Home  |  Morning  |  Resources  |  Publications  |  Scripture  |  Menaion  |  Evening

Мѣ́сяца Септе́мврія въ 8-й де́нь.
Рождество́ Пресвяты́я Влады́чицы на́шея Богоро́дицы и Приснодѣ́вы Марíи.

НА МАЛѢЙ ВЕЧЕРНИ,
На Го́споди воззва́хъ: стихи́ры на 4. Гла́съ 1. Подо́бенъ: Небе́сныхъ чино́въ.

Іоаки́мъ и Анна торжеству́ютъ,/ Нача́токъ ро́ждше на́шего спасе́нія,/ еди́ну Богоро́дицу,/ съ ни́миже и мы́ пра́зднуемъ дне́сь,/ отъ ко́рене о́наго Іессе́ева/ блажа́ще Дѣ́ву Чи́стую.

Отъ Анны дне́сь цвѣ́тъ,/ са́дъ богода́нный,/ Богоро́дица прозябе́, спасе́ніе человѣ́ковъ,/ изъ Нея́же всѣ́хъ Зижди́тель ро́ждся па́че ума́,/ Ада́мову очища́етъ, я́ко Бла́гъ,/ всю́ скве́рну бла́гостію.

Кто́ дово́льно по досто́инству пѣ́ти возмо́жетъ/ отъ Анны неизрече́нно младе́нствующую Дѣ́ву?/ Го́ры у́бо и хо́лми, сла́дость иска́пайте дне́сь:/ всѣ́хъ бо жи́знь и очище́ніе/ млеко́мъ пита́ется,/ Богоро́дица Чи́стая.

Яже пре́жде непло́дная страна́,/ зе́млю плодоно́сную ражда́етъ,/ и отъ непло́дныя утро́бы пло́дъ свя́тъ да́вши,/ млеко́мъ пита́ется./ Чу́до стра́шно! Пита́тельница Жи́зни на́шея,/ Яже небе́сный Хлѣ́бъ во чре́вѣ пріе́мши,/ млеко́мъ отъ сосцу́ пита́ется.

Сла́ва, и ны́нѣ, гла́съ 4:

Всечестно́е Твое́ рождество́, Пресвята́я Дѣ́во Чи́стая, а́нгеловъ мно́жество на небеси́ и человѣ́ческій ро́дъ на земли́, ублажа́емъ, я́ко Ма́ти была́ еси́ Творца́ всѣ́хъ, Христа́ Бо́га. Того́ моля́щи о на́съ не преста́й, мо́лимся, и́же на Тя́ по Бо́зѣ упова́ніе поло́жшихъ, Богоро́дице Всепѣ́тая и Неискусобра́чная.

На стихо́внѣ стихи́ры, гла́съ 2. Подо́бенъ: До́ме Евфра́ѳовъ.

Ра́дуйся, Іоаки́ме, и Анно:/ ра́дуйтеся, я́ко ра́дости/ и спасе́нія Хода́таица,/ отъ непло́дове Дѣ́ва,/ на́мъ ражда́ется.

Сти́хъ: Слы́ши, Дщи́, и ви́ждь,/ и приклони́ у́хо Твое́.

Ты́ еди́на земны́хъ/ показа́лася еси́ спасе́ніе,/ я́ко ро́ждши Сло́во,/ па́че сло́ва и естества́:/ тѣ́мъ Тя́ ублажа́емъ.

Сти́хъ: Лицу́ Твоему́/ помо́лятся бога́тіи лю́дстіи.

Отложи́, Ада́ме/ и Ево, вся́ку печа́ль:/ Ма́ти бо Ра́дости/ отъ непло́дове/ пресла́вно прозяба́етъ дне́сь.

Сла́ва, и ны́нѣ, подо́бенъ то́йже:

Хра́мъ Бо́жій,/ еди́на Богоро́дица,/ отъ непло́дове/ и неражда́ющія происхо́дитъ,/ и ра́дуется Ада́мъ, взыва́я.

Тропа́рь, гла́съ 4.

Рождество́ Твое́, Богоро́дице Дѣ́во, ра́дость возвѣсти́ все́й вселе́ннѣй: изъ Тебе́ бо возсія́ Со́лнце Пра́вды — Христо́съ Бо́гъ на́шъ, и разруши́въ кля́тву, даде́ благослове́ніе, и упраздни́въ сме́рть, дарова́ на́мъ живо́тъ вѣ́чный.

НА ВЕЛИЦѢЙ ВЕЧЕРНИ.


Стихослогису́емъ Блаже́нъ му́жъ, 1-й антифо́нъ. На Го́споди воззва́хъ: стихи́ры на 8, гла́съ 6, самогла́сны. Се́ргія патріа́рха:

Дне́сь Иже на разу́мныхъ престо́лѣхъ почива́яй Бо́гъ, престо́лъ свя́тъ на земли́ Себѣ́ предугото́ва: утверди́вый му́дростію небеса́, не́бо одушевле́нное человѣколю́біемъ содѣ́ла, отъ непло́днаго бо ко́рене са́дъ живоно́сенъ израсти́ на́мъ Ма́терь Свою́, Иже чуде́съ Бо́гъ и ненадѣ́ющихся наде́жда, Го́споди, сла́ва Тебѣ́. Еди́ножды.

Се́й де́нь Госпо́день, ра́дуйтеся, лю́діе: се́ бо Свѣ́та черто́гъ и кни́га Сло́ва Живо́тнаго изъ утро́бы произы́де, и Яже къ восто́комъ две́рь, ро́ждшися, ожида́етъ вхо́да Святи́теля вели́каго, еди́на и Еди́наго вводя́щи Христа́ во вселе́нную, во спасе́ніе ду́шъ на́шихъ. Еди́ножды.

Аще и Боже́ственнымъ хотѣ́ніемъ свѣ́тлыя непло́дны жены́ прозябо́ша, но всѣ́хъ Марíя рожде́нныхъ боголѣ́пно превозсія́: я́ко, отъ непло́дныя пресла́вно ро́ждшися ма́тере, породи́ пло́тію всѣ́хъ Бо́га, па́че естества́ отъ безсѣ́менныя утро́бы; еди́на две́рь Единоро́днаго Сы́на Бо́жія, Юже проше́дъ, заключе́ну сохрани́, и вся́ му́дрѣ устро́ивъ, я́ко вѣ́сть Са́мъ, всѣ́мъ человѣ́комъ спасе́ніе содѣ́ла. Два́жды.

Стефа́на Святогра́дца: Дне́сь непло́дная врата́ отверза́ются, и две́рь дѣви́ческая боже́ственная предгряде́тъ, дне́сь пло́дъ ражда́ти благода́ть начина́етъ, явля́ющи мíру Бо́жію Ма́терь, Еюже земна́я съ небе́сными совокупля́ются, во спасе́ніе ду́шъ на́шихъ. Два́жды.

Дне́сь всемíрныя ра́дости провозвѣще́ніе, дне́сь возвѣ́яша вѣ́три, спасе́нія провозвѣ́стницы, естества́ на́шего разрѣша́ется непло́дство: непло́ды бо ма́ти показу́ется, дѣ́вствующія и по рождествѣ́ Зижди́телевѣ. Изъ Нея́же чу́ждее присвоя́етъ Иже естество́мъ Бо́гъ, и заблу́ждшимъ пло́тію спасе́ніе содѣва́етъ, Христо́съ Человѣколю́бецъ и Изба́витель ду́шъ на́шихъ. Еди́ножды.

Дне́сь непло́дная Анна ражда́етъ Богоотрокови́цу, отъ всѣ́хъ родо́въ произбра́нную въ жили́ще всѣ́хъ Царя́ и Зижди́теля, Христа́ Бо́га, во исполне́ніе Боже́ственнаго смотре́нія, и́мже назда́хомся, земноро́дніи, и обнови́хомся отъ тли́ къ жи́зни неконе́чнѣй. Еди́ножды.

Сла́ва, и ны́нѣ, 1-ю стихи́ру:

Дне́сь Иже на разу́мныхъ престо́лѣхъ почива́яй Бо́гъ, престо́лъ свя́тъ на земли́ Себѣ́ предугото́ва: утверди́вый му́дростію небеса́, не́бо одушевле́нное человѣколю́біемъ содѣ́ла, отъ непло́днаго бо ко́рене са́дъ живоно́сенъ израсти́ на́мъ Ма́терь Свою́, Иже чуде́съ Бо́гъ и ненадѣ́ющихся наде́жда, Го́споди, сла́ва Тебѣ́.

Вхо́дъ. Проки́менъ дне́.

Бытія́ чте́ніе. Глава́ 28.

Изы́де Іа́ковъ отъ студенца́ кля́твеннаго и и́де въ Харра́нь. И обрѣ́те мѣ́сто, и спа́ та́мо, за́йде бо со́лнце; и взя́тъ отъ ка́менія мѣ́ста того́, и положи́ возгла́віе себѣ́, и спа́ на мѣ́стѣ о́номъ. И со́нъ ви́дѣ: и се́ лѣ́ствица утвержде́на на земли́, eя́же глава́ досяза́ше до небе́съ, и Ангели Бо́жіи восхожда́ху и низхожда́ху по не́й. Госпо́дь же утвержда́шеся на не́й, и рече́: Азъ Бо́гъ Авраа́мовъ, отца́ твоего́, и Бо́гъ Исаа́ковъ, не бо́йся: земля́, идѣ́же ты́ спи́ши на не́й, тебѣ́ да́мъ ю́ и сѣ́мени твоему́. И бу́детъ сѣ́мя твое́, я́ко песо́къ земны́й, и распространи́тся на мо́ре, и ли́ву, и сѣ́веръ, и на восто́ки, и возблагословя́тся о тебѣ́ вся́ колѣ́на земна́я и о сѣ́мени твое́мъ. И се́ Азъ съ тобо́ю, сохраня́яй тя́ на вся́комъ пути́, а́може а́ще по́йдеши, и возвращу́ тя́ въ зе́млю сію́, я́ко не и́мамъ тебе́ оста́вити, до́ндеже сотвори́ти Ми́ вся́, ели́ка глаго́лахъ тебѣ́. И воста́ Іа́ковъ отъ сна́ своего́, и рече́: я́ко éсть Госпо́дь на мѣ́стѣ се́мъ, а́зъ же не вѣ́дѣхъ. И убоя́ся, и рече́: я́ко стра́шно мѣ́сто сіе́, нѣ́сть сіе́, но до́мъ Бо́жій, и сія́ врата́ небе́сная.

Прoро́чества Іезекíилева чте́ніе. Глава́ 43 и 44.

Та́ко глаго́летъ Госпо́дь: бу́детъ отъ дне́ осма́го и про́чее, сотворя́тъ іере́и на олтари́ всесожже́нія ва́шего и я́же спасе́нія ва́шего, и пріиму́ вы́, глаго́летъ Адонаи́ Госпо́дь. И обрати́ мя́ на пу́ть вра́тъ святы́хъ внѣ́шнихъ, зря́щихъ на восто́ки, и сія́ бя́ху затворе́на. И рече́ Госпо́дь ко мнѣ́: врата́ сія́ затворе́на бу́дутъ, и не отве́рзутся, и никто́же про́йдетъ сквозѣ́ и́хъ, я́ко Госпо́дь Бо́гъ Изра́илевъ про́йдетъ и́ми, и бу́дутъ затворе́на. Яко игу́менъ ся́детъ въ ни́хъ снѣ́сти хлѣ́бъ: по пути́ ела́мскихъ вра́тъ вни́детъ, и по пути́ его́ изы́детъ. И введе́ мя́ по пути́ вра́тъ святы́хъ, су́щихъ къ сѣ́веру, пря́мо хра́му, и ви́дѣхъ, и се́ испо́лнь сла́вы хра́мъ Госпо́день.

При́тчей чте́ніе. Глава́ 9.

Прему́дрость созда́ себѣ́ до́мъ и утверди́ столпо́въ се́дмь. Закла́ своя́ же́ртвенная, и раствори́ въ ча́ши свое́й вино́, и угото́ва свою́ трапе́зу. Посла́ своя́ рабы́, созыва́ющи съ высо́кимъ проповѣ́даніемъ на ча́шу, глаго́лющи: и́же е́сть безу́менъ, да уклони́тся ко мнѣ́. И тре́бующимъ ума́ рече́: пріиди́те, яди́те мо́й хлѣ́бъ и пíйте вино́, е́же раствори́хъ ва́мъ. Оста́вите безу́міе, и жи́ви бу́дите, и взыщи́те ра́зума, да поживете́, и испра́вите ра́зумъ въ вѣ́дѣніи. Наказу́яй злы́я, пріи́метъ себѣ́ безче́стіе, облича́яй же нечести́ваго опоро́читъ себе́. Обличе́нія бо нечести́вому — ра́ны ему́. Не облича́й злы́хъ, да не возненави́дятъ тебе́, облича́й прему́дра, и возлю́битъ тя́. Да́ждь прему́дрому вину́, и прему́дршій бу́детъ, сказу́й пра́ведному, и приложи́тъ пріима́ти. Нача́ло прему́дрости — стра́хъ Госпо́день, и совѣ́тъ святы́хъ — ра́зумъ. Разумѣ́ти бо зако́нъ по́мысла е́сть блага́го: си́мъ бо о́бразомъ мно́гое поживе́ши вре́мя, и приложа́тся тебѣ́ лѣ́та живота́.

На литíи стихи́ры, гла́съ 1, самогла́сны. Стефа́на Святогра́дца:

Нача́ло на́шего спасе́нія, лю́діе, дне́сь бы́сть: се́ бо пронарече́нная отъ родо́въ дре́внихъ Ма́ти и Дѣ́ва, и прія́телище Бо́жіе, отъ непло́дове роди́тися происхо́дитъ, цвѣ́тъ отъ Іессе́я и отъ ко́рене его́ же́злъ прозябе́. Да ра́дуется Ада́мъ пра́отецъ, и Ева да весели́тся ра́достію, се́ бо созда́нная отъ ребра́ Ада́мова дще́рь и вну́ку блажи́тъ я́вственнѣ: роди́ся бо мнѣ́, рече́, избавле́ніе, его́же ра́ди отъ у́зъ а́довыхъ свобожду́ся. Да ра́дуется Дави́дъ, бія́ въ гу́сли, и да благослови́тъ Бо́га, се́ бо Дѣ́ва происхо́дитъ отъ утро́бы непло́дныя, ко спасе́нію ду́шъ на́шихъ.

Гла́съ 2:

Пріиди́те, любодѣ́вственніи вси́, и чистоты́ рачи́теліе, пріиди́те, подыми́те любо́вію дѣ́вства похвалу́, отъ ка́мене тве́рдаго теку́щій исто́чникъ жи́зни, и отъ безча́дствующія купину́ невеще́ственнаго огня́, очища́ющаго и просвѣща́ющаго ду́ши на́ша.

Гла́съ то́йже. Анато́лія патріа́рха:

Что́ шу́мъ пра́зднующихъ быва́етъ? Іоаки́мъ и Анна торжеству́ютъ та́йно: ра́дуйтеся съ на́ми, глаго́люще, Ада́ме и Ево дне́сь, я́ко и́мже дре́вле преступле́ніемъ затвори́ша ра́й, пло́дъ благосла́венъ на́мъ даде́ся — Богоотрокови́ца Марíя, отверза́ющи его́ всѣ́мъ вхо́дъ.

Пронарече́нная всѣ́хъ Цари́ца, Бо́жіе оби́телище, отъ непло́дныя дне́сь утро́бы про́йде Анны сла́вныя, Присносу́щнаго Существа́ Боже́ственное пребыва́лище, Еюже безсту́дный а́дъ попра́ся и всеро́дная Ева въ тве́рдую жи́знь вво́дится. То́й досто́йно возопіи́мъ: блаже́нна Ты́ въ жена́хъ, и Пло́дъ чре́ва Твоего́ благослове́нъ.

Сла́ва, и ны́нѣ, гла́съ 8. Се́ргія патріа́рха:

Въ благознамени́тый де́нь пра́здника на́шего востру́бимъ духо́вною цѣвни́цею: Яже бо отъ сѣ́мене Дави́дова, дне́сь ражда́ется Ма́ти Живота́, тьму́ разрѣша́ющи, Ада́мово обновле́ніе, и Евино воззва́ніе, и нетлѣ́нія исто́чникъ, тли́ премѣне́ніе; Еяже ра́ди мы́ обожи́хомся и отъ сме́рти изба́влени бы́хомъ. И возопіи́мъ То́й съ Гавріи́ломъ, вѣ́рніи: ра́дуйся, Благода́тная, Госпо́дь съ Тобо́ю, Тебе́ ра́ди да́руя на́мъ ве́лію ми́лость.

На стихо́внѣ стихи́ры, гла́съ 4, самогл́сны. Ге́рмана патріа́рха:

Всемíрная ра́дость отъ пра́ведныхъ возсія́ на́мъ, отъ Іоаки́ма и Анны — Всепѣ́тая Дѣ́ва, Яже премно́гія ра́ди чистоты́ хра́мъ Бо́жій одушевле́нный быва́етъ и еди́на вои́стину Богоро́дица познава́ется. Тоя́ моли́твами, Христе́ Бо́же, ми́ръ мíру низпосли́, и душа́мъ на́шимъ ве́лію ми́лость.

Сти́хъ: Слы́ши, Дщи́, и ви́ждь, и приклони́ у́хо Твое́.

Ангеловымъ прорече́ніемъ пло́дъ пречи́стъ отъ Іоаки́ма и Анны, пра́ведниковъ, дне́сь произы́де Дѣ́ва, не́бо и престо́лъ Бо́жій, и прія́телище Чистоты́, ра́дость провозвѣща́ющи всему́ мíру, живота́ на́шего хода́таица, кля́твы отъя́тіе, благослове́нія пода́ніе. Тѣ́мъ въ рождествѣ́ Твое́мъ, Дѣ́во богозва́нная, мíру ми́ръ испроси́ и душа́мъ на́шимъ ве́лію ми́лость.

Сти́хъ: Лицу́ Твоему́ помо́лятся бога́тіи лю́дстіи.

Непло́ды безча́дная Анна дне́сь рука́ми да воспле́щетъ свѣ́тло, да свѣтлоно́сятъ земна́я, ца́ріе да игра́ютъ, святи́теліе во благослове́ніихъ да веселя́тся, да пра́зднуетъ ве́сь мíръ: се́ бо Цари́ца и непоро́чная Невѣ́ста Отча отъ ко́рене Іессе́ева прозябе́. Ктому́ жены́ въ печа́лехъ не родя́тъ ча́дъ: Ра́дость бо процвѣте́, и Живо́тъ всѣ́мъ человѣ́комъ въ мíрѣ жи́тельствуетъ. И ктому́ да́ры Іоаки́мовы не возвраща́ются, рыда́ніе бо Анны въ ра́дость преложи́ся: сра́дуйтеся мнѣ́, глаго́лющи, ве́сь избра́нный Изра́иль, се́ бо даде́ ми Госпо́дь одушевле́нную пала́ту боже́ственныя сла́вы Его́, во о́бщее весе́ліе и ра́дость и спасе́ніе ду́шъ на́шихъ.

Сла́ва, и ны́нѣ, гла́съ 8. Се́ргія патріа́рха:

Пріиди́те, вси́ вѣ́рніи, къ Дѣ́вѣ теце́мъ: се́ бо ражда́ется Яже пре́жде чре́ва предви́дѣнная Бо́га на́шего Ма́ти, дѣ́вства сосу́дъ, Ааро́новъ прозя́бшій же́злъ отъ ко́рене Іессе́ева, проро́ческое проповѣ́даніе и пра́ведныхъ Іоаки́ма и Анны прозябе́ніе. Ражда́ется у́бо, и мíръ съ Не́ю обновля́ется; ражда́ется, и Це́рковь во свое́ благолѣ́піе украша́ется. Хра́мъ святы́й, Божества́ прія́телище, дѣ́вственный сосу́дъ, ца́рскій черто́гъ, въ не́мже пресла́вное неизрече́ннаго соедине́нія соше́дшихся во Христѣ́ есте́ствъ, соверше́нное содѣ́яся та́инство. Ему́же покланя́ющеся, воспѣва́емъ Дѣ́вы Всенепоро́чныя рождество́.

На благослове́ніи хлѣ́бовъ тропа́рь, гла́съ 4:

Рождество́ Твое́, Богоро́дице Дѣ́во, ра́дость возвѣсти́ все́й вселе́ннѣй: изъ Тебе́ бо возсія́ Со́лнце Пра́вды — Христо́съ Бо́гъ на́шъ, и разруши́въ кля́тву, даде́ благослове́ніе, и упраздни́въ сме́рть, дарова́ на́мъ живо́тъ вѣ́чный. Три́жды.

НА УТРЕНИ.


На Бо́гъ Госпо́дь: тропа́рь пра́здника, три́жды.

По 1-й стихоло́гіи сѣда́ленъ, гла́съ 4. Подо́бенъ: Удиви́ся Іо́сифъ.

Возопíй, Дави́де, что́ кля́тся тебѣ́ Бо́гъ? Яже мнѣ́ кля́тся, рече́, и испо́лни уже́: отъ плода́ чре́ва моего́ да́вый Дѣви́цу, изъ Нея́же Содѣ́тель Христо́съ, Но́вый Ада́мъ роди́ся, Ца́рь на престо́лѣ мое́мъ; и ца́рствуетъ дне́сь, имѣ́яй Ца́рство недви́жимо. Непло́ды ражда́етъ Богоро́дицу, и Пита́тельницу Жи́зни на́шея.

Сла́ва, и ны́нѣ, то́йже.
И чте́тся похва́льное сло́во Пресвяты́я Богоро́дицы пра́зднику.

По 2-й стихоло́гіи сѣда́ленъ, гла́съ 4. Подо́бенъ: Удиви́ся Іо́сифъ.

Отъ ко́рене Іессе́ева, и отъ чре́слъ Дави́довыхъ, Богоотрокови́ца Маріа́мъ, ражда́ется дне́сь на́мъ; ра́достію бо ра́дуются вся́ческая и обновля́ются. Сра́дуйтеся ку́пно, не́бо и земля́, восхвали́те Ю, оте́чествія язы́къ! Іоаки́мъ весели́тся, и Анна торжеству́етъ, зову́щи: непло́ды ражда́етъ Богоро́дицу и Пита́тельницу Жи́зни на́шея.

Сла́ва, и ны́нѣ, то́йже.

По поліеле́и сѣда́ленъ, гла́съ 8. Подо́бенъ: Повелѣ́нное та́йно.

Да ра́дуется не́бо, и земля́ да весели́тся: Бо́жіе бо не́бо на земли́ роди́ся, Богоневѣ́стная Сія́, отъ обѣтова́нія. Непло́ды младе́нца дои́тъ Марíю, и ра́дуется о рождествѣ́ Іоаки́мъ: же́злъ, глаго́ля, роди́ся мнѣ́, изъ него́же Цвѣ́тъ Христо́съ прозябе́, изъ ко́рене Дави́дова. Вои́стину чу́до пресла́вно!

Сла́ва, и ны́нѣ, гла́съ то́йже:

Обнови́ся, Ада́ме, ра́дуйся, Ево, весели́ся, Дави́де, благоду́шствуй, Анно, и́бо Ма́ти Зижди́теля твоего́ ражда́ется пресла́вно; лику́етъ, обно́вльшися, вся́ земля́ и ра́дуется, одѣ́яна во оде́жду; вся́къ язы́къ, лику́я, да вопіе́тъ Марíи: блаже́нъ до́мъ Дави́довъ, я́ко пита́етъ Пита́тельницу Жи́зни на́шея.

И чте́мъ сло́во Григо́рія іеромона́ха.

Степе́нна, 1-й антифо́нъ 4-го гла́са. Проки́менъ, гла́съ 4: Помяну́ и́мя Твое́/ во вся́комъ ро́дѣ и ро́дѣ. Сти́хъ: Отры́гну се́рдце мое́ сло́во бла́го, глаго́лю а́зъ дѣла́ моя́ Царе́ви. Вся́кое дыха́ніе... Сти́хъ: Хвали́те Бо́га во святы́хъ Его́... Ева́нгеліе отъ Луки́, зача́ло 4: Во дни́ о́ны, воста́вши, Маріа́мъ...

По 50-мъ псалмѣ́:

Сла́ва: Моли́твами Богоро́дицы, Ми́лостиве, очи́сти мно́жества согрѣше́ній на́шихъ. И ны́нѣ, то́йже. И посе́мъ: Поми́луй мя́, Бо́же...

И стихи́ра пра́здника, гла́съ 6:

Се́й де́нь Госпо́день, ра́дуйтеся, лю́діе: се́ бо Свѣ́та черто́гъ и кни́га Сло́ва Живо́тнаго изъ утро́бы произы́де, и Яже къ восто́комъ две́рь, ро́ждшися, ожида́етъ вхо́да Святи́теля вели́каго, еди́на и Еди́наго вводя́щи Христа́ во вселе́нную, во спасе́ніе ду́шъ на́шихъ.

Кано́на два́, ирмосы́ обои́хъ кано́новъ по два́жды, тропари́ же и́хъ на 12.

Кано́нъ пе́рвый, творе́ніе ки́ръ Іоа́нна. Гла́съ 2.
Пѣ́снь 1.

Ирмо́съ: Гряди́те, лю́діе, пои́мъ пѣ́снь Христу́ Бо́гу, раздѣ́льшему мо́ре и наста́вльшему лю́ди, я́же изведе́ изъ рабо́ты еги́петскія, я́ко просла́вися .

Гряди́те, вѣ́рніи, Ду́хомъ Боже́ственнымъ ра́дующеся, Юже отъ непло́дове дне́сь прише́дшую человѣ́ковъ на спасе́ніе, Приснодѣ́ву Отрокови́цу пѣ́сньми почти́мъ.

Ра́дуйся, Чи́стая, Ма́ти и Рабо́ Христа́ Бо́га, Яже пе́рвому Хода́таица блаже́нству, человѣ́ческій ро́дъ, Тя́ вси́ досто́йно пѣ́сньми сла́вимъ.

Жи́зни ражда́ется дне́сь мо́стъ, и́мже человѣ́цы, воззва́ніе паде́нія, е́же отъ а́да, обрѣ́тшіи, Христа́ Жизнода́вца пѣ́сньми прославля́ютъ.

Инъ кано́нъ, ки́ръ Андре́я, гла́съ 8.
Пѣ́снь 1.

Ирмо́съ: Сокруши́вшему бра́ни мы́шцею Свое́ю и прове́дшему Изра́иля сквозѣ́ Чермно́е мо́ре, пои́мъ Ему́, я́ко Изба́вителю на́шему Бо́гу, я́ко просла́вися.

Да ликовству́етъ вся́ тва́рь, да весели́тся же и Дави́дъ, я́ко отъ колѣ́на и отъ сѣ́мене его́ произы́де же́злъ, Цвѣ́тъ нося́щи Го́спода, Творца́ вся́ческихъ.

Свята́я святы́хъ, во святѣ́мъ святи́лищи младе́нецъ возлага́ется воспита́тися отъ руки́ а́нгеловы. Вси́ у́бо вѣ́рно спра́зднуимъ въ рождествѣ́ Ея́.

Непло́ды неражда́ющая Анна, но не безча́дна Бо́гу: се́ бо пронарече́ся отъ родо́въ Чи́стая Дѣ́ва Ма́ти. Тѣ́мже естества́ израсти́ Зижди́теля въ ра́біи о́бразѣ.

Тя́, незло́бивую Агницу, Агнца Христа́, Младе́нца отъ чре́ва Твоего́ приве́дшую въ на́ше существо́, вси́ отъ Анны рожде́нную Тя́ пѣ́сньми почита́емъ.

Тро́иченъ: Три́ Безнача́льна сла́влю, Три́ Свя́та пою́, Три́ Соприсносу́щна въ Существѣ́ Еди́номъ проповѣ́дую: Еди́нъ бо во Отцѣ́, и Сы́нѣ, и Ду́сѣ славосло́вится Бо́гъ.

Богоро́диченъ: Кто́ ви́дѣ отроча́, его́же не всѣ́я оте́цъ, млеко́мъ пита́емое? Или́ гдѣ́ ви́дѣна бы́сть дѣ́ва ма́ти? Истинно па́че ума́ обоя́, Богороди́тельнице Чи́стая.

Катава́сія: Кре́стъ начерта́въ, Моисе́й впря́мо жезло́мъ Чермно́е пресѣче́, Изра́илю пѣшеходя́щу; то́же обра́тно фарао́новымъ колесни́цамъ, уда́ривъ, совокупи́, вопреки́ написа́въ непобѣди́мое ору́жіе. Тѣ́мъ Христу́ пои́мъ, Бо́гу на́шему, я́ко просла́вися.

Пѣ́снь 3.

Ирмо́съ: Утверди́ на́съ въ Тебѣ́, Го́споди, дре́вомъ умерщвле́й грѣ́хъ, и стра́хъ Тво́й всади́ въ сердца́ на́съ, пою́щихъ Тя́.

Непоро́чно Бо́гу пожи́вшіи, всѣ́хъ роди́сте Спасе́ніе, богому́дріи роди́теле Зижди́теля Ро́ждшія и Бо́га на́шего.

Всѣ́мъ жи́знь источа́яй Госпо́дь отъ непло́дове произведе́ Дѣ́ву, въ Ню́же всели́тися изво́ли, и по Рождествѣ́ сохрани́въ нетлѣ́нну.

Аннинъ пло́дъ, Марíю, дне́сь, Гро́здъ ро́ждшую живоно́сный, я́ко Богоро́дицу воспои́мъ, Предста́тельницу же всѣ́хъ и Помо́щницу.

Инъ.

Ирмо́съ: Утверди́ся се́рдце мое́ во Го́сподѣ, вознесе́ся ро́гъ мо́й въ Бо́зѣ мое́мъ, разшири́шася на враги́ моя́ уста́ моя́, возвесели́хся о спасе́ніи Твое́мъ.

Воспита́вшися во Свята́я святы́хъ, Дѣ́во Пречи́стая Богоро́дице, вы́шши яви́лася еси́ тва́ри, Зижди́теля пло́тію поро́ждши.

Благослове́нно чре́во твое́, цѣлому́дренная Анно, пло́дъ бо израсти́ла еси́ дѣ́вства, Юже безсѣ́менно Пита́теля тва́ри ро́ждшую и Изба́вителя Іису́са.

Тя́ блажи́тъ, Приснодѣ́во, вся́ тва́рь, отъ Анны дне́сь ро́ждшуюся, отъ ко́рене Іессе́ева же́злъ, пречи́стъ цвѣ́тъ, Христа́, израсти́вшую.

Тя́ вы́шшую всея́ тва́ри, Богоро́дице, показу́я, Чи́стая, Сы́нъ Тво́й, е́же отъ Анны вели́читъ Твое́ рождество́ и всѣ́хъ весели́тъ дне́сь.

Тро́иченъ: Тебѣ́ покланя́емся, Отче Безнача́льне Существо́мъ, пое́мъ Безлѣ́тнаго Сы́на Твоего́ и чте́мъ Соприсносу́щнаго Ду́ха Твоего́, я́ко Еди́наго Тро́е естество́мъ Бо́га.

Богоро́диченъ: Свѣтода́вца и Нача́льника жи́зни человѣ́ческія ро́ждшая, Чи́стая Богоро́дице, яви́лася еси́ сокро́вище жи́зни на́шея и две́рь непристу́пнаго Свѣ́та.

Катава́сія: Же́злъ во о́бразъ та́йны пріе́млется, прозябе́ніемъ бо предразсужда́етъ свяще́нника; неплодя́щей же пре́жде Це́ркви, ны́нѣ процвѣте́ Дре́во Креста́, въ держа́ву и утвержде́ніе.

Сѣда́ленъ, гла́съ 4. Подо́бенъ: Удиви́ся Іо́сифъ.

Дѣ́ва Марíя и Богоро́дица и́стинно, я́ко о́блакъ свѣ́та, дне́сь возсія́ на́мъ, и отъ пра́ведныхъ предгряде́тъ въ сла́ву на́шу. Не ктому́ Ада́мъ осужда́ется, и Ева отъ у́зъ свободи́ся. И сего́ ра́ди зове́мъ, вопію́ще со дерзнове́ніемъ еди́нѣй Чи́стѣй: ра́дость возвѣща́етъ рождество́ Твое́ все́й вселе́ннѣй.

Сла́ва, и ны́нѣ, то́йже.

Пѣ́снь 4.

Ирмо́съ: Услы́шахъ, Го́споди, слу́хъ Твоего́ смотре́нія, и просла́вихъ Тя́, Еди́не Человѣколю́бче.

Воспѣва́емъ Тя́, Го́споди, вѣ́рнымъ спаси́тельное приста́нище пода́вшаго всѣ́мъ, Тебе́ Ро́ждшую.

Тя́, Богоневѣ́сто, похвалу́ всѣ́мъ Христо́съ яви́ и держа́ву пою́щимъ вѣ́рно Твое́ та́инство.

Неискусобра́чная Влады́чице, Твои́ми моли́твами избавля́еми прегрѣше́ній, благоразу́мно вси́ Тя́ ублажа́емъ.

Инъ.

Ирмо́съ: Проро́къ Авваку́мъ у́мныма очи́ма прови́дѣ, Го́споди, прише́ствіе Твое́, тѣ́мъ и вопія́ше: отъ ю́га пріи́детъ Бо́гъ. Сла́ва си́лѣ Твое́й, сла́ва снизхожде́нію Твоему́.

Патріа́рхъ Іа́ковъ, прови́дѣвъ, Спа́се, вели́чія я́сно строе́нія Твоего́, вопія́ше Ду́хомъ, ко Іу́дѣ глаго́ля та́йно: отъ лѣ́торасли возше́лъ еси́, Сы́не мо́й, возвѣща́я Тя́ отъ Дѣ́вы Бо́га.

Ны́нѣ же́злъ Ааро́новъ, отъ ко́рене Дави́дова прозя́бшій, ны́нѣ Дѣ́ва Чи́стая происхо́дитъ, и сликовству́етъ не́бо и земля́, и вся́ оте́чествія язы́ковъ, и Анна и Іоаки́мъ та́инственно.

Ны́нѣ да весели́тся не́бо, да ра́дуется же земля́, и да лику́етъ Іоаки́мъ и Дави́дъ: о́въ у́бо я́ко роди́тель Тво́й, и́стинно ро́ждшія Бо́га, о́въ же я́ко пра́отецъ Тво́й, проповѣ́дая Твоя́ вели́чествія, Чи́стая.

Сра́дуется Тебѣ́ дне́сь, богому́дренная Анно, вселе́нная: Изба́вителя бо тоя́ Ма́терь процвѣла́ еси́, Юже отъ ко́рене прозя́бшую Дави́дова, же́злъ си́лы на́мъ нося́щую, Цвѣ́тъ Христа́.

Тро́иченъ: Сла́влю Безнача́льна Бо́га, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, Единосу́щную Тро́ицу Несозда́нную, Ейже предстоя́тъ серафи́ми благоговѣ́йно, зову́ще: Свя́тъ, Свя́тъ, Свя́тъ еси́, Бо́же.

Богоро́диченъ: Пребезнача́льное Нача́ло, нача́ло пріе́млетъ изъ Тебе́, Богороди́тельнице, плотски́мъ вре́менемъ и пребыва́етъ собезнача́льно, и вопло́щься Сло́во Отчее, и Ду́ху соприсносу́щное, сохраня́я Боже́ственное досто́инство.

Катава́сія: Услы́шахъ, Го́споди, смотре́нія Твоего́ та́инство, разумѣ́хъ дѣла́ Твоя́ и просла́вихъ Твое́ Божество́.

Пѣ́снь 5.

Ирмо́съ: Сѣннопи́санный мра́къ гада́ній разори́въ и вѣ́рныхъ прибы́тіемъ и́стины, Богоотрокови́цею, озари́въ сердца́, и на́съ свѣ́томъ Твои́мъ, Христе́, наста́ви.

Воспои́мъ, лю́діе, всѣ́хъ вину́, су́щаго по на́мъ бы́ти Вино́внаго: Ея́же о́бразу ра́довахуся сподобля́еми проро́цы, явле́нное спасе́ніе отъ Тоя́ плодя́ще.

Отъ су́ха прозябе́ніе жезла́ іере́ева, Изра́илю показа́ проразсужде́ніе, и ны́нѣ свѣ́тлость прозя́бшихъ пресла́вно свѣ́титъ, отъ непло́дове всесла́вное рожде́ніе.

Инъ.

Ирмо́съ: Го́споди Бо́же на́шъ, ми́ръ да́ждь на́мъ, Го́споди Бо́же на́шъ, стяжи́ ны, Го́споди ра́звѣ Тебе́ ино́го не вѣ́мы, и́мя Твое́ имену́емъ.

Пречи́стое Твое́ рождество́, Дѣ́ва Непоро́чная, несказа́нное, и зача́тіе неизглаго́ланно, и рожде́ніе Твое́, Невѣ́сто неневѣ́стная: Бо́гъ бо бѣ́, ве́сь въ мя́ облекíйся.

Дне́сь да веселя́тся а́нгельстіи чи́ни, пѣ́сньми да лику́ютъ су́щіи изъ Ада́ма: роди́ся бо же́злъ, Цвѣ́тъ возрасти́вшій Христа́, Еди́наго Изба́вителя на́шего.

Дне́сь Ева разрѣша́ется осужде́нія, разрѣша́ется же и непло́дство, и Ада́мъ дре́внія кля́твы, о рождествѣ́ Твое́мъ, Тобо́ю бо отъ тли́ изба́вихомся.

Сла́ва Тебѣ́, Просла́вльшему непло́дную дне́сь: роди́ бо же́злъ присноцвѣту́щій отъ обѣща́нія, отъ него́же прозябе́ Христо́съ, Цвѣ́тъ жи́зни на́шея.

Тро́иченъ: Сла́ва Тебѣ́, Отче Святы́й, Бо́же Нерожде́нне; сла́ва Тебѣ́, Сы́не Безлѣ́тне, Единоро́дне; сла́ва Тебѣ́, Ду́ше Боже́ственный и Сопресто́льный, отъ Отца́ происходя́й и въ Сы́нѣ пребыва́яй.

Богоро́диченъ: Бы́сть чре́во Твое́ Со́лнца носи́ло, пребы́сть чистота́ Твоя́, я́коже пре́жде, невреди́ма, Дѣ́во, Христо́съ бо Со́лнце, я́ко отъ черто́га жени́хъ, яви́ся изъ Тебе́.

Катава́сія: О, треблаже́нное Дре́во, на не́мже распя́ся Христо́съ, Ца́рь и Госпо́дь, и́мже паде́ дре́вомъ прельсти́вый, Тобо́ю прельсти́вся, Бо́гу пригвозди́вшуся пло́тію, подаю́щему ми́ръ душа́мъ на́шимъ.

Пѣ́снь 6.

Ирмо́съ: Ко Го́споду отъ ки́та Іо́на возопи́: Ты́ мя возведи́ изъ глубины́ а́да, молю́ся, да я́ко Изба́вителю, во гла́сѣ хвале́нія, и́стины же ду́хомъ пожру́ Тебѣ́.

Ко Го́споду въ ско́рби непло́дства возо́пиша Богома́тере богому́дріи роди́тели, и Сію́ въ ро́ды родо́въ роди́ша, на о́бщее спасе́ніе и похвалу́.

Прія́ша небе́сный да́ръ отъ Бо́га досто́инъ Богома́тере богому́дріи роди́тели, самѣ́хъ херуви́мовъ превы́шшее носи́ло, Сло́ва и Зижди́теля Роди́тельницу.

Инъ.

Ирмо́съ: Яко во́ды морскíя, Человѣколю́бче, волна́ми жите́йскими обурева́юся, тѣ́мже, я́ко Іо́на, та́ко вопію́ Ти́: возведи́ отъ тли́ живо́тъ мо́й, Благоутро́бне Го́споди.

Святу́ю святы́хъ су́щу, цѣлому́дренніи роди́тели Твои́, Чи́стая, возложи́ша Тя́ въ хра́мѣ Госпо́дни воспита́тися че́стно и угото́ватися въ Ма́терь Ему́.

Непло́ды и ма́тери, лику́йте, дерза́йте и игра́йте, безча́дныя: безча́дна бо непло́ды Богоро́дицу прозяба́етъ, Яже изба́витъ отъ болѣ́зней Еву и кля́твы Ада́ма.

Слы́шу Дави́да, пою́ща Тебѣ́: приведе́тся дѣ́вы во слѣ́дъ Тебе́, приведу́тся въ хра́мъ Царе́въ. И съ ни́мъ Тя́ и а́зъ, Дще́рь Царе́ву, воспѣва́ю.

Пое́мъ свято́е Твое́ рождество́, чти́мъ и непоро́чное зача́тіе Твое́, Невѣ́сто Богозва́нная и Дѣ́во; сла́вятъ же съ на́ми а́нгеловъ чи́ни и святы́хъ ду́ши.

Тро́иченъ: Въ Тебѣ́ Тро́ическое та́инство пое́тся и сла́вится, Чи́стая: Оте́цъ бо благоволи́, и Сло́во всели́ся въ Тя́, и Боже́ственный Ду́хъ Тебе́ осѣни́.

Богоро́диченъ: Злата́я кади́льница была́ еси́, Огнь бо во утро́бѣ Твое́й всели́ся, Сло́во отъ Ду́ха Свя́та, и человѣ́ческимъ зра́комъ въ Тебѣ́ ви́дѣся, Богороди́тельнице Чи́стая.

Катава́сія: Во́днаго звѣ́ря во утро́бѣ дла́ни Іо́на крестови́дно распросте́ръ, спаси́тельную стра́сть прообража́ше я́вѣ; тѣ́мъ, тридне́венъ изше́дъ, премíрное Воскресе́ніе прописа́ше, пло́тію пригвожде́ннаго Христа́ Бо́га, и тридне́внымъ Воскресе́ніемъ мíръ просвѣ́щшаго.

Конда́къ, гла́съ 4:

Іоаки́мъ и Анна поноше́нія безча́дства и Ада́мъ и Ева отъ тли́ сме́ртныя свободи́стася, Пречи́стая, во святѣ́мъ рождествѣ́ Твое́мъ. То́ пра́зднуютъ и лю́діе Твои́, вины́ прегрѣше́ній изба́вльшеся, внегда́ зва́ти Ти́: непло́ды ражда́етъ Богоро́дицу и Пита́тельницу Жи́зни на́шея.

Икосъ:

Моли́тва ку́пно и воздыха́ніе непло́дства и безча́дства Іоаки́ма же и Анны благопрія́тное, и во у́ши Госпо́дни вни́де, и прозябе́ пло́дъ живоно́сенъ мíру. Овъ бо моли́тву на горѣ́ творя́ше, о́ва же въ садѣ́ поноше́ніе ноша́ше, но съ ра́достію непло́ды ражда́етъ Богоро́дицу и Пита́тельницу Жи́зни на́шея.

Пѣ́снь 7.

Ирмо́съ: Купина́ въ горѣ́ огненеопа́льная и росоно́сная пе́щь халде́йская, я́вѣ предписа́ Тя, Богоневѣ́сто, Боже́ственный бо невеще́ственный въ веще́ственнѣмъ чре́вѣ, Огнь неопа́льно прія́ла еси́. Тѣ́мже изъ Тебе́ Ро́ждшемуся пое́мъ: благослове́нъ еси́, Бо́же оте́цъ на́шихъ.

Твое́ въ веще́ственныхъ явле́ніихъ, законополо́жникъ возбрани́ся разумѣ́ти, и вели́кое, Пречи́стая, та́инство, не му́дрствовати земноре́вностная, обра́зно наказу́емь иногда́. Тѣ́мже, уди́влься чудеси́, глаго́лаше: благослове́нъ Бо́гъ оте́цъ на́шихъ.

Го́ру и две́рь небе́сную, и мы́сленную Тя́ лѣ́ствицу боголѣ́пно ли́къ боже́ственный пронарече́, отъ Тебе́ бо Ка́мень отсѣче́ся не рука́ми му́жескими, и две́рь, Еюже про́йде Госпо́дь, Иже чуде́съ Бо́гъ оте́цъ на́шихъ.

Инъ.

Ирмо́съ: Халде́йская пе́щь, огне́мъ распаля́емая, ороша́шеся Ду́хомъ, Бо́жіимъ предстоя́ніемъ, о́троцы поя́ху: благослове́нъ еси́, Бо́же оте́цъ на́шихъ.

Пра́зднуемъ, Чи́стая, и вѣ́рно покланя́емся свято́му Твоему́ Рождеству́, пою́ще Сы́на Твоего́, Имже изба́вихомся дре́вняго Ада́мова ны́нѣ осужде́нія.

Ны́нѣ Анна весели́тся и вопіе́тъ, хва́лящися: непло́ды су́щи, роди́хъ Бо́жію Ма́терь, Ея́же ра́ди осужде́ніе Евино разрѣши́ся, и я́же въ печа́лѣхъ болѣ́знь.

Ада́мъ свободи́ся, и Ева лику́етъ, и вопію́тъ ду́хомъ къ Тебѣ́, Богоро́дице: Тобо́ю изба́вихомся перворо́дныя кля́твы, я́вльшуся Христу́.

О, чре́во, вмѣсти́вшее Бо́жіе селе́ніе! О, утро́бо, носи́вшая небе́съ ши́ршую, престо́лъ святы́й, мы́сленный киво́тъ свяще́нія!

Тро́иченъ: Отца́ просла́вимъ, Сы́на и Ду́ха, во еди́нствѣ Божества́, Тро́ицу Пресвяту́ю, Нераздѣ́льную, Несозда́нную, и Соприсносу́щную, и Единосу́щную.

Богоро́диченъ: Ты́ Бо́га еди́на родила́ еси́, Дѣ́во, пресла́вно, Ты́ естество́ обнови́ла еси́ Рождество́мъ Твои́мъ, Марíе, Ты́ Еву разрѣши́ла еси́ перворо́дныя кля́твы, Богороди́тельнице Чи́стая.

Катава́сія: Безу́мное велѣ́ніе мучи́теля злочести́ваго лю́ди поколеба́, ды́шущее преще́ніе и злохуле́ніе богоме́рзкое; оба́че три́ о́троки не устраши́ я́рость звѣ́рская, ни о́гнь снѣда́яй, но, противоды́шущу росоно́сному Ду́ху, со огне́мъ су́ще, поя́ху: препѣ́тый отцевъ и на́съ Бо́же, благослове́нъ еси́.

Пѣ́снь 8.

Ирмо́съ: Въ пещи́ о́трочестѣй прообрази́лъ еси́ иногда́ Твою́ Ма́терь, Го́споди, о́бразъ же Сія́ изъ огня́ изыма́ше, неопа́льно входя́щія. Юже пое́мъ, я́вльшуюся Тобо́ю конце́мъ дне́сь, и превозно́симъ во вся́ вѣ́ки.

Яже къ Бо́гу на́шего примире́нія предопредѣле́нная ски́нія, е́же бы́ти ны́нѣ начина́етъ, иму́щи роди́ти Сло́ва, на́мъ дебельство́мъ пло́ти я́вльшася. Его́же пое́мъ, изъ не су́щихъ во е́же бы́ти Тѣ́мъ пріе́мшіи, и превозно́симъ во вся́ вѣ́ки.

Непло́дства преложе́ніе мірско́е благи́хъ разрѣши́ непло́дство и я́сно чу́до Христа́ показа́, къ земны́мъ прише́дша, Его́же пое́мъ, изъ не су́щихъ во е́же бы́ти Тѣ́мъ пріе́мшіи, и превозно́симъ во вся́ вѣ́ки.

Инъ.

Ирмо́съ: Покрыва́яй вода́ми превы́спренняя Своя́, полага́яй мо́рю предѣ́лъ песо́къ, и содержа́й вся́, Тя́ пое́тъ со́лнце, Тя́ сла́витъ луна́, Тебѣ́ прино́ситъ пѣ́снь вся́ тва́рь, я́ко Содѣ́телю всѣ́хъ во вѣ́ки.

Сотвори́вый пресла́вная непло́днѣй утро́бѣ, отве́рзый Анны неражда́ющая ложесна́, и пло́дъ е́й да́въ, Ты́ Бо́же Святы́й, Ты́ Сы́не Дѣ́вы, Ты́ отъ Сея́ пло́ть прія́лъ еси́, присноцвѣту́щія Дѣ́вы и Богоро́дицы.

Затворя́яй бе́здну и отверза́яй ю́, вознося́й во́ду во о́блацѣхъ и дая́й до́ждь, Ты́, да́вый, Го́споди, отъ непло́днаго ко́рене прозя́бнути Анны святы́я пречи́стъ пло́дъ, и роди́ти Богоро́дицу.

Дѣ́лателю мы́слей на́шихъ и Насади́телю ду́шъ на́шихъ, Ты́, непло́дную зе́млю благопло́дну показа́вый, Ты́ дре́вле суху́ю родови́ту, благокла́сну, бразду́ плодоно́сну содѣ́лалъ еси́ Анну святу́ю, пречи́стъ пло́дъ израсти́ти, Богоро́дицу.

Пріиди́те, вси́ у́зримъ, я́ко отъ черто́га ма́ла, Бо́жій гра́дъ, ны́нѣ ражда́емый, и́же отъ две́ри утро́бныя исхо́дъ иму́щую, вхо́дъ же не вѣ́дущу обще́нія: Еди́нъ Бо́гъ Зижди́тель Се́ю про́йде стезе́ю стра́нною.

Тро́иченъ: О, Тро́ице Пресу́щная, Еди́нице Собезнача́льная! Тя́ пое́тъ и трепе́щетъ мно́жество а́нгелъ, не́бо и земля́ и бе́здны ужаса́ются, человѣ́цы благословя́тъ, о́гнь рабо́таетъ, вся́ послу́шаютъ Тебе́, Тро́ице Свята́я, со стра́хомъ, я́же въ тва́ри.

Богоро́диченъ: О, новѣ́йшаго слы́шанія: Бо́гъ — Сы́нъ Жены́! О, безсѣ́меннаго Рождества́! Безму́жняя Ма́ти и рожде́нное Бо́гъ! О, ужа́снаго видѣ́нія! О, зача́тія стра́ннаго Дѣ́вы! О, несказа́ннаго Рождества́! Истинно па́че ума́ вся́ и видѣ́нія.

Катава́сія: Благослови́те, о́троцы, Тро́ицы равночи́сленніи, Содѣ́теля Отца́ Бо́га, по́йте снизше́дшее Сло́во, и о́гнь въ ро́су претво́ршее и превозноси́те всѣ́мъ жи́знь подава́ющаго Ду́ха Всесвята́го во вѣ́ки.

На 9-й пѣ́сни Честнѣ́йшую... не пое́мъ, пре́жде же ирмоса́ и тропаре́й, припѣ́въ се́й пое́мъ: Велича́й, душе́ моя́, пресла́вное рождество́ Бо́жія Ма́тере.

Пѣ́снь 9.

Ирмо́съ: Яже пре́жде Со́лнца Свѣти́льника Бо́га возсія́вшаго, пло́тски къ на́мъ прише́дшаго, изъ боку́ Дѣви́чу неизрече́нно воплоти́вшая, Благослове́нная Всечи́стая, Тя́, Богоро́дице, велича́емъ.

Иже непокори́вымъ лю́демъ изъ ка́мене источи́въ во́ду, благопокори́вымъ же язы́комъ да́руетъ отъ чре́слъ непло́дныхъ пло́дъ на весе́ліе на́мъ, Тя́, Богома́ти Пречи́стая, Юже досто́йно велича́емъ.

Напра́снаго дре́вняго отъя́тельницу осужде́нія и прама́тере исправле́ніе, Юже ро́да къ Бо́гу вину́ присвое́нія, къ Зижди́телю мо́стъ, Тя́, Богоро́дице, велича́емъ.

Другíй припѣ́въ: Велича́й, душе́ моя́, отъ непло́дове ро́ждшуюся Дѣ́ву Марíю.

Инъ.

Ирмо́съ: Чу́жде ма́теремъ дѣ́вство, и стра́нно дѣ́вамъ дѣторожде́ніе; на Тебѣ́, Богоро́дице, обоя́ устро́ишася. Тѣ́мъ Тя́, вся́ племена́ земна́я, непреста́нно велича́емъ.

Досто́йное, Богома́ти, Твоея́ чистоты́ рождество́ наслѣ́довала еси́ чрезъ обѣща́ніе: иногда́ бо непло́днѣй богопрозябе́нъ пло́дъ вдала́ся еси́. Тѣ́мъ Тя́, вся́ племена́ земна́я, непреста́нно велича́емъ.

Испо́лнися вопію́щаго проро́чество, глаго́летъ бо: возста́влю ски́нію па́дшую свяще́ннаго Дави́да, въ Тебѣ́, Чи́стая, прообрази́вшуюся, Ея́же ра́ди всѣ́хъ человѣ́ковъ пе́рсть въ Тѣ́ло созда́ся Бо́жіе.

Пелена́мъ покланя́емся Твои́мъ, Богоро́дице, сла́вимъ Да́вшаго пло́дъ пре́жде непло́днѣй и Отве́рзшаго ложесна́ неражда́ющей пресла́вно. Твори́тъ бо вся́, ели́ка хо́щетъ, Бо́гъ сы́й самовла́стенъ.

Яко да́ръ Тебѣ́, Богоро́дице, пѣснопѣ́ніе, отъ Анны ро́ждшейся, вѣ́рно дароно́симъ: ма́тери Ма́терь, дѣ́вы же Дѣ́ву еди́ну, славосло́вяще, покланя́емся Тебѣ́, пое́мъ и сла́вимъ.

Тро́иченъ: Чу́жде е́сть беззако́ннымъ сла́вити Безнача́льную Тро́ицу, Отца́ и Сы́на же и Свята́го Ду́ха, несозда́нное Вседержа́вство, Еюже мíръ ве́сь содержи́тся ма́ніемъ держа́вы Ея́.

Богоро́диченъ: Вмѣсти́ла еси́ во утро́бѣ Твое́й, Дѣ́во Ма́ти, Еди́наго отъ Тро́ицы, Христа́ Царя́, Его́же пое́тъ вся́ тва́рь и трепе́щутъ вы́шніи чи́ни: Того́ моли́, Всечи́стая, спасти́ся душа́мъ на́шимъ.

Катава́сія съ припѣ́вы пра́здника: Та́инъ еси́, Богоро́дице, ра́й, невоздѣ́ланно возрасти́вшій Христа́, Имже кре́стное живоно́сное на земли́ насади́ся Дре́во. Тѣ́мъ, ны́нѣ возноси́му, покланя́ющеся Ему́, Тя́ велича́емъ.

И другíй: Снѣ́дію дре́ва ро́ду прибы́вшая сме́рть Кресто́мъ упраздни́ся дне́сь, и́бо прама́терняя всеро́дная кля́тва разруши́ся Прозябе́ніемъ Чи́стыя Богома́тере, Юже вся́ си́лы небе́сныя велича́ютъ.

Свѣти́ленъ:

Отъ непло́дныя дне́сь Анны цвѣ́тъ произы́де — Богоро́дица, вся́ благово́нія Боже́ственнаго исполня́ющи концы́ мíра и ра́дости всю́ наполня́ющи тва́рь, Юже пою́ще, досто́йно восхваля́емъ, я́ко су́щу земноро́дныхъ превы́шшую. Два́жды.

Сла́ва, и ны́нѣ:

Ада́ме, обнови́ся, и Ева, возвели́чися, проро́цы, со апо́столы лику́йте и пра́ведными, о́бщая бо ра́дость возсія́ а́нгеловъ же и человѣ́ковъ, отъ пра́ведныхъ дне́сь Іоаки́ма и Анны, Богоро́дица Марíя.

На хвали́техъ стихи́ры на 4, гла́съ 1. Подо́бенъ: О, ди́внаго чудесе́!

О, ди́внаго чудесе́! Исто́чникъ Жи́зни отъ непло́дныя ражда́ется, и благода́ть плодороди́ти свѣ́тло начина́ется. Весели́ся, Іоаки́ме, Богоро́дицы бы́въ роди́тель: нѣ́сть и́нъ, я́коже ты́, земноро́дныхъ роди́тель, богопрія́тне; боговмѣсти́мая бо Отрокови́ца, Бо́жіе селе́ніе, пресвята́я гора́ тобо́ю на́мъ дарова́ся. Два́жды.

О, ди́внаго чудесе́! Отъ непло́дове пло́дъ возсія́ манове́ніемъ всѣ́хъ Содѣ́теля и Вседержи́теля, до́блественно мірско́е благи́хъ разрѣши́ непло́дство. Ма́тери съ ма́терію Богоро́дичною лику́йте, зову́ще: Обра́дованная, ра́дуйся, съ Тобо́ю Госпо́дь, подая́й мíру Тобо́ю ве́лію ми́лость.

Сто́лпъ цѣлому́дрія одушевле́нъ и свѣ́тлое прія́телище, блиста́ющееся благода́тію, Анна благосла́вная я́вльшися, породи́ забра́ло вои́стинну дѣ́вства, Боже́ственное процвѣте́ніе: Яже всѣ́мъ дѣ́вственнымъ и дѣ́вства жела́ющимъ дарова́ніе, дѣ́вства добро́ту я́вѣ подаю́щую, и да́рующую всѣ́мъ вѣ́рнымъ ве́лію ми́лость.

Сла́ва, и ны́нѣ, гла́съ 6. Самогла́сенъ:

Се́й де́нь Госпо́день, ра́дуйтеся, лю́діе: се́ бо Свѣ́та черто́гъ и кни́га Сло́ва Живо́тнаго изъ утро́бы произы́де, и Яже къ восто́комъ две́рь, ро́ждшися, ожида́етъ вхо́да Святи́теля вели́каго, еди́на и Еди́наго вводя́щи Христа́ во вселе́нную, во спасе́ніе ду́шъ на́шихъ.

Славосло́віе вели́кое. По трисвято́мъ тропа́рь пра́здника еди́ножды, ектеніи́ и отпу́стъ.

Зна́менуются же бра́тія отъ іере́я святы́мъ еле́емъ, и пое́мъ стихи́ру самогла́сну пра́здника, ю́же хо́щетъ екклисіа́рхъ.

НА ЛИТУРГІИ.

Блаже́нна отъ кано́на 2-го гла́са, пѣ́снь 3-я, на 4, и 8-го гла́са, пѣ́снь 6-я, на 4. По вхо́дѣ тропа́рь пра́здника. Сла́ва, и ны́нѣ: конда́къ. Проки́менъ, пѣ́снь Богоро́дицы, гла́съ 3: Вели́читъ душа́ Моя́ Го́спода, и возра́довася ду́хъ Мо́й о Бо́зѣ, Спа́сѣ Мое́мъ. Сти́хъ: Яко призрѣ́ на смире́ніе рабы́ Своея́, се́ бо отъ ны́нѣ ублажа́тъ Мя́ вси́ ро́ди. Апо́столъ къ Филипписíемъ, зача́ло 240. Аллилу́ія, гла́съ 8: Слы́ши Дщи́ и ви́ждь, и приклони́ у́хо Твое́. Сти́хъ: Лицу́ Твоему́ помо́лятся бога́тіи лю́дстіи. Ева́нгеліе Луки́, зача́ло 54. Вмѣ́сто Досто́йно.., пое́мъ ирмо́съ: Чу́жде матеремъ.., и до отда́нія, съ припѣ́вомъ пра́здника. Прича́стенъ: Ча́шу спасе́нія пріиму́, и и́мя Госпо́дне призову́.

Быва́етъ же на трапе́зѣ утѣше́ніе бра́тіи, дово́льно же и духо́вно.

(Мрк.) Подоба́етъ вѣ́дати: Аще случи́тся Рождество́ Пресвяты́я Богоро́дицы въ недѣ́лю.

Въ суббо́ту ве́чера на ма́лѣй вече́рни: на Го́споди воззва́хъ: стихи́ры воскре́сны гла́са, на 4. Сла́ва, и ны́нѣ, пра́здника. На стихо́внѣ стихи́ра воскре́сна еди́на и пра́здника стихо́вна вели́кія вече́рни, съ припѣ́вы пра́здника. Сла́ва, и ны́нѣ, пра́здника. Тропа́рь воскре́сенъ. Сла́ва, и ны́нѣ, пра́здника. Ектенія́ ма́лая. И отпу́стъ.

На вели́цѣй вече́рни: по обы́чной каѳи́смѣ, на Го́споди воззва́хъ: стихи́ры воскре́сны 3, и Анато́ліевъ еди́нъ, и пра́здника 6. Сла́ва, и ны́нѣ, пра́здника. Вхо́дъ. Проки́менъ дне́ и чте́нія три́, пра́здника. На литíи стихи́ры и Сла́ва, и ны́нѣ, пра́здника. На стихо́внѣ стихи́ры воскре́сны. Сла́ва, и ны́нѣ, пра́здника. На благослове́ніи хлѣ́бовъ тропа́рь пра́здника, три́жды. И чте́ніе въ посла́ніихъ, или́ пра́здника.

На у́трени: на Бо́гъ Госпо́дь: тропа́рь воскре́сенъ два́жды. Сла́ва, и ны́нѣ, пра́здника. По обы́чныхъ каѳи́смахъ сѣда́льны воскре́сны съ богоро́дичны и́хъ. И чте́ніе во Ева́нгеліи толково́мъ, недѣ́ля предъ Воздви́женіемъ. Та́же поліеле́й, и тропари́: Ангельскій собо́ръ... и ипакои́ гла́са. И сѣда́льны пра́здника, о́ба по еди́ножды: Сла́ва, сѣда́ленъ, и́же по поліеле́и. И ны́нѣ, другíй. И чте́ніе пра́здника. Степе́нна гла́са. Проки́менъ и Ева́нгеліе пра́здника. Та́же Воскресе́ніе Христо́во... Псало́мъ 50-й. И цѣлова́ніе Ева́нгелія по обы́чаю. Посе́мъ, Сла́ва: Моли́твами Богоро́дицы... И ны́нѣ: то́йже. Стихи́ра пра́здника. Кано́нъ воскре́сенъ со ирмосо́мъ на 4, и Богоро́дицы на два́, и пра́здника о́ба кано́на на 8. Катава́сія: Кре́стъ начерта́въ... По 3-й пѣ́сни конда́къ воскре́сенъ и и́косъ, и сѣда́ленъ пра́здника, два́жды. По 6-й пѣ́сни конда́къ пра́здника и и́косъ. И чте́мъ про́логъ. На 9-й пѣ́сни припѣ́вы не пое́мъ, но пое́мъ Честнѣ́йшую... Свѣти́ленъ воскре́сенъ. Сла́ва, и ны́нѣ, пра́здника. На хвали́техъ стихи́ры воскре́сны 4, и пра́здника 4, съ припѣ́вы пра́здника. Сла́ва: пра́здника. И ны́нѣ: Преблагослове́нна еси́... И славосло́віе вели́кое. Трисвято́е, и тропа́рь воскре́сенъ то́чію. Ектеніи́, и отпу́стъ. Дае́тся же и еле́й отъ канди́ла пра́здника. Та́же: Сла́ва, и ны́нѣ, стихи́ра Ева́нгельская. И оглаше́ніе. И обы́чное исхожде́ніе, и ча́съ пе́рвый, въ притво́рѣ.

На пе́рвомъ часѣ́ тропа́рь воскре́сенъ, Сла́ва: пра́здника. И ны́нѣ: богоро́диченъ часо́въ. По Отче на́шъ... конда́къ воскре́сенъ, и отпу́стъ. Та́кожде и на про́чихъ часѣ́хъ тропа́рь воскре́сенъ. Сла́ва: пра́здника. И ны́нѣ: богоро́диченъ часо́въ. Конда́къ пра́здника и воскре́сенъ глаго́лемъ премѣня́юще.

На литургíи: блаже́нна воскре́сна гла́са, на 6, и пра́здника, пѣ́снь 3-я, на 4. По вхо́дѣ тропа́рь воскре́сенъ и пра́здника. Сла́ва: конда́къ воскре́сенъ. И ны́нѣ: пра́здника. Проки́менъ, апо́столъ, аллилу́ія, и Ева́нгеліе чте́мъ пре́жде недѣ́ли предъ Воздви́женіемъ, та́же ря́дъ, посе́мъ Богоро́дицы. А проки́менъ гла́са оставля́ется. Прича́стенъ: Хвали́те Го́спода съ небе́съ... И пра́здника: Ча́шу спасе́нія пріиму́...

(Мрк.) Аще случи́тся попра́зднество Рождества́ Пресвяты́я Богоро́дицы въ недѣ́лю:

Въ суббо́ту на ма́лѣй вече́рни стихи́ры воскре́сны и Богоро́дицы, по обы́чаю.

На вели́цѣй вече́рни: на Го́споди воззва́хъ: стихи́ры воскре́сны три́, и восто́ченъ Анато́ліевъ еди́нъ, и пра́здника того́ дне́ на ряду́ 3, и Мине́и свята́го 3. Сла́ва: пра́здника или́ свята́го. И ны́нѣ: богоро́диченъ пе́рвый гла́са. Вхо́дъ. Проки́менъ дне́, и ектеніи́. На литíи стихи́ры пра́здника, стихо́вна вече́рняя того́ дне́. Сла́ва, и ны́нѣ: пра́здника. На стихо́внѣ стихи́ры воскре́сны. Сла́ва: свята́го; а́ще ли ни́, Сла́ва, и ны́нѣ: пра́здника. На благослове́ніи хлѣ́бовъ тропа́рь: Богоро́дице, Дѣ́во, ра́дуйся.., два́жды. И пра́здника, еди́ножды. И чте́ніе во апо́стольскихъ посла́ніихъ.

На у́трени: тропа́рь воскре́сенъ, два́жды. Сла́ва, свята́го; а́ще ли ни́, Сла́ва, и ны́нѣ: пра́здника. По обои́хъ каѳи́смахъ сѣда́льны воскре́сны съ богоро́дичны и́хъ. И чте́ніе во Ева́нгеліи толково́мъ, недѣ́ля предъ Воздви́женіемъ. Та́же непоро́чны, и тропари́: Ангельскій собо́ръ... и ипакои́ гла́са, и чте́ніе во Ева́нгеліи толково́мъ, недѣ́ля ря́дъ. Степе́нна, и проки́менъ гла́са. Ева́нгеліе воскре́сное. Воскресе́ніе Христо́во... И псало́мъ 50-й, и про́чая воскре́сна. Кано́нъ воскре́сенъ со ирмосо́мъ на 4, и Богоро́дицы на 2, и пра́здника на 4, и свята́го на 4. Катава́сія: Кре́стъ начерта́въ... По 3-й пѣ́сни конда́къ и и́косъ пра́здника, и свята́го, а́ще и́мать, и сѣда́ленъ. Сла́ва, и ны́нѣ: пра́здника. По 6-й пѣ́сни конда́къ воскре́сенъ и и́косъ. На 9-й пѣ́сни пое́мъ Честнѣ́йшую... Свѣти́ленъ воскре́сенъ. Сла́ва: свята́го; а́ще ли ни́, Сла́ва, и ны́нѣ: пра́здника. На хвали́техъ стихи́ры воскре́сны 4, и пра́здника 4, стихо́вна того́ дне́, со сла́внымъ, съ припѣ́вы пра́здника. Сла́ва: стихи́ра ева́нгельская. И ны́нѣ: Преблагослове́нна еси́... По славосло́віи тропа́рь воскре́сенъ то́чію. Ектеніи́, и отпу́стъ. И оглаше́ніе, и исхожде́ніе въ притво́ръ, и ча́съ 1-й.

На пе́рвомъ часѣ́ тропа́рь воскре́сенъ. Сла́ва: пра́здника. И ны́нѣ: богоро́диченъ часо́въ. По Отче на́шъ... конда́къ пра́здника, и коне́чный отпу́стъ.

На 3-мъ часѣ́ тропа́рь воскре́сенъ. Сла́ва: свята́го; а́ще ли ни́, Сла́ва: пра́здника. По трисвято́мъ конда́къ пра́здника и воскре́сенъ глаго́лемъ премѣня́юще.

На литургíи: блаже́нна гла́са, на 6, и пра́здника, отъ кано́на пѣ́снь рядова́я, на 4. По вхо́дѣ тропа́рь воскре́сенъ, и пра́здника, и хра́ма свята́го или́ святы́я, и свята́го, а́ще е́сть. Та́же конда́къ воскре́сенъ, и хра́ма свята́го или́ святы́я. Сла́ва: свята́го, а́ще е́сть; а́ще ли ни́, Сла́ва: хра́ма свята́го. И ны́нѣ: пра́здника. Проки́менъ, апо́столъ, аллилу́ія, Ева́нгеліе пре́жде недѣ́ли пре́дъ Воздви́женіемъ, пото́мъ ря́дъ подъ зача́ло, и свята́го. Прича́стенъ: Хвали́те Го́спода съ небе́съ... И свята́го, а́ще е́сть; а́ще ли ни́, пра́здника.

Зри́: Суббо́та пре́дъ Воздви́женіемъ:

На литургíи: Проки́менъ, гла́съ 3: По́йте Бо́гу на́шему, по́йте, по́йте Царе́ви на́шему, по́йте. Сти́хъ: Вси́ язы́цы, восплещи́те рука́ми, воскли́кните Бо́гу гла́сомъ ра́дованія. Апо́столъ къ Кори́нѳяномъ, зача́ло 126: Бра́тіе, прему́дрость глаго́лемъ... Аллилу́ія, гла́съ 5: Ми́лости Твоя́, Го́споди, во вѣ́къ воспою́, въ ро́дъ и ро́дъ возвѣщу́ и́стину усты́ мои́ми. Ева́нгеліе Матѳе́я, зача́ло 39: Рече́ Госпо́дь: и́же лю́битъ отца́ или́ ма́терь... Апо́столъ же и Ева́нгеліе суббо́ты рядовы́я, подъ зача́ло. Та́же свята́го, а́ще и́мать. Прича́стенъ дне́.

Подоба́етъ вѣ́дати: Аще случи́тся отда́ніе Рождества́ Богоро́дицы въ суббо́ту предъ Воздви́женіемъ, проки́менъ, аллилу́ія и прича́стенъ пра́здника. Апо́столъ и Ева́нгеліе пре́жде суббо́ты предъ Воздви́женіемъ, та́же пра́здника. А проки́менъ суббо́ты предъ Воздви́женіемъ оставля́ется.

Зри́: Недѣ́ля предъ Воздви́женіемъ:

На у́трени чте́мъ въ толкова́ніи Ева́нгеліе Іоа́нна, и дне́ ря́дъ.

На литургíи: проки́менъ, гла́съ 6: Спаси́, Го́споди, лю́ди Твоя́, и благослови́ достоя́ніе Твое́. Сти́хъ: Къ Тебѣ́, Го́споди, воззову́, Бо́же мо́й, да не премолчи́ши отъ мене́. Апо́столъ къ Гала́томъ, зача́ло 215: Бра́тіе, ви́дите, коли́цѣми кни́гами... Аллилу́ія, гла́съ 1: Вознесо́хъ избра́ннаго отъ люде́й Мои́хъ. Сти́хъ: Ибо рука́ Моя́ засту́питъ его́, и мы́шца Моя́ укрѣпи́тъ его́. Ева́нгеліе Іоа́нна, зача́ло 9: Рече́ Госпо́дь: никто́же взы́де на не́бо... Та́же ря́дъ. Прича́стенъ дне́.

Источникъ: Мине́я пра́здничная, имену́емая Анѳоло́гіонъ, содержа́щая слу́жбы Госпо́дскимъ и Богоро́дичнымъ пра́здникомъ и святы́мъ избра́ннымъ. — М.: Сѵнода́льная Тѵпогра́фія, 1901. — Л. 11 – 22.