Home  |  Morning  |  Resources  |  Publications  |  Scripture  |  Menaion  |  Evening

Мѣ́сяца Септе́мврія въ 14-й де́нь.
Всемíрное Воздви́женіе Честна́го и Животворя́щаго Креста́.

НА МАЛѢЙ ВЕЧЕРНИ,
На Го́споди воззва́хъ: стихи́ры, гла́съ 1. Подо́бенъ: Небе́сныхъ чино́въ.

Кре́стъ возно́сится,/ и де́мони прогоня́ются,/ разбо́йникъ Еде́ма у́бо врата́ отверза́етъ,/ сме́рть умерщвля́ется и ны́нѣ пуста́ яви́ся,/ Христо́съ велича́ется./ Тѣ́мъ весели́теся, вси́ земноро́дніи,/ кля́тва разруши́ся. Два́жды.

Пріиди́те, боголюби́віи вси́,/ Кре́стъ честны́й возноси́мый ви́дяще,/ возвели́чимъ ку́пно и сла́ву дади́мъ/ еди́ному Изба́вителю и Бо́гу, взыва́юще:/ Распны́йся на дре́вѣ кре́стнѣмъ,/ не пре́зри моля́щихся на́съ.

Го́ресть дре́вле ослажда́я, Моисе́й/ изба́ви Изра́иля, о́бразомъ Кре́стъ пропису́я;/ мы́ же, сего́ вси́ боже́ственно, вѣ́рніи,/ та́инственно вообража́юще въ сердца́хъ на́шихъ всегда́,/ спаса́емся держа́вою его́.

Сла́ва, и ны́нѣ, гла́съ 6. Самогла́сенъ:

Дне́сь са́дъ живо́тный отъ земны́хъ незаходи́мыхъ нѣ́дръ происхо́дитъ, на не́мъ пригвожде́ннаго Христа́ извѣству́етъ Воскресе́ніе, и воздвиза́емый рука́ми свяще́нническими, Того́ на небеса́ возвѣща́етъ возноше́ніе, и́мже на́ше смѣше́ніе отъ е́же на зе́млю паде́нія на небесѣ́хъ жи́тельствуетъ. Тѣ́мже благода́рственнѣ возопіи́мъ: Го́споди, вознесы́йся на не́мъ и тѣ́мъ совозне́съ на́съ, небе́сныя Твоея́ ра́дости сподо́би, я́ко Человѣколю́бецъ.

Проки́менъ дне́ и Сподо́би, Го́споди...

На стихо́внѣ стихи́ры, гла́съ 2. Подо́бенъ: До́ме Евфра́ѳовъ.

Водо́ю боготво́рною/ и Кро́вію Твое́ю, Сло́ве,/ свѣ́тло Це́рковь украша́ется,/ я́ко невѣ́ста,/ Креста́ сла́ву пою́щи.

Сти́хъ: Возноси́те Го́спода Бо́га на́шего/ и покланя́йтеся подно́жію но́гу Его́, я́ко свя́то е́сть.

Копіе́ со кресто́мъ,/ гво́зди и ина́я,/ и́миже живоно́сное/ Христо́во пригвозди́ся Тѣ́ло,/ вознося́ще, поклони́мся.

Сти́хъ: Бо́гъ же, Ца́рь на́шъ пре́жде вѣ́ка,/ содѣ́ла спасе́ніе посредѣ́ земли́.

Егда́ Амали́ка/ Моисе́й побѣжда́ше,/ на высоту́ ру́цѣ имѣ́я/ крестоявле́нно,/ образова́ше Христо́ву Стра́сть пречи́стую.

Сла́ва, и ны́нѣ, гла́съ 6:

Дне́сь Дре́во яви́ся, дне́сь ро́дъ евре́йскій поги́бе, дне́сь вѣ́рными цари́ вѣ́ра явля́ется, и Ада́мъ дре́ва ра́ди испаде́, и па́ки Дре́вомъ де́мони вострепета́ша; Всеси́льне Го́споди, сла́ва Тебѣ́.

Тропа́рь, гла́съ 1:

Спаси́, Го́споди, лю́ди Твоя́ и благослови́ достоя́ніе Твое́, побѣ́ды Благовѣ́рному Импера́тору на́шему и́мярекъ, на сопроти́вныя да́руя и Твое́ сохраня́я Кресто́мъ Твои́мъ жи́тельство.

По отпуще́ніи же ма́лыя вече́рни, вхо́дитъ екклисіа́рхъ со іере́емъ и діа́кономъ и параекклисіа́рхомъ въ же́ртвенникъ со свѣща́ми, и облачи́тся іере́й и діа́конъ, и кади́въ честны́й Кре́стъ, глаго́летъ: Благослови́, Влады́ко. Іере́й: Благослове́нъ Бо́гъ на́шъ... Та́же трисвято́е и по Отче на́шъ... Тропа́рь Креста́: Спаси́, Го́споди, лю́ди Твоя́... Сла́ва, и ны́нѣ, конда́къ. И взима́етъ іере́й честны́й Кре́стъ съ блю́домъ на главу́, и вно́ситъ его́ во святы́й олта́рь, предъиду́щимъ же предъ ни́мъ со двѣма́ лампа́дами. И полага́етъ честны́й Кре́стъ на свято́й трапе́зѣ на ева́нгельскомъ мѣ́стѣ, и вжига́ютъ предъ ни́мъ свѣшу́ на всю́ но́щь, а Ева́нгеліе поставля́етъ на го́рнее мѣ́сто.

Подоба́етъ вѣ́дати: Яко а́ще случи́тся пра́здникъ се́й въ недѣ́лю, ничто́же пое́тся воскре́сно, ни стихи́ры воскре́сны, ниже́ непоро́чны, ни степе́нна гла́са, ни Ева́нгеліе воскре́сно чте́тся, то́чію Воскресе́ніе Христо́во... глаго́лемъ; не пое́тся же и Свя́тъ Госпо́дь Бо́гъ... но пое́мъ всю́ слу́жбу пра́здника.

НА ВЕЛИЦѢЙ ВЕЧЕРНИ.

Аще въ суббо́ту ве́чера, пое́мъ Блаже́нъ му́жъ... каѳи́сму всю́. Аще же въ недѣ́лю ве́чера, пое́мъ Блаже́нъ му́жъ.., 1-й антифо́нъ. Аще ли во ины́й де́нь, Блаже́нъ му́жъ... не пое́мъ, но по предначина́тельномъ псалмѣ́ пое́мъ: Го́споди, воззва́хъ: на гла́съ 6.

И пое́мъ стихи́ры, гла́съ 6. Подо́бенъ: Все́ отло́жше.

Кре́стъ воздвиза́емь/ на не́мъ Вознесе́ннаго/ Стра́сть пречи́стую/ пѣ́ти повелѣва́етъ тва́ри все́й./ На то́мъ бо уби́въ на́съ уби́вшаго,/ умерщвле́нныя оживи́лъ е́сть,/ и удобри́, и на небесѣ́хъ жи́ти сподо́би, я́ко Милосе́рдъ,/ премно́жествомъ бла́гости./ Тѣ́мъ, ра́дующеся,/ вознесе́мъ и́мя Его́,/ и Того́ возвели́чимъ/ кра́йнее снизхожде́ніе. Три́жды.

Моисе́й предобрази́ тя,/ ру́ки просте́ръ на высоту́,/ и побѣжда́ше Амали́ка мучи́теля,/ Кре́сте честны́й, вѣ́рныхъ похвало́,/ страда́льцевъ утвержде́ніе,/ апо́столовъ удобре́ніе,/ пра́ведныхъ побо́рниче,/ всѣ́хъ преподо́бныхъ спаси́телю./ Тѣ́мъ, тя́ воздвиза́ема,/ зря́щи тва́рь, весели́тся/ и торжеству́етъ, сла́вящи Христа́,/ тобо́ю разстоя́щая собра́вшаго/ кра́йнею бла́гостію. Три́жды.

Кре́сте пречестны́й,/ его́же обстоя́тъ чи́ни а́нгельстіи, веселя́щеся,/ дне́сь воздвиза́емь,/ Боже́ственнымъ манове́ніемъ возно́сиши вся́/ окраде́ніемъ снѣ́ди отгна́нныя/ и въ сме́рть попо́лзшіяся./ Тѣ́мже тя́ сердцы́ и устна́ми,/ вѣ́рніи, лобыза́юще,/ свяще́ніе почерпа́емъ,/ возноси́те, вопію́ще,/ Христа́, Преблага́го Бо́га,/ и Того́ покланя́йтеся Боже́ственному подно́жію. Два́жды.

Сла́ва, и ны́нѣ, гла́съ 2:

Пріиди́те, вси́ язы́цы, благослове́нному дре́ву поклони́мся, и́мже бы́сть вѣ́чная пра́вда: пра́отца бо Ада́ма прельсти́вый дре́вомъ, Кресто́мъ прельща́ется, и па́даетъ низве́рженъ паде́ніемъ стра́ннымъ, мучи́тельствомъ одержа́вый ца́рское зда́ніе; Кро́вію Бо́жіею я́дъ змíевъ отмыва́ется, и кля́тва разруши́ся осужде́нія пра́веднаго, непра́веднымъ судо́мъ Пра́веднику осужде́ну бы́вшу; Дре́вомъ бо подоба́ше дре́во исцѣли́ти и Стра́стію Безстра́стнаго, я́же на Дре́вѣ, разрѣши́ти стра́сти осужде́ннаго. Но сла́ва, Христе́ Царю́, е́же о на́съ Твоему́ му́дрому смотре́нію, и́мже спа́слъ еси́ всѣ́хъ, я́ко Бла́гъ и Человѣколю́бецъ.

Вхо́дъ. Проки́менъ дне́.

Аще случи́тся пра́здникъ се́й въ суббо́ту: въ пято́къ ве́чера проки́менъ дне́ оставля́ется и пое́тся проки́менъ вели́кій, гла́съ 7: Бо́гъ на́шъ на небеси́ и на земли́/ вся́, ели́ка восхотѣ́, сотвори́... Поне́же въ суббо́ту ве́чера пое́тся проки́менъ: Госпо́дь воцари́ся... И чте́нія.

Исхо́да чте́ніе. Глава 15.

Поя́тъ Моисе́й сы́ны Изра́илевы отъ мо́ря Чермна́го и веде́ ты́я въ пусты́ню Су́ръ, и идя́ху три́ дни́ въ пусты́ни, и не обрѣта́ху воды́, да бы́ша пи́ли. Пріидо́ша же въ Ме́рру и не можа́ху пи́ти воды́ изъ Ме́рры, горька́ бо бѣ́; сего́ ра́ди нарече́ся и́мя мѣ́сту тому́: го́ресть. И ропта́ху лю́діе на Моисе́я, глаго́люще: что́ піе́мъ? Возопи́ же Моисе́й ко Го́споду, и показа́ ему́ Госпо́дь дре́во, и вложи́ то́е въ во́ду, и сладка́ бы́сть вода́. Та́мо положи́ ему́ Бо́гъ оправда́нія и суды́, и та́мо искуша́ше его́ и рече́: Аще слу́хомъ услы́шиши гла́съ Го́спода Бо́га твоего́, и уго́дная предъ Ни́мъ сотвори́ши, и внуши́ши за́повѣди Его́, и сохрани́ши вся́ оправда́нія Его́, вся́ку болѣ́знь, ю́же наведо́хъ еги́птяномъ, не наведу́ на тя́. Азъ бо е́смь Госпо́дь, исцѣля́яй тя́. И пріидо́ша во Ели́мъ, и бя́ху та́мо двана́десять исто́чниковъ во́дъ, и се́дмьдесятъ сте́блій фи́никовыхъ, и ополчи́шася та́мо при вода́хъ. И воздвиго́шася отъ Ели́ма, и пріи́де ве́сь со́нмъ сыно́въ Изра́илевыхъ въ пусты́ню Си́нъ, я́же е́сть между́ Ели́момъ и между́ Си́ною.

При́тчей чте́ніе. Глава́ 3.

Сы́не, не пренебрега́й наказа́нія Госпо́дня, ниже́ ослабѣва́й, отъ Него́ облича́емый. Его́же бо лю́битъ Госпо́дь, наказу́етъ, біе́тъ же вся́каго сы́на, его́же пріе́млетъ. Блаже́нъ человѣ́къ, и́же обрѣ́те Прему́дрость, и сме́ртенъ, и́же увѣ́дѣ ра́зумъ. Лу́чше бо Сію́ купова́ти, не́жели зла́та и сребра́ сокро́вища. Честнѣ́йшая же е́сть ка́меній многоцѣ́нныхъ, не сопротивля́ется Ей ничто́же лука́вое, благоразу́мна е́сть всѣ́мъ лю́бящимъ Ю, вся́кое же честно́е недосто́йно Ея́ е́сть. Долгота́ бо житія́ и лѣ́та жи́зни въ десни́цѣ Ея́. Въ шу́йцѣ же Ея́ бога́тство и сла́ва, изъ у́стъ Ея́ исхо́дитъ пра́вда, зако́нъ же и ми́лость на язы́цѣ но́ситъ. Путіе́ Ея́ — путіе́ добры́, и вся́ стези́ Ея́ съ ми́ромъ. Дре́во живота́ е́сть всѣ́мъ держа́щимся Ея́ и восклоня́ющимся на Ню́, я́ко на Го́спода, тверда́.

Проро́чества Иса́іина чте́ніе. Глава́ 60.

Сія́ глаго́летъ Госпо́дь: отве́рзутся врата́ твоя́, Іерусали́ме, вы́ну де́нь и но́щь и не затворя́тся, е́же ввести́ къ тебѣ́ си́лу язы́ковъ и цари́ и́хъ ведо́мыя. Язы́цы бо и ца́ріе, и́же тебѣ́ не порабо́таютъ, поги́бнутъ, и язы́цы запустѣ́ніемъ запустѣ́ютъ. И сла́ва Лива́нова къ тебѣ́ пріи́детъ, въ кипари́сѣ, и пе́вкѣ и ке́дрѣ вку́пѣ, просла́вити мѣ́сто свято́е Мое́, и мѣ́сто но́гъ Мои́хъ просла́влю. И по́йдутъ къ тебѣ́, боя́щеся, сы́нове смири́вшихъ тя́ и прогнѣ́вавшихъ тя́ и покло́нятся слѣдо́мъ но́гъ твои́хъ вси́ прогнѣ́вавшій тя́, и нарече́шися гра́дъ Госпо́день, Сіо́нъ Свята́го Изра́илева, за е́же бы́ти тебѣ́ оста́влену и возненави́дѣну, и не бѣ́ помога́яй тебѣ́. И положу́ тя въ ра́дость вѣ́чную, весе́ліе родо́мъ родо́въ. И иссе́ши млеко́ язы́ковъ, и бога́тство царе́й снѣ́си, и разумѣ́еши, я́ко Азъ Госпо́дь, спаса́яй тя́ и избавля́яй тя́, Бо́гъ Изра́илевъ.

На литíи стихи́ры самогла́сны, гла́съ 1. Андре́я Іерусали́мскаго:

Дне́сь я́ко вои́стину святовѣща́нный глаго́лъ Дави́довъ коне́цъ прія́тъ: се́ бо я́вѣ пречи́стыхъ но́гъ Твои́хъ покланя́емся подно́жію, и на сѣ́нь крилу́ Твое́ю надѣ́ющеся, Всеще́дрый, вопіе́мъ Ти́: да зна́менается на на́съ свѣ́тъ лица́ Твоего́. Правосла́вныхъ люде́й Твои́хъ ро́гъ вознеси́, честна́го Креста́ Твоего́ воздви́женіемъ, Христе́ Многоми́лостиве.

Насажде́нное въ Кра́ніевѣ мѣ́стѣ Дре́во су́щаго живота́, на не́мже содѣ́ла спасе́ніе Превѣ́чный Ца́рь посредѣ́ земли́, возноси́мо дне́сь, освяща́етъ мíра концы́, и обновля́ется воскресе́нія до́мъ. Ра́дуются а́нгели на небеси́, и веселя́тся человѣ́цы на земли́, Дави́дски вопію́ще и глаго́люще: возноси́те Го́спода Бо́га на́шего и покланя́йтеся подно́жію но́гу Его́, я́ко свя́то е́сть, подая́й мíру ве́лію ми́лость.

Прообразу́я Кре́стъ Тво́й, Христе́, патріа́рхъ Іа́ковъ, внуко́мъ благослове́ніе да́руя, на глава́хъ премѣне́ны ру́ки сотвори́. Его́же, Спа́се, мы́ дне́сь вознося́ще, взыва́емъ: да́руй Христолюби́вому Импера́тору побѣ́ды, я́ко Константи́ну одолѣ́ніе.

Гла́съ 2.

Ѳеофа́ново: Боже́ственное сокро́вище, въ земли́ скрыва́емо, Жизнода́вца Кре́стъ, на небесѣ́хъ показа́ся царю́ благочести́вому и побѣ́ды на враги́ подписа́ніе явля́етъ разу́мно; его́же, ра́дуяся, вѣ́рою и любо́вію, боже́ственно восте́къ къ высотѣ́ зрѣ́нія, тща́ніемъ же того́ отъ земны́хъ нѣ́дръ изнесе́, во избавле́ніе мíра и спасе́ніе ду́шъ на́шихъ.

Кипріа́ново: Ру́къ премѣне́ніе патріа́рха Іа́кова на благослове́ніе ча́дъ, держа́вное Креста́ Твоего́ предъявля́ше зна́меніе; его́же мы́ держа́ще тве́рда храни́теля, де́монскія всемо́щно отго́нимъ полки́ и веліа́рову горды́ню въ не́мъ низлага́емъ, вражде́бнѣйшаго Амали́ка побѣжда́емъ всегуби́тельную си́лу. Того́ и ны́нѣ возноси́ма благочестивому́дренно, вѣ́рніи, во очище́ніе грѣхо́въ, Твое́й бла́гости, во многомножа́йшемъ гла́сѣ вопію́ще, прино́симъ: Го́споди, поми́луй, изъ Дѣ́вы воплоти́выйся, уще́дри ру́къ Твои́хъ, Бла́же, му́дрое созда́ніе.

Льва́ Де́спота: Ты́ мо́й покро́въ держа́венъ еси́, трича́стный Кре́сте Христо́въ, освяти́ мя си́лою твое́ю, да вѣ́рою и любо́вію покланя́юся и сла́влю тя́.

Гла́съ 4:

Воспле́щемъ дне́сь пѣ́сненное торжество́ и свѣ́тлымъ лице́мъ и язы́комъ я́сно возопіи́мъ: на́съ ра́ди, Христе́, су́дъ пріе́мый, и оплева́нія, и ра́ны, и червлени́цею одѣ́явыйся, и на Кре́стъ возше́дъ, его́же ви́дѣвше, со́лнце и луна́ свѣ́тъ скры́ша, и стра́хомъ земля́ колеба́шеся, и завѣ́са церко́вная раздра́ся на дво́е. Ты́ и ны́нѣ да́руй Кре́стъ Тво́й честны́й на́мъ блюсти́теля и храни́теля и прогони́теля де́моновъ, я́ко да вси́, облобыза́юще, вопіе́мъ ему́: спаси́ ны, Кре́сте, си́лою твое́ю, освяти́ ны свѣ́тлостію твое́ю, честны́й Кре́сте, и укрѣпи́ ны воздви́женіемъ твои́мъ, я́ко свѣ́тъ на́мъ дарова́нъ еси́ и спасе́ніе ду́шъ на́шихъ.

Анато́лія: Свѣтосія́ненъ звѣзда́ми о́бразъ предпоказа́, Кре́сте, побѣ́ду одолѣ́нія благочести́вому царю́ вели́кому, его́же ма́ти Еле́на изобрѣ́тши, міроявле́нна сотвори́, и тя́ дне́сь воздви́жуще, вѣ́рныхъ ли́цы, зове́мъ: просвѣти́ ны свѣ́тлостію твое́ю, Кре́сте живоно́сный, освяти́ ны крѣ́постію твое́ю, всечестны́й Кре́сте, и утверди́ ны воздви́женіемъ твои́мъ, воздвиза́емый ко ополче́нію враго́въ.

Сла́ва, и ны́нѣ, гла́съ то́йже. Анато́лія:

Честна́го Креста́, Христе́, дѣ́йство прообрази́въ Моисе́й, побѣди́ проти́внаго Амали́ка въ пусты́ни Сина́йстѣй: егда́ бо простира́ше ру́цѣ, Креста́ о́бразъ творя́, укрѣпля́хуся лю́діе; ны́нѣ же веще́й сбытіе́ въ на́съ испо́лнися, дне́сь Кре́стъ воздвиза́ется, и де́мони бѣ́гаютъ, дне́сь тва́рь вся́ отъ тли́ свободи́ся, вся́ бо Креста́ ра́ди возсія́ша на́мъ дарова́нія. Тѣ́мже, ра́дующеся, вси́ припа́даемъ Тебѣ́, глаго́люще: я́ко возвели́чишася дѣла́ Твоя́, Го́споди, сла́ва Тебѣ́.

На стихо́внѣ стихи́ры, гла́съ 5. Самоподо́бенъ:

Ра́дуйся, живоно́сный Кре́сте, благоче́стія непобѣди́мая побѣ́да, две́рь ра́йская, вѣ́рныхъ утвержде́ніе, Це́ркве огражде́ніе, и́мже тля́ разори́ся и упраздни́ся, и попра́ся сме́ртная держа́ва, и вознесо́хомся отъ земли́ къ небе́снымъ; ору́жіе непобѣди́мое, бѣсо́въ сопротивобо́рче, сла́ва му́чениковъ, преподо́бныхъ я́ко вои́стину удобре́ніе, приста́нище спасе́нія, да́руяй мíру ве́лію ми́лость.

Сти́хъ: Возноси́те Го́спода Бо́га на́шего и покланя́йтеся подно́жію но́гу Его́, я́ко свя́то е́сть.

Ра́дуйся, Госпо́день Кре́сте, и́мже разрѣши́ся отъ кля́твы человѣ́чество, су́щія ра́дости зна́меніе, прогоня́яй враги́ во твое́мъ воздви́женіи, всече́стне. На́мъ помо́щниче, царе́й держа́во, крѣ́пость пра́ведныхъ, свяще́нниковъ благолѣ́піе, вообража́емый, и лю́тыхъ избавля́яй, же́злъ си́лы, и́мже пасе́мся, ору́жіе ми́ра, его́же со стра́хомъ обстоя́тъ а́нгели, Христа́ Боже́ственная сла́ва, подаю́щаго мíру ве́лію ми́лость.

Сти́хъ: Бо́гъ же, Ца́рь на́шъ пре́жде вѣ́ка, содѣ́ла спасе́ніе посредѣ́ земли́.

Ра́дуйся, слѣпы́хъ наста́вниче, немощны́хъ врачу́, воскресе́ніе всѣ́хъ уме́ршихъ, воздви́гнувый ны́, во тлю́ па́дшія, Кре́сте честны́й, и́мже разруши́ся кля́тва, и процвѣте́ нетлѣ́ніе, и земнíи обожи́хомся, и діа́волъ всеконе́чно низве́ржеся. Дне́сь воздвиза́ема тя́ ви́дяще рука́ми архіере́йскими, возно́симъ Вознесе́ннаго посредѣ́ тебе́, и тебѣ́ покланя́емся, почерпа́юще бога́тно ве́лію ми́лость.

Сла́ва, и ны́нѣ, гла́съ 8. Іоа́нна Мона́ха:

Его́же дре́вле Моисе́й прообразова́въ собо́ю, Амали́ка низложи́въ, побѣди́, и Дави́дъ пѣснопѣ́вецъ подно́жію Твоему́, вопія́, кла́нятися повелѣва́ше, Честно́му Кресту́ Твоему́, Христе́ Бо́же, дне́сь, грѣ́шніи, кла́няемся, устна́ми недосто́йными, Тя́ изво́лившаго пригвозди́тися на не́мъ, воспѣва́юще, мо́лимся: Го́споди, съ разбо́йникомъ Ца́рствія Твоего́ сподо́би на́съ.

Та́же: Ны́нѣ отпуща́еши...
На благослове́ніи хлѣ́бовъ тропа́рь, гла́съ 1:

Спаси́, Го́споди, лю́ди Твоя́ и благослови́ достоя́ніе Твое́, побѣ́ды Благовѣ́рному Импера́тору на́шему и́мярекъ, на сопроти́вныя да́руя и Твое́ сохраня́я Кресто́мъ Твои́мъ жи́тельство. Три́жды.

И чте́мъ сло́во о Честнѣ́мъ Дре́вѣ.

НА УТРЕНИ.


На Бо́гъ Госпо́дь: тропа́рь три́жды.

По 1-мъ стихосло́віи сѣда́ленъ, гла́съ 6:

То́кмо водрузи́ся дре́во, Христе́, Креста́ Твоего́, основа́нія поколеба́шася сме́рти, Го́споди. Его́же бо пожре́ жела́ніемъ а́дъ, отпусти́ тре́петомъ; яви́лъ еси́ на́мъ спасе́ніе Твое́, Святы́й, и славосло́вимъ Тя́, Сы́не Бо́жій, поми́луй на́съ.

Сла́ва, и ны́нѣ, гла́съ 1. Подо́бенъ: Ка́мени запеча́тану.

Креста́ Твоего́ дре́ву покланя́емся, Человѣколю́бче, я́ко на не́мъ пригвозди́лся еси́, Животе́ всѣ́хъ. Ра́й отве́рзлъ еси́, Спа́се, вѣ́рою прише́дшему Ти́ разбо́йнику, и сла́дости сподо́бися, исповѣ́даяся Тебѣ́: помяни́ мя, Го́споди. Пріими́, я́коже о́наго, и на́съ, зову́щихъ: согрѣши́хомъ вси́, благоутро́біемъ Твои́мъ не пре́зри на́съ.

По 2-мъ стихосло́віи сѣда́ленъ, гла́съ 6:

Дне́сь проро́ческое испо́лнися сло́во: се́ бо покланя́емся на мѣ́сто, идѣ́же стоя́ша но́ги Твоя́, Го́споди. И Дре́во спасе́нія пріе́мше, грѣхо́вныхъ страсте́й свобо́ду получи́хомъ, моли́твами Богоро́дицы, Еди́не Человѣколю́бче.

Сла́ва, и ны́нѣ, гла́съ 8. Подо́бенъ: Повелѣ́нное та́йно.

Прообража́ше та́инственно дре́вле Іису́съ Нави́нъ Креста́ о́бразъ, егда́ ру́цѣ простре́ крестови́дно, Спа́се мо́й, и ста́ со́лнце, до́ндеже враги́ низложи́, противостоя́щія Тебѣ́, Бо́гу; ны́нѣ бо за́йде, на Крестѣ́ Тя зря́, и держа́ву сме́ртную разруши́въ, ве́сь мíръ совоздви́глъ еси́.

По поліеле́и сѣда́ленъ, гла́съ 8. Подо́бенъ: Повелѣ́нное та́йно.

Въ раи́ мя пре́жде дре́во обнажи́, о вкуше́ніи вра́гъ принося́ умерщвле́ніе, Креста́ же дре́во, живота́ одѣя́ніе человѣ́комъ нося́, водрузи́ся на земли́, и мíръ ве́сь испо́лнися вся́кія ра́дости. Его́же зря́ще возвыша́ема, Бо́гу вѣ́рою, лю́діе, согла́сно возопіи́мъ: испо́лнь сла́вы до́мъ Тво́й.

Сла́ва, и ны́нѣ, то́йже.

Степе́нна, 1-й антифо́нъ 4-го гла́са. Проки́менъ, гла́съ 4: Ви́дѣша вси́ концы́ земли́/ спасе́ніе Бо́га на́шего. Сти́хъ: Воспо́йте Го́сподеви пѣ́снь но́ву, я́ко ди́вна сотвори́ Госпо́дь. Вся́кое дыха́ніе... Сти́хъ: Хвали́те Бо́га во святы́хъ Его́... Ева́нгеліе Іоа́нна, зача́ло 42, отъ полу́. Та́же: Воскресе́ніе Христо́во... Псало́мъ 50-й.

И стихи́ра, гла́съ 6:

Кре́сте Христо́въ, христіа́нъ упова́ніе, заблу́ждшихъ наста́вниче, обурева́емыхъ приста́нище, въ бра́нехъ побѣ́да, вселе́нныя утвержде́ніе, неду́жныхъ врачу́, ме́ртвыхъ воскресе́ніе, поми́луй на́съ.

Кано́нъ Креста́, его́же краегране́сіе: Кресту́, надѣ́явся, пѣ́ніе отрыга́ю. Творе́ніе ки́ръ Космы́. Ирмосы́ по два́жды, тропари́ же на 12, гла́съ 8.

Пѣ́снь 1.

Ирмо́съ: Кре́стъ начерта́въ, Моисе́й впря́мо жезло́мъ Чермно́е пресѣче́, Изра́илю пѣшеходя́щу; то́же обра́тно фарао́новымъ колесни́цамъ, уда́ривъ, совокупи́, вопреки́ написа́въ непобѣди́мое ору́жіе. Тѣ́мъ Христу́ пои́мъ, Бо́гу на́шему, я́ко просла́вися.

Образъ дре́вле Моисе́й пречи́стыя Стра́сти въ себѣ́ само́мъ прообрази́, свяще́нныхъ средѣ́ стоя́: Кре́стъ же вообрази́въ, просте́ртыми побѣ́ду дла́ньми воздви́же, держа́ву погуби́въ Амали́ка всегуби́теля. Тѣ́мъ Христу́ пои́мъ, Бо́гу на́шему, я́ко просла́вися.

Возложи́ Моисе́й на столпѣ́ врачевство́, тлетвори́ваго избавле́ніе и ядови́таго угрызе́нія, и дре́ву о́бразомъ Креста́ по земли́ пресмыка́ющагося змíя привяза́, лука́вный въ се́мъ обличи́въ вре́дъ. Тѣ́мъ Христу́ пои́мъ, Бо́гу на́шему, я́ко просла́вися.

Показа́ не́бо Креста́ побѣ́ду благоче́стія держа́телю и царю́ богому́дру, враго́въ въ не́мже злосе́рдныхъ низложи́ся свирѣ́пство, ле́сть же преврати́ся, и вѣ́ра распростре́ся земны́мъ конце́мъ Боже́ственная. Тѣ́мъ Христу́ пои́мъ, Бо́гу на́шему, я́ко просла́вися.

Катава́сія, о́ба ли́ка вку́пѣ: Кре́стъ начерта́въ...

Пѣ́снь 3.

Ирмо́съ: Же́злъ во о́бразъ та́йны пріе́млется, прозябе́ніемъ бо предразсужда́етъ свяще́нника; неплодя́щей же пре́жде Це́ркви, ны́нѣ процвѣте́ Дре́во Креста́, въ держа́ву и утвержде́ніе.

Яко испусти́, ударя́емь, во́ду краесѣко́мый, непокори́вымъ лю́демъ и жестосе́рдымъ, богозва́нныя проявля́ше Це́ркве та́инство, ея́же Кре́стъ держа́ва и утвержде́ніе.

Ре́бромъ пречи́стымъ, копіе́мъ прободе́ннымъ, вода́ съ Кро́вію истече́, обновля́ющая Завѣ́тъ и омыва́тельная грѣха́; вѣ́рныхъ бо Кре́стъ похвала́ и царе́й держа́ва и утвержде́ніе.

Сѣда́ленъ, гла́съ 4. Подо́бенъ: Ско́ро предвари́.

Въ тебѣ́, треблаже́нне и жизнода́вче Кре́сте, лю́діе учрежда́ющеся, спра́зднуютъ съ невеще́ственными ли́ки, чи́ни архіере́йстіи благоговѣ́йно воспѣва́ютъ, мно́жество же мона́шествующихъ и по́стниковъ покланя́ются, Христа́ же распе́ншагося вси́ сла́вимъ.

Сла́ва, и ны́нѣ, то́йже.

Пѣ́снь 4.

Ирмо́съ: Услы́шахъ, Го́споди, смотре́нія Твоего́ та́инство, разумѣ́хъ дѣла́ Твоя́ и просла́вихъ Твое́ Божество́.

Горькоро́дныя преложи́ дре́вомъ Моисе́й исто́чники въ пусты́ни дре́вле, Кресто́мъ ко благоче́стію язы́ковъ проявля́я преложе́ніе.

Глубинѣ́ внѣ́дривый сѣку́щую издаде́ Іорда́нъ дре́ву, Кресто́мъ и креще́ніемъ сѣче́ніе ле́сти зна́менуя.

Свяще́нно ополча́ются четвероча́стніи лю́діе, предходя́ще о́бразомъ свидѣ́тельства ски́ніи, крестообра́зными чи́нми прославля́еми.

Чу́дно простира́емь, со́лнечныя лучи́ испуща́ше Кре́стъ, и повѣ́даша небеса́ сла́ву Бо́га на́шего.

Пѣ́снь 5.

Ирмо́съ: О, треблаже́нное Дре́во, на не́мже распя́ся Христо́съ, Ца́рь и Госпо́дь, и́мже паде́ дре́вомъ прельсти́вый, Тобо́ю прельсти́вся, Бо́гу пригвозди́вшуся пло́тію, подаю́щему ми́ръ душа́мъ на́шимъ.

Тебе́, приснопѣ́тое дре́во, на не́мже простре́ся Христо́съ, Еде́мъ храня́щее обраща́ющееся ору́жіе, Кре́сте, устыдѣ́ся: стра́шный же херуви́мъ уступи́, на тебѣ́ пригвожде́нному Христу́, подаю́щему ми́ръ душа́мъ на́шимъ.

Подзе́мныхъ си́лы проти́вныя Креста́ страша́тся начерта́ема зна́менія на возду́сѣ, по нему́же хо́дятъ небе́сныхъ и земноро́дныхъ ро́ди, колѣ́на преклоня́юще Христу́, подаю́щему ми́ръ душа́мъ на́шимъ.

Заря́ми нетлѣ́нными я́влься Боже́ственный Кре́стъ омраче́ннымъ язы́комъ, заблужде́ннымъ въ пре́лести, Боже́ственный свѣ́тъ облиста́въ, усвоя́етъ на не́мъ пригвожде́нному Христу́, подаю́щему ми́ръ душа́мъ на́шимъ.

Пѣ́снь 6.

Ирмо́съ: Во́днаго звѣ́ря во утро́бѣ дла́ни Іо́на крестови́дно распросте́ръ, спаси́тельную стра́сть прообража́ше я́вѣ; тѣ́мъ, тридне́венъ изше́дъ, премíрное Воскресе́ніе прописа́ше, пло́тію пригвожде́ннаго Христа́ Бо́га, и тридне́внымъ Воскресе́ніемъ мíръ просвѣ́щшаго.

Ста́ростію преклони́вся и неду́гомъ отягче́нъ, испра́вися Іа́ковъ, ру́цѣ премѣни́въ, дѣ́йствіе явля́я жизноно́снаго Креста́: и́бо ве́тхость зако́ннаго сѣно́внаго писа́нія новописа́, на се́мъ пло́тію пригвозди́выйся Бо́гъ, и душегуби́тельный неду́гъ ле́сти отгна́.

На ю́ныя возложи́въ дла́ни боже́ственный Изра́иль, крестови́дно главы́ явля́ше, я́ко старѣ́йшая сла́ва, законослужи́тели лю́діе. Тѣ́мже, подмнѣ́вся та́ко испрельсти́тися, не измѣни́ жизноно́снаго о́браза: превзы́дутъ бо лю́діе Христо́вы Бо́жіи новоутвержде́нніи, вопія́ху, Кресто́мъ огражда́еми.

Конда́къ, гла́съ 4. Подо́бенъ:

Вознесы́йся на Кре́стъ во́лею, тезоимени́тому Твоему́ но́вому жи́тельству щедро́ты Твоя́ да́руй, Христе́ Бо́же, возвесели́ си́лою Твое́ю Благовѣ́рнаго Импера́тора на́шего и́мярекъ, побѣ́ды дая́ Ему́ на сопоста́ты, посо́біе иму́щу Твое́, ору́жіе ми́ра непобѣди́мую побѣ́ду.

Икосъ:

Иже до тре́тіяго небесе́ восхище́нъ бы́сть въ ра́й, и глаго́лы слы́шавъ неизрече́нныя и боже́ственныя, и́хже не лѣ́ть язы́ки (человѣ́ческими) глаго́лати, что́ Гала́томъ пи́шетъ, я́ко рачи́теліе писа́ній прочто́сте и позна́сте: мнѣ́, глаго́летъ, хвали́тися да не бу́детъ, то́кмо во еди́номъ Крестѣ́ Госпо́дни, на не́мже страда́въ, уби́ стра́сти. Того́ у́бо и мы́ извѣ́стно да держи́мъ, Кре́стъ Госпо́день, хвалу́ вси́: е́сть бо на́мъ спаси́тельное сіе́ Дре́во, ору́жіе ми́ра, непобѣди́мая побѣ́да.

Пѣ́снь 7.

Ирмо́съ: Безу́мное велѣ́ніе мучи́теля злочести́ваго лю́ди поколеба́, ды́шущее преще́ніе и злохуле́ніе богоме́рзкое; оба́че три́ о́троки не устраши́ я́рость звѣ́рская, ни о́гнь снѣда́яй, но, противоды́шущу росоно́сному Ду́ху, со огне́мъ су́ще, поя́ху: препѣ́тый отцевъ и на́съ Бо́же, благослове́нъ еси́.

Отъ дре́ва вкуси́въ, пе́рвый въ человѣ́цѣхъ, въ тлѣ́ніе всели́ся: отверже́ніемъ бо жи́зни безче́стнѣйшимъ осуди́вся, всему́ ро́ду тѣлотлѣ́ненъ нѣ́кій яко вре́дъ неду́га преподаде́; но, обрѣ́тше, земноро́дніи, воззва́ніе кре́стнымъ дре́вомъ, зове́мъ: препѣ́тый отце́въ и на́съ Бо́же, благослове́нъ еси́.

Разруши́ повелѣ́ніе Бо́жіе преслуша́ніе, и дре́во принесе́ сме́рть человѣ́комъ, е́же неблаговре́менно прича́стно бы́вшее: во утвержде́ніе же зѣло́ честна́го. Отту́ду жи́зни дре́во возбраня́емо бѣ́, е́же разбо́йнику злоуме́ршу отве́рзе, благоразу́мно зову́щу: препѣ́тый отце́въ и на́съ Бо́же, благослове́нъ еси́.

Жезла́ объе́млетъ кра́й Іо́сифова, бу́дущая зря́, Изра́иль, ца́рствія держа́вное, я́ко возъиму́ществитъ пресла́вный Кре́стъ, проявля́я: се́й бо царе́й побѣдоно́сная похвала́, и свѣ́тъ вѣ́рою зову́щимъ: препѣ́тый отце́въ и на́съ Бо́же, благослове́нъ еси́.

Пѣ́снь 8.

Ирмо́съ: Благослови́те, о́троцы, Тро́ицы равночи́сленніи, Содѣ́теля Отца́ Бо́га, по́йте снизше́дшее Сло́во, и о́гнь въ ро́су претво́ршее и превозноси́те всѣ́мъ жи́знь подава́ющаго Ду́ха Всесвята́го во вѣ́ки.

Воздвиза́ему дре́ву, окропле́ну Кро́вію вопло́щшагося Сло́ва Бо́га, по́йте, небе́сныя си́лы; земны́хъ воззва́ніе пра́зднующе, лю́діе, поклони́теся Христо́ву Кресту́, и́мже мíру воста́ніе во вѣ́ки.

Земноро́дніи, дла́ньми, строи́теліе благода́ти, Кре́стъ, на не́мже стоя́ше Христо́съ Бо́гъ, возноси́те священнолѣ́пно и копіе́, Бо́жія Сло́ва Тѣ́ло пробо́дшее, да ви́дятъ язы́цы вси́ спасе́ніе Бо́жіе, сла́вяще Его́ во вѣ́ки.

Боже́ственнымъ судо́мъ предъизбра́нніи, весели́теся, христіа́нстіи вѣ́рніи ца́ріе, хвали́теся побѣдоно́снымъ ору́жіемъ, пріе́мше отъ Бо́га Кре́стъ честны́й: въ се́мъ бо колѣ́на бра́ней, де́рзости и́щуще, разсыпа́ются во вѣ́ки.

На 9-й пѣ́сни Честнѣ́йшую... не пое́мъ, но пое́мъ припѣ́въ пра́здника: Велича́й, душе́ моя́, пречестны́й Кре́стъ Госпо́день. Та́же ирмо́съ 1-го кано́на: Та́инъ еси́, Богоро́дице... И другíй ли́къ подо́бнѣ, припѣ́въ и ирмо́съ. И къ про́чимъ 6-ти стихо́мъ то́йже припѣ́въ пое́мъ.

Пѣ́снь 9.

Ирмо́съ: Та́инъ еси́, Богоро́дице, ра́й, невоздѣ́ланно возрасти́вшій Христа́, Имже кре́стное живоно́сное на земли́ насади́ся Дре́во. Тѣ́мъ, ны́нѣ возноси́му, покланя́ющеся Ему́, Тя́ велича́емъ.

Да возра́дуются древа́ дубра́вная вся́, освяти́вшуся естеству́ и́хъ, отъ Него́же изнача́ла насади́шася, Христу́ распросте́ршуся на Дре́вѣ. Тѣ́мъ, ны́нѣ возноси́му, покланя́ющеся Ему́, Тя́ велича́емъ.

Свяще́нный воста́ ро́гъ и глава́ всѣ́мъ богому́дрымъ — Кре́стъ, и́мже грѣ́шныхъ мы́сленно стира́ются ро́ги вси́; тѣ́мъ, ны́нѣ возноси́му, покланя́ющеся ему́, Тя́ велича́емъ.

Другíй припѣ́въ: Велича́й, душе́ моя́, животворя́щаго Креста́ Госпо́дня воздви́женіе. И ирмо́съ: Снѣ́дію дре́ва... И другíй ли́къ подо́бнѣ, припѣ́въ и ирмо́съ. Тропари́ же на 6-ть съ си́мже припѣ́вомъ.

Инъ.

Ирмо́съ: Снѣ́дію дре́ва ро́ду прибы́вшая сме́рть Кресто́мъ упраздни́ся дне́сь, и́бо прама́терняя всеро́дная кля́тва разруши́ся Прозябе́ніемъ Чи́стыя Богома́тере, Юже вся́ си́лы небе́сныя велича́ютъ.

Го́рести убíйственныя, я́же отъ дре́ва, не оста́вивъ, Го́споди, Кресто́мъ бо сію́ соверше́нно истреби́лъ еси́. Сего́ ра́ди и дре́вомъ услади́ иногда́ го́ресть во́дъ Ме́рры: прообразу́ющее Креста́ дѣ́йство, е́же вся́ си́лы небе́сныя велича́ютъ.

Непреста́нно гружа́емыя мра́комъ пра́отца, Го́споди, Кресто́мъ возвы́силъ еси́ дне́сь. Яко бо ле́стію весьма́ неудержа́нно естество́ преднизведе́ся, всеро́днѣ ны́ па́ки испра́ви свѣ́тъ Креста́ Твоего́, его́же, вѣ́рніи, велича́емъ.

Да о́бразъ пока́жеши мíру покланя́емый, Го́споди, Креста́, во всѣ́хъ я́ко пресла́вный, на небесѣ́хъ изобрази́лъ еси́, свѣ́томъ безмѣ́рнымъ озаре́нъ, царю́ всеору́жіе непобѣди́мое. Тѣ́мъ Тя́ вся́ си́лы небе́сныя велича́ютъ. Катава́сія: Та́инъ еси́, Богоро́дице, ра́й... Другíй: Снѣ́дію дре́ва... Съ припѣ́вы. И покло́нъ.

Свѣти́ленъ. Подо́бенъ: Ученико́мъ.

Кре́стъ — храни́тель всея́ вселе́нныя, Кре́стъ — красота́ Це́ркве, Кре́стъ — царе́й держа́ва, Кре́стъ — вѣ́рныхъ утвержде́ніе, Кре́стъ — а́нгеловъ сла́ва и де́моновъ я́зва. Два́жды.

Сла́ва, и ны́нѣ. Подо́бенъ: Жены́, услы́шите.

Кре́стъ воздвиза́ется дне́сь, и мíръ освяща́ется: Иже бо со Отце́мъ сідя́й и Ду́хомъ Святы́мъ, на се́мъ ру́цѣ распростре́, мíръ ве́сь привлече́ къ Твоему́, Христе́, позна́нію; и́же у́бо на Тя́ надѣ́ющіяся боже́ственныя сподо́би сла́вы.

На хвали́техъ стихи́ры, на 4, гла́съ 8. Самоподо́бенъ.

О, пресла́внаго чудесе́,/ живоно́сный са́дъ,/ Кре́стъ пресвяты́й/ на высоту́ возноси́мь явля́ется дне́сь./ Славосло́вятъ вси́ концы́ земнíи,/ устраша́ются де́монскія полки́./ О, каковы́й да́ръ земны́мъ дарова́ся!/ Имже, Христе́, спаси́ ду́ши на́ша,/ я́ко еди́нъ Благоутро́бенъ. Два́жды.

О, пресла́внаго чудесе́,/ я́ко гро́здъ, испо́лненъ живота́,/ понесы́й Вы́шняго,/ отъ земли́ воздвиза́емь Кре́стъ ви́дится дне́сь,/ и́мже вси́ къ Бо́гу привлеко́хомся,/ и поже́рта бы́сть до конца́ сме́рть./ О, Дре́во пречестно́е,/ и́мже воспрія́хомъ во Еде́мѣ безсме́ртную пи́щу,/ Христа́ сла́вяще!

О, пресла́внаго чудесе́,/ широта́ Креста́ и долгота́/ небеси́ равна́ е́сть,/ я́ко Боже́ственною благода́тію освяща́етъ вся́ческая./ О се́мъ язы́цы ва́рварстіи побѣжда́ются,/ о се́мъ ски́птры царе́й утвержда́ются./ О, боже́ственныя лѣ́ствицы,/ е́юже восхо́димъ на небеса́,/ вознося́ще въ пѣ́снехъ Христа́ Го́спода!

Сла́ва, и ны́нѣ, гла́съ 6:

Днесь происхо́дитъ Кре́стъ Госпо́день, и вѣ́рніи пріе́млютъ того́ жела́ніемъ, и взе́млютъ исцѣле́нія души́ же и тѣ́ла и вся́кія болѣ́зни. Сего́ цѣлу́имъ ра́достію и стра́хомъ: стра́хомъ, грѣха́ ра́ди, я́ко недосто́йни су́ще; ра́достію же, спасе́нія ра́ди, е́же подае́тъ мíру на то́мъ пригвозди́выйся Христо́съ Бо́гъ, имѣ́яй ве́лію ми́лость.

И славосло́віе вели́кое ти́хо и согла́сно пою́тъ. А о кре́стномъ воздви́женіи и о поклоне́ніи, я́коже уста́въ повелѣва́етъ. Егда́ же цѣлу́емъ Честны́й Кре́стъ,

Пое́мъ стихи́ры самогла́сны Честна́го Креста́, гла́съ 2:

Пріиди́те, вѣ́рніи, Животворя́щему Дре́ву поклони́мся, на не́мже Христо́съ, Ца́рь сла́вы, во́лею ру́цѣ распросте́ръ, вознесе́ на́съ на пе́рвое блаже́нство, я́же пре́жде вра́гъ сла́стію укра́дъ, изгна́ны отъ Бо́га сотвори́. Пріиди́те, вѣ́рніи, Дре́ву поклони́мся, и́мже сподо́бихомся неви́димыхъ вра́гъ сокруши́ти главы́. Пріиди́те, вся́ оте́чествія язы́ковъ, Кре́стъ Госпо́день пѣ́сньми почти́мъ: ра́дуйся, Кре́сте, па́дшаго Ада́ма соверше́нное избавле́ніе, о тебѣ́ бо вѣ́рнѣйшіи ца́ріе на́ши хва́лятся, я́ко твое́ю си́лою исма́ильтескія лю́ди держа́вно покаря́юще. Тя́ ны́нѣ со стра́хомъ христіа́не цѣлу́юще, на тебѣ́ пригвозди́вшагося Бо́га сла́вимъ, глаго́люще: Го́споди, на то́мъ пригвозди́выйся, поми́луй на́съ, я́ко Бла́гъ и Человѣколю́бецъ.

Гла́съ 5:

Пріиди́те, лю́діе, пресла́вное чу́до ви́дяще, Креста́ си́лѣ поклони́мся: я́ко дре́во въ раи́ сме́рть прозябе́, сіе́ же жи́знь процвѣте́, безгрѣ́шнаго иму́щее пригвожде́нна Го́спода. Отъ Него́же, вси́ язы́цы, нетлѣ́ніе взе́млюще, зове́мъ: Иже Кресто́мъ сме́рть упраздни́вый, и на́съ свободи́вый, сла́ва Тебѣ́.

Гла'съ то́йже:

Гла́съ проро́къ Твои́хъ, Иса́іи и Дави́да, испо́лнися, Бо́же, глаго́лющій: пріи́дутъ вси́ язы́цы, Го́споди, и покло́нятся предъ Тобо́ю. Се́ бо лю́діе, и́же Твоея́, Бла́же, благода́ти напо́лнишася, во дво́рѣхъ Твои́хъ Іерусали́ма. Кре́стъ претерпѣ́вый за ны́, и Воскресе́ніемъ Твои́мъ животворя́й, сохрани́ и спаси́ ны.

Гла́съ 6:

Четвероконе́чный мíръ дне́сь освяща́ется, четвероча́стному воздвиза́ему Твоему́ Кресту́, Христе́ Бо́же на́шъ, и ро́гъ Вѣ́рнаго совозно́сится Импера́тора на́шего; тѣ́мъ враго́въ сокруша́емъ ро́ги. Ве́лій еси́, Го́споди, и ди́венъ въ дѣ́лѣхъ Твои́хъ, сла́ва Тебѣ́.

Проро́ковъ гла́си Дре́во свято́е предвозвѣсти́ша, и́мже дре́внія свободи́ся кля́твы сме́ртныя Ада́мъ, тва́рь же, дне́сь возноси́му тому́, совозвыша́етъ гла́съ, отъ Бо́га прося́щи бога́тыя ми́лости; но, еди́ный въ благоутро́біи, безмѣ́рный Влады́ко, очище́ніе бу́ди на́мъ и спаси́ ду́ши на́ша.

Гла́съ 8:

Гла́съ проро́ка Твоего́ Моисе́я, Бо́же, испо́лнися, глаго́ляй: у́зрите Живо́тъ ва́шъ, ви́сящь предъ очесы́ ва́шими. Дне́сь Кре́стъ воздвиза́ется, и мíръ отъ ле́сти свобожда́ется, дне́сь Христо́во Воскресе́ніе обновля́ется, и концы́ земли́ ра́дуются, въ кимва́лѣхъ Дави́дски пѣ́снь Тебѣ́ принося́ще и глаго́люще: содѣ́лалъ еси́ спасе́ніе посредѣ́ земли́, Бо́же, Кре́стъ и Воскресе́ніе; и́хже ра́ди на́съ спа́слъ еси́, Бла́же и Человѣколю́бче, Всеси́льне Го́споди, сла́ва Тебѣ́.

Гла́съ то́йже:

Дне́сь Влады́ка тва́ри и Госпо́дь сла́вы на Крестѣ́ пригвожда́ется и въ ре́бра пробода́ется. Же́лчи и о́цта вкуша́етъ сла́дость церко́вная. Вѣнце́мъ отъ те́рнія облага́ется, покрыва́яй не́бо о́блаки. Оде́ждею облачи́тся поруга́нія, и зауша́ется бре́нною руко́ю, руко́ю созда́вый человѣ́ка. По плеще́ма біе́нъ быва́етъ, одѣва́яй не́бо о́блаки. Заплева́нія и ра́ны пріе́млетъ, поноше́нія и зауше́нія, и вся́ терпи́тъ мене́ ра́ди осужде́ннаго, Изба́витель мо́й и Бо́гъ, да спасе́тъ мíръ отъ пре́лести, я́ко Благоутро́бенъ.

Сла́ва, и ны́нѣ, гла́съ то́йже:

Дне́сь неприкоснове́нный существо́мъ, прикоснове́нъ мнѣ́ быва́етъ, и стра́ждетъ стра́сти свобожда́яй мя́ отъ страсте́й; свѣ́тъ подава́яй слѣпы́мъ, отъ беззако́нныхъ усте́нъ оплева́ется, и дае́тъ плещи́ за плѣне́нныя на ра́ны. Сего́ Чи́стая Дѣ́ва и Ма́ти на Крестѣ́ зря́щи, болѣ́зненно вѣща́ше: увы́ Мнѣ́, Ча́до Мое́, что́ сіе́ сотвори́лъ еси́? Кра́сный добро́тою па́че всѣ́хъ человѣ́къ, бездыха́нный и беззра́чный явля́ешися, не имѣ́я ви́да, ниже́ добро́ты. Увы́ Мнѣ́, Мо́й Свѣ́те, не могу́ спя́ща зрѣ́ти Тя́, утро́бою уязвля́юся, и лю́тое ору́жіе се́рдце Мое́ прохо́дитъ. Воспѣва́ю Твоя́ стра́сти, покланя́юся благоутро́бію Твоему́, Долготерпѣли́ве, Го́споди, сла́ва Тебѣ́!

Та́же ектеніи́, и про́чее обы́чное. И быва́етъ соверше́нный отпу́стъ.

НА ЛИТУРГІИ.


Антифо́нъ 1-й, гла́съ 2.

Псало́мъ 21. Сти́хъ 1: Бо́же, Бо́же мо́й, вонми́ ми, вску́ю оста́вилъ мя́ еси́?

Моли́твами Богоро́дицы, Спа́се, спаси́ на́съ.

И па́ки другíй ли́къ, сти́хъ 2: Дале́че отъ спасе́нія моего́ словеса́ грѣхопаде́ній мои́хъ.

Моли́твами Богоро́дицы, Спа́се, спаси́ на́съ.

И па́ки 1-й ли́къ, сти́хъ 3: Бо́же мо́й, воззову́ во дни́, и не услы́шиши, и въ нощи́, и не въ безу́міе мнѣ́.

Моли́твами Богоро́дицы, Спа́се, спаси́ на́съ.

Та́же вторы́й ли́къ, сти́хъ 4: Ты́ же во святѣ́мъ живе́ши, Хвало́ Изра́илева.

Моли́твами Богоро́дицы, Спа́се, спаси́ на́съ.

Сла́ва, и ны́нѣ: Моли́твами Богоро́дицы, Спа́се, спаси́ на́съ.

Антифо́нъ 2-й, гла́съ 2.

Псало́мъ 73, Сти́хъ 1: Вску́ю, Бо́же, отри́нулъ ны́ еси́ до конца́?

Спаси́ ны, Сы́не Бо́жій, пло́тію распны́йся, пою́щія Ти́: аллилу́ія.

Другíй ли́къ, сти́хъ 2: Помяни́ со́нмъ Тво́й, его́же стяжа́лъ еси́ испе́рва.

Спаси́ ны, Сы́не Бо́жій, пло́тію распны́йся, пою́щія Ти́: аллилу́ія.

Сти́хъ 3: Гора́ Сіо́нъ сія́, въ не́йже всели́лся еси́.

Спаси́ ны, Сы́не Бо́жій, пло́тію распны́йся, пою́щія Ти́: аллилу́ія.

Сти́хъ 4: Бо́гъ же, Ца́рь на́шъ, пре́жде вѣ́ка содѣ́ла спасе́ніе посредѣ́ земли́.

Спаси́ ны, Сы́не Бо́жій, пло́тію распны́йся, пою́щія Ти́: аллилу́ія.

Сла́ва, и ны́нѣ: Единоро́дный Сы́не и Сло́ве Бо́жій, Безсме́ртенъ Сы́й, и изво́ливый спасе́нія на́шего ра́ди воплоти́тися отъ Святы́я Богоро́дицы и Приснодѣ́вы Марíи, непрело́жно вочеловѣ́чивыйся, распны́йся же Христе́ Бо́же, сме́ртію сме́рть попра́вый, Еди́нъ Сы́й Святы́я Тро́ицы, спрославля́емый Отцу́ и Свято́му Ду́ху, спаси́ ны. Оба ли́ка вку́пѣ.

Антифо́нъ 3-й, гла́съ 1.

Псало́мъ 98. Сти́хъ 1: Госпо́дь воцари́ся, да гнѣ́ваются лю́діе.

Тропа́рь, гла́съ 1: Спаси́, Го́споди, лю́ди Твоя́ и благослови́ достоя́ніе Твое́, побѣ́ды Благовѣ́рному Импера́тору на́шему и́мярекъ, на сопроти́вныя да́руя и Твое́ сохраня́я Кресто́мъ Твои́мъ жи́тельство.

Другíй ли́къ, то́йже сти́хъ: Госпо́дь воцари́ся, да гнѣ́ваются лю́діе, сѣдя́й на херуви́мѣхъ, да подви́жится земля́.

Тропа́рь: Спаси́, Го́споди, лю́ди Твоя́ и благослови́ достоя́ніе Твое́, побѣ́ды Благовѣ́рному Импера́тору на́шему и́мярекъ, на сопроти́вныя да́руя и Твое́ сохраня́я Кресто́мъ Твои́мъ жи́тельство.

И па́ки пе́рвый ли́къ, сти́хъ 3: Госпо́дь въ Сіо́нѣ вели́къ и высо́къ е́сть надъ всѣ́ми людьми́.

Тропа́рь: Спаси́, Го́споди, лю́ди Твоя́ и благослови́ достоя́ніе Твое́, побѣ́ды Благовѣ́рному Импера́тору на́шему и́мярекъ, на сопроти́вныя да́руя и Твое́ сохраня́я Кресто́мъ Твои́мъ жи́тельство.

Другíй ли́къ, сти́хъ 4: Поклони́теся Го́сподеви во дворѣ́ святѣ́мъ Его́.

Тропарь: Спаси́, Го́споди, лю́ди Твоя́ и благослови́ достоя́ніе Твое́, побѣ́ды Благовѣ́рному Импера́тору на́шему и́мярекъ, на сопроти́вныя да́руя и Твое́ сохраня́я Кресто́мъ Твои́мъ жи́тельство.

Та́же вхо́дъ. Діа́конъ рече́тъ: Прему́дрость, про́сти.

Мы́ же вхо́дное: Возноси́те Го́спода Бо́га на́шего и покланя́йтеся подно́жію но́гу Его́, я́ко свя́то е́сть.

Та́же тропа́рь: Спаси́, Го́споди, лю́ди Твоя́ и благослови́ достоя́ніе Твое́, побѣ́ды Благовѣ́рному Импера́тору на́шему и́мярекъ, на сопроти́вныя да́руя и Твое́ сохраня́я Кресто́мъ Твои́мъ жи́тельство.

Сла́ва, и ны́нѣ, конда́къ, гла́съ 4: Вознесы́йся на Кре́стъ во́лею, тезоимени́тому Твоему́ но́вому жи́тельству щедро́ты Твоя́ да́руй, Христе́ Бо́же, возвесели́ си́лою Твое́ю Благовѣ́рнаго Импера́тора на́шего и́мярекъ, побѣ́ды дая́ Ему́ на сопоста́ты, посо́біе иму́щу Твое́, ору́жіе ми́ра непобѣди́мую побѣ́ду.

Вмѣ́сто же трисвята́го: Кресту́ Твоему́ покланя́емся, Влады́ко, и свято́е Воскресе́ніе Твое́ сла́вимъ. Проки́менъ, гла́съ 7: Возноси́те Го́спода Бо́га на́шего/ и покланя́йтеся подно́жію но́гу Его́, я́ко свя́то е́сть. Сти́хъ: Госпо́дь воцари́ся, да гнѣ́ваются лю́діе. Апо́столъ къ Кори́нѳяномъ, зача́ло 125. Аллилу́ія, гла́съ 1: Помяни́ со́нмъ Тво́й, его́же стяжа́лъ еси́ испе́рва. Сти́хъ: Бо́гъ же, Ца́рь на́шъ пре́жде вѣ́ка, содѣ́ла спасе́ніе посредѣ́ земли́. Ева́нгеліе Іоа́нна, зача́ло 60. Прича́стенъ: Зна́менася на на́съ свѣ́тъ лица́ Твоего́, Го́споди.

На трапе́зѣ же быва́етъ утѣше́ніе бра́тіи, отъ еле́я, и вина́, и про́чихъ снѣ́дей ово́щныхъ; сы́ра же, и яи́цъ, и ры́бы ника́коже дерзне́мъ косну́тися.

Источникъ: Минíа, мѣ́сяцъ Септе́мврій. — Кíевъ: Въ тѵпогра́фіи Кíево-Пече́рской Ла́ѵры, 1893. — Л. 138-148 об.