Home  |  Morning  |  Resources  |  Publications  |  Scripture  |  Menaion  |  Evening

Мѣ́сяца Септе́мврія въ 15-й де́нь.
Свята́го великому́ченика Ники́ты.

ВЕЧЕРЪ.


На Го́споди воззва́хъ: стихи́ры пра́здника и свята́го на 6. Стихи́ры Креста́, гла́съ 5. Самоподо́бенъ:

Ра́дуйся, живоно́сный Кре́сте, благоче́стія непобѣди́мая побѣ́да, две́рь ра́йская, вѣ́рныхъ утвержде́ніе, Це́ркве огражде́ніе, и́мже тля́ разори́ся и упраздни́ся, и попра́ся сме́ртная держа́ва, и вознесо́хомся отъ земли́ къ небе́снымъ; ору́жіе непобѣди́мое, бѣсо́въ сопротивобо́рче, сла́ва му́чениковъ, преподо́бныхъ я́ко вои́стину удобре́ніе, приста́нище спасе́нія, да́руяй мíру ве́лію ми́лость.

Ра́дуйся, Госпо́день Кре́сте, и́мже разрѣши́ся отъ кля́твы человѣ́чество, су́щія ра́дости зна́меніе, прогоня́яй враги́ во твое́мъ воздви́женіи, всече́стне. На́мъ помо́щниче, царе́й держа́во, крѣ́пость пра́ведныхъ, свяще́нниковъ благолѣ́піе, вообража́емый, и лю́тыхъ избавля́яй, же́злъ си́лы, и́мже пасе́мся, ору́жіе ми́ра, его́же со стра́хомъ обстоя́тъ а́нгели, Христа́ Боже́ственная сла́ва, подаю́щаго мíру ве́лію ми́лость.

Ра́дуйся, слѣпы́хъ наста́вниче, немощны́хъ врачу́, воскресе́ніе всѣ́хъ уме́ршихъ, воздви́гнувый ны́, во тлю́ па́дшія, Кре́сте честны́й, и́мже разруши́ся кля́тва, и процвѣте́ нетлѣ́ніе, и земнíи обожи́хомся, и діа́волъ всеконе́чно низве́ржеся. Дне́сь воздвиза́ема тя́ ви́дяще рука́ми архіере́йскими, возно́симъ Вознесе́ннаго посредѣ́ тебе́, и тебѣ́ покланя́емся, почерпа́юще бога́тно ве́лію ми́лость.

Ины стихи́ры свята́го, гла́съ 1. Подо́бенъ: Небе́сныхъ чино́въ.

Благочести́вымъ всеору́жіемъ одѣ́явся,/ побо́рникъ яви́лся еси́ Христа́ Всецаря́,/ Ники́тo страстоте́рпче,/ я́коже дре́вле Гедео́нъ всекрѣ́пкій,/ иноплеме́нныхъ полки́ низложи́въ/ до́блественнымъ твои́мъ дерзнове́ніемъ.

Иноплеме́ннаго, му́чениче, пора́товалъ еси́/ всеси́льною вѣ́рою Спа́совою, богому́дре,/ претерпѣ́вый стра́сти./ Тѣ́мъ му́дре ва́рвары обрати́лъ еси́/ ко Творцу́ и Влады́цѣ всѣ́хъ,/ и сла́вятъ Его́ благочести́во.

Нача́тки, му́чениче, отъ ва́рваръ Христу́ сла́ву принесы́й,/ яви́лся еси́ страда́лецъ богоглаго́ливый,/ у́меръ за Тро́ицу,/ тѣ́мъ я́вственно и вѣне́цъ воспрія́лъ еси́,/ и, я́ко свѣти́ло, сія́еши боголѣ́пно/ въ мíрѣ, достосла́вне.

Сла́ва, свята́го, гла́съ 6. Ѳеофа́ново:

Свѣти́льника му́чениковъ тя́ позна́хомъ, Ники́то, Христо́въ страда́льче: ты́ бо, су́щаго на земли́ досто́инства сла́ву оста́вивъ и оте́ческое безбо́жіе возненави́дѣвъ, бо́ги и́хъ сокруши́лъ еси́ и побѣди́тельно ва́рвары посрами́лъ еси́, за Христа́ му́ченичество исповѣ́данія испо́лнилъ еси́ и во́инъ небе́снаго Бо́га бы́лъ еси́. О на́съ моли́ся Благодѣ́телю всѣ́хъ, е́же уще́дрити и спасти́ ду́ши на́ша.

И ны́нѣ, пра́здника, гла́съ то́йже:

Проро́ковъ гла́си Дре́во свято́е предвозвѣсти́ша, и́мже дре́внія свободи́ся кля́твы сме́ртныя Ада́мъ, тва́рь же, дне́сь возноси́му тому́, совозвыша́етъ гла́съ, отъ Бо́га прося́щи бога́тыя ми́лости; но, еди́ный въ благоутро́біи, безмѣ́рный Влады́ко, очище́ніе бу́ди на́мъ и спаси́ ду́ши на́ша.

Вхо́дъ. Проки́менъ, гла́съ 7: Бо́гъ на́шъ на небеси́ и на земли́,/ вся́, ели́ка восхотѣ́, сотвори́. Сти́хъ: Во исхо́дѣ Изра́илевѣ отъ Еги́пта, до́му Іа́ковля, изъ люде́й ва́рваръ, бы́сть Іуде́я святы́ня его́. Сти́хъ: Мо́ре ви́дѣ и побѣже́, Іорда́нъ возврати́ся вспя́ть. Сти́хъ: Что́ ти е́сть, мо́ре, я́ко побѣ́гло еси́? И тебѣ́, Іорда́не, я́ко возврати́лся еси́ вспя́ть? Та́же ектенія́: Рце́мъ вси́...

Зри́: Аще ли прилучи́тся суббо́та, пое́мъ проки́менъ дне́: Госпо́дь воцари́ся... А вели́кій проки́менъ пое́мъ въ на́вечеріи пра́здника.

На стихо́внѣ стихи́ры, гла́съ 6. Подо́бенъ: Все́ отло́жше.

Кре́стъ воздвиза́емь/ на не́мъ Вознесе́ннаго/ Стра́сть пречи́стую/ пѣ́ти повелѣва́етъ тва́ри все́й./ На то́мъ бо уби́въ на́съ уби́вшаго,/ умерщвле́нныя оживи́лъ е́сть,/ и удобри́, и на небесѣ́хъ жи́ти сподо́би, я́ко Милосе́рдъ,/ премно́жествомъ бла́гости./ Тѣ́мъ, ра́дующеся,/ вознесе́мъ и́мя Его́,/ и Того́ возвели́чимъ/ кра́йнее снизхожде́ніе.

Сти́хъ: Возноси́те Го́спода Бо́га на́шего/ и покланя́йтеся подно́жію но́гу Его́, я́ко свя́то е́сть.

Моисе́й предобрази́ тя,/ ру́ки просте́ръ на высоту́,/ и побѣжда́ше Амали́ка мучи́теля,/ Кре́сте честны́й, вѣ́рныхъ похвало́,/ страда́льцевъ утвержде́ніе,/ апо́столовъ удобре́ніе,/ пра́ведныхъ побо́рниче,/ всѣ́хъ преподо́бныхъ спаси́телю./ Тѣ́мъ, тя́ воздвиза́ема,/ зря́щи тва́рь, весели́тся/ и торжеству́етъ, сла́вящи Христа́,/ тобо́ю разстоя́щая собра́вшаго/ кра́йнею бла́гостію.

Сти́хъ: Бо́гъ же, Ца́рь на́шъ пре́жде вѣ́ка,/ содѣ́ла спасе́ніе посредѣ́ земли́.

Кре́сте пречестны́й,/ его́же обстоя́тъ чи́ни а́нгельстіи, веселя́щеся,/ дне́сь воздвиза́емь,/ Боже́ственнымъ манове́ніемъ возно́сиши вся́/ окраде́ніемъ снѣ́ди отгна́нныя/ и въ сме́рть попо́лзшіяся./ Тѣ́мже тя́ сердцы́ и устна́ми,/ вѣ́рніи, лобыза́юще,/ свяще́ніе почерпа́емъ,/ возноси́те, вопію́ще,/ Христа́, Преблага́го Бо́га,/ и Того́ покланя́йтеся Боже́ственному подно́жію.

Сла́ва, свята́го, гла́съ 8:

Побѣ́ды тезоимени́тъ показа́лся еси́, му́чениче всече́стне Ники́то, въ по́двизѣ проповѣ́давъ Христа́ Бо́га на́шего, и предъ цари́ и мучи́тели того́ исповѣ́далъ еси́. Тѣ́мъ не преста́й моля́ся о ми́рѣ мíра, и христолюби́выхъ царѣ́хъ, и о всѣ́хъ, па́мять твою́ соверша́ющихъ вѣ́рно, Еди́ному Человѣколю́бцу, изба́вити вся́каго гнѣ́ва.

И ны́нѣ, гла́съ то́йже:

Гла́съ проро́ка Твоего́ Моисе́я, Бо́же, испо́лнися, глаго́ляй: у́зрите Живо́тъ ва́шъ, ви́сящь предъ очесы́ ва́шими. Дне́сь Кре́стъ воздвиза́ется, и мíръ отъ ле́сти свобожда́ется, дне́сь Христо́во Воскресе́ніе обновля́ется, и концы́ земли́ ра́дуются, въ кимва́лѣхъ Дави́дски пѣ́снь Тебѣ́ принося́ще и глаго́люще: содѣ́лалъ еси́ спасе́ніе посредѣ́ земли́, Бо́же, Кре́стъ и Воскресе́ніе; и́хже ра́ди на́съ спа́слъ еси́, Бла́же и Человѣколю́бче, Всеси́льне Го́споди, сла́ва Тебѣ́.

Тропа́рь, гла́съ 4:

Му́ченикъ Тво́й, Го́споди, Ники́та во страда́ніи свое́мъ вѣне́цъ прія́тъ нетлѣ́нный отъ Тебе́, Бо́га на́шего: имѣ́яй бо крѣ́пость Твою́, мучи́телей низложи́, сокруши́ и де́моновъ немощны́я де́рзости. Того́ моли́твами спаси́ ду́ши на́ша.

Или́ се́й, гла́съ то́йже:

Кре́стъ Христо́въ, я́ко нѣ́кое ору́жіе, усе́рдно воспріи́мъ, и къ боре́нію враго́въ прите́клъ еси́, и, за Христа́ пострада́въ, послѣди́ огне́мъ свяще́нную твою́ ду́шу Го́споду пре́далъ еси́, отону́дуже и даро́въ исцѣле́нія отъ Него́ сподо́бился еси́ прія́ти, великому́чениче Ники́то. Моли́ Христа́ Бо́га спасти́ся душа́мъ на́шимъ.

Сла́ва, и ны́нѣ, пра́здника:

Спаси́, Го́споди, лю́ди Твоя́ и благослови́ достоя́ніе Твое́, побѣ́ды Благовѣ́рному Импера́тору на́шему и́мярекъ, на сопроти́вныя да́руя и Твое́ сохраня́я Кресто́мъ Твои́мъ жи́тельство.

НА УТРЕНИ.


На Бо́гъ Госпо́дь: Тропа́рь пра́здника, два́жды. Сла́ва, свята́го. И ны́нѣ, пра́здника.

По 1-мъ стихосло́віи сѣда́ленъ, гла́съ 2. Подо́бенъ: Благоутро́бія су́щи.

Распе́ншуся Тебѣ́, Влады́ко Христе́, сме́рти держа́ва и крѣ́пость разруши́ся, и мучи́тельство попра́ся все́ вра́жіе, и оживле́ни бы́хомъ, дре́вле уме́ршіи дре́вомъ преступле́нія, дре́вомъ кре́стнымъ. Тѣ́мъ пое́мъ Стра́сти Твоя́.

Сла́ва, и ны́нѣ, то́йже.

По 2-мъ стихосло́віи сѣда́ленъ, гла́съ 3. Подо́бенъ: Красотѣ́ дѣ́вства.

Кре́стъ и сме́рть пострада́ти изво́лилъ еси́, посредѣ́ тва́ри сего́ водрузи́въ, егда́ благоволи́лъ еси́, Спа́се, тѣ́ло Твое́ пригвозди́ти, тогда́ и со́лнце лучи́ сокры́; сія́ и разбо́йникъ зря́, на Крестѣ́ Тя́ воспѣ́, вопія́: помяни́ мя, Го́споди, и прія́тъ, вѣ́ровавъ, ра́й.

Сла́ва, и ны́нѣ, то́йже.

Кано́нъ пра́здника со ирмосо́мъ на 6 и свята́го на 6.

Кано́нъ пра́здника, гла́съ 8.
Пѣ́снь 1.

Ирмо́съ: Кре́стъ начерта́въ, Моисе́й впря́мо жезло́мъ Чермно́е пресѣче́, Изра́илю пѣшеходя́щу; то́же обра́тно фарао́новымъ колесни́цамъ, уда́ривъ, совокупи́, вопреки́ написа́въ непобѣди́мое ору́жіе. Тѣ́мъ Христу́ пои́мъ, Бо́гу на́шему, я́ко просла́вися.

Образъ дре́вле Моисе́й пречи́стыя Стра́сти въ себѣ́ само́мъ прообрази́, свяще́нныхъ средѣ́ стоя́: Кре́стъ же вообрази́въ, просте́ртыми побѣ́ду дла́ньми воздви́же, держа́ву погуби́въ Амали́ка всегуби́теля. Тѣ́мъ Христу́ пои́мъ, Бо́гу на́шему, я́ко просла́вися.

Возложи́ Моисе́й на столпѣ́ врачевство́, тлетвори́ваго избавле́ніе и ядови́таго угрызе́нія, и дре́ву о́бразомъ Креста́ по земли́ пресмыка́ющагося змíя привяза́, лука́вный въ се́мъ обличи́въ вре́дъ. Тѣ́мъ Христу́ пои́мъ, Бо́гу на́шему, я́ко просла́вися.

Показа́ не́бо Креста́ побѣ́ду благоче́стія держа́телю и царю́ богому́дру, враго́въ въ не́мже злосе́рдныхъ низложи́ся свирѣ́пство, ле́сть же преврати́ся, и вѣ́ра распростре́ся земны́мъ конце́мъ Боже́ственная. Тѣ́мъ Христу́ пои́мъ, Бо́гу на́шему, я́ко просла́вися.

Инъ кано́нъ свята́го, его́же краегране́сіе: Побѣ́ды тя́ пою́ тезоимени́таго, Ники́ту. Творе́ніе Ѳеофа́ново. Гла́съ 4.
Пѣ́снь 1.

Ирмо́съ: Мо́ря чермну́ю пучи́ну невла́жными стопа́ми дре́вній пѣшеше́ствовавъ Изра́иль, крестообра́зными Моисе́овыма рука́ма Амали́кову си́лу въ пусты́ни побѣди́лъ е́сть.

Умертви́въ пло́ти моея́ мудрова́ніе, у́мъ озари́ просвѣти́тельною свѣ́тлостію, твое́ воспѣ́ти торжество́, я́ко побѣди́тель всеизя́щнѣйшъ, умоля́я, о Ники́то, Христа́.

Ядъ отъ страсте́й бы́вшій отложи́въ, ра́ны претерпѣ́лъ еси́ крѣ́пцѣ и въ ри́зу че́стну страда́льчески одѣ́ялся еси́, отъ твои́хъ крове́й истка́нную.

Но́въ же и чу́денъ яви́лъ еси́ пу́ть страда́нія, за ны́ на Дре́вѣ пригвозди́вся: нача́ло бо бы́лъ еси́ му́чениковъ, Влады́ко, исповѣ́данія и крѣ́пости.

Богоро́диченъ: Две́рь я́же къ на́мъ Твоего́, Го́споди, снизше́ствія, Восто́къ, и Со́лнце, и Свѣ́тъ та́инственно Тя́ нарица́емъ, преесте́ственно просія́, сугу́ба естество́мъ, Человѣколю́бца.

Пѣ́снь 3.

Ирмо́съ: Же́злъ во о́бразъ та́йны пріе́млется, прозябе́ніемъ бо предразсужда́етъ свяще́нника; неплодя́щей же пре́жде Це́ркви, ны́нѣ процвѣте́ Дре́во Креста́, въ держа́ву и утвержде́ніе.

Яко испусти́, ударя́емь, во́ду краесѣко́мый, непокори́вымъ лю́демъ и жестосе́рдымъ, богозва́нныя проявля́ше Це́ркве та́инство, ея́же Кре́стъ держа́ва и утвержде́ніе.

Ре́бромъ пречи́стымъ, копіе́мъ прободе́ннымъ, вода́ съ Кро́вію истече́, обновля́ющая Завѣ́тъ и омыва́тельная грѣха́; вѣ́рныхъ бо Кре́стъ похвала́ и царе́й держа́ва и утвержде́ніе.

Инъ.

Ирмо́съ: Весели́тся о Тебѣ́ Це́рковь Твоя́, Христе́, зову́щи: Ты́ моя́ крѣ́пость, Го́споди, и прибѣ́жище, и утвержде́ніе.

Тве́рдостію души́ мучи́тельская преще́нія претерпѣ́лъ еси́, му́чениче Христо́въ сла́вне, Боже́ственною си́лою возмога́емь.

Пло́ти твоея́ расточе́нія и уде́съ отсѣче́нія претерпѣ́въ, му́чениче Христо́въ всехва́льне, твою́ ду́шу пріобрѣ́лъ еси́.

Весели́тся о тебѣ́ му́чениковъ Христо́выхъ собра́ніе, па́мять твою́ дне́сь соверша́ему ви́дяще.

Богоро́диченъ: Марíе, чи́стое дѣ́вства и честно́е селе́ніе, лю́тыя стру́пы моего́ се́рдца исцѣли́.

Конда́къ, гла́съ 4. Подо́бенъ:

Вознесы́йся на Кре́стъ во́лею, тезоимени́тому Твоему́ но́вому жи́тельству щедро́ты Твоя́ да́руй, Христе́ Бо́же, возвесели́ си́лою Твое́ю Благовѣ́рнаго Импера́тора на́шего и́мярекъ, побѣ́ды дая́ Ему́ на сопоста́ты, посо́біе иму́щу Твое́, ору́жіе ми́ра непобѣди́мую побѣ́ду.

Икосъ:

Иже до тре́тіяго небесе́ восхище́нъ бы́сть въ ра́й, и глаго́лы слы́шавъ неизрече́нныя и боже́ственныя, и́хже не лѣ́ть язы́ки (человѣ́ческими) глаго́лати, что́ Гала́томъ пи́шетъ, я́ко рачи́теліе писа́ній прочто́сте и позна́сте: мнѣ́, глаго́летъ, хвали́тися да не бу́детъ, то́кмо во еди́номъ Крестѣ́ Госпо́дни, на не́мже страда́въ, уби́ стра́сти. Того́ у́бо и мы́ извѣ́стно да держи́мъ, Кре́стъ Госпо́день, хвалу́ вси́: е́сть бо на́мъ спаси́тельное сіе́ Дре́во, ору́жіе ми́ра, непобѣди́мая побѣ́да.

Сѣда́ленъ свята́го, гла́съ 4. Подо́бенъ: Вознесы́йся.

Непобѣди́мь яви́вся во́инъ, ва́рварскія ко́зни побѣди́лъ еси́ и, пострада́въ, сла́вне, крѣпча́йше по́лкъ пора́товалъ eси́ неви́димыхъ враго́въ, тѣ́мъ и діади́му прія́лъ еси́ побѣ́ды, о на́съ моля́ся не преста́й, блаже́нне Ники́то, вѣ́рою пою́щихъ тя́. Два́жды.

Сла́ва, и ны́нѣ, пра́здника, гла́съ то́йже:

Просте́ръ Моисе́й ру́цѣ къ высотѣ́ небе́снѣй, прообразова́ше Креста́ Боже́ственное ору́жіе вѣ́рныхъ, на не́мже Христо́съ грѣхи́ пригвозди́. Тѣ́мъ и вра́гъ пла́каше стра́стно, болѣ́знуя чу́вствы свои́ми, глаго́лаше: древяно́е мя́ копіе́ прободе́ посредѣ́ се́рдца моего́. Христо́съ вся́ отъ а́дскихъ у́зъ рѣши́тъ.

Пѣ́снь 4.

Ирмо́съ: Услы́шахъ, Го́споди, смотре́нія Твоего́ та́инство, разумѣ́хъ дѣла́ Твоя́ и просла́вихъ Твое́ Божество́.

Горькоро́дныя преложи́ дре́вомъ Моисе́й исто́чники въ пусты́ни дре́вле, Кресто́мъ ко благоче́стію язы́ковъ проявля́я преложе́ніе.

Глубинѣ́ внѣ́дривый сѣку́щую издаде́ Іорда́нъ дре́ву, Кресто́мъ и креще́ніемъ сѣче́ніе ле́сти зна́менуя.

Свяще́нно ополча́ются четвероча́стніи лю́діе, предходя́ще о́бразомъ свидѣ́тельства ски́ніи, крестообра́зными чи́нми прославля́еми.

Чу́дно простира́емь, со́лнечныя лучи́ испуща́ше Кре́стъ, и повѣ́даша небеса́ сла́ву Бо́га на́шего.

Инъ.

Ирмо́съ: Вознесе́на Тя́ ви́дѣвши Це́рковь на Крестѣ́, Со́лнце пра́ведное, ста́ въ чи́нѣ свое́мъ, досто́йно взыва́ющи: сла́ва си́лѣ Твое́й, Го́споди.

Иску́пленъ кро́вію Влады́чнею, страда́лецъ Ники́та свою́ кро́вь, ра́дуяся, прино́ситъ Христу́, тѣ́мже, закала́емь, — сла́ва Тебѣ́, Бо́же мо́й, — вопія́ше.

Разжига́емь раче́ніемъ Влады́чнимъ, и́дольскій, му́чениче, попра́лъ еси́ пла́мень и всю́ де́монскую крѣ́пость, зовы́й Созда́телю: сла́ва си́лѣ Твое́й, Го́споди.

Наслажда́яся Госпо́днимъ видѣ́ніемъ и Того́ свѣ́тлостію насыща́яся, му́ченикъ, стражда́, не ощуща́ше и, ра́дуяся, зва́ше: сла́ва си́лѣ Твое́й, Го́споди.

Богоро́диченъ: Украша́емо разли́чнымъ свѣтоли́тіемъ не́бо одушевле́нное Твое́, Царя́ ца́рствующихъ, Христе́, Дѣ́ва Пречи́стая, ны́нѣ я́ко Богоро́дица сла́вится.

Пѣ́снь 5.

Ирмо́съ: О, треблаже́нное Дре́во, на не́мже распя́ся Христо́съ, Ца́рь и Госпо́дь, и́мже паде́ дре́вомъ прельсти́вый, Тобо́ю прельсти́вся, Бо́гу пригвозди́вшуся пло́тію, подаю́щему ми́ръ душа́мъ на́шимъ.

Тебе́, приснопѣ́тое дре́во, на не́мже простре́ся Христо́съ, Еде́мъ храня́щее обраща́ющееся ору́жіе, Кре́сте, устыдѣ́ся: стра́шный же херуви́мъ уступи́, на тебѣ́ пригвожде́нному Христу́, подаю́щему ми́ръ душа́мъ на́шимъ.

Подзе́мныхъ си́лы проти́вныя Креста́ страша́тся начерта́ема зна́менія на возду́сѣ, по нему́же хо́дятъ небе́сныхъ и земноро́дныхъ ро́ди, колѣ́на преклоня́юще Христу́, подаю́щему ми́ръ душа́мъ на́шимъ.

Заря́ми нетлѣ́нными я́влься Боже́ственный Кре́стъ омраче́ннымъ язы́комъ, заблужде́ннымъ въ пре́лести, Боже́ственный свѣ́тъ облиста́въ, усвоя́етъ на не́мъ пригвожде́нному Христу́, подаю́щему ми́ръ душа́мъ на́шимъ.

Инъ.

Ирмо́съ: Ты́, Го́споди, мо́й Свѣ́тъ, въ мíръ прише́лъ еси́, Свѣ́тъ Святы́й, обраща́яй изъ мра́чна невѣ́дѣнія вѣ́рою воспѣва́ющія Тя́.

Кто́ мо́жетъ изрещи́ твои́хъ, Ники́то, натрижне́ній, всехва́льне, вѣнцы́, я́же дарова́ тебѣ́ Христо́съ, за Него́ пострада́вшу?

Му́ченицы, на земли́ по́двиги сконча́вше, небе́сное въ высоча́йшихъ отъ Тебе́, Жизнода́вче, воздая́ніе прія́ша.

Ны́нѣ сія́еши, я́ко свѣти́ло, о Ники́то всехва́льне, cвѣ́тъ вторы́й быва́еши, Cвѣ́ту вели́кому сла́вно предстоя́.

Богоро́диченъ: Свѣ́тъ безлѣ́тный на́мъ, подлѣ́тенъ бы́вшь, родила́ еси́, Богома́ти, су́щимъ во тмѣ́ житія́, и мíръ ве́сь просвѣти́ла еси́.

Пѣ́снь 6.

Ирмо́съ: Во́днаго звѣ́ря во утро́бѣ дла́ни Іо́на крестови́дно распросте́ръ, спаси́тельную стра́сть прообража́ше я́вѣ; тѣ́мъ, тридне́венъ изше́дъ, премíрное Воскресе́ніе прописа́ше, пло́тію пригвожде́ннаго Христа́ Бо́га, и тридне́внымъ Воскресе́ніемъ мíръ просвѣ́щшаго.

Ста́ростію преклони́вся и неду́гомъ отягче́нъ, испра́вися Іа́ковъ, ру́цѣ премѣни́въ, дѣ́йствіе явля́я жизноно́снаго Креста́: и́бо ве́тхость зако́ннаго сѣно́внаго писа́нія новописа́, на се́мъ пло́тію пригвозди́выйся Бо́гъ, и душегуби́тельный неду́гъ ле́сти отгна́.

На ю́ныя возложи́въ дла́ни боже́ственный Изра́иль, крестови́дно главы́ явля́ше, я́ко старѣ́йшая сла́ва, законослужи́тели лю́діе. Тѣ́мже, подмнѣ́вся та́ко испрельсти́тися, не измѣни́ жизноно́снаго о́браза: превзы́дутъ бо лю́діе Христо́вы Бо́жіи новоутвержде́нніи, вопія́ху, Кресто́мъ огражда́еми.

Инъ.

Ирмо́съ: Пожру́ Ти со гла́сомъ хвале́нія, Го́споди, Це́рковь вопіе́тъ Ти́, отъ бѣсо́вскія кро́ве очи́щшися, ра́ди ми́лости отъ ре́бръ Твои́хъ исте́кшею кро́вію.

Вожделѣ́въ добро́ты Созда́вшаго, сла́вне, и отту́ду сія́нія пріе́мь, му́чениче, впери́лся еси́ и, о сме́рти небре́гъ, Тому́ приступи́лъ еси́.

Теку́щихъ по́мысломъ пріе́мъ цѣлому́дреннымъ, неистощи́мая, му́чениче, предче́ствовавъ, тѣ́ло твое́ му́камъ, о Ники́то, c весе́ліемъ, ра́дуяся, преда́лъ еси́.

Богоро́диченъ: Яко я́блоко въ дубра́вѣ еди́ну тя́ обрѣ́тъ, и чистѣ́йшій кри́нъ, и удо́льный цвѣ́тъ, о Богома́ти, Жени́хъ мы́сленный въ Тя́ всели́ся.

Конда́къ свята́го, гла́съ 2. Подо́бенъ: Вы́шнихъ ища́.

Пре́лести посѣ́къ держа́ву стоя́ніемъ твои́мъ и побѣ́ды пріи́мъ вѣне́цъ во страда́льчествѣхъ твои́хъ, со а́нгелы, сла́вне, ра́дуешися, Ники́то тезоимени́тe, съ ни́ми Христа́ Бо́га моля́ непреста́нно о всѣ́хъ на́съ.

Икосъ:

Зна́ніе Твое́ вложи́въ души́ мое́й, очи́сти мо́й по́мыслъ и Твои́хъ за́повѣдей дѣ́лателя, Спа́се, покажи́, да возмогу́ побѣди́ти страсте́й мои́хъ ра́зная привоста́нія, побѣди́тельную по́честь пріе́мъ безстра́стія, моли́твами Твоего́ до́бляго страстоте́рпца Ники́ты, Человѣколю́бче: и́бо са́мъ на́съ воспомина́ти того́ въ па́мяти его́ созва́, моля́ся непреста́нно о всѣ́хъ на́съ.

Пѣ́снь 7.

Ирмо́съ: Безу́мное велѣ́ніе мучи́теля злочести́ваго лю́ди поколеба́, ды́шущее преще́ніе и злохуле́ніе богоме́рзкое; оба́че три́ о́троки не устраши́ я́рость звѣ́рская, ни о́гнь снѣда́яй, но, противоды́шущу росоно́сному Ду́ху, со огне́мъ су́ще, поя́ху: препѣ́тый отцевъ и на́съ Бо́же, благослове́нъ еси́.

Отъ дре́ва вкуси́въ, пе́рвый въ человѣ́цѣхъ, въ тлѣ́ніе всели́ся: отверже́ніемъ бо жи́зни безче́стнѣйшимъ осуди́вся, всему́ ро́ду тѣлотлѣ́ненъ нѣ́кій яко вре́дъ неду́га преподаде́; но, обрѣ́тше, земноро́дніи, воззва́ніе кре́стнымъ дре́вомъ, зове́мъ: препѣ́тый отце́въ и на́съ Бо́же, благослове́нъ еси́.

Разруши́ повелѣ́ніе Бо́жіе преслуша́ніе, и дре́во принесе́ сме́рть человѣ́комъ, е́же неблаговре́менно прича́стно бы́вшее: во утвержде́ніе же зѣло́ честна́го. Отту́ду жи́зни дре́во возбраня́емо бѣ́, е́же разбо́йнику злоуме́ршу отве́рзе, благоразу́мно зову́щу: препѣ́тый отце́въ и на́съ Бо́же, благослове́нъ еси́.

Жезла́ объе́млетъ кра́й Іо́сифова, бу́дущая зря́, Изра́иль, ца́рствія держа́вное, я́ко возъиму́ществитъ пресла́вный Кре́стъ, проявля́я: се́й бо царе́й побѣдоно́сная похвала́, и свѣ́тъ вѣ́рою зову́щимъ: препѣ́тый отце́въ и на́съ Бо́же, благослове́нъ еси́.

Инъ.

Ирмо́съ: Въ пещи́ авраа́мстіи о́троцы перси́дстѣй, любо́вію благоче́стія па́че, не́жели пла́менемъ, опаля́еми, взыва́ху: благослове́нъ еси́ въ хра́мѣ сла́вы Твоея́, Го́споди.

Ны́нѣ непристу́пною заре́ю осія́емь, му́чениче, пою́щія ны́нѣ тво́й пра́здникъ свѣ́томъ твои́мъ просвѣти́, — благослове́нъ еси́, Бо́же мо́й, — зовы́й, — и Го́споди.

Преудиви́шася твоему́ му́жеству во́инства а́нгельская, блаже́нне, зря́ще терпѣли́вно стра́ждуща тя́ и глаго́люща: благослове́нъ еси́, Бо́же всѣ́хъ и Го́споди.

Богоро́диченъ: Съ вы́шнимъ ликостоя́ніемъ безпло́тный, — ра́дуйся, Богоро́дице Чи́стая, — Гавріи́лъ, веселя́ся, зовя́ше Ти́, — благослове́на Ты́ въ жена́хъ еси́, Всенепоро́чная Влады́чице.

Пѣ́снь 8.

Ирмо́съ: Благослови́те, о́троцы, Тро́ицы равночи́сленніи, Содѣ́теля Отца́ Бо́га, по́йте снизше́дшее Сло́во, и о́гнь въ ро́су претво́ршее и превозноси́те всѣ́мъ жи́знь подава́ющаго Ду́ха Всесвята́го во вѣ́ки.

Воздвиза́ему дре́ву, окропле́ну Кро́вію вопло́щшагося Сло́ва Бо́га, по́йте, небе́сныя си́лы; земны́хъ воззва́ніе пра́зднующе, лю́діе, поклони́теся Христо́ву Кресту́, и́мже мíру воста́ніе во вѣ́ки.

Земноро́дніи, дла́ньми, строи́теліе благода́ти, Кре́стъ, на не́мже стоя́ше Христо́съ Бо́гъ, возноси́те священнолѣ́пно и копіе́, Бо́жія Сло́ва Тѣ́ло пробо́дшее, да ви́дятъ язы́цы вси́ спасе́ніе Бо́жіе, сла́вяще Его́ во вѣ́ки.

Боже́ственнымъ судо́мъ предъизбра́нніи, весели́теся, христіа́нстіи вѣ́рніи ца́ріе, хвали́теся побѣдоно́снымъ ору́жіемъ, пріе́мше отъ Бо́га Кре́стъ честны́й: въ се́мъ бо колѣ́на бра́ней, де́рзости и́щуще, разсыпа́ются во вѣ́ки.

Инъ.

Ирмо́съ: Ру́цѣ распросте́ръ, Даніи́лъ, льво́въ зія́нія въ ро́вѣ затче́; о́гненную же си́лу угаси́ша, добродѣ́телію препоя́савшеся, благоче́стія рачи́тели, о́троцы, взыва́юще: благослови́те, вся́ дѣла́ Госпо́дня, Го́спода.

Всецѣ́лу же́ртву и прія́тну тебе́ сама́го прине́слъ еси́, му́чениче непобѣди́ме, и всепло́діе бы́лъ еси́ благово́нно Влады́цѣ твоему́, распе́ншемуся на́съ ра́ди, съ весе́ліемъ вопія́: благослови́те, вся́ дѣла́ Госпо́дня, Го́спода.

Зако́ннѣ, я́ко боже́ственный хра́брникъ, вра́жія полки́ низврати́въ, досто́йнѣ прія́лъ еси́ вѣне́цъ побѣ́ды неувяда́ющій отъ жизноно́сныя Десни́цы, Ейже ны́нѣ предстои́ши, воспѣва́я: благослови́те, вся́ дѣла́ Госпо́дня, Го́спода.

Возлюби́лъ еси́ безмѣ́рно Христа́ и Того́ Кро́ви твою́ кро́вь примѣси́лъ еси́, и раздробля́емь ра́нами, и разли́чно убива́емь. Ему́же и ны́нѣ, я́ко подо́бникъ, сца́рствуеши, вопія́: благослови́те, вся́ дѣла́ Госпо́дня, Го́спода.

Богоро́диченъ: Скве́рну естества́ на́шего, Христа́ ро́ждши Еди́наго Пречи́стаго, я́вѣ отмы́ла еси́, Чи́стая, Богоро́дице Всенепоро́чная, и херуви́мъ и серафи́мъ была́ еси́ превы́шше, вопію́щихъ: благослови́те, вся́ дѣла́ Госпо́дня, Го́спода.

Пѣ́снь 9.

Ирмо́съ: Та́инъ еси́, Богоро́дице, ра́й, невоздѣ́ланно возрасти́вшій Христа́, Имже кре́стное живоно́сное на земли́ насади́ся Дре́во. Тѣ́мъ, ны́нѣ возноси́му, покланя́ющеся Ему́, Тя́ велича́емъ.

Да возра́дуются древа́ дубра́вная вся́, освяти́вшуся естеству́ и́хъ, отъ Него́же изнача́ла насади́шася, Христу́ распросте́ршуся на Дре́вѣ. Тѣ́мъ, ны́нѣ возноси́му, покланя́ющеся Ему́, Тя́ велича́емъ.

Свяще́нный воста́ ро́гъ и глава́ всѣ́мъ богому́дрымъ — Кре́стъ, и́мже грѣ́шныхъ мы́сленно стира́ются ро́ги вси́; тѣ́мъ, ны́нѣ возноси́му, покланя́ющеся ему́, Тя́ велича́емъ.

Инъ.

Ирмо́съ: Ка́мень нерукосѣ́чный отъ несѣко́мыя горы́, Тебе́, Дѣ́во, краеуго́льный отсѣче́ся — Христо́съ, совокупи́вый разстоя́щаяся естества́. Тѣ́мъ, веселя́щеся, Тя́, Богоро́дице, велича́емъ.

Всего́ мене́ сама́го тебѣ́ приношу́, богоблаже́нне Ники́то, да обря́щу тя́ предста́теля ко Влады́цѣ, спаса́ти могу́ща отъ вся́каго обстоя́нія, и спасе́нія Боже́ственнаго хода́тая.

Свидѣ́тель и́стинно бы́лъ еси́ и́стины, страстоте́рпче, ѵпоста́снѣй и честнѣ́й ны́нѣ Истинѣ, ра́дуяся, предстои́ши, по́двиговъ натрижне́нія со дерзнове́ніемъ пріе́мля.

Ко приста́нищу ти́хому приста́въ, почи́ отъ болѣ́зней и вѣнцено́сецъ лику́еши въ раи́ съ му́ченики Христо́выми. Тѣ́мъ тя́ ны́нѣ, я́ко богопросла́вленна, вси́ досто́йно сла́вимъ.

Богоро́диченъ: Зако́новъ есте́ственныхъ кромѣ́ Законода́вца рaжда́еши, пло́ть бы́вша невра́щно за благоутро́біе неизрече́нное, Благослове́нная Чи́стая, во дву́хъ существа́хъ познава́ема.

Свѣти́ленъ. Подо́бенъ: Жены́, услы́шите.

Ору́жіемъ честна́го Твоего́ Креста́ огради́вся, страстоте́рпецъ Тво́й, Сло́ве, проти́вныя си́лы крѣ́пко препобѣди́, и мучи́тели посрами́, и за Тя́ пострада́, и съ Тобо́ю, Христе́ мо́й, Всецарю́, Ники́та ца́рствуетъ. Два́жды.

Сла́ва, и ны́нѣ, Креста́:

Кре́стъ возвыша́ется дне́сь, и мíръ освяща́ется, чи́ни а́нгельстіи пою́тъ на́съ ра́ди Распе́ншагося, и торжеству́ютъ съ на́ми, и сра́дуются, Дави́дски зову́ще: содѣ́ла спасе́ніе посредѣ́ земли́, Влады́ко.

На стихо́внѣ стихи́ры, гла́съ 2. Подо́бенъ: До́ме Евфра́ѳовъ.

Дне́сь Кре́стъ Христо́въ/ возвыша́ется,/ живоно́сное дре́во,/ на не́мже пло́тію пригвозди́ся,/ вся́ призыва́я.

Сти́хъ: Возноси́те Го́спода Бо́га на́шего/ и покланя́йтеся подно́жію но́гу Его́, я́ко свя́то е́сть.

Ра́дуйся, вѣ́рныхъ/ хране́ніе Боже́ственное,/ необори́мая стѣно́,/ Кре́сте Госпо́день,/ и́мже отъ земли́ вознесо́хомся.

Сти́хъ: Бо́гъ же, Ца́рь на́шъ пре́жде вѣ́ка,/ содѣ́ла спасе́ніе посредѣ́ земли́.

Пріиди́те ве́село,/ цѣлу́емъ вси́/ живоно́сное дре́во,/ на не́мже распростре́ся/ Христо́съ, Избавле́ніе.

Сла́ва, свята́го, гла́съ 6:

Дне́сь вселе́нная вся́ страстоте́рпца ра́дуется страда́ніемъ, и Христо́ва Це́рковь, цвѣ́ты украша́ема, му́чениче Христо́въ, вопіе́тъ ти́: уго́дниче Христо́въ и предста́телю теплѣ́йшій, не преста́й моля́ся о рабѣ́хъ твои́хъ.

И ны́нѣ, гла́съ то́йже:

Дне́сь са́дъ жи́зни отъ земны́хъ незаходи́мыхъ нѣ́дръ происхо́дитъ, на не́мъ пригвожде́ннаго Христа́ извѣству́етъ Воскресе́ніе и, воздвиза́емый рука́ми свяще́нническими, Того́ на небеса́ возвѣща́етъ возноше́ніе, и́мже на́ше смѣше́ніе, отъ е́же на зе́млю паде́нія, на небесѣ́хъ жи́тельствуетъ. Тѣ́мже благода́рственнѣ возопіе́мъ: Го́споди, вознесы́йся на не́мъ и тѣ́мъ совозне́съ на́съ, небе́сныя Твоея́ ра́дости сподо́би, я́ко Человѣколю́бецъ.

НА ЛИТУРГІИ.

Блаже́нна пра́здника, пѣ́снь 1-я, на 4, и свята́го, пѣ́снь 6-я, на 4. По вхо́дѣ: Спаси́ на́съ, Сы́не Бо́жій, пло́тію распны́йся, пою́щія Ти́: аллилу́ія. Си́це пое́мъ и до отда́нія. Проки́менъ пра́здника, и до отда́нія. И свята́го, гла́съ 7: Возвесели́тся пра́ведникъ о Го́сподѣ, и упова́етъ на Него́. Сти́хъ: Услы́ши, Бо́же, гла́съ мо́й, внегда́ моли́ти ми ся къ Тебѣ́. Апо́столъ къ Тимоѳе́ю, зача́ло 292. Аллилу́ія, гла́съ 4: Пра́ведникъ, я́ко фи́никсъ процвѣте́тъ, я́ко ке́дръ, и́же въ Лива́нѣ, умно́жится. Сти́хъ: Насажде́ни въ дому́ Госпо́дни, во дво́рѣхъ Бо́га на́шего процвѣту́тъ. Ева́нгеліе отъ Матѳе́я, зача́ло 36. Прича́стенъ пра́здника, и до отда́нія. И свята́го: Въ па́мять вѣ́чную бу́детъ пра́ведникъ, отъ слу́ха зла́ не убои́тся.

Зри́: Суббо́та по Воздви́женіи.

Апо́столъ къ Кори́нѳяномъ, зача́ло 125, отъ полу́. Ева́нгеліе отъ Іоа́нна, зача́ло 30.

Зри́: Недѣ́ля по Воздви́женіи.

Проки́менъ пра́здника. Апо́столъ къ Гала́томъ, зача́ло 203. Ева́нгеліе отъ Ма́рка, зача́ло 37. Прича́стенъ дне́ и пра́здника.

Зри́: Подоба́етъ вѣ́дати: Аще случи́тся Воздви́женіе честна́го Креста́ въ суббо́ту:

Недѣ́ля по Воздви́женіи: чте́тся Апо́столъ и Ева́нгеліе, нау́тріи пра́здника, въ недѣ́лю. Въ предыду́ющую же суббо́ту, во отда́ніе пра́здника, Апо́столъ и Ева́нгеліе пре́жде суббо́тѣ по Воздви́женіи и пото́мъ ря́дъ.

(Мрк.) Подоба́етъ вѣ́дати, а́ще случи́тся попра́зднство Воздви́женія честна́го Креста́ въ недѣ́лю, а святы́й пое́тся на 4 или́ на 6.

Въ суббо́ту на ма́лѣй вече́рни: стихи́ры воскре́сны, и Богоро́дицы, по обы́чаю. Тропа́рь воскре́сенъ. Сла́ва, и ны́нѣ, богоро́диченъ его́.

На вели́цѣй вече́рни: по обы́чной каѳи́смѣ на Го́споди воззва́хъ: стихи́ры воскре́сны 3, и восто́ченъ Анато́ліевъ еди́нъ, и пра́здника 3, того́ дне́, и свята́го мине́и 3. Аще пое́тся святы́й на 6, или́ ему́же и поліеле́й, и пое́мъ стихи́ры воскре́сны 3, и пра́здника 3, и свята́го 4. Сла́ва, свята́го. И ны́нѣ, богоро́диченъ 1-й гла́са. На литíи: стихи́ры пра́здника того́ дне́ рядовы́я, стихо́вныя. Сла́ва, и ны́нѣ, пра́здника, пи́санъ на у́трени на стихо́внѣ. Аще ли и́мать святы́й Сла́ву: Сла́ва, свята́го. И ны́нѣ, пра́здника. На стихо́внѣ: стихи́ры воскре́сны. Сла́ва, свята́го, а́ще е́сть. И ны́нѣ, пра́здника. Аще ли ни́: Сла́ва, и ны́нѣ, пра́здника. На благослове́ніи хлѣ́бовъ: тропа́рь Богоро́дице, Дѣ́во.., два́жды, и пра́здника, еди́ножды.

На у́трени: на Бо́гъ Госпо́дь: тропа́рь воскре́сенъ, два́жды. Сла́ва, свята́го, а́ще е́сть. И ны́нѣ, пра́здника. Аще ли ни́: Сла́ва, и ны́нѣ, пра́здника. По каѳи́смахъ: сѣда́льны воскре́сны съ богоро́дичны и́хъ. И чте́ніе во Ева́нгеліи толково́мъ, недѣ́ля по Воздви́женіи. И непоро́чны съ тропари́. Ипакои́ гла́са. И чте́ніе во Ева́нгеліи толково́мъ, недѣ́ля ря́дъ. Аще ли святы́й и́мать поліеле́й, по дву́ каѳи́смахъ пое́мъ свята́го поліеле́й, и по поліеле́и тропари́: Ангельскій собо́ръ.., и ипакои́ гла́са, и сѣда́льны свята́го вся́, и чте́ніе. Степе́нны, и проки́менъ гла́са, и Вся́кое дыха́ніе... Ева́нгеліе воскре́сно, и стихи́ра воскре́сна, и про́чее воскре́сно. Кано́нъ воскре́сенъ со ирмосо́мъ на 4, и Богоро́дицы на два́, и пра́здника на 4, и свята́го на 4. Катава́сія пра́здника. Аще и́мать святы́й поліеле́й или́ славосло́віе, и пое́мъ кано́нъ воскре́сенъ со ирмосо́мъ на 4, и пра́здника на 4, и свята́го на 6. По 3-й пѣ́сни: конда́къ и и́косъ пра́здника, и свята́го, а́ще и́мать, и и́косъ, и сѣда́ленъ свята́го. Сла́ва, и ны́нѣ, пра́здника. И чте́ніе. По 6-й пѣ́сни: конда́къ воскре́сенъ и и́косъ, и про́логъ. На 9-й пѣ́сни: пое́мъ Честнѣ́йшую... Свѣти́ленъ воскре́сенъ. Сла́ва, свята́го, а́ще и́мать; а́ще ли ни́: Сла́ва, и ны́нѣ, пра́здника. На хвали́техъ стихи́ры воскре́сны 4, и свята́го, а́ще и́мать, подо́бны 3, и самогла́сенъ, и́же на Сла́ву, пое́мъ съ припѣ́вы его́. Аще ли не и́мать святы́й хвали́тныхъ, и пое́мъ стихи́ры воскре́сны 4, и пра́здника 4, того́ дне́ стихо́вныя у́трени, съ припѣ́вы пра́здника. Сла́ва, стихи́ра ева́нгельская. И ны́нѣ, Преблагослове́нна еси́... Славосло́віе вели́кое. И по трисвято́мъ тропа́рь воскре́сенъ то́чію. Ектеніи́, и отпу́стъ. И оглаше́ніе, и обы́чное исхожде́ніе въ притво́ръ. Та́же ча́съ 1-й.

На 1-мъ часѣ́: тропа́рь воскре́сенъ. Сла́ва, пра́здника. И ны́нѣ, богоро́диченъ часо́въ. По Отче на́шъ: конда́къ пра́здника. Та́кожде и въ про́чія часы́, глаго́лемъ конда́къ пра́здника и воскре́сенъ премѣня́юще; а́ще поліеле́й, и свята́го.

На литургíи: блаже́нна гла́са, на 6, и пра́здника пѣ́снь рядова́я, на 4. Аще ли и́мать святы́й пѣ́снь, и блаже́нна воскре́сна на 4, и пра́здника пѣ́снь рядова́я, на 4, и свята́го пѣ́снь 6-я, на 4. По вхо́дѣ: тропа́рь воскре́сенъ, и пра́здника, та́же хра́ма, и свята́го, а́ще и́мать. Сла́ва, конда́къ свята́го. И ны́нѣ, пра́здника. Аще ли не и́мать святы́й тропаря́ и кондака́: Сла́ва, воскре́сенъ. И ны́нѣ, пра́здника. Проки́менъ, Апо́столъ, аллилу́ія и Ева́нгеліе недѣ́ли по Воздви́женіи, та́же свята́го, а́ще и́мать, а́ще ли ни́, ря́дъ. А проки́менъ гла́са оставля́ется. Прича́стенъ: Хвали́те Го́спода съ небе́съ... Другíй свята́го, а́ще и́мать; а́ще ли ни́, пра́здника.

Источникъ: Минíа, мѣ́сяцъ Септе́мврій. — Кíевъ: Въ тѵпогра́фіи Кíево-Пече́рской Ла́ѵры, 1893. — Л. 149 – 157 об.