бо́гъ на́шъ, просвѣща́яй су́щія во тмѣ́. Весели́ся и ты́, ста́рче пра́ведный, пріе́мый во объя́тія Свободи́теля ду́шъ на́шихъ, да́рующаго на́мъ воскресе́ніе.

НА УТРЕНИ.


На Бо́гъ Госпо́дь: Тропа́рь пра́здника, два́жды. Сла́ва, му́ченика. И ны́нѣ, пра́здника.

По 1-й стихоло́гіи сѣда́ленъ, гла́съ 3. Подо́бенъ: Красотѣ́ дѣ́вства.

Отъ Дѣ́вы Тя́ воплоще́нна, Христе́, ра́дуяся, подъя́тъ свяще́нный Симео́нъ, — ны́нѣ отпуща́еши, — вопія́, — раба́ Твоего́, Влады́ко! Анна же непоро́чная, проро́чица и сла́вная, ны́нѣ исповѣ́даніе и пѣ́ніе прино́ситъ Тебѣ́. Мы́ же, Жизнода́вче, вопіе́мъ Ти́: сла́ва та́ко благоволи́вшему.

Сла́ва, и ны́нѣ, то́йже.

По 2-й стихоло́гіи сѣда́ленъ, гла́съ 8. Подо́бенъ: Свирѣ́лей па́стырскихъ.

Роди́лся еси́ на земли́ Собезнача́льный Отцу́, прине́слся еси́ въ це́рковь Непостижи́мый. Ра́дуяся же, ста́рецъ на ру́ки Тя́ воспріе́мъ, зовы́й: ны́нѣ отпуща́еши, его́же посѣти́лъ еси́, по глаго́лу Твоему́, благоизво́ливый спасти́ я́ко Бо́гъ ро́дъ человѣ́ческій.

Сла́ва, и ны́нѣ, то́йже:

Кано́нъ пра́здника, со ирмосо́мъ на 6, и святы́хъ два́, на 8.

Кано́нъ пра́здника, гла́съ 3.
Пѣ́снь 1.

Ирмо́съ: Су́шу глубороди́тельную зе́млю со́лнце наше́ствова иногда́: я́ко стѣна́ бо, огустѣ́ обапо́лы вода́ лю́демъ пѣшомореходя́щимъ и богоуго́дно пою́щимъ: пои́мъ Го́сподеви, сла́вно бо просла́вися.

Да ка́плютъ во́ду о́блацы, Со́лнце бо, на о́блацѣ ле́гцѣ носи́мо, наста́ло е́сть, на нетлѣ́нную руку́, Христо́съ въ це́ркви я́ко Младе́нецъ. Тѣ́мже, вѣ́рніи, возопіи́мъ: пои́мъ Го́сподеви, сла́вно бо просла́вися.

Крѣпи́теся, ру́цѣ Симео́ни, ста́ростію осла́бленніи, лы́ста же претружде́нна ста́рча правобыстро́ движи́тася Христу́ на срѣ́теніе, ли́къ со безпло́тными соста́вльше, пои́мъ Го́сподеви, сла́вно бо просла́вися.

Ра́зумомъ просте́ртая небеса́, весе́литеся, и ра́дуйся, земле́, изъ Пребоже́ственныхъ бо нѣ́дръ Хитре́цъ проше́дъ Христо́съ, Ма́терію Дѣ́вою Бо́гу Отцу́ прино́сится Младе́нецъ, Иже пре́жде всѣ́хъ, сла́вно бо просла́вися.

Кано́нъ му́ченика, гла́съ 8.
Пѣ́снь 1.

Ирмо́съ: Колесницегони́теля фарао́ня погрузи́ чудотворя́й иногда́ Моисе́йскій же́злъ, крестообра́зно порази́въ и раздѣли́въ мо́ре, Изра́иля же бѣглеца́, пѣшехо́дца спасе́, пѣ́снь Бо́гови воспѣва́юща.

Боже́ственными я́вѣ свѣ́тлостьми удобря́яся, страда́льческимъ вѣнце́мъ священноукраша́емь и сла́вою облиста́емь Святы́я Тро́ицы, хва́лящія тя́ помина́й, вели́кій въ му́ченицѣхъ Ѳео́доре.

Испо́лнь свѣ́та, испо́лнь Боже́ственныя благода́ти, на́мъ возсія́ свяще́нная па́мять честны́хъ по́двигъ твои́хъ, пресвѣ́тлыми свѣтлостьми́ озаря́ющи всѣ́хъ, благоче́стно тя́ почита́ющихъ, му́чениче страстоте́рпче Ѳео́доре.

Идольстѣй одержа́щи бу́ри человѣ́чество, свяще́нный му́ченикъ, окормля́емь Креста́ Боже́ственною благода́тію, небу́рно преплы́въ, и въ приста́нища дости́же небе́сная, ра́дуяся.

Богоро́диченъ: Две́ре Бо́жія, покая́нія две́ри ми́, Дѣ́во, отве́рзи, помышле́ньми Боже́ственными ду́шу мою́ просвѣти́ и страсте́й отжени́ тя́жкія о́блаки, я́ко да почита́ю, ра́дуяся, и до́лжно ублажа́ю Тя́.

Кано́нъ проро́ка, гла́съ 8.
Пѣ́снь 1.

Ирмо́съ: Пои́мъ Го́сподеви, прове́дшему лю́ди Своя́ сквозѣ́ Чермно́е мо́ре, я́ко Еди́нъ сла́вно просла́вися.

Имѣ́я Свѣтода́вца, твоя́ послу́шающа мольбы́, просвѣще́ніе ми́ пода́ждь, Заха́ріе, проро́че пречу́дный.

Укра́шенъ добро́тами Боже́ственныя красоты́, а́нгеловъ добро́ты зри́ши душе́вною чистото́ю.

Испо́лненъ святы́ни ангелоподо́бныя свѣ́тлости я́ко сы́й, богому́дре, соглаго́лющія а́нгелы и просвѣща́ющія имѣ́лъ еси́, богопости́жне.

Богоро́диченъ: Разрѣши́ся кля́тва Евы прама́тере, Всенепоро́чная, Христа́ бо ро́ждши, благослове́ньми мíръ обогати́ла еси́.

Пѣ́снь 3.

Ирмо́съ: Утвержде́ніе на Тя́ надѣ́ющихся, утверди́, Го́споди, Це́рковь, Юже стяжа́лъ еси́ честно́ю Твое́ю кро́вію.

Перворожде́нъ изъ Отца́ пре́жде вѣ́къ, перворожде́нъ Младе́нецъ изъ Дѣ́вы нетлѣ́нныя, Ада́му ру́ку простира́я, яви́ся.

Младоу́мна бы́вша пре́лестію первозда́ннаго па́ки исправля́яй Бо́гъ Сло́во, младе́нствовавъ, яви́ся.

Земли́ исча́діе, па́ки поте́кшее въ ню́, Божества́ сообра́зное естество́ Зижди́тель я́ко непрело́жнѣ, младе́нствовавъ, яви́.

Инъ.

Ирмо́съ: Утвержде́й въ нача́лѣ небеса́ ра́зумомъ и зе́млю на вода́хъ основа́вый, на ка́мени мя́, Христе́, за́повѣдей Твои́хъ утверди́, я́ко нѣ́сть свя́тъ па́че Тебе́, Еди́не Человѣколю́бче.

Яко ле́въ, дерзну́въ, посреди́ суди́ща ста́лъ еси́, возвѣща́я спаси́тельное сло́во, досажда́я злочести́вымъ, проповѣ́дая и́стину и облича́я лжу́ безбо́жія, Ѳео́доре.

Мучи́тель, уди́влься твоему́ му́жеству, му́дре, ско́тскою я́ростію подви́гся, жи́лами волу́ями неща́дно ураня́етъ тя́, Ѳео́доре, ме́рзкимъ истука́ннымъ сокруше́ніе содѣ́лавша.

Му́жескимъ по́мысломъ я́звеныя ка́пли, я́ко во́лны морскíя, богому́дре, отри́нулъ еси́, Креста́ благода́тію укрѣпля́емь и вѣнцено́сецъ Боже́ственнаго Ду́ха си́лою явля́яся.

Богоро́диченъ: Сотвори́ вои́стинну Тебѣ́ вели́чіе Иже отъ Тебе́ рожде́йся Госпо́дь, и ро́ди вси́ Тя́, Бо́жію Ма́терь, сла́вятъ.

Инъ.

Ирмо́съ: Нѣ́сть свя́тъ, я́ко Госпо́дь, и нѣ́сть пра́веденъ, я́ко Бо́гъ на́шъ, Его́же пое́тъ вся́ тва́рь: нѣ́сть пра́веденъ па́че Тебе́, Го́споди.

Вы́шняя благода́ть тебе́ осѣни́ промышле́нія несказа́ннаго Боже́ственно окормле́ніе, святы́ми а́нгелы науча́ющи, прему́дре блаже́нне, и просвѣща́ющи.

Боже́ственнѣй бла́гости наказу́яся, научи́лся еси́, пребога́те, я́ко пречи́стъ, плодови́тъ жи́ти Боже́ственнымъ свяще́ніемъ во гра́дѣ всеосвяще́ннѣмъ.

Стѣна́ незы́блема, утвержде́ніе лю́демъ богому́дрымъ бы́лъ еси́, Го́споди, и душа́мъ спасе́ніе, я́коже дре́вле провозвѣсти́ проро́къ чу́дный.

Богоро́диченъ: Рождество́ нетлѣ́нно и пречи́сто, Богоро́дице, Твое́ чревоноше́ніе мíръ изба́ви отъ тли́ и сме́рти, Спа́са бо родила́ еси́, Сло́во Присносу́щное.

Конда́къ пра́здника, гла́съ 1:

Утро́бу Дѣви́чу освяти́вый Рождество́мъ Твои́мъ и ру́цѣ Симео́нѣ благослови́вый, я́коже подоба́ше, предвари́въ, и ны́нѣ спа́слъ еси́ на́съ, Христе́ Бо́же, но умири́ во бранѣ́хъ жи́тельство и укрѣпи́ Импера́тора, Его́же возлюби́лъ еси́, Еди́не Человѣколю́бче.

Икосъ:

Къ Богоро́дицѣ притеце́мъ, хотя́щіи Сы́на Ея́ ви́дѣти, къ Симео́ну носи́ма, Его́же съ небесе́ безпло́тніи ви́дяще, дивля́хуся, глаго́люще: чу́дная зри́мъ ны́нѣ и пресла́вная, непостижи́мая, несказа́нная! Иже бо Ада́ма созда́вый но́сится я́ко Младе́нецъ, Невмѣсти́мый вмѣща́ется на рука́хъ ста́рчихъ, Иже въ нѣ́дрѣхъ неопи́санныхъ Сы́й Отца́ Своего́ во́лею опису́ется пло́тію, а не Божество́мъ, Еди́нъ Человѣколю́бецъ.

Сѣда́ленъ му́ченика, гла́съ 8. Подо́бенъ: Прему́дрости.

Боже́ственное всеору́жіе воспріи́мъ и и́дольскую ле́сть низложи́въ, а́нгелы воздви́глъ еси́ восхвали́ти по́двиги твоя́, Боже́ственною бо любо́вію у́мъ распали́въ, на о́гненную сме́рть до́блественно дерзну́лъ еси́. Тѣ́мже тезоимени́тно прося́щимъ тя́ дае́ши Боже́ственная дарова́нія, страстоте́рпче Ѳео́доре. Сего́ ра́ди вопіе́мъ ти́: моли́ Христа́ Бо́га прегрѣше́ній оставле́ніе дарова́ти пра́зднующимъ любо́вію па́мять твою́.

Сла́ва проро́ка, гла́съ 3. Подо́бенъ: Красотѣ́ дѣ́вства.

Впряжены́ колесни́цы ви́дѣлъ еси́, пра́вимы руко́ю всѣ́хъ Бо́га, безпло́тныя слуги́, Заха́ріе чу́дне, съ ни́миже ра́дуяся, я́ко проро́къ приснопа́мятный, моли́ напра́витися къ пути́ Боже́ственнаго ра́зума вѣ́рою несомнѣ́нною соверша́ющимъ па́мять твою́ всесвяще́нную.

И ны́нѣ, пра́здника, гла́съ 1. Подо́бенъ: Ли́къ а́нгельскій.

Сы́й со Отце́мъ на престо́лѣ святѣ́мъ, прише́дъ на зе́млю, отъ Дѣ́вы роди́ся и Младе́нецъ бы́сть, лѣ́ты Сы́й неопи́санъ, Его́же прíимъ Симео́нъ на ру́ки, ра́дуяся глаго́лаше: ны́нѣ отпуща́еши, Ще́дре, возвесели́въ раба́ Твоего́.

Аще е́сть по́стъ: Сла́ва, и ны́нѣ, богоро́диченъ. Аще среда́ или́ пято́къ, крестобогоро́диченъ. Пи́саны въ 18-й де́нь .
Сла́ва, и ны́нѣ, богоро́диченъ, гла́съ 3:

Боже́ственнаго естества́ не отлу́чься, пло́ть бы́въ во чре́вѣ Твое́мъ, но Бо́гъ вочеловѣ́чься и пребы́сть, Иже по Рождествѣ́ Ма́терь Тя́ Дѣ́ву, я́ко пре́жде Рождества́, сохрани́въ Всенепоро́чну, Еди́нъ Госпо́дь, Того́ прилѣ́жно моли́ дарова́ти на́мъ ве́лію ми́лость.

Крестобогоро́диченъ:

Нескве́рная Агница, Сло́ва нетлѣ́нная Дѣ́ва Ма́ти, на Крестѣ́ зря́щи повѣ́шена, изъ Нея́ безъ болѣ́зни прозя́бшаго, ма́терски подо́бно, рыда́ющи, вопія́ше: увы́ Мнѣ́, Ча́до Мое́, ка́ко стра́ждеши во́лею, хотя́ изба́вити отъ страсте́й безче́стія человѣ́ка?

Пѣ́снь 4.

Ирмо́съ: Покры́ла е́сть небеса́ добродѣ́тель Твоя́, Христе́, изъ Киво́та бо проше́дъ святы́ни, Твоея́ Нетлѣ́нныя Ма́тере, въ хра́мѣ Сла́вы Твоея́ яви́лся еси́, я́ко Младе́нецъ руконоси́мь, и испо́лнишася вся́ Твоего́ хвале́нія.

Ра́дуйся, Симео́не, неизрече́нныхъ таи́нниче, — Богоро́дица вопія́ше, — о Не́мже отъ Свята́го дре́вле извѣсти́ся тебѣ́ Ду́ха, младе́нствовавшаго Сло́ва Христа́ на ру́ки пріими́, зовы́й Ему́: испо́лнишася вся́ Твоего́ хвале́нія.

На Него́же упова́лъ еси́, Симео́не, во́зрастъ дѣ́тищный, ра́дуяся, подыми́ Христа́, Изра́иля боже́ственнаго утѣше́ніе, зако́на Творца́ и Влады́ку, исполня́ющаго зако́на чи́нъ, зовы́й Ему́: испо́лнишася вся́ Твоего́ хвале́нія.

Ви́дя Симео́нъ Сло́во безнача́льное, съ пло́тію, я́ко на престо́лѣ херуви́мстѣмъ, Дѣ́вою носи́мо, вино́внаго е́же бы́ти вся́ческихъ, я́ко Младе́нцу дивя́ся, вопія́ше Ему́: испо́лнишася вся́ Твоего́ хвале́нія.

Инъ.

Ирмо́съ: Ты́ моя́ крѣ́пость, Го́споди, Ты́ моя́ и си́ла, Ты́ мо́й Бо́гъ, Ты́ мое́ ра́дованіе, не оста́вль нѣ́дра Отча, и на́шу нищету́ посѣти́въ. Тѣ́мъ съ проро́комъ Авваку́момъ зову́ Ти: си́лѣ Твое́й сла́ва, Человѣколю́бче.

Имѣ́я Христа́ вну́трь себе́, блаже́нне, вѣща́юща, Ликинíеву горды́ню низложи́лъ еси́ словесы́ му́дрыми. Се́ вои́стинну, му́чениче, обличи́лъ еси́ премно́гое безу́міе и дѣ́лы пресла́вными зря́щія удиви́лъ еси́, страда́льче доблему́дренне Ѳео́доре.

Повѣ́шенъ бы́въ беззако́ніемъ мучи́теля, и ногтьми́ истерза́емь, и обагре́нъ ка́плями, му́чениче, непра́ведно излива́емыхъ крове́й твои́хъ, умерщвле́нія дебельства́ и тли́ совле́клъ еси́ ри́зы, преблаже́нне Ѳео́доре.

Богоро́диченъ: Лука́вое грѣхо́въ мои́хъ рукописа́ніе боже́ственнымъ копіе́мъ, Пречи́стая, расто́ргни, пробо́дшимъ Боже́ственная ре́бра вочеловѣ́читися изъ Тебе́, Дѣ́во, восхотѣ́вшаго, и въ кни́зѣ мя́ написа́ти спаса́емыхъ моли́ся, безъ ума́ отъ Бо́га уда́льшася.

Инъ.

Ирмо́съ: Изъ горы́ приосѣне́нныя, Сло́ве, проро́къ, еди́ныя Богоро́дицы, хотя́ща воплоти́тися богови́дно усмотри́ и со стра́хомъ славосло́вяше си́лу Твою́.

Еди́но у́бо просвѣща́тельное Существо́ чести́, въ Со́лнцѣхъ же Тре́хъ опредѣля́емо, въ су́щая проше́ствіями мно́жимо, я́вѣ науча́еши, всеблаже́нне.

Колесни́ца Бо́жія бы́въ, проро́че, колесни́цы зря́ разли́чны а́нгельскія, обходи́ти вся́ сподо́бился еси́, со благочи́ніемъ иду́щія.

Священнолѣ́пно многосвѣ́тлый свѣ́щникъ, о́бразъ зри́ши Боже́ственнаго свѣтозаре́нія, смотря́еши же, всеблаже́нне, Всеви́дца, Имже вся́ческая спаса́ются.

Богоро́диченъ: Образъ Твоего́ чи́стаго Рождества́ богови́дніи проро́цы проначерта́ютъ, многови́дно прообрази́вше и разли́чно гада́ньми богому́дріи.

Пѣ́снь 5.

Ирмо́съ: Яко ви́дѣ Иса́ія обра́зно на престо́лѣ превознесе́на Бо́га, отъ а́нгелъ сла́вы дориноси́ма, — о, окая́нный, — вопія́ше, — а́зъ! Прови́дѣхъ бо воплоща́ема Бо́га, Свѣ́та невече́рня, и ми́ромъ влады́чествующа.

Разумѣ́въ боже́ственный ста́рецъ проявле́нную дре́вле проро́ку сла́ву, рука́ми Сло́во зря́ Ма́терними держи́мо, — о, ра́дуйся, — вопія́ше, — Чи́стая! Яко престо́лъ, бо держи́ши Бо́га, Свѣ́та невече́рняго и ми́ромъ влады́чествующа.

Покло́нься ста́рецъ, и стопа́мъ боже́ственнѣ прикосну́вся неискусобра́чныя и Богома́тере, — Огнь, — рече́, — но́сиши, Чи́стая: Младе́нца бою́ся объя́ти Бо́га, Свѣ́та невече́рняго и ми́ромъ влады́чествующа.

Очища́ется Иса́ія, отъ серафи́ма у́гль пріе́мъ, — ста́рецъ вопія́ше Богома́тери, — Ты́, я́коже клеща́ми, рука́ми просвѣща́еши мя́, пода́вши, Его́же но́сиши, Свѣ́та невече́рняго и ми́ромъ влады́чествующа.

Инъ.

Ирмо́съ: Вску́ю мя́ отри́нулъ еси́ отъ лица́ Твоего́, Свѣ́те незаходи́мый, и покры́ла мя́ е́сть чужда́я тма́ окая́ннаго? Но обрати́ мя, и къ свѣ́ту за́повѣдей Твои́хъ пути́ моя́ напра́ви, молю́ся.

Просвѣща́емь заре́ю, му́чениче, Боже́ственнаго Ду́ха и распаля́емь Христо́вою любо́вію, опаля́емѣ пло́ти неради́лъ еси́, ни ощути́лъ еси́ болѣ́зни, ни вмѣни́лъ еси́ му́ки, небе́сными наде́ждами пита́емь.

Иго Влады́ки нося́ на вы́и преле́гкое, о́лова тягото́ю, страстоте́рпче преблаже́нне, отягче́нъ, не преклони́лся еси́ отню́дъ, ни поколеба́лся еси́, ниже́ побѣди́лся еси́, во́ине до́блій Ѳео́доре.

Съ небесе́ пригласи́въ тя́ Преблаго́е Сло́во, де́рзостна сотвори́, Его́же си́лою го́рькія болѣ́зни претерпѣ́лъ еси́ беззако́ннующихъ, му́чениче Христо́въ, и му́ки и ну́жную, сла́вне, сме́рть.

Богоро́диченъ: Пребыва́ти мя́ цѣ́ла, непрело́жна стоя́нія лу́чшаго, но пра́вѣ ше́ствующа и богоуго́дная дѣ́юща, Блага́я, умоли́, Блага́го ро́ждши Сло́ва, на́съ безслове́сія изба́вльшаго.

Инъ.

Ирмо́съ: Отъ но́щи невѣ́денія боговѣ́дѣніемъ просвѣти́вый концы́, просвѣти́ мя у́тромъ человѣколю́бія Твоего́, Го́споди.

Чи́стымъ се́рдцемъ и ума́ прови́дя острото́ю стра́сть Спа́сову, достолѣ́пно блажи́тся.

Треесте́ственно святы́й ра́дуйся, Сіо́не, проро́къ предповѣлева́етъ, гряде́тъ Ца́рь тво́й, пра́веденъ и спаса́яй кро́тостію.

Проро́ковъ сла́ва, богоглаго́ливыхъ муже́й благолѣ́піе мíръ озаря́етъ проро́чества свѣ́тлостію.

Богоро́диченъ: Дѣ́вы Рождество́мъ обнови́въ на́съ, свободи́ пе́рвыхъ согрѣше́ній, на́съ ра́ди бы́въ Человѣ́къ.

Пѣ́снь 6.

Ирмо́съ: Возопи́ къ Тебѣ́, ви́дѣвъ ста́рецъ очи́ма спасе́ніе, е́же лю́демъ пріи́де отъ Бо́га: Христе́, Ты́ Бо́гъ мо́й.

Сіо́ну Ты́ ка́мень возложи́лся еси́, непокори́вымъ претыка́ніе и собла́зна ка́мень, неруши́мое вѣ́рныхъ спасе́ніе.

Извѣ́стнѣ нося́ начерта́ніе Иже пре́жде вѣ́къ Тя́ израсти́вшаго, земны́хъ за милосе́рдіе ны́нѣ не́мощію обложи́ся.

Сы́ну Вы́шняго, Сы́ну Дѣ́вы, Бо́гу, Отроча́ти бы́вшему, покло́ньшася Тебѣ́ ны́нѣ отпусти́ съ ми́ромъ.

Инъ.

Ирмо́съ: Моли́тву пролію́ ко Го́споду и Тому́ возвѣщу́ печа́ли моя́, я́ко зо́лъ душа́ моя́ испо́лнися и живо́тъ мо́й а́ду прибли́жися, и молю́ся, я́ко Іо́на: отъ тли́, Бо́же, возведи́ мя.

Стра́сть Безстра́стнаго вообража́я, распя́лся еси́, сла́вный му́чениче, пригвозди́вся на дре́вѣ, преблаже́нне, и подо́бникъ Влады́цѣ бы́лъ еси́, разрѣши́вшаго Кресто́мъ человѣ́ческія стра́сти во́лею.

Повѣ́шенъ, я́ко а́гнецъ, на дре́вѣ, и стрѣла́ми сострѣ́лянъ, блаже́нне, и оче́съ зѣ́ницы избоде́нъ, и уя́звленъ по всему́ тѣлеси́, уязви́лъ еси́ враго́въ сердца́ копіе́мъ болѣ́зней твои́хъ.

Пото́цы безмѣ́рныхъ му́къ, ко хра́минѣ припрѣ́вшеся, му́чениче, твоея́ души́, не поколеба́ша сея́: на недви́жимѣмъ бо ка́мени утверди́ся просія́вшаго отъ Дѣ́вы и человѣ́ческій ро́дъ просвѣ́щшаго.

Богоро́диченъ: Марíе, всего́ мíра Госпоже́, я́ко Го́спода всѣ́хъ ро́ждши, вра́жія рабо́ты мя́ изба́ви, и того́ муче́нія исхи́ти, и спаси́ мя, на Тя́ несомнѣ́нно упова́ющаго.

Инъ. Ирмо́съ то́йже.

Сы́й проро́ческаго испо́лнь вдохнове́нія, бу́дущихъ ра́зума па́че естества́ научи́вся, по́сланъ бы́лъ еси́ проповѣ́дати благода́ть бу́дущую, де́нь же креста́ вѣ́домый Го́сподеви, богопрія́тне.

Ра́зумомъ духо́внымъ укра́шенъ, даро́въ су́щихъ па́че ума́ сподо́бился еси́, а́нгельская явле́нія, и чи́ны, и вѣща́нія, и сла́вы ви́дѣвъ, пребога́те, чу́днымъ науча́ющія и Боже́ственнымъ та́йнамъ.

Свѣщу́ добродѣ́телей стяжа́въ, просвѣще́ніемъ богоразу́мія сія́еши, та́инственную провозвѣща́я свѣщу́, е́юже па́че словесе́ Сло́ва воплоще́ніе яви́тся боголѣ́пнѣ отъ Сіо́на, Заха́ріе, проро́че богопрія́тне.

Богоро́диченъ: Поста́вивый не́бо, показа́ Тя Не́бо слове́сное, Богоро́дице, добро́ту Іа́ковлю возлюби́въ, и изъ чре́ва Твоего́ Божества́ Со́лнце возсія́ пло́тски, и мíръ уясни́лъ е́сть благода́тію.

Конда́къ, гла́съ 2. Подо́бенъ: Вы́шнихъ ища́.

Му́жествомъ души́ въ вѣ́ру оболкíйся и глаго́лъ Бо́жій, а́ки копіе́, въ ру́ку взе́мъ, врага́ побѣди́лъ еси́, му́чениковъ преве́лій Ѳео́доре, съ ни́ми Христу́ Бо́гу моля́ся не преста́й о всѣ́хъ на́съ.

Икосъ:

Страда́льцевъ пресвѣ́тлую добро́ту, пріиди́те вси́, пѣ́сненными вѣнцы́, вѣ́рніи, Ѳео́дора вѣнча́емъ, да́ръ бо Бо́жій вели́къ мíру яви́ся сія́ньми чуде́съ, врага́ бо побѣди́въ Веліа́ра страда́ніи честны́ми, одождя́етъ вмѣ́сто кро́вныхъ ка́плей исцѣле́ній то́ки, съ си́ми у́бо всѣ́ми ра́дуется Христу́ и дае́тъ ми́ръ неоску́денъ. Тѣ́мъ вопіе́мъ Ему́: моли́ непреста́нно о всѣ́хъ на́съ.

Пѣ́снь 7.

Ирмо́съ: Тебе́ во огни́ ороси́вшаго о́троки богосло́вившія, и въ Дѣ́ву нетлѣ́нну все́льшагося Бо́га Сло́ва пои́мъ, благоче́стно пою́ще: благослове́нъ Бо́гъ оте́цъ на́шихъ.

Ада́му извѣсти́ти хотя́й иду́, во а́дѣ живу́щу, и Евѣ принести́ благовѣ́стіе, — Симео́нъ вопія́ше, со проро́ки лику́я: благослове́нъ Бо́гъ оте́цъ на́шихъ.

Ро́да зе́мна избавля́яй Бо́гъ да́же до а́да пріи́детъ, плѣ́ннымъ же пода́стъ всѣ́мъ оставле́ніе и прозрѣ́ніе слѣпы́мъ, я́ко и нѣмы́мъ вопи́ти: благослове́нъ Бо́гъ оте́цъ на́шихъ.

И Твое́ се́рдце, Нетлѣ́нная, ору́жіе про́йдетъ, — Симео́нъ Богоро́дицѣ провозгласи́, — на Крестѣ́ зря́щи Твоего́ Сы́на, Ему́же вопіе́мъ: благослове́нъ Бо́гъ оте́цъ на́шихъ.

Инъ.

Ирмо́съ: Бо́жія снизхожде́нія о́гнь устыдѣ́ся въ Вавило́нѣ иногда́, сего́ ра́ди о́троцы въ пещи́, ра́дованною ного́ю, я́ко во цвѣ́тницѣ лику́юще, поя́ху: благослове́нъ еси́ Бо́же, оте́цъ на́шихъ.

Глаго́лаше, ра́дуяся вели́чія Вседержи́телева, тѣ́мже уди́вльшеся, зря́щіи, пре́лести оста́виша мучи́тельство и вѣ́рою вопія́ху: благослове́нъ еси́, Бо́же оте́цъ на́шихъ.

Плени́цами прему́дрыхъ твои́хъ слове́съ, преблаже́нне, ра́дуяся, улови́лъ еси́ изъ глубины́ неразу́мія приступа́ющія, и боже́ственны му́ченики содѣ́лалъ еси́, Ѳео́доре, пою́щія: благослове́нъ еси́, Бо́же оте́цъ на́шихъ.

Въ темни́цѣ къ дре́ву тя́ свя́зана а́нгелъ свя́тъ, прише́дъ, разрѣши́, дерзнове́ніе дая́ и укрѣпля́я тя́ велегла́сно вопи́ти, Ѳео́доре: благослове́нъ еси́, Бо́же оте́цъ на́шихъ.

Богоро́диченъ: Мене́, жи́вша въ лѣ́ности и презрѣ́вша святы́я Твоя́ зако́ны и честны́я Твоя́, Христе́, за́повѣди, уще́дри и спаси́ Ро́ждшія Тя́ ра́ди, я́ко Благодѣ́тель Бо́гъ и Многоми́лостивъ.

Инъ.

Ирмо́съ: Отроцы евре́йстіи въ пещи́ попра́ша пла́мень дерзнове́нно и на ро́су о́гнь преложи́ша вопію́ще: благослове́нъ еси́, Го́споди Бо́же, во вѣ́ки.

По все́й земли́ твое́, проро́че, изы́де вѣща́ніе богодохнове́нное и глаго́лъ твои́хъ си́ла, вопію́щихъ: благослове́нъ еси́, Го́споди Бо́же, во вѣ́ки.

Ве́сь вы́шними заря́ми просвѣще́нъ, бу́дущая ви́дѣлъ еси́, я́ко су́щая. Тѣ́мже, пребога́те, вопія́лъ еси́: благослове́нъ еси́, Го́споди Бо́же, во вѣ́ки.

Богоро́диченъ: Пѣ́сньми почита́ю Тя́, Дѣ́во, поче́тшую ро́дъ человѣ́ческій, безче́стіемъ лю́тымъ пе́рвѣе осужде́нный: благослове́нъ, Всечи́стая, Пло́дъ Твоего́ чре́ва.

Пѣ́снь 8.

Ирмо́съ: Нестерпи́мому огню́ соедини́вшеся, богоче́стія предстоя́ще, ю́ноши, пла́менемъ же неврежде́ни, Боже́ственную пѣ́снь поя́ху: благослови́те, вся́ дѣла́ Госпо́дня Го́спода, и превозноси́те во вся́ вѣ́ки.

Лю́діе Изра́илевы, Твою́ сла́ву Емману́ила зря́ще Отроча́ изъ Дѣ́вы, предъ лице́мъ Боже́ственнаго ковче́га ны́нѣ лику́йте: благослови́те, вся́ дѣла́ Госпо́дня, Го́спода и превозноси́те во вся́ вѣ́ки.

Се́, Симео́нъ вопія́ше, — прерѣка́емое зна́меніе Се́й бу́детъ, Бо́гъ Сы́й и Отроча́, — Сему́, вѣ́рніи, возопіи́мъ: благослови́те, вся́ дѣла́ Госпо́дня, Го́спода и превозноси́те во вся́ вѣ́ки.

Живо́тъ Сы́й, Се́й бу́детъ паде́ніе непокори́вымъ, младе́нствовавъ Бо́гъ Сло́во, я́ко воста́ніе всѣ́мъ вѣ́рою пою́щимъ: благослови́те, вся́ дѣла́ Госпо́дня, Го́спода и превозноси́те во вся́ вѣ́ки.

Инъ.

Ирмо́съ: Седмери́цею пе́щь халде́йскій мучи́тель богочести́вымъ неи́стовно разжже́, си́лою же лу́чшею спасе́ны сія́ ви́дѣвъ, Творцу́ и Изба́вителю вопія́ше: о́троцы, благослови́те, свяще́нницы, воспо́йте, лю́діе, превозноси́те во вся́ вѣ́ки.

Свѣ́тло подвиза́вся, врага́ побѣди́лъ еси́, и потре́бль во́инства его́ ору́жіи вѣ́ры. Тѣ́мже побѣ́днымъ вѣнце́мъ увя́злся еси́, поя́ Влады́цѣ: о́троцы, благослови́те, свяще́нницы, воспо́йте, лю́діе, превозноси́те во вся́ вѣ́ки.

По распя́тіи, сла́вне, по стра́сти блаже́ннѣй, по безмѣ́рныхъ ра́нахъ, блаже́нне, Бо́гу вы́ю твою́ приклони́лъ еси́, му́чениче му́дре, мечемъ честна́я глава́ твоя́ усѣ́чена бы́сть, зовы́й Влады́цѣ: о́троцы, благослови́те, свяще́нницы, воспо́йте, лю́діе, превозноси́те во вся́ вѣ́ки.

Свяще́нное, Ѳео́доре, и многострада́льное тѣ́ло твое́ исто́чникъ исцѣле́ній вѣ́рнымъ бы́сть, изъ него́же почерпа́ютъ благоче́стное притека́ющіи разрѣше́ніе страсте́й и ду́шъ спасе́ніе, вопію́ще Влады́цѣ: о́троцы, благослови́те, свяще́нницы, воспо́йте, лю́діе, превозноси́те во вся́ вѣ́ки.

Богоро́диченъ: Умерщвле́нную оживи́, па́дшую возста́ви, уя́звленную ду́шу мою́ исцѣли́, у́мъ мо́й умири́, напа́стей во́лны укроти́, Дѣ́во, и вопію́ща мя́ спаси́: о́троцы, благослови́те, свяще́нницы, воспо́йте, лю́діе, превозноси́те Го́спода во вся́ вѣ́ки.

Инъ.

Ирмо́съ: На горѣ́ святѣ́й просла́вльшася и въ купинѣ́ огне́мъ Приснодѣ́вы Моисе́ови та́йну я́вльшаго, Го́спода по́йте и превозноси́те во вся́ вѣ́ки.

Сіо́не, горо́, гра́де святы́й, ра́дуйся зѣло́, — боже́ственный Заха́рія, а́нгеловъ собесѣ́дникъ, повелѣва́етъ, — и ты́ весели́ся, Іерусали́ме, во вся́ вѣ́ки.

Заха́ріе проро́че, красу́йся, испо́лньшаяся ви́дя словеса́, я́же предглаго́лалъ еси́, Ду́хомъ просвѣща́емь, Го́спода пою́щимъ и превознося́щимъ Его́ во вѣ́ки.

Посреди́ го́ръ присѣ́нныхъ ви́дѣлъ еси́ стоя́щія а́нгелы, и́же надъ всѣ́ми промышле́нію научаю́щія тя́, сла́вный проро́че, пѣсносло́вящія Христа́ во вѣ́ки.

Богоро́диченъ: Ра́дуйся, престо́ле огнезра́чный Госпо́день, ра́дуйся, две́ре невеще́ственнаго сія́нія, ра́дуйся, о́блаче ле́гкій, я́же Со́лнце пра́вды возсія́вшая мíру, Чи́стая Богороди́тельнице.

Пѣ́снь 9.

Ирмо́съ: Въ зако́нѣ сѣ́ни и писа́ній о́бразъ ви́димъ, вѣ́рніи: вся́къ му́жескій по́лъ, ложесна́ разверза́я, свя́тъ Бо́гу. Тѣ́мъ перворожде́нное Сло́во Отца́ Безнача́льна, Сы́на, первородя́щася Ма́терію неискусому́жно, велича́емъ.

Иже дре́внимъ новорожде́нныхъ го́рличищъ супру́гъ дво́ица же бя́ше птенце́въ, въ ни́хже мѣ́сто боже́ственный ста́рецъ и цѣлому́дренная Анна проро́чица отъ Дѣ́вы рожде́нному и Сы́ну Единоро́дному Отчу, въ це́рковь приноси́му, слу́жатъ, велича́юще.

Возда́лъ еси́ мнѣ́, — вопія́ше Симео́нъ, — спасе́нія Твоего́, Христе́, ра́дованіе, воспріими́ Твоего́ служи́теля, сѣ́нію претружде́ннаго, но́выя благода́ти священнопроповѣ́дника та́йнаго, во хвале́ніи велича́юща.

Священнолѣ́пно исповѣ́дашеся Анна, прорица́ющи, цѣлому́дренная, и преподо́бная, и ста́рица, Влады́цѣ въ це́ркви я́вственно, Богоро́дицу же, проповѣ́дающи всѣ́мъ су́щимъ, велича́ше.

Инъ.

Ирмо́съ: Ужасе́ся о се́мъ не́бо, и земли́ удиви́шася концы́, я́ко Бо́гъ яви́ся человѣ́комъ пло́тски, и чре́во Твое́ бы́сть простра́ннѣйшее небе́съ. Тѣ́мъ Тя́, Богоро́дицу, а́нгеловъ и человѣ́къ чинонача́лія велича́ютъ.

Освяти́лъ еси́, богому́дре му́чениче, са́мъ себе́ поже́ршемуся Агнцу и Бо́гу на́шему, возвы́сився, я́ко всесожже́ніе благово́нно, къ Нему́, и свяще́нно возложе́ніе, и соверше́нна и чиста́ благопрія́тна же́ртва. Тѣ́мже тя́ восхваля́емъ и по до́лгу ублажа́емъ.

Яко у́тро, я́ко де́нь свѣтоза́ренъ, яви́лся еси́, Ѳео́доре, со́лнце, свѣ́тлыми твоего́ страда́нія луча́ми и чудесы́, всеблаже́нне, подсо́лнечную благоче́стно просвѣща́я и отгоня́ тму́ пре́лести и страсте́й на́шихъ, Ѳео́доре.

Совокупи́лся еси́ со а́нгелы пло́тію, безпло́тныя враги́ побѣ́ждь, и со страда́льческими ли́ки весели́шися всегда́, и съ ни́ми боже́ственную пѣ́снь Тро́ицѣ возглаша́еши, Ѳео́доре треблаже́нне, свѣти́льниче Це́ркве и страстоте́рпцевъ удобре́ніе.

Земля́ положе́ніемъ твоего́ честна́го, Ѳео́доре, тѣлесе́ освяща́ется, не́бо же ра́дуется, ду́хъ тво́й свяще́нный стяжа́въ; всегда́ человѣ́цы, па́мять твою́ честну́ю творя́ще, моле́бно про́симъ тя́ моли́твенника о на́съ, преблаже́нне.

Богоро́диченъ: Боголюби́вая Дѣ́во, Блага́го моли́ спасти́ мя отъ скве́рнъ всѣ́хъ, я́звы се́рдца моего́ омы́вши покая́ніемъ чи́стымъ и пла́чемъ сле́знымъ, да Тя́ ублажа́ю и велича́ю, Пренепоро́чная.

Инъ.

Ирмо́съ: Тя́, Неискусобра́чную Ма́терь Бо́га Вы́шняго, Тя́, па́че ума́ ро́ждшую сло́вомъ вои́стинну Бо́га, вы́шшую пречи́стыхъ си́лъ, немо́лчными славословле́ніи велича́емъ.

Вся́ко чу́вство оста́вивъ, уму́ Боже́ственному и Чистѣ́йшему, всему́дре, свѣтоно́сенъ предстои́ши, о мíрѣ моли́твы творя́. Тѣ́мже вси́ тя́, Заха́ріе, блажи́мъ.

Глаго́ломъ послѣ́дующе твои́хъ усте́нъ, богоявле́нне, Го́спода призыва́емъ. Имже спаса́еми, я́ко и́стины тя́ проро́ка и проповѣ́дника, Заха́ріе, благоче́стно блажи́мъ.

Ми́лостива содѣ́лай твои́ми моли́твами Влады́ку, свяще́нный и благознамени́тый пра́здникъ тво́й, богодохнове́нне, вѣ́рою соверша́ющимъ и тя́ любо́вію чту́щимъ, я́ко проро́ка и богоглаго́льника и́стиннѣйша.

Богоро́диченъ: Бе́здну чуде́съ Тя́ и дарова́ній, Богоро́дице, пучи́ну, Чи́стая, вѣ́дуще и я́вѣ зна́юще, въ Твое́ предста́тельство, надѣ́ющеся, притека́емъ и спѣ́шно къ Твоему́ кро́ву прибѣга́емъ.

Свѣти́ленъ му́ченика. Подо́бенъ: Ду́хомъ во святи́лищи.

Полки́ враго́въ и де́моновъ на́глости до конца́ низложи́лъ еси́ и кончи́ну прія́лъ еси́, Ѳео́доре блаже́нне, вѣ́ры ра́ди Зижди́теля твоего́, я́ко свидѣ́тель и́стины, спаса́еши всѣ́хъ отъ вся́кихъ скорбе́й и вре́да чужда́го.

Сла́ва, и ны́нѣ, пра́здника:

Ду́хомъ во святи́лищи предста́въ, ста́рецъ на ру́ки воспрія́тъ зако́на Влады́ку, вопія́: ны́нѣ соу́зъ мя́ плотски́хъ разрѣши́, я́коже ре́клъ еси́, съ ми́ромъ: ви́дѣхъ бо очи́ма открове́ніе язы́ковъ и Изра́илю спасе́ніе.

На стихо́внѣ стихи́ры пра́здника, гла́съ 1. Подо́бенъ: Всехва́льніи.

Яко вои́стинну пресвѣ́тлый/ Бо́жій ковче́гъ, Чи́стая,/ очище́ніе дне́сь Христа́ прине́сши,/ въ це́рковь вно́ситъ/ и че́стно полага́етъ/ на ру́ки Симео́на богому́драго,/ тѣ́мже освяти́шася/ святы́хъ ны́нѣ свята́я/ и Еди́ному Свято́му сра́дуются.

Сти́хъ: Ны́нѣ отпуща́еши раба́ Твоего́, Влады́ко,/ по глаго́лу Твоему́, съ ми́ромъ.

Просла́вися дне́сь,/ Христа́ Симео́нъ, я́ко у́гль,/ боголѣ́пно пріе́мь,/ и облобыза́етъ, очи́щь устнѣ́,/ исповѣ́дается же, и ра́дуется,/ и про́ситъ отпуще́нія./ Того́ убо́ вси́, благоче́стно/ ны́нѣ ублажа́юще,/ немо́лчными пѣ́сньми почита́емъ.

Сти́хъ: Свѣ́тъ во открове́ніе язы́ковъ/ и сла́ву люде́й Твои́хъ Изра́иля.

Две́рь одушевле́на, Чи́стая Дѣ́ва/ дне́сь Царя́ и Го́спода,/ Его́же вну́трь имѣ́яше,/ въ це́рковь вно́ситъ, две́рьми входя́ща,/ дре́вле та́йно затворе́нными на земли́./ Тѣ́мже, лику́юще предъ лице́мъ Ея́ вси́,/ боже́ственными пѣ́сньми Ту́ восхва́лимъ.

Сла́ва, свята́го, гла́съ 8:

Страда́льческій соста́вивъ по́двигъ, на пре́лесть му́жествовалъ еси́, Ѳео́доре: огневѣща́ннымъ язы́комъ твои́мъ посрами́лъ еси́ Ликинíево безчеловѣ́чество. Тѣ́мже и, со а́нгелы ра́дуяся, блаже́нне, моли́ Христа́ Бо́га, я́ко да ми́лостивъ бу́детъ на́мъ въ де́нь су́дный.

И ны́нѣ, пра́здника, гла́съ 5:

Испыта́йте писа́нія, я́коже рече́ во Ева́нгеліихъ Христо́съ Бо́гъ на́шъ, въ ни́хъ бо обрѣта́емъ Того́, ражда́ема и пелена́ми повива́ема, въ я́слехъ полага́ема и млеко́мъ пита́ема, обрѣ́заніе пріе́млюща и Симео́номъ носи́ма, не мнѣ́ніемъ, ни привидѣ́ніемъ, но и́стиною мíрови я́вльшася, къ Нему́же возопіи́мъ: превѣ́чный Бо́же, сла́ва Тебѣ́.

НА ЛИТУРГІИ.

Блаже́нна пра́здника, пѣ́снь 8-я и свята́го, пѣ́снь 6-я. Проки́менъ, гла́съ 7: Возвесели́тся пра́ведникъ о Го́сподѣ, и упова́етъ на Него́. Сти́хъ: Услы́ши, Бо́же, гла́съ мо́й, внегда́ моли́ти ми ся къ Тебѣ́. Апо́столъ къ Тимоѳе́ю, зача́ло 292. Аллилу́ія, гла́съ 4: Пра́ведникъ, я́ко фи́никсъ, процвѣте́тъ, я́ко ке́дръ, и́же въ Лива́нѣ, умно́жится. Сти́хъ: Насажде́ни въ дому́ Госпо́дни во дво́рѣхъ до́му Бо́га на́шего процвѣту́тъ. Ева́нгеліе отъ Матѳе́я, зача́ло 36. Прича́стенъ: Въ па́мять вѣ́чную бу́детъ пра́ведникъ, отъ слу́ха зла́ не убои́тся.

Примѣчаніе:
1 Въ текстѣ ошибочно стоитъ: въ 28-й день.