Home  |  Morning  |  Resources  |  Publications  |  Scripture  |  Menaion  |  Evening

МИНІА, МѢСЯЦЪ ФЕѴРУАРІЙ.
(Кíевъ: Тѵпогра́фія Кíево-Пече́рской Ла́вры, 1893).

Въ 15-й де́нь.
Свята́го апо́стола Они́сима.

ВЕЧЕРЪ.


На Го́споди воззва́хъ: стихи́ры, гла́съ 1. Подо́бенъ: Небе́сныхъ чино́въ.

Всыня́ема благода́тію/ вѣ́ры ра́ди Бо́гу/ и рожде́на Па́вловою вѣ́рою,/ боже́ственнаго апо́стола Они́сима богому́ченика,/ дне́сь свяще́нную его́ па́мять/ пѣ́сньми соверша́юще, восхваля́емъ.

Сообра́зно рабо́ты избѣжа́въ,/ му́дре, преле́стныя,/ ча́до Бо́гу бы́лъ еси́ по благода́ти,/ Ду́хомъ Святы́мъ и вѣ́рою Христо́вою/ Па́вловымъ боже́ственнымъ и прехва́льнымъ примѣ́шься ученико́мъ,/ благопотре́бне Они́симе.

Яко учени́къ бы́въ Сло́ва,/ проповѣ́дникомъ и апо́столомъ,/ боже́ственнымъ Па́вломъ всехва́льнымъ,/ Они́симе треблаже́нне/ три́щи сугу́бъ о Христѣ́/ и вѣне́цъ пріе́млеши, я́ко свяще́нникъ,/ и я́ко проповѣ́дникъ,/ и я́ко страда́лецъ украша́емь, прехва́льне.

Сла́ва, и ны́нѣ, богоро́диченъ, гла́съ 1. Подо́бенъ то́йже:

Жезло́мъ Твоего́ предста́тельства,/ Богороди́тельнице Чи́стая,/ звѣри́ныя стра́сти/ окая́нныя моея́ души́ отжени́ у́бо,/ ми́рно къ жи́зни мя́ управля́ющи,/ и свято́му мя́ ста́ду/ избра́нныхъ Твои́хъ ове́цъ причти́.

Крестобогоро́диченъ. Подо́бенъ:

Воздви́жена я́ко ви́дѣ на Крестѣ́ Агнца/ Непоро́чная Дѣ́ва, пла́чущи, вопія́ше:/ сла́дкое Мое́ Ча́до,/ что́ но́вое и пресла́вное видѣ́ніе?/ Ка́ко, содержа́й вся́ческая го́рстію,/ на дре́вѣ пригвожда́ешися пло́тію?

Тропа́рь, гла́съ 3:

Апо́столе святы́й Они́симе, моли́ ми́лостиваго Бо́га, да прегрѣше́ній оставле́ніе пода́стъ душа́мъ на́шимъ.

НА УТРЕНИ.


Кано́нъ, его́же краегране́сіе: Страсте́й мя́, раба́ су́ща, изба́ви, блаже́нне. Феофа́нъ. Гла́съ 6.

Пѣ́снь 1.

Ирмо́съ: Яко по су́ху пѣшеше́ствовавъ Изра́иль по бе́зднѣ стопа́ми, гони́теля фарао́на ви́дя потопля́ема, Бо́гу побѣ́дную пѣ́снь пои́мъ, вопія́ше.

Просвѣще́нъ Боже́ственною и свѣтоза́рною Спа́са благода́тію, омраче́нную ду́шу мою́, моля́, Они́симе, Христа́ Человѣколю́бца Бо́га, блаже́нне, просвѣти́.

Свѣтосія́нными Па́вла озари́вся луча́ми, сла́вне, невѣ́дѣнія мглы́ удо́бь избѣ́глъ еси́, Христу́ благода́рственную пѣ́снь вопія́, всеблаже́нне.

Боже́ственъ показа́лся еси́, преблаже́нне, священнодѣ́йственникъ и, Боже́ственнымъ Ду́хомъ сія́я свѣ́тло, всю́ду проте́клъ еси́, Христа́ возвѣща́я благоче́стно, богоблаже́нне.

Богоро́диченъ: Укра́шена добро́тою добродѣ́телей, Богома́ти Чи́стая, Бо́га и́стиннаго па́че ума́ зачала́ еси́, на́съ боже́ственными добродѣ́тельми уясни́вшаго.

Пѣ́снь 3.

Ирмо́съ: Нѣ́сть свя́тъ, я́коже Ты́, Го́споди Бо́же мо́й, вознесы́й ро́гъ вѣ́рныхъ Твои́хъ, Бла́же, и утверди́вый на́съ на ка́мени исповѣ́данія Твоего́.

Во́дъ Боже́ственныхъ Исто́чнику прибли́жилъ еси́ уста́ и, сла́дости пото́къ отъ Него́ пріе́мъ, лице́ честны́я Це́ркве, сла́вне, напои́лъ еси́.

Прича́стіемъ сія́нія мы́сленнаго свѣтлѣ́йшій яви́лся еси́, благоче́стія свѣща́ми сердца́ вѣ́рныхъ просвѣща́я свѣ́тло и свѣтоно́сною заре́ю про́повѣди.

Разрѣши́лся еси́ Па́вловыми у́зами отъ рабо́тныя ле́сти и свобо́дою благода́ти почти́лся еси́, сы́нъ Бо́жій бы́въ и наслѣ́дникъ боже́ственъ показа́лся еси́.

Богоро́диченъ: Ле́стно змíй мя́ пе́рвѣе, я́ко плѣ́нника, взя́тъ, ле́стію плѣни́въ. Тобо́ю же рабо́ты его́ измѣ́нься, Богома́ти, пѣ́сньми ублажа́ю Тя́.

Сѣда́ленъ, гла́съ 4. Подо́бенъ: Ско́ро предвари́.

Вре́менныя, Они́симе, отрѣши́вся и́стинно рабо́ты, бы́лъ еси́ ра́бъ Христа́ Бо́га и сосу́дъ благопотре́бенъ, тѣ́мже порабоще́нныя враго́мъ свобо́дны показа́лъ еси́ боже́ственнымъ сло́вомъ и небе́сныя гра́жданы сотвори́въ. Съ ни́миже свяще́нную твою́ па́мять вѣ́рно сла́вимъ.

Сла́ва, и ны́нѣ, богоро́диченъ:

Обнови́ла еси́, Чи́стая, Боже́ственнымъ рождество́мъ Твои́мъ истлѣ́вшее во страсте́хъ земноро́дныхъ ме́ртвенное существо́ и воздви́гла еси́ вся́ отъ сме́рти къ животу́ нетлѣ́нія. Тѣ́мже Тя́ по до́лгу блажи́мъ вси́, Дѣ́во препросла́вленная, я́коже прорекла́ еси́.

Крестобогоро́диченъ:

На Крестѣ́ Тя возвы́шена я́ко узрѣ́ Пречи́стая Ма́ти Твоя́, Сло́ве Бо́жій, ма́терски рыда́ющи, вѣща́ше: что́ но́вое и стра́нное сіе́ чу́до, Сы́не Мо́й? Ка́ко, Жи́знь всѣ́хъ, вкуша́еши сме́рти, оживи́ти ме́ртвыя хотя́, я́ко Милосе́рдъ?

Пѣ́снь 4.

Ирмо́съ: Христо́съ моя́ си́ла, Бо́гъ и Госпо́дь, честна́я Це́рковь боголѣ́пно пое́тъ, взыва́ющи отъ смы́сла чи́ста, о Го́сподѣ пра́зднующи.

Хотя́й вся́ спасти́ Госпо́дь отъ и́га тя́ рабо́ты священнодѣ́йственника, блаже́нне, поставля́етъ, священнодѣ́йствующа честно́е, богоявле́нне, Ева́нгеліе.

Сы́нъ ты́ бы́лъ еси́ Бо́жій благода́тію, Того́ возвѣща́я Единоро́дное Сло́во Присносу́щное, съ пло́тію су́щимъ на земли́ пресла́вно прибли́жшася.

Сло́вомъ суда́ и боже́ственнымъ пома́заніемъ свяще́нства, я́ко святи́тель, всему́дре, пожи́лъ еси́, и терпѣ́ніемъ лю́тыхъ боже́ственъ му́ченикъ бы́лъ еси́.

Богоро́диченъ: Естество́мъ Безнача́льный Сы́нъ и Безлѣ́тный вре́менное отъ Дѣ́вы Отрокови́цы нача́ло во́льно пріе́млетъ, су́щія подъ лѣ́томъ отъ тли́ обнови́ти промышля́я.

Пѣ́снь 5.

Ирмо́съ: Бо́жіимъ свѣ́томъ Твои́мъ, Бла́же, у́тренюющихъ Ти́ ду́ши любо́вію озари́, молю́ся, Тя́ вѣ́дѣти, Сло́вѣ Бо́жій, и́стиннаго Бо́га, отъ мра́ка грѣхо́внаго взыва́юща.

Ума́ острото́ю и души́, блаже́нне, чистото́ю, вра́жія прелетѣ́въ сѣ́ти, возвы́сился еси́ къ небе́снымъ селе́ніемъ, крилѣ́ богоразу́мія пріе́мъ.

Тво́й апо́столъ, Бла́же, плотско́е Твое́ къ человѣ́комъ прише́ствіе проповѣ́да, заблу́ждшія къ позна́нію наставля́я и просвѣща́я заре́ю вѣ́ры.

Хра́мъ яви́лся еси́ всеблаголѣ́пенъ, вну́трь имѣ́я, я́ко свѣ́щникъ, сія́ніе Боже́ственныя благода́ти, зда́ніемъ Боже́ственнаго Ду́ха основа́нъ, блаже́нне Они́симе.

Богоро́диченъ: Грѣха́ моего́ плени́цы Твои́мъ хода́тайствомъ и предста́тельствомъ, Дѣ́во, расто́ргни: Ты́ бо отча́янныхъ еси́ наде́жда, вѣ́рою притека́ющихъ въ боже́ственный кро́въ Тво́й.

Пѣ́снь 6.

Ирмо́съ: Жите́йское мо́ре, воздвиза́емое зря́ напа́стей бу́рею, къ ти́хому приста́нищу Твоему́ прите́къ, вопію́ Ти: возведи́ отъ тли́ живо́тъ мо́й, Многоми́лостиве.

Облиста́въ, я́ко со́лнце, съ небесе́ зва́нный, просвѣще́ніемъ благода́ти оста́ви тебе́ зарю́, издале́ча благомо́щно отгоня́щу невѣ́дѣнія мра́къ, всеблаже́нне. Два́жды.

Свѣ́тло обличи́лъ еси́ беззако́нныхъ гнила́я и злочести́вая шата́нія, благоче́стія вѣща́я вои́стинну Боже́ственная уче́нія, святи́телю Госпо́день всече́стне.

Богоро́диченъ: Сы́й пови́ненъ грѣхо́мъ и лю́тѣ уя́звленъ, окая́нный, къ Тебѣ́, Богома́ти, ми́лостивѣй прибѣга́ю, моля́ся стру́пы очи́стити прегрѣше́ній мои́хъ.

Конда́къ, гла́съ 4. Подо́бенъ: Яви́лся еси́ дне́сь.

Яко луча́, возсія́лъ еси́ вселе́ннѣй, заря́ми сія́я со́лнца, блаже́нне, всесвѣ́тлаго Па́вла, мíръ просвѣти́вшаго, тѣ́мже тя́ почита́емъ, Они́симе сла́вне.

Пѣ́снь 7.

Ирмо́съ: Росода́тельну у́бо пе́щь содѣ́ла а́нгелъ преподо́бнымъ отроко́мъ, халде́и же опаля́ющее велѣ́ніе Бо́жіе, мучи́теля увѣща́ вопи́ти: благослове́нъ еси́, Бо́же оте́цъ на́шихъ.

Блаже́нную прія́лъ еси́, Они́симе, кончи́ну и неги́блемое безсме́ртіе наде́ждею, блаже́нне, чи́стою и пое́ши, ра́дуяся, Христу́: благослове́нъ еси́, Бо́же оте́цъ на́шихъ. Два́жды.

Тве́рдымъ твои́мъ мудрова́ніемъ, Они́симе, пре́лести кова́рства попра́лъ еси́, благоче́стія сія́ низложи́въ ору́діями, богому́дре, вопія́: благослове́нъ еси́, Бо́же оте́цъ на́шихъ.

Богоро́диченъ: Яко су́щи Всенепоро́чная, Богоневѣ́сто, Сло́во Бо́жіе зачала́ еси́, неразлу́чно въ нѣ́дрѣхъ Отца́ Су́ща, рука́ми же держи́мо Твои́ми, благослове́нна Богома́ти Неискусобра́чная.

Пѣ́снь 8.

Ирмо́съ: Изъ пла́мене преподо́бнымъ ро́су источи́лъ еси́ и пра́веднаго же́ртву водо́ю попали́лъ еси́: вся́ бо твори́ши, Христе́, то́кмо е́же хотѣ́ти. Тя́ превозно́симъ во вся́ вѣ́ки.

Со а́нгелы лику́я, блаже́нне Они́симе, муче́нія вѣнце́мъ украша́емь, престо́лу же свѣ́тло Влады́чню предстои́ши: Его́же превозно́симъ во вся́ вѣ́ки.

Апо́столу Бо́жію служа́, боже́ственне Они́симе, неизрече́нныхъ чуде́съ имѣ́лъ еси́ дѣ́йство, проповѣ́дникъ и́стиненъ Христо́въ, блаже́нне, бы́въ: Его́же превозно́симъ во вся́ вѣ́ки.

Исцѣле́ній благода́тію отъ незави́стна исто́чника Спа́сова обогати́вся, всѣ́мъ препода́лъ еси́, Сего́ повину́яся, блаже́нне, Боже́ственнымъ велѣ́ніемъ: Его́же превозно́симъ во вся́ вѣ́ки.

Богоро́диченъ: Научи́вшеся чудеси́ Твоего́ Рождества́, воспѣва́емъ я́ко Боже́ственно па́че смы́сла, Всесвята́я, Чи́стая, Богома́ти Пренепоро́чная, та́инство, Тя́ превозноша́юще во вся́ вѣ́ки.

Пѣ́снь 9.

Ирмо́съ: Бо́га человѣ́комъ невозмо́жно ви́дѣти, на Него́же не смѣ́ютъ чи́ни а́нгельстіи взира́ти; Тобо́ю бо, Всечи́стая, яви́ся человѣ́комъ Сло́во воплоще́нно, Его́же велича́юще, съ небе́сными во́и, Тя́ ублажа́емъ.

Свѣти́льникъ пресвѣ́телъ показа́лся еси́, свѣ́тлыми заря́ми сія́я духо́вными, мірскíя концы́ освѣща́я свѣ́томъ богоразу́мія, блаже́нне Они́симе. Тѣ́мже со апо́стольскими ли́ки тя́ велича́емъ.

Плоды́ духо́вными ты́ укра́шенъ, на небеса́ взя́лся еси́, богоявле́нне, ра́дуяся, Христо́въ апо́столъ яви́лся еси́ че́стенъ, прему́дръ святи́тель, му́ченикъ непобѣди́мь, проповѣ́дникъ и́стиненъ су́щихъ па́че ума́, богоблаже́нне.

При́сно предста́ни пою́щимъ тя́ всегда́ и твое́ восхваля́ющимъ торжество́, Влады́цѣ предстоя́, Они́симе, ве́сь просвѣще́нъ, ве́сь пресвѣ́телъ, ве́сь отону́дными блиста́яся свѣтлостьми́.

Богоро́диченъ: Изба́вленъ бы́въ Рождество́мъ Твои́мъ, Неискусобра́чная Ма́ти Бо́жія, дре́вняго ко́жнаго умерщвле́нія, и кля́твы, и тли́, и сме́рти, ю́же отъ грѣха́ оттря́съ, съ небе́сными во́и при́сно сла́влю Тя́.

Источникъ: Минíа, мѣ́сяцъ Феѵруа́рій. — Кíевъ: Въ тѵпогра́фіи Кíево-Пече́рской Ла́ѵры, 1893. — Л. 145 – 148.