Home  |  Morning  |  Resources  |  Publications  |  Scripture  |  Menaion  |  Evening

Мѣ́сяца Септе́мврія въ 11-й де́нь.
Преподо́бныя ма́тере на́шея Ѳеодо́ры, я́же во Александрíи.

Зри́: Здѣ́ же пое́тся слу́жба и священному́ченика Автоно́ма.

ВЕЧЕРЪ.


На Го́споди воззва́хъ: стихи́ры преподо́бныя 3. Гла́съ 4. Подо́бенъ: Яко до́бля.

Въ же́нстѣмъ тѣлеси́/ и въ му́жестѣмъ о́бразѣ/ му́жескія прошла́ еси́ по́двиги,/ посредѣ́ муже́й все́льшися,/ и стра́сти оху́ждши,/ и стремле́нія похоте́й всеконе́чно обузда́вши/ поще́ніи, и непреста́нными мольба́ми, Ѳеодо́ро,/ и боже́ственными къ Бо́гу/ и неукло́нными твои́ми воззрѣ́ніи.

Подъ зе́млю тя́ со́лнце, заше́дъ,/ не ви́дяше погрѣша́ющу;/ позна́ же тя́ Незаходи́мое,/ Сердцевѣ́децъ и Госпо́дь,/ ви́дяй сокрове́нная,/ и озари́ свѣ́томъ покая́нія/ о́чи се́рдца твоего́./ Тѣ́мже потща́лася еси́ Сему́ угоди́ти/ болѣ́зненнымъ воздержа́ніемъ/ и добродѣ́телей соверше́ніемъ.

Вра́жіихъ мудрова́ній/ ника́коже разумѣ́вши,/ его́же не родила́ еси́, лю́биши отроча́/ и оте́ческимъ милосе́рдіемъ,/ сла́вная, пита́еши,/ терпя́щи благочести́вымъ по́мысломъ/ человѣ́ческое поноше́ніе,/ непови́нное запреще́ніе вои́стинну, Ѳеодо́ро;/ сего́ ра́ди честно́е твое́ соверша́емъ торжество́.

Ины стихи́ры Автоно́ма, гла́съ и подо́бенъ то́йже:

Добродѣ́тельми просвѣща́яся,/ благоче́стіемъ украша́емь,/ іера́рхъ боже́ственный бы́лъ еси́/ и, я́ко многосвѣ́тлое со́лнце,/ мíръ проте́клъ еси́,/ насѣва́я всю́ду вѣ́ры проповѣ́даніе,/ пре́лесть же искореня́я/ серпо́мъ твоего́ язы́ка,/ іера́рше богому́дре,/ великопроповѣ́дателю Автоно́ме.

Къ болѣ́зненнымъ страда́ніемъ,/ къ му́жественнымъ боре́ніемъ,/ къ я́звамъ и ра́намъ устреми́лся еси́:/ мно́жествомъ бо ка́менія/ посыпа́емь, Автоно́ме,/ сотвори́въ е́ я́ко степе́ни и лѣ́ствицу,/ возше́лъ еси́ къ Бо́гу вѣне́чникъ/ и совокупи́лся еси́ во́инствомъ безпло́тныхъ,/ о мíрѣ моля́ся.

Одѣя́ніе твое́ю кро́вію/ муче́нія соверши́лъ еси́ свѣтлѣ́йше/ благода́тію Боже́ственнаго Ду́ха/ и свяще́нно во свята́я/ вы́шняя восте́клъ еси́,/ а́може Предте́ча на́шъ Іису́съ вни́де,/ побѣ́ды вѣне́цъ отъ Бо́га пріе́мъ,/ со всѣ́ми честно́ю кро́вію/ сконча́вшимися, Автоно́ме.

Сла́ва, и ны́нѣ, пра́здника, гла́съ то́йже. Самогла́сенъ:

Ангеловымъ прорече́ніемъ пло́дъ пречи́стъ отъ Іоаки́ма и Анны, пра́ведниковъ, дне́сь произы́де, Дѣ́во, не́бо и престо́лъ Бо́жій, и прія́телище Чистоты́, ра́дость провозвѣща́ющи всему́ мíру, жи́зни на́шея хода́таице, кля́твы отъя́тіе, благослове́нія пода́ніе. Тѣ́мъ въ рождествѣ́ Твое́мъ, Дѣ́во богозва́нная, мíру ми́ръ испроси́ и душа́мъ на́шимъ ве́лію ми́лость.

На стихо́внѣ стихи́ры, гла́съ 2. Подо́бенъ: До́ме Евфра́ѳовъ.

Пла́кала еси́ отъ души́,/ я́ко безча́дна рыда́ющи,/ отроча́те жела́ющи:/ но родила́ еси́ Отроча́,/ ро́да всего́ похвалу́.

Сти́хъ: Слы́ши, Дщи́, и ви́ждь,/ и приклони́ у́хо Твое́.

Рожде́ніе че́стно/ Дѣ́вы Всесвяты́я,/ Ея́же ра́ди/ обнови́ся мíръ,/ пѣ́сненными гла́сы почти́мъ.

Сти́хъ: Лицу́ Твоему́ помо́лятся/ бога́тіи лю́дстіи.

Ра́дуйтеся, му́дріи,/ проро́цы богоглаго́ливіи:/ ражда́ется бо Дѣ́ва,/ изъ Нея́же Спасе́ніе мíра/ хо́щетъ роди́тися.

Сла́ва, и ны́нѣ, гла́съ 4:

Непло́ды безча́дная Анна дне́сь рука́ми да воспле́щетъ свѣ́тло, да свѣтлоно́сятъ земна́я, ца́ріе да игра́ютъ, святи́теліе во благослове́ніи да веселя́тся, да пра́зднуетъ ве́сь мíръ: се́ бо Цари́ца и непоро́чная Невѣ́ста Отча отъ ко́рене Іессе́ева прозябе́. Ктому́ жены́ въ печа́лехъ не родя́тъ ча́дъ: Ра́дость бо процвѣте́, и Живо́тъ всѣ́мъ человѣ́комъ въ мíрѣ жи́тельствуетъ. И ктому́ да́ры Іоаки́мовы не возвраща́ются, рыда́ніе бо Анны въ ра́дость преложи́ся: сра́дуйтеся мнѣ́, глаго́лющи, ве́сь избра́нный Изра́иль, се́ бо даде́ ми Госпо́дь одушевле́нную пала́ту Боже́ственныя сла́вы Его́, во о́бщее весе́ліе и ра́дость и спасе́ніе ду́шъ на́шихъ.

Тропа́рь преподо́бныя, гла́съ 8:

Въ тебѣ́, ма́ти, извѣ́стно спасе́ся е́же по о́бразу: пріи́мши бо кре́стъ, послѣ́довала еси́ Христу́ и, дѣ́ющи, учи́ла еси́ презира́ти у́бо пло́ть, прехо́дитъ бо, прилѣжа́ти же о души́, ве́щи безсме́ртнѣй; тѣ́мже и со а́нгелы сра́дуется, преподо́бная Ѳеодо́ро, ду́хъ тво́й.

Сла́ва, и ны́нѣ, пра́здника:

Рождество́ Твое́, Богоро́дице Дѣ́во, ра́дость возвѣсти́ все́й вселе́ннѣй: изъ Тебе́ бо возсія́ Со́лнце Пра́вды — Христо́съ Бо́гъ на́шъ, и разруши́въ кля́тву, даде́ благослове́ніе, и упраздни́въ сме́рть, дарова́ на́мъ живо́тъ вѣ́чный.

НА УТРЕНИ.


На Бо́гъ Госпо́дь: Тропа́рь пра́здника, два́жды. Сла́ва, святы́я. И ны́нѣ, пра́здника.

По 1-мъ стихосло́віи сѣда́ленъ, гла́съ 1. Подо́бенъ: Ка́мени запеча́тану.

Ро́ждшися пресла́вно отъ непло́дныхъ ложе́снъ, отъ дѣ́вственныхъ чре́слъ родила́ еси́ па́че естества́: красе́нъ бо я́вльшися сте́бль, израсти́ла еси́ мíру Жи́знь. Сего́ ра́ди си́лы небе́сныя вопію́тъ Тебѣ́, Богоро́дице: сла́ва происхожде́нію Твоему́, Чи́стая, сла́ва рождеству́ Твоему́, сла́ва дѣ́вству Твоему́, Ма́ти Безневѣ́стная.

Сла́ва, и ны́нѣ, то́йже.

По 2-мъ стихосло́віи сѣда́ленъ, гла́съ 4. Подо́бенъ: Яви́лся еси́.

Лучи́ возсія́ша всемíрныя ра́дости рождества́ Твоего́, Дѣ́во Ма́ти Марíе, на земли́ и озари́ша мы́сли любо́вію пою́щихъ Тя́.

Сла́ва, и ны́нѣ, то́йже.

Кано́нъ пра́здника, со ирмосо́мъ на 6, и преподо́бныя на 4, и Автоно́ма на 4.

Кано́нъ пра́здника, гла́съ 2.
Пѣ́снь 1.

Ирмо́съ: Гряди́те, лю́діе, пои́мъ пѣ́снь Христу́ Бо́гу, раздѣ́льшему мо́ре и наста́вльшему лю́ди, я́же изведе́ изъ рабо́ты еги́петскія, я́ко просла́вися.

Гряди́те, вѣ́рніи, Ду́хомъ Боже́ственнымъ ра́дующеся, Юже отъ непло́дове дне́сь прише́дшую человѣ́ковъ на спасе́ніе, Приснодѣ́ву Отрокови́цу пѣ́сньми почти́мъ.

Ра́дуйся, Чи́стая, Ма́ти и Рабо́ Христа́ Бо́га, Яже пе́рвому Хода́таица блаже́нству, человѣ́ческій ро́дъ, Тя́ вси́ досто́йно пѣ́сньми сла́вимъ.

Жи́зни ражда́ется дне́сь мо́стъ, и́мже человѣ́цы, воззва́ніе паде́нія, е́же отъ а́да, обрѣ́тшіи, Христа́ Жизнода́вца пѣ́сньми прославля́ютъ.

Кано́нъ преподо́бныя, гла́съ 4.
Пѣ́снь 1.

Ирмо́съ: Отве́рзу уста́ моя́, и напо́лнятся Ду́ха, и сло́во отры́гну Цари́цѣ Ма́тери, и явлю́ся, свѣ́тло торжеству́я, и воспою́, ра́дуяся, Тоя́ чудеса́.

Уста́ моя́ испо́лни Твоего́ хвале́нія, Го́споди, пою́щу сла́ву Твою́ многопѣ́тую и честву́ющу болѣ́зни Ѳеодо́ры, уго́ждшія Тебѣ́ житія́ свѣ́тлостію.

Возсія́ дне́сь свяще́нное твое́ торжество́, со́лнца свѣтлѣ́йше, су́щія во тмѣ́ ду́ши озаря́ющее, мра́къ де́монскій всегда́ отгоня́ющее, досточу́дная.

Не позна́, заходя́, тя́ погрѣша́ющу со́лнце, Незаходя́щее же позна́ Еди́нъ, я́ко Всевѣ́дый и озари́ луча́ми покая́нія души́ твоея́ о́чи, богоблаже́нная.

Напи́санъ бы́сть грѣ́хъ тво́й, всечестна́я, я́вѣ, я́ко сказа́ша Ева́нгелія; но, потща́вшися, по́ты воздержа́нія, сле́зными же то́ки се́й изгла́дила еси́.

Богоро́диченъ: Яко одушевле́нъ черто́гъ, я́ко нетлѣ́нную ски́нію, я́ко две́рь небе́сную, я́ко Боже́ственную трапе́зу, я́ко пала́ту и престо́лъ Влады́чень, Марíю Чи́стую пѣ́сньми почти́мъ.

Инъ кано́нъ му́ченика, его́же краегране́сіе: Зако́нное, богому́дре, соверши́лъ еси́ тече́ніе. Гла́съ 8.
Пѣ́снь 1.

Ирмо́съ: Во́ду проше́дъ, я́ко су́шу, и еги́петскаго зла́ избѣжа́въ, изра́ильтянинъ вопія́ше: Изба́вителю и Бо́гу на́шему пои́мъ.

Зако́ны измла́да Творца́ своспита́вся, возра́слъ еси́ въ зако́нѣ добродѣ́телей и благоче́стія верстѣ́, тѣ́мъ зако́нно, о́тче, пострада́лъ еси́.

Вооружи́лъ еси́ по́мыслъ терпѣ́нія и му́жества ору́жіемъ, му́дре, на пре́лести ра́ть ополчи́вся, невозвра́тно побѣди́въ ту́.

Зако́новъ благоче́стія наста́вникъ и догма́товъ, о́тче, и́стины проповѣ́дникъ я́влься, во все́й тва́ри огласи́лся еси́, я́ко апо́столи, Автоно́ме.

Богоро́диченъ: Позна́вше я́вльшагося на земли́ Бо́га воплоще́нна и обожи́вшеся отъ Него́ благода́тію, пое́мъ Тя́, Дѣ́во, дарова́ній наслади́вшеся.

Пѣ́снь 3.

Ирмо́съ: Утверди́ на́съ въ Тебѣ́, Го́споди, дре́вомъ умерщвле́й грѣ́хъ, и стра́хъ Тво́й всади́ въ сердца́ на́съ, пою́щихъ Тя́.

Непоро́чно Бо́гу пожи́вшіи, всѣ́хъ роди́сте Спасе́ніе, богому́дріи роди́теле Зижди́теля Ро́ждшія и Бо́га на́шего.

Всѣ́мъ жи́знь источа́яй Госпо́дь отъ непло́дове произведе́ Дѣ́ву, въ Ню́же всели́тися изво́ли, и по Рождествѣ́ сохрани́въ нетлѣ́нну.

Аннинъ пло́дъ, Марíю, дне́сь, Гро́здъ ро́ждшую живоно́сный, я́ко Богоро́дицу воспои́мъ, Предста́тельницу же всѣ́хъ и Помо́щницу.

Инъ.

Ирмо́съ: Твоя́ пѣсносло́вцы, Богоро́дице, живы́й и незави́стный Исто́чниче, ли́къ Себѣ́ совоку́пльшія, духо́вно утверди́, въ боже́ственнѣй Твое́й сла́вѣ, вѣнце́въ сла́вы сподо́би.

Въ му́жескую оде́жду обле́кшися, и му́дрѣ потекла́ еси́ со тща́ніемъ, и мона́шескому собо́ру, честна́я, себе́ примѣси́ла еси́, къ нача́ломъ бо́рбствующи лука́ваго міроде́ржца.

Сла́бость же́нскую му́жески измѣни́ла еси́ зва́ніемъ и́стинно и но́вымъ о́бразомъ, дѣ́лы да́ръ че́стенъ и Бо́гу возжелѣ́ненъ тебе́ саму́ю, преподо́бная, показу́ющи.

Безпло́тно житіе́ показа́ла еси́ въ тѣлеси́, сла́вная, ме́ртвеннѣ, не сосу́дное воздержа́ніе, и бдѣ́ніе непреста́нное, и моли́тву вы́ну, о Ѳеодо́ро, держа́вши.

Богоро́диченъ: Волну́етъ мя́ бу́ря грѣхо́вная и возмуще́ніе безмѣ́стныхъ помышле́ній, умилосе́рдися, Всенепоро́чная, и ру́ку ми́ по́мощи, я́ко ми́лостива, простри́, я́ко да спа́сся, велича́ю Тя́.

Инъ.

Ирмо́съ: Ты́ еси́ утвержде́ніе притека́ющихъ къ Тебѣ́, Го́споди, Ты́ еси́ Свѣ́тъ омраче́нныхъ, и пое́тъ Тя́ ду́хъ мо́й.

Ту́чами слове́съ твои́хъ безбо́жія потопи́лъ еси́ стра́стную ти́ну, іера́рше, и вѣ́рныя напои́лъ еси́.

Учи́тель бы́лъ еси́ и служи́тель Христо́въ, преподо́бне, и Того́ Боже́ственныхъ Страсте́й соо́бщникъ и прича́стникъ.

Ору́жіемъ утверди́лъ еси́ проповѣ́данія, преподо́бне, благопослушли́выя, и проти́вящіяся безпа́губны сохрани́лъ еси́.

Богоро́диченъ: Яви́ся пречу́дное на небеси́ и на земли́ слы́шаніе, Творца́ бо всѣ́хъ су́щихъ, Богоро́дице, неизрече́нно родила́ еси́.

По 3-й пѣ́сни конда́къ святы́я, гла́съ 2. Подо́бенъ: Вы́шнихъ ища́.

Тѣ́ло твое́ поста́ми изнури́вши, бдѣ́нными моли́твами Творца́ умоли́ла еси́ о грѣсѣ́ твое́мъ, я́ко да пріи́меши соверше́нное проще́ніе, и прія́ла еси́ оставле́ніе, пу́ть покая́нія показа́вши.

И свята́го конда́къ, гла́съ 2. Подо́бенъ: Вы́шнихъ ища́.

Боже́ственная, прему́дре, непоро́чнѣ тайноводи́лъ еси́, же́ртва прія́тная бы́лъ еси́, богоблаже́нне: Христо́ву бо пи́лъ еси́ ча́шу, пресла́вне, свѣти́льниче всемíрный, моля́ непреста́нно о всѣ́хъ на́съ.

Сѣда́ленъ, гла́съ 5. Подо́бенъ: Собезнача́льное Сло́во.

Му́жески по́двиги воздержа́нія претерпѣ́вши, низложи́ла еси́ многоко́зненнаго, съ му́жи жи́знь пожи́вши, Ѳеодо́ро, благоче́стно. И ны́нѣ прешла́ еси́ къ Бо́гу, моля́щи о всѣ́хъ свяще́нно свято́е соверша́ющихъ твое́ успе́ніе.

Сла́ва, му́ченика, гла́съ 4. Подо́бенъ: Ско́ро предвари́.

Сугу́бъ тебѣ́ вѣне́цъ нетлѣ́нія Христо́съ, всеблаже́нне, дарова́, я́ко страда́льцу и че́стну іера́рху, Автоно́ме: Тому́ бо безкро́вныя прине́слъ еси́ же́ртвы, Того́ Боже́ственную Стра́сть неле́стно подража́я, Того́ и нестарѣ́ющіяся сла́дости, блаже́нне, наслади́лся еси́.

И ны́нѣ, пра́здника, гла́съ 5. Подо́бенъ: Собезнача́льное Сло́во.

Іоаки́мъ и Анна торжеству́ютъ, по Бо́зѣ бо досто́йно благода́ть обрѣто́ша и роди́ша пло́дъ, богопрія́тенъ хра́мъ, Дѣ́ву и Чи́стую Ма́терь Бо́жію, еди́ну Благослове́нную, моля́щуюся непреста́нно спасти́ся душа́мъ на́шимъ.

Пѣ́снь 4.

Ирмо́съ: Услы́шахъ, Го́споди, слу́хъ Твоего́ смотре́нія, и просла́вихъ Тя́, Еди́не Человѣколю́бче.

Воспѣва́емъ Тя́, Го́споди, вѣ́рнымъ спаси́тельное приста́нище пода́вшаго всѣ́мъ, Тебе́ Ро́ждшую.

Тя́, Богоневѣ́сто, похвалу́ всѣ́мъ Христо́съ яви́ и держа́ву пою́щимъ вѣ́рно Твое́ та́инство.

Неискусобра́чная Влады́чице, Твои́ми моли́твами избавля́еми прегрѣше́ній, благоразу́мно вси́ Тя́ ублажа́емъ.

Инъ.

Ирмо́съ: Неизслѣ́дный Бо́жій совѣ́тъ, е́же отъ Дѣ́вы воплоще́нія Тебе́, Вы́шняго, проро́къ Авваку́мъ усмотря́я, зовя́ше: сла́ва си́лѣ Твое́й, Го́споди.

Терпи́ши на мно́ги дни́ до́блественно, сла́вная, поще́ніе, я́ко безпло́тна, не́мощь твою́ укрѣпля́ющу Христу́ всеси́льною во́лею и Боже́ственною пита́ющу тя́ благода́тію.

Ви́ждь смире́ніе и пла́чь, ви́ждь мою́ ско́рбь и облегчи́ грѣха́ тяжча́йшее бре́мя, — Ѳеодо́ра вопія́ше къ Еди́ному спасти́ Могу́щему.

Ловле́ніемъ запе́ншаго тя́ ле́стно, ту́чами твои́хъ сле́зъ потопи́вши, ловле́ніемъ побѣди́ла еси́ ловя́щаго ду́ши, въ приста́нищи благода́тію Боже́ственною покрыва́ема, сла́вная.

Богоро́диченъ: Всепречу́дная Ма́ти Бо́жія, возсія́й ми́ покая́нія лучу́, разори́ мра́къ безмѣ́рныхъ мои́хъ зо́лъ, лука́выя отжени́, Дѣ́во, по́мыслы се́рдца моего́.

Инъ.

Ирмо́съ: Услы́шахъ, Го́споди, смотре́нія Твоего́ та́инство, разумѣ́хъ дѣла́ Твоя́ и просла́вихъ Твое́ Божество́.

Споспѣша́юща имѣ́я Побо́рника въ боже́ственнѣй ра́ти Го́спода, врага́ ста́раго земны́хъ побѣди́лъ еси́, о́тче, по́двиги твои́ми.

Видѣ́ніемъ прекло́нься, о́тче, во глубины́ сокрове́ній Бо́жіихъ, отту́ду та́йны навы́клъ еси́ Того́ неизрече́нныя.

Возглаше́ніемъ слове́съ твои́хъ тре́бища и́дольская па́даху, му́дре, и попали́шася чти́лища пре́лести огне́мъ велѣ́ній твои́хъ.

Пла́мень уче́ній твои́хъ на высо́кое взя́тся житіе́, му́дре, тебе́ конце́мъ явля́я наста́вника къ Бо́гу непреле́стна.

Богоро́диченъ: Оскве́рншіяся страстьми́, омы́й Богоро́дице, моли́твами Твои́ми и сподо́би ны́ чи́стыми помышле́ніи пѣ́ти Твое́ рождество́.

Пѣ́снь 5.

Ирмо́съ: Сѣннопи́санный мра́къ гада́ній разори́въ и вѣ́рныхъ прибы́тіемъ и́стины, Богоотрокови́цею, озари́въ сердца́, и на́съ свѣ́томъ Твои́мъ, Христе́, наста́ви.

Воспои́мъ, лю́діе, всѣ́хъ вину́, су́щаго по на́мъ бы́ти Вино́внаго: Ея́же о́бразу ра́довахуся сподобля́еми проро́цы, явле́нное спасе́ніе отъ Тоя́ плодя́ще.

Отъ су́ха прозябе́ніе жезла́ іере́ева, Изра́илю показа́ проразсужде́ніе, и ны́нѣ свѣ́тлость прозя́бшихъ пресла́вно свѣ́титъ, отъ непло́дове всесла́вное рожде́ніе.

Инъ.

Ирмо́съ: Ужасо́шася вся́ческая о Боже́ственнѣй сла́вѣ Твое́й: Ты́ бо, неискусобра́чная Дѣ́во, имѣ́ла еси́ во утро́бѣ надъ всѣ́ми Бо́га, и родила́ еси́ Безлѣ́тнаго Сы́на, всѣ́мъ, воспѣва́ющимъ Тя́, ми́ръ подава́ющая.

Удиви́шася чи́ни безтѣле́сныхъ, зря́ще тя́ въ тѣлеси́ бре́ннѣмъ подо́бящуся тѣ́хъ житію́ и честно́му пребыва́нію и пребори́вшую врага́, дре́вле подпе́ншаго тя́, Ѳеодо́ро, ле́стію.

Звѣре́й стремле́нія Бо́гъ тебѣ́ покори́, благода́ть исцѣле́ній да́въ тебѣ́, сіе́ проповѣ́даетъ руко́ю твое́ю изба́вивыйся снѣде́нія ди́віяго звѣ́ря, его́же сокруше́нна исцѣли́ла еси́, сла́вная.

Пита́еши младе́нца соверше́ннымъ смы́сломъ, терпя́щи лю́тое оклевета́ніе, благодаря́щи Вседержи́телю, да́вшему тебѣ́ крѣ́пость и тя́ уди́вльшему, Ѳеодо́ро всехва́льная.

Богоро́диченъ: Крѣ́пость и утвержде́ніе немощна́го моего́ се́рдца Ты́ еси́, Неискусобра́чная Дѣ́во, необори́мая стѣна́ отъ лица́ вра́жія, спаса́ющи мя́ отъ всѣ́хъ лю́тыхъ, побѣжда́ющи полки́ лю́таго борца́.

Инъ.

Ирмо́съ: Просвѣти́ на́съ повелѣ́ніи Твои́ми, Го́споди, и мы́шцею Твое́ю высо́кою Тво́й ми́ръ пода́ждь на́мъ, Человѣколю́бче.

Свѣ́тъ тя́ у́мный озари́, Автоно́ме, и жи́зни сло́во иму́щаго свѣти́льника всѣ́мъ конце́мъ яви́ тя.

Глаго́лъ Бо́жій, я́ко ме́чь, извле́къ, ополче́ніе ссѣ́клъ еси́ лжеиме́нныя му́дрости, о́тче Автоно́ме.

Ве́сь вра́жій ту́лъ стрѣ́лъ истощи́лъ еси́ и всу́е си́хъ показа́лъ еси́, вооружи́вшихся на тя́, блаже́нне Автоно́ме.

Богоро́диченъ: Бы́ша но́вая и пресла́вная, Всечестна́я, Тобо́ю бо на земли́ Бо́гъ пло́тію яви́ся, и земнíи обожи́хомся.

Пѣ́снь 6.

Ирмо́съ: Ко Го́споду отъ ки́та Іо́на возопи́: Ты́ мя возведи́ изъ глубины́ а́да, молю́ся, да я́ко Изба́вителю, во гла́сѣ хвале́нія, и́стины же ду́хомъ пожру́ Тебѣ́.

Ко Го́споду въ ско́рби непло́дства возо́пиша Богома́тере богому́дріи роди́тели, и Сію́ въ ро́ды родо́въ роди́ша, на о́бщее спасе́ніе и похвалу́.

Прія́ша небе́сный да́ръ отъ Бо́га досто́инъ Богома́тере богому́дріи роди́тели, самѣ́хъ херуви́мовъ превы́шшее носи́ло, Сло́ва и Зижди́теля Роди́тельницу.

Инъ.

Ирмо́съ: Боже́ственное сіе́ и всечестно́е соверша́юще пра́зднество, богому́дріи, Богома́тере, пріиди́те, рука́ми воспле́щимъ, отъ Нея́ ро́ждшагося Бо́га сла́вимъ.

Исто́чникъ сле́зъ принося́щи непреста́нно, друча́щися и стеня́щи, запреще́ніе мона́ховъ и отлуче́ніе, благодаря́щи, терпи́ши, богоблаже́нная.

Питіе́ отъ мо́ря иму́щи, ди́віимъ же бы́ліемъ пита́ющися, со звѣрьми́ же въ пусты́ни водворя́ющися, я́ко на небеси́ обита́ла еси́, досточу́дная.

Опале́ніе со́лнца понесла́ еси́, нощну́ю сту́день терпѣ́ла еси́, Ду́ха Боже́ственнаго согрѣва́ема благода́тію: тѣ́мъ наслажда́ешися го́рняго блаже́нства.

Богоро́диченъ: Боже́ственную ста́мну и трапе́зу, Хлѣ́бъ Жи́зни поне́сшую, недѣ́ланную ни́ву, го́ру святу́ю, Богоро́дицу Дѣ́ву пѣ́сньми сла́вимъ.

Инъ.

Ирмо́съ: Очи́сти мя́, Спа́се, мно́га бо беззако́нія моя́, и изъ глубины́ зо́лъ возведи́, молю́ся, къ Тебѣ́ бо возопи́хъ, и услы́ши мя́, Бо́же спасе́нія моего́.

Си́ла тя, му́дре, Утѣ́шителева укрѣпи́, я́коже пре́жде ученики́, и язы́комъ вооружи́ о́гненнымъ, Автоно́ме, земны́я просвѣща́ти, огнепопаля́ти же нече́стіе.

Младе́нствующу душе́внымъ ти́ мудрова́ніемъ, о́тче преподо́бне, по́двиги па́че естества́ за проповѣ́даніе и тру́дъ неосла́бный благомо́щно прія́лъ еси́ не́мощію естества́ тѣлесе́.

Положи́лъ еси́ подъ но́ги благочести́выхъ главу́ вра́жію, на Созда́теля вознесе́нную, вѣ́рою слове́съ вооружи́въ на ню́ сія́ благода́тію.

Богоро́диченъ: Исцѣли́ти Тобо́ю естества́ сокруше́нія Созда́тель и Творе́цъ восхотѣ́въ, Богоро́дице, подаде́ Тя врачевство́ Боже́ственное въ не́мощехъ прибѣга́ющимъ Тебѣ́.

Конда́къ пра́здника, гла́съ 4:

Іоаки́мъ и Анна поноше́нія безча́дства и Ада́мъ и Ева отъ тли́ сме́ртныя свободи́стася, Пречи́стая, во святѣ́мъ рождествѣ́ Твое́мъ. То́ пра́зднуютъ и лю́діе Твои́, вины́ прегрѣше́ній изба́вльшеся, внегда́ зва́ти Ти́: непло́ды ражда́етъ Богоро́дицу и Пита́тельницу Жи́зни на́шея.

Икосъ:

Моли́тва ку́пно и воздыха́ніе непло́дства и безча́дства Іоаки́ма же и Анны благопрія́тное, и во у́ши Госпо́дни вни́де, и прозябе́ пло́дъ живоно́сенъ мíру. Овъ бо моли́тву на горѣ́ творя́ше, о́ва же въ садѣ́ поноше́ніе ноша́ше, но съ ра́достію непло́ды ражда́етъ Богоро́дицу и Пита́тельницу Жи́зни на́шея.

Пѣ́снь 7.

Ирмо́съ: Купина́ въ горѣ́ огненеопа́льная и росоно́сная пе́щь халде́йская, я́вѣ предписа́ Тя, Богоневѣ́сто, Боже́ственный бо невеще́ственный въ веще́ственнѣмъ чре́вѣ, Огнь неопа́льно прія́ла еси́. Тѣ́мже изъ Тебе́ Ро́ждшемуся пое́мъ: благослове́нъ еси́, Бо́же оте́цъ на́шихъ.

Твое́ въ веще́ственныхъ явле́ніихъ, законополо́жникъ возбрани́ся разумѣ́ти, и вели́кое, Пречи́стая, та́инство, не му́дрствовати земноре́вностная, обра́зно наказу́емь иногда́. Тѣ́мже, уди́влься чудеси́, глаго́лаше: благослове́нъ Бо́гъ оте́цъ на́шихъ.

Го́ру и две́рь небе́сную, и мы́сленную Тя́ лѣ́ствицу боголѣ́пно ли́къ боже́ственный пронарече́, отъ Тебе́ бо Ка́мень отсѣче́ся не рука́ми му́жескими, и две́рь, Еюже про́йде Госпо́дь, Иже чуде́съ Бо́гъ оте́цъ на́шихъ.

Инъ.

Ирмо́съ: Не послужи́ша тва́ри богому́дріи, па́че Созда́вшаго, но, о́гненное преще́ніе му́жески попра́вше, ра́довахуся, пою́ще: препѣ́тый отце́въ Госпо́дь и Бо́гъ, благослове́нъ еси́.

Нестерпи́мыми тя́ ра́нами многоко́зненный вра́гъ удручи́, въ привидѣ́ніихъ мечта́яся; но того́ низложи́ла еси́ су́етное свирѣ́пство, воспѣва́ющи: отце́въ на́шихъ Бо́же, благослове́нъ еси́.

Сухíя ро́вы напо́лнила еси́ во́дъ моли́твами твои́ми, сла́вная, чудодѣ́йствующи я́вѣ, Бо́га велича́ющи, тя́ просла́вльшаго, Ему́же взыва́емъ: отце́въ на́шихъ Бо́же, благослове́нъ еси́.

Соверша́ющихъ твою́ па́мять, сла́вная, при́сно помина́й со дерзнове́ніемъ мно́гимъ, Бо́га моля́щи Всеще́драго, Ему́же зове́мъ: отце́въ на́шихъ Бо́же, благослове́нъ еси́.

Богоро́диченъ: Цари́це Дѣ́во, ро́ждшая Царя́ Христа́, уще́дривши, спаси́ мя, коле́блема страстьми́, вѣ́рою утверди́ и наста́ви мя́ ко спасе́ннѣй стези́, вѣ́рныхъ Спасе́ніе.

Инъ.

Ирмо́съ: Отъ Іуде́и доше́дше, о́троцы, въ Вавило́нѣ иногда́, вѣ́рою Тро́ическою пла́мень пе́щный попра́ша, пою́ще: отце́въ Бо́же, благослове́нъ еси́.

Сочлени́въ во еди́но благоче́стія ликова́нія, о́тче Автоно́ме, вѣ́рою просвѣще́нныя словесы́ твои́ми непреста́нно взыва́ти учи́лъ еси́: отце́въ на́шихъ Бо́же, благослове́нъ еси́.

Неосла́бнымъ му́жествомъ стря́слъ еси́, му́чениче, безбо́жныхъ велѣ́нія, въ душа́хъ утвержде́нная невѣ́рныхъ, и отъ основа́ній сія́ му́дре исто́рглъ еси́, въ сердца́хъ вѣ́рныхъ благода́ть утвержда́я.

Твоего́ свяще́нства смѣ́шено пома́заніе, о́тче Автоно́ме, страда́ніе боже́ственно, кро́вь бо тя́ свѣ́тла іера́рха показа́ вопію́щимъ вѣ́рно: Христе́, благослове́нъ еси́.

Богоро́диченъ: Иже отъ земли́ созда́въ человѣ́ческое естество́, я́ко Творе́цъ и Бо́гъ, истлѣ́вшее поновля́етъ, отъ Тебе́, Богома́ти, сіе́ пріе́мъ, и та́инственнаго сподобля́етъ, Чи́стая, Сынотворе́нія.

Пѣ́снь 8.

Ирмо́съ: Въ пещи́ о́трочестѣй прообрази́лъ еси́ иногда́ Твою́ Ма́терь, Го́споди, о́бразъ же Сія́ изъ огня́ изыма́ше, неопа́льно входя́щія. Юже пое́мъ, я́вльшуюся Тобо́ю конце́мъ дне́сь, и превозно́симъ во вся́ вѣ́ки.

Яже къ Бо́гу на́шего примире́нія предопредѣле́нная ски́нія, е́же бы́ти ны́нѣ начина́етъ, иму́щи роди́ти Сло́ва, на́мъ дебельство́мъ пло́ти я́вльшася. Его́же пое́мъ, изъ не су́щихъ во е́же бы́ти Тѣ́мъ пріе́мшіи, и превозно́симъ во вся́ вѣ́ки.

Непло́дства преложе́ніе мірско́е благи́хъ разрѣши́ непло́дство и я́сно чу́до Христа́ показа́, къ земны́мъ прише́дша, Его́же пое́мъ, изъ не су́щихъ во е́же бы́ти Тѣ́мъ пріе́мшіи, и превозно́симъ во вся́ вѣ́ки.

Инъ.

Ирмо́съ: Отроки благочести́выя въ пещи́ Рождество́ Богоро́дичо спасло́ е́сть, тогда́ у́бо образу́емое, ны́нѣ же дѣ́йствуемое, вселе́нную всю́ воздвиза́етъ пѣ́ти Тебѣ́: Го́спода по́йте, дѣла́, и превозноси́те Его́ во вся́ вѣ́ки.

Умо́мъ чи́стымъ просвѣще́нъ, тво́й началово́ждь, восхище́нъ бы́въ, ви́дѣ, я́же угото́ва блага́я тебѣ́ Госпо́дь, свѣтови́дный ра́й и неизрече́нный черто́гъ, Ѳеодо́ро, въ не́мже тя́ Подвигополо́жникъ всели́ Жени́хъ.

Ангеловъ, му́чениковъ и преподо́бныхъ ли́цы, души́ твое́й предначина́юще, сію́ къ небе́снымъ несо́ша оби́телемъ, къ та́мошнему поко́ю веселя́щихся, въ не́мже е́сть жили́ще вопію́щихъ и превознося́щихъ Христа́ во вѣ́ки.

Мно́жество мона́шествующихъ, собра́вшеся, блаже́нное погреба́ютъ вѣ́рою тѣ́ло твое́, ви́дѣвше бо пресла́вная, позна́ша изря́дная: я́ко жена́ тѣ́ломъ посредѣ́ муже́й жи́ти благоволи́ла еси́, руко́ю покрыва́ема Всеси́льнаго, богому́драя Ѳеодо́ро.

Моли́твами всено́щными терпя́щи, страсте́й успи́ла еси́ двиза́нія, усну́ла же еси́ пра́веднымъ сно́мъ подо́бнымъ и къ зари́ невече́рнѣй прешла́ еси́, пою́щи: Го́спода воспѣва́йте, дѣла́, и превозноси́те Его́ во вѣ́ки.

Богоро́диченъ: Въ слѣ́дъ Тебе́ теко́ша жены́, мѵ́ра сладково́нная чу́вствующе, Пречи́стая Богоневѣ́сто, Отрокови́це Неискусобра́чная; изъ утро́бы Твоея́ Возсія́вшаго Единоро́днаго Сы́на, и Тебѣ́ сца́рствуютъ и́стинно, воспѣва́юще Христа́ во вѣ́ки.

Инъ.

Ирмо́съ: Царя́ Небе́снаго, Его́же пою́тъ во́и а́нгельстіи, хвали́те и превозноси́те во вся́ вѣ́ки.

Укрѣпля́ющуся тебѣ́ во Христѣ́, мучи́телей крѣ́пость па́даше, богому́дре: стра́шенъ бо е́й ду́хомъ бы́лъ еси́.

До́блестію ра́зума пре́лести гнило́е обличи́лъ еси́, всеблаже́нне, крѣ́пость въ дѣ́лѣхъ яви́въ благоче́стія.

Чуде́съ твои́хъ рѣ́ки излія́вшеся, исцѣле́ній бе́здну тя́, о́тче, яви́ша въ мíрѣ, источа́ющую благода́ть.

Богоро́диченъ: Препросла́вися и́стинно въ зна́меніихъ на земли́ благода́ть Твоя́, Дѣ́во: стра́нно бо чу́до Твоего́ рожде́нія.

Пѣ́снь 9.

Ирмо́съ: Яже пре́жде со́лнца Свѣти́льника Бо́га возсія́вшаго, пло́тски къ на́мъ прише́дшаго, изъ боку́ Дѣви́чу неизрече́нно воплоти́вшая, Благослове́нная Всечи́стая, Тя́, Богоро́дице, велича́емъ.

Иже непокори́вымъ лю́демъ изъ ка́мене источи́въ во́ду, благопокори́вымъ же язы́комъ да́руетъ отъ чре́слъ непло́дныхъ пло́дъ на весе́ліе на́мъ, Тя́, Богома́ти Пречи́стая, Юже досто́йно велича́емъ.

Напра́снаго дре́вняго отъя́тельницу осужде́нія и прама́тере исправле́ніе, Юже ро́да къ Бо́гу вину́ присвое́нія, къ Зижди́телю мо́стъ, Тя́, Богоро́дице, велича́емъ.

Инъ.

Ирмо́съ: Вся́къ земноро́дный да взыгра́ется, Ду́хомъ просвѣща́емь, да торжеству́етъ же безпло́тныхъ умо́въ естество́, почита́ющее свяще́нное торжество́ Богома́тере, и да вопіе́тъ: ра́дуйся, Всеблаже́нная Богоро́дице, Чи́стая Приснодѣ́во.

Зашла́ еси́, я́ко звѣзда́, отъ мíра, прехва́льная, и возсія́ла еси́ въ премíрнѣй жи́зни, оста́вльши, я́ко зари́, на́мъ добродѣ́тели житія́ твоего́ и исправле́нія, сердца́ всѣ́хъ озаря́ющи вѣ́рно соверша́ющихъ па́мять твою́.

Две́ри небе́сныя свѣ́тло отверзо́шася, подъе́млюще тя́, и перворо́дныхъ ны́нѣ Це́рковь имѣ́етъ ликовству́ющу со избра́нными, приснопа́мятная, свяще́нную твою́ ду́шу, идѣ́же е́сть шу́мъ пра́зднующихъ, Ѳеодо́ро, и свѣ́тъ невече́рній.

Обрѣла́ еси́ возме́здіе болѣ́зней, я́ко надѣ́ялася еси́, небе́сныя че́сти: уста́вила еси́ жела́ніе, обрѣ́тши исто́чникъ, благи́хъ наслажда́ешися, яснѣ́йши и чистѣ́йши Жениха́ зря́щи, Ѳеодо́ро, я́коже а́нгели зрѣ́ти сподо́бишася.

Разрѣше́ніе неудо́бныхъ, избавле́ніе страсте́й и житія́ исправле́ніе испроси́, приснопа́мятная, низпосла́ти хва́лящимъ тя́ и честну́ю па́мять соверша́ющимъ твою́, дерзнове́ніе иму́щи ко Го́споду, Ѳеодо́ро честна́я и достосла́вная.

Богоро́диченъ: Спаси́ мя, Чи́стая, Спа́са ро́ждшая и Всеще́драго, уще́дри раба́ Твоего́, къ покая́нія пути́ напра́ви, лука́ваго собла́зны отъ среды́ отжени́, того́ же изба́ви мя́ ловле́нія, Богоро́дице, вѣ́рныхъ Помо́щнице.

Инъ.

Ирмо́съ: Вои́стинну Богоро́дицу, Тя́ исповѣ́дуемъ, спасе́нніи Тобо́ю, Дѣ́во Чи́стая, съ безпло́тными ли́ки Тя́ велича́юще.

Лета́я на высоту́ благоче́стія, добродѣ́тельми возноша́емь, Автоно́ме, и Христу́ страда́ніемъ, о́тче, восте́клъ еси́.

Болѣ́зни твоя́ со слеза́ми сѣ́явшеся, богому́дре, неотъе́млемыя плоды́ расплоди́ша ра́дости и сла́вы, сла́дости, я́же во Христѣ́ Іису́сѣ.

Зако́нно вѣнце́въ и Боже́ственныхъ дарова́ній сподо́бився, іера́рше Автоно́ме, зако́ны Боже́ственными утвержда́еши ны́ моли́твами твои́ми.

Богоро́диченъ: Жи́знь и Нетлѣ́ніе родила́ еси́, Дѣ́во, побѣди́тели сме́рти сотво́ршаго Богоро́дицу вои́стинну Тя́ велича́ющія.

Свѣти́ленъ пра́здника. Подо́бенъ: Ду́хомъ во святи́лищи.

Отъ непло́дныя и ста́рицы, престарѣ́лыя Анны жи́знь и свѣ́тъ возсія́, всенепоро́чная Отрокови́ца, две́рь восто́ка, Свѣ́тъ возсія́вшая конце́мъ неизрече́нно; ли́къ соста́вльше, ублажи́мъ Ю, я́ко земны́хъ превы́шшую.

Сла́ва, и ны́нѣ, то́йже.

На стихо́внѣ стихи́ры, гла́съ 1. Подо́бенъ: Небе́сныхъ чино́въ.

Отъ Анны дне́сь цвѣ́тъ,/ са́дъ богода́нный, Богоро́дица прозябе́,/ спасе́ніе человѣ́ковъ,/ изъ Нея́же всѣ́хъ Зижди́тель ро́ждься па́че ума́,/ Ада́мову очища́етъ, я́ко Бла́гъ,/ всю́ скве́рну бла́гостію.

Сти́хъ: Слы́ши, Дщи́, и ви́ждь,/ и приклони́ у́хо Твое́.

Кто дово́льно по досто́инству/ пѣ́ти возмо́жетъ/ отъ Анны неизрече́нно младе́нствующую Дѣ́ву?/ Го́ры у́бо и хо́лми, сла́дость иска́пайте дне́сь:/ всѣ́хъ бо жи́знь и очище́ніе/ млеко́мъ пита́ется, Богоро́дица Чи́стая.

Сти́хъ: Лицу́ Твоему́ помо́лятся/ бога́тіи лю́дстіи.

Пре́жде безча́дная непло́ды/ ражда́етъ всѣ́хъ жи́знь, еди́ну Богоро́дицу;/ весе́лія исполня́ется/ и ра́дуется земно́е естество́ ны́нѣ человѣ́ческое,/ сла́вяще и́стинную Роди́тельницу/ Изба́вителя Іису́са, Еди́наго Го́спода.

Сла́ва, и ны́нѣ, гла́съ 8:

Въ благознамени́тый де́нь пра́здника на́шего востру́бимъ духо́вною цѣвни́цею: Яже бо отъ сѣ́мене Дави́дова, дне́сь ражда́ется Ма́ти Живота́, тму́ разрѣша́ющи, Ада́мово обновле́ніе, и Евино воззва́ніе, и нетлѣ́нія исто́чникъ, тли́ премѣне́ніе, Ея́же ра́ди мы́ обожи́хомся и отъ сме́рти изба́влены бы́хомъ, и возопіи́мъ То́й съ Гавріи́ломъ, вѣ́рніи: ра́дуйся, Благода́тная, Госпо́дь съ Тобо́ю, Тебе́ ра́ди да́руя на́мъ ве́лію ми́лость.

НА ЛИТУРГІИ.

Блаже́нна пра́здника, пѣ́снь 7-я и 8-я, на 8. Проки́менъ, гла́съ 4: Ди́венъ Бо́гъ во святы́хъ Свои́хъ,/ Бо́гъ Изра́илевъ. Сти́хъ: Въ це́рквахъ благослови́те Бо́га, Го́спода отъ исто́чникъ Изра́илевыхъ. Апо́столъ къ Гала́томъ, зача́ло 208: Пре́жде прише́ствія вѣ́ры... Аллилу́ія, гла́съ 1: Терпя́ потерпѣ́хъ Го́спода, и вня́тъ ми́ и услы́ша моли́тву мою́. Ева́нгеліе Іоа́нна, зача́ло 28: Приведо́ша кни́жницы... Прича́стенъ: Въ па́мять вѣ́чную бу́детъ пра́ведникъ отъ слу́ха зла́ не убои́тся.

Источникъ: Минíа, мѣ́сяцъ Септе́мврій. — Кíевъ: Въ тѵпогра́фіи Кíево-Пече́рской Ла́ѵры, 1893. — Л. 115 – 124.