Home  |  Morning  |  Resources  |  Publications  |  Scripture  |  Menaion  |  Evening

Мѣ́сяца Септе́мврія въ 18-й де́нь.
Святы́хъ му́ченикъ Трофи́ма, Савва́тія и Доримедо́нта.

ВЕЧЕРЪ.


На Го́споди воззва́хъ: стихи́ры пра́здника, гла́съ 4. Подо́бенъ: Да́лъ еси́ зна́меніе.

Кре́стъ всесвяты́й,/ непобѣди́мая побѣ́да,/ отъ земли́ явля́емь, дне́сь происхо́дитъ,/ я́коже сокрове́нное сокро́вище,/ обогаща́я вселе́нную заря́ми/ всемíрныя своея́ бла́гости./ Тѣ́мъ преблаго́е строе́ніе сла́вимъ/ на не́мъ сподо́бльшагося распя́тися/ Христа́ Бо́га на́шего.

Дре́вле у́бо ополче́нія иноплеме́нныхъ возвраща́ше/ Кре́стъ, вообража́емь Моисе́емъ,/ уго́дникомъ и вѣ́рнымъ богови́дцемъ,/ проро́комъ боже́ственнымъ,/ ны́нѣ же дла́ньми свяще́нными/ боже́ственнымъ возвыше́ніемъ вообража́емь,/ де́моновъ ополче́нія/ и іуде́евъ собо́ры отго́нитъ/ и облича́етъ безбо́жныхъ де́рзости.

Держа́ва непобѣди́мая христіа́номъ на́мъ/ е́сть Кре́стъ Тво́й, Спа́се на́шъ,/ и́мже иноплеме́нная/ язы́ковъ побѣжда́ются мно́жества/ и ми́ръ Це́ркви Твое́й, Христе́,/ правосла́вящимъ до́брѣ дарова́ся;/ его́же ны́нѣ цѣлу́юще,/ Тя́ мо́лимъ, Человѣколю́бче:/ ча́сти ны́ сподо́би святы́хъ Твои́хъ.

Ины стихи́ры святы́хъ, гла́съ 8. Подо́бенъ: Му́ченицы Твои́.

Пи́щу неижди́вную жела́я наслѣ́дити, Трофи́ме му́чениче, болѣ́зньми тѣле́сными ты́ пита́лся еси́ и преше́лъ еси́ отъ тли́ къ нетлѣ́нію, ра́дуяся, свидѣ́тельствомъ украша́емь, тѣ́мъ твои́ми моли́твами испроси́ всѣ́мъ, блаже́нне, ве́лію ми́лость.

Савва́тій сла́вный, мно́гія му́ки претерпѣ́въ, ны́нѣ пра́здновати во дво́рѣхъ небе́сныхъ прера́достно сподо́бися, по́чести по́двигъ свои́хъ пріе́мъ, собо́ромъ а́нгельскимъ причте́нъ. Того́ моли́твами, Христе́, да́руй лю́демъ Твои́мъ ве́лію ми́лость.

Безбо́жныхъ совѣ́тъ отрази́въ, совѣ́ты боже́ственными у́мъ утверди́, Доримедо́нте, и приступи́лъ еси́ му́жественно ко искуше́ніемъ му́къ, побѣ́ды по́чести пріе́мля, Христу́ сца́рствуеши всегда́, о всѣ́хъ на́съ моля́ся.

Сла́ва, и ны́нѣ, гла́съ 4:

Воспле́щемъ дне́сь пѣ́сненное торжество́ и свѣ́тлымъ лице́мъ и язы́комъ я́сно возопіи́мъ: на́съ ра́ди, Христе́, су́дъ пріе́мый, и оплева́нія, и ра́ны, и червлени́цею одѣ́явыйся, и на Кре́стъ возше́дъ, его́же ви́дѣвше, со́лнце и луна́ свѣ́тъ скры́ша, и стра́хомъ земля́ колеба́шеся, и завѣ́са церко́вная раздра́ся на дво́е. Ты́ и ны́нѣ да́руй Кре́стъ Тво́й честны́й на́мъ блюсти́теля и храни́теля и прогони́теля де́моновъ, я́ко да вси́, облобыза́юще, вопіе́мъ ему́: спаси́ ны, Кре́сте, си́лою твое́ю, освяти́ ны свѣ́тлостію твое́ю, честны́й Кре́сте, и укрѣпи́ ны воздви́женіемъ твои́мъ, я́ко свѣ́тъ на́мъ дарова́нъ еси́ и спасе́ніе ду́шъ на́шихъ.

На стихо́внѣ стихи́ры, гла́съ 1. Подо́бенъ: Небе́сныхъ чино́въ.

Кре́стъ возно́сится,/ и де́мони прогоня́ются,/ разбо́йникъ Еде́ма у́бо врата́ отверза́етъ,/ сме́рть умерщвля́ется и ны́нѣ пуста́ яви́ся,/ Христо́съ велича́ется./ Тѣ́мъ весели́теся, вси́ земноро́дніи,/ кля́тва разруши́ся.

Сти́хъ: Возноси́те Го́спода Бо́га на́шего/ и покланя́йтеся подно́жію но́гу Его́, я́ко свя́то е́сть.

Пріиди́те, боголюби́віи вси́,/ Кре́стъ честны́й возноси́мый ви́дяще,/ возвели́чимъ ку́пно и сла́ву дади́мъ/ еди́ному Изба́вителю и Бо́гу, взыва́юще:/ Распны́йся на дре́вѣ кре́стнѣмъ,/ не пре́зри моля́щихся на́съ.

Сти́хъ: Бо́гъ же, Ца́рь на́шъ пре́жде вѣ́ка,/ содѣ́ла спасе́ніе посредѣ́ земли́.

Го́ресть дре́вле ослажда́я, Моисе́й/ изба́ви Изра́иля, о́бразомъ Кре́стъ пропису́я;/ мы́ же, сего́ вси́ боже́ственно, вѣ́рніи,/ та́инственно вообража́юще въ сердца́хъ на́шихъ всегда́,/ спаса́емся держа́вою его́.

Сла́ва, и ны́нѣ, гла́съ 5:

Гла́съ проро́къ Твои́хъ, Иса́іи и Дави́да, испо́лнися, Бо́же, глаго́лющій: пріи́дутъ вси́ язы́цы, Го́споди, и покло́нятся предъ Тобо́ю. Се́ бо лю́діе, и́же Твоея́, Бла́же, благода́ти напо́лнишася, во дво́рѣхъ Твои́хъ Іерусали́ма. Кре́стъ претерпѣ́вый за ны́, и Воскресе́ніемъ Твои́мъ животворя́й, сохрани́ и спаси́ ны.

Тропарь, гласъ 8:

Въ Тро́ицѣ хвали́мый Бо́гъ тро́ицу му́ченикъ просла́ви, Трофи́ма и Савва́тія и Доримедо́нта: въ Того́ бо вѣ́ровавше, врага́ низложи́ша. Тѣ́хъ моли́твами, Христе́ Бо́же на́шъ, поми́луй на́съ.

Сла́ва, и ны́нѣ, пра́здника, гла́съ 1:

Спаси́, Го́споди, лю́ди Твоя́ и благослови́ достоя́ніе Твое́, побѣ́ды Благовѣ́рному Импера́тору на́шему и́мярекъ, на сопроти́вныя да́руя и Твое́ сохраня́я Кресто́мъ Твои́мъ жи́тельство.

НА УТРЕНИ.


На Бо́гъ Госпо́дь: Тропа́рь пра́здника, два́жды. Сла́ва, святы́хъ. И ны́нѣ, пра́здника.

По 1-мъ стихосло́віи сѣда́ленъ, гла́съ 7:

Це́рковь вопіе́тъ Тебѣ́, Христе́ Бо́же, въ пе́вкѣ и ке́дрѣ и кипари́сѣ, покланя́ющися Тебѣ́: побѣ́ды ца́рствующимъ Богоро́дицею да́руяй, поми́луй ны́.

Сла́ва, и ны́нѣ, то́йже.

По 2-мъ стихосло́віи сѣда́ленъ, гла́съ 4:

Кре́стъ Тво́й, Го́споди, я́ко свѣ́тъ сія́я, те́мныя полки́ отгоня́етъ, и вѣ́рныя просвѣща́етъ, пою́щія: Кре́стъ е́сть мíрови похвала́.

Сла́ва, и ны́нѣ, то́йже.

Кано́нъ пра́здника со ирмосо́мъ на 8 и святы́хъ на 4.

Кано́нъ пра́здника, гла́съ 8.
Пѣ́снь 1.

Ирмо́съ: Кре́стъ начерта́въ, Моисе́й впря́мо жезло́мъ Чермно́е пресѣче́, Изра́илю пѣшеходя́щу; то́же обра́тно фарао́новымъ колесни́цамъ, уда́ривъ, совокупи́, вопреки́ написа́въ непобѣди́мое ору́жіе. Тѣ́мъ Христу́ пои́мъ, Бо́гу на́шему, я́ко просла́вися.

Образъ дре́вле Моисе́й пречи́стыя Стра́сти въ себѣ́ само́мъ прообрази́, свяще́нныхъ средѣ́ стоя́: Кре́стъ же вообрази́въ, просте́ртыми побѣ́ду дла́ньми воздви́же, держа́ву погуби́въ Амали́ка всегуби́теля. Тѣ́мъ Христу́ пои́мъ, Бо́гу на́шему, я́ко просла́вися.

Возложи́ Моисе́й на столпѣ́ врачевство́, тлетвори́ваго избавле́ніе и ядови́таго угрызе́нія, и дре́ву о́бразомъ Креста́ по земли́ пресмыка́ющагося змíя привяза́, лука́вный въ се́мъ обличи́въ вре́дъ. Тѣ́мъ Христу́ пои́мъ, Бо́гу на́шему, я́ко просла́вися.

Показа́ не́бо Креста́ побѣ́ду благоче́стія держа́телю и царю́ богому́дру, враго́въ въ не́мже злосе́рдныхъ низложи́ся свирѣ́пство, ле́сть же преврати́ся, и вѣ́ра распростре́ся земны́мъ конце́мъ Боже́ственная. Тѣ́мъ Христу́ пои́мъ, Бо́гу на́шему, я́ко просла́вися.

Инъ кано́нъ, святы́хъ, его́же краегране́сіе: Трисвѣ́тлую пою́ му́ченикъ свѣ́тлость. Іо́сифъ. Гла́съ 8.
Пѣ́снь 1.

Ирмо́съ: Колесницегони́теля фарао́ня погрузи́ чудотворя́й иногда́ Моисе́йскій же́злъ, крестообра́зно порази́въ и раздѣли́въ мо́ре, Изра́иля же бѣглеца́, пѣшехо́дца спасе́, пѣ́снь Бо́гови воспѣва́юща.

Пресвѣ́тлыми мо́лніями Ду́ха осія́еми, те́мныя о́блаки души́ моея́ разрѣши́те, у́мъ мо́й озари́те и устнѣ́ къ пѣ́нію ва́съ хвали́ти отве́рзите, му́ченицы Христо́вы великоимени́тіи.

Тве́рдостію ума́ проти́вистеся суему́дренному, дая́ти бого́мъ че́сть, му́ченицы, чу́ждую ва́съ понужда́ющему, и же́ртва соверше́нная разли́чными му́ками Всецарю́ принесо́стеся.

Крѣ́пость ва́мъ отъ Бо́га дарова́ся Вседержи́теля низложи́ти всю́ крѣ́пость змíеву, честнíи великому́ченицы, Тро́ицы ору́жницы, Савва́тіе досточу́дне, боже́ственный Доримедо́нте и Трофи́ме.

Богоро́диченъ: Свѣща́тельными Твои́ми точа́щими благода́тьми, богора́дованная две́ре Свѣ́та еди́на, до́бліи му́ченицы свѣ́тло озаря́еми, глубоча́йшую тму́ нестерпи́мыхъ страда́ній, Тя́ пѣсносло́вяще, претеко́ша.

Пѣ́снь 3.

Ирмо́съ: Же́злъ во о́бразъ та́йны пріе́млется, прозябе́ніемъ бо предразсужда́етъ свяще́нника; неплодя́щей же пре́жде Це́ркви, ны́нѣ процвѣте́ Дре́во Креста́, въ держа́ву и утвержде́ніе.

Яко испусти́, ударя́емь, во́ду краесѣко́мый, непокори́вымъ лю́демъ и жестосе́рдымъ, богозва́нныя проявля́ше Це́ркве та́инство, ея́же Кре́стъ держа́ва и утвержде́ніе.

Ре́бромъ пречи́стымъ, копіе́мъ прободе́ннымъ, вода́ съ Кро́вію истече́, обновля́ющая Завѣ́тъ и омыва́тельная грѣха́; вѣ́рныхъ бо Кре́стъ похвала́ и царе́й держа́ва и утвержде́ніе.

Инъ.

Ирмо́съ: Утверже́й въ нача́лѣ небеса́ ра́зумомъ и зе́млю на вода́хъ основа́вый, на ка́мени мя́, Христе́, за́повѣдей Твои́хъ утверди́, я́ко нѣ́сть свя́тъ, па́че Тебе́, еди́не Человѣколю́бче.

Краснѣ́йшимъ по́мысломъ и крѣ́пкою со́вѣстію къ му́ченическому пріидо́сте искуше́нію: стру́жеми зѣло́ и ра́нами острупля́еми, и непобѣ́дною мы́слію непоколеби́ми пребы́сте.

Кро́вей пролія́ньми свяще́ннѣйшую порфи́ру обагри́вше, до́бліи ору́жницы, безсме́ртному Царю́ Го́споду ны́нѣ предстоите́, о на́съ моле́ніе непреста́нно творя́ще.

Не отверго́стеся Христа́, пріобща́ющеся му́камъ: и стру́жеми тѣ́ломъ разли́чно, и лю́тѣ протяза́еми, и звѣре́мъ вдае́ми, всесла́вніи ору́жницы, святíи великому́ченицы.

Богоро́диченъ: Законоположе́ніемъ изъ Тебе́ воплоще́ннаго Влады́ки покаря́ющеся, Всенепоро́чная Отрокови́це, до́бліи страда́льцы беззако́нныя побѣди́ша, Тя́ помо́щницу я́ко иму́ще, спаса́ющую ду́ши на́ша.

Конда́къ му́чениковъ, гла́съ 8. Подо́бенъ: Яко нача́тки.

Яко страда́льцевъ основа́ніе и благоче́стія утвержде́ніе, Це́рковь чти́тъ и сла́витъ твое́ свѣтоно́сное страда́ніе, приснопѣва́емый блаже́нне страда́льче, доблему́дре сла́вне Трофи́ме, со страда́вшими съ тобо́ю, очище́ніе пою́щимъ тя́ испроси́, я́ко непобѣди́мь.

Сѣда́ленъ, гла́съ 1. Подо́бенъ: Гро́бъ Тво́й.

Му́къ му́жественно претерпѣ́вше болѣ́зни, къ неболѣ́зненнѣй жи́зни ны́нѣ преидо́сте ку́пно, Доримедо́нте, и Трофи́ме, и Савва́тіе сла́вне. Тѣ́мъ дне́сь Христо́ва Це́рковь, пра́зднующи свяще́нную ва́шу па́мять, боже́ственнѣ ра́дуется.

Сла́ва, и ны́нѣ, Креста́, гла́съ то́йже:

Горѣ́, я́ко Бо́гъ, не́бо престо́лъ имѣ́я и зе́млю, Христе́ Спа́се, подно́жіе нося́, Кре́стъ на́мъ показа́лъ еси́ Твои́хъ но́гъ подно́жіе, сему́ вси́ Дави́дски покланя́емся; того́ храни́теля и помо́щника иму́ще, вѣ́рно Тя́ сла́вимъ.

Пѣ́снь 4.

Ирмо́съ: Услы́шахъ, Го́споди, смотре́нія Твоего́ та́инство, разумѣ́хъ дѣла́ Твоя́ и просла́вихъ Твое́ Божество́.

Горькоро́дныя преложи́ дре́вомъ Моисе́й исто́чники въ пусты́ни дре́вле, Кресто́мъ ко благоче́стію язы́ковъ проявля́я преложе́ніе.

Глубинѣ́ внѣ́дривый сѣку́щую издаде́ Іорда́нъ дре́ву, Кресто́мъ и креще́ніемъ сѣче́ніе ле́сти зна́менуя.

Свяще́нно ополча́ются четвероча́стніи лю́діе, предходя́ще о́бразомъ свидѣ́тельства ски́ніи, крестообра́зными чи́нми прославля́еми.

Чу́дно простира́емь, со́лнечныя лучи́ испуща́ше Кре́стъ, и повѣ́даша небеса́ сла́ву Бо́га на́шего.

Инъ.

Ирмо́съ: Ты́ моя́ крѣ́пость, Го́споди, Ты́ моя́ и си́ла, Ты́ мо́й Бо́гъ, Ты́ мое́ ра́дованіе, не оста́вль нѣ́дра Отча, и на́шу нищету́ посѣти́въ. Тѣ́мъ съ проро́комъ Авваку́момъ зову́ Ти: си́лѣ Твое́й сла́ва, Человѣколю́бче.

Терпѣ́ніемъ му́къ просвѣти́вшеся, на дре́вѣ му́ченицы повѣ́шени бы́сте и, желѣ́зными ногты́ по ре́бромъ, сла́вніи, стру́жеми, изодѣ́яніемъ тѣлесе́ въ боже́ственное нетлѣ́ніе одѣ́ястеся, престо́лу Тро́ицы всегда́ предстоя́ще.

Ра́нимь за Христа́, му́чениче Трофи́ме, услажда́лся еси́ болѣ́зньми превосходя́щими, смотря́я я́же на небеси́ Боже́ственная воздая́нія и сла́дость неиждиву́щую, ея́же ны́нѣ сподо́бился еси́, по́двигъ соверши́въ и пи́ща Влады́цѣ бы́въ.

Юношески претерпѣ́въ, Савва́тіе, му́ки, ра́дуяся, преда́лъ еси́ Бо́гу въ ру́ки твою́ ду́шу и въ небе́сныхъ селе́ніихъ до́брѣ почи́лъ еси́, побѣди́въ отту́ду изве́рженнаго окая́ннѣ и по́чести побѣ́ды пріе́мъ.

Богоро́диченъ: Яко чи́стую Царе́ву пала́ту, Тя́ му́чениковъ тричи́сленное составле́ніе призыва́ющее помо́щницу, Пречи́стая Дѣ́во, хра́мы де́монскія разори́ша и къ хра́му го́рнему преложи́шася сла́вы, во хвала́хъ при́сно Тя́ чту́ще.

Пѣ́снь 5.

Ирмо́съ: О, треблаже́нное Дре́во, на не́мже распя́ся Христо́съ, Ца́рь и Госпо́дь, и́мже паде́ дре́вомъ прельсти́вый, Тобо́ю прельсти́вся, Бо́гу пригвозди́вшуся пло́тію, подаю́щему ми́ръ душа́мъ на́шимъ.

Тебе́, приснопѣ́тое дре́во, на не́мже простре́ся Христо́съ, Еде́мъ храня́щее обраща́ющееся ору́жіе, Кре́сте, устыдѣ́ся: стра́шный же херуви́мъ уступи́, на тебѣ́ пригвожде́нному Христу́, подаю́щему ми́ръ душа́мъ на́шимъ.

Подзе́мныхъ си́лы проти́вныя Креста́ страша́тся начерта́ема зна́менія на возду́сѣ, по нему́же хо́дятъ небе́сныхъ и земноро́дныхъ ро́ди, колѣ́на преклоня́юще Христу́, подаю́щему ми́ръ душа́мъ на́шимъ.

Заря́ми нетлѣ́нными я́влься Боже́ственный Кре́стъ омраче́ннымъ язы́комъ, заблужде́ннымъ въ пре́лести, Боже́ственный свѣ́тъ облиста́въ, усвоя́етъ на не́мъ пригвожде́нному Христу́, подаю́щему ми́ръ душа́мъ на́шимъ.

Инъ.

Ирмо́съ: Вску́ю мя́ отри́нулъ еси́ отъ лица́ Твоего́, Свѣ́те незаходи́мый, и покры́ла мя́ е́сть чужда́я тма́ окая́ннаго? Но обрати́ мя, и къ свѣ́ту за́повѣдей Твои́хъ пути́ моя́ напра́ви, молю́ся.

Удали́вшеся тѣле́сныя любве́, всехва́льніи, присво́истеся мно́жайшими болѣ́зньми и ра́нами Бо́гу всеще́дрому, ва́съ ми́лостію возлюби́вшему и Страстьми́ Свои́ми уби́вшему стра́сти.

Ше́ствія твоя́, му́чениче Трофи́ме, бы́ша упра́влена къ путе́мъ, всему́дре, муче́нія, въ ни́хже удобря́емь, къ желѣ́знымъ сапого́мъ пригвожда́емь, веліа́рову главу́ и жа́ла сокруши́лъ еси́.

Витíйствуя боже́ственная, Трофи́ме многострада́льне, мучи́теля посрами́лъ еси́ и, кровьми́ твои́ми ше́ствуя, зе́млю освяти́лъ еси́, прохо́диши же ра́достно въ раи́, на́мъ спасе́нія испроша́я.

Богоро́диченъ: Святу́ю Дѣ́ву, богора́дованную и всенепоро́чную, крѣ́пцыи ору́жницы на по́мощь призыва́юще, му́къ тяготу́ и ра́нъ треволне́ніе неукло́ннымъ преидо́ша мудрова́ніемъ.

Пѣ́снь 6.

Ирмо́съ: Во́днаго звѣ́ря во утро́бѣ дла́ни Іо́на крестови́дно распросте́ръ, спаси́тельную стра́сть прообража́ше я́вѣ; тѣ́мъ, тридне́венъ изше́дъ, премíрное Воскресе́ніе прописа́ше, пло́тію пригвожде́ннаго Христа́ Бо́га, и тридне́внымъ Воскресе́ніемъ мíръ просвѣ́щшаго.

Ста́ростію преклони́вся и неду́гомъ отягче́нъ, испра́вися Іа́ковъ, ру́цѣ премѣни́въ, дѣ́йствіе явля́я жизноно́снаго Креста́: и́бо ве́тхость зако́ннаго сѣно́внаго писа́нія новописа́, на се́мъ пло́тію пригвозди́выйся Бо́гъ, и душегуби́тельный неду́гъ ле́сти отгна́.

На ю́ныя возложи́въ дла́ни боже́ственный Изра́иль, крестови́дно главы́ явля́ше, я́ко старѣ́йшая сла́ва, законослужи́тели лю́діе. Тѣ́мже, подмнѣ́вся та́ко испрельсти́тися, не измѣни́ жизноно́снаго о́браза: превзы́дутъ бо лю́діе Христо́вы Бо́жіи новоутвержде́нніи, вопія́ху, Кресто́мъ огражда́еми.

Инъ.

Ирмо́съ: Очи́сти мя́, Спа́се, мно́га бо беззако́нія моя́, и изъ глубины́ зо́лъ возведи́, молю́ся, къ Тебѣ́ бо возопи́хъ, и услы́ши мя́, Бо́же спасе́нія моего́.

Преплы́вше ти́хо окормле́ніемъ Ду́ха благосла́вніи страда́льцы му́къ пучи́ну, и къ безво́лненному спасе́нія приста́нищу свяще́нно достиго́ша.

Па́дающая зря́ на зе́млю удеса́ твоя́, Трофи́ме, и о́цетъ въ твоя́ но́здри пріе́мля, благово́нныя вони́ Христо́вы любве́ воспріима́лъ еси́ мно́жае.

Яко совѣ́тникъ Христо́выхъ оправда́ній бы́въ, совѣ́ты безбо́жныхъ враго́въ до конца́ отклони́лъ еси́ и себе́ пре́далъ еси́, Доримедо́нте му́чениче, му́камъ, ураня́емь.

Богоро́диченъ: Вжиля́еми отъ Тебе́ испуща́емыми си́лами, страстоте́рпцы Твои́, Христе́, зако́нно пострада́ша, Чи́стую Ма́терь Твою́ воспѣва́юще, неизрече́нно Тя́ поро́ждшую.

Конда́къ, гла́съ 4. Подо́бенъ:

Вознесы́йся на Кре́стъ во́лею, тезоимени́тому Твоему́ но́вому жи́тельству щедро́ты Твоя́ да́руй, Христе́ Бо́же, возвесели́ си́лою Твое́ю Благовѣ́рнаго Импера́тора на́шего и́мярекъ, побѣ́ды дая́ Ему́ на сопоста́ты, посо́біе иму́щу Твое́, ору́жіе ми́ра непобѣди́мую побѣ́ду.

Икосъ:

Иже до тре́тіяго небесе́ восхище́нъ бы́сть въ ра́й, и глаго́лы слы́шавъ неизрече́нныя и боже́ственныя, и́хже не лѣ́ть язы́ки (человѣ́ческими) глаго́лати, что́ Гала́томъ пи́шетъ, я́ко рачи́теліе писа́ній прочто́сте и позна́сте: мнѣ́, глаго́летъ, хвали́тися да не бу́детъ, то́кмо во еди́номъ Крестѣ́ Госпо́дни, на не́мже страда́въ, уби́ стра́сти. Того́ у́бо и мы́ извѣ́стно да держи́мъ, Кре́стъ Госпо́день, хвалу́ вси́: е́сть бо на́мъ спаси́тельное сіе́ Дре́во, ору́жіе ми́ра, непобѣди́мая побѣ́да.

Пѣ́снь 7.

Ирмо́съ: Безу́мное велѣ́ніе мучи́теля злочести́ваго лю́ди поколеба́, ды́шущее преще́ніе и злохуле́ніе богоме́рзкое; оба́че три́ о́троки не устраши́ я́рость звѣ́рская, ни о́гнь снѣда́яй, но, противоды́шущу росоно́сному Ду́ху, со огне́мъ су́ще, поя́ху: препѣ́тый отцевъ и на́съ Бо́же, благослове́нъ еси́.

Отъ дре́ва вкуси́въ, пе́рвый въ человѣ́цѣхъ, въ тлѣ́ніе всели́ся: отверже́ніемъ бо жи́зни безче́стнѣйшимъ осуди́вся, всему́ ро́ду тѣлотлѣ́ненъ нѣ́кій яко вре́дъ неду́га преподаде́; но, обрѣ́тше, земноро́дніи, воззва́ніе кре́стнымъ дре́вомъ, зове́мъ: препѣ́тый отце́въ и на́съ Бо́же, благослове́нъ еси́.

Разруши́ повелѣ́ніе Бо́жіе преслуша́ніе, и дре́во принесе́ сме́рть человѣ́комъ, е́же неблаговре́менно прича́стно бы́вшее: во утвержде́ніе же зѣло́ честна́го. Отту́ду жи́зни дре́во возбраня́емо бѣ́, е́же разбо́йнику злоуме́ршу отве́рзе, благоразу́мно зову́щу: препѣ́тый отце́въ и на́съ Бо́же, благослове́нъ еси́.

Жезла́ объе́млетъ кра́й Іо́сифова, бу́дущая зря́, Изра́иль, ца́рствія держа́вное, я́ко возъиму́ществитъ пресла́вный Кре́стъ, проявля́я: се́й бо царе́й побѣдоно́сная похвала́, и свѣ́тъ вѣ́рою зову́щимъ: препѣ́тый отце́въ и на́съ Бо́же, благослове́нъ еси́.

Инъ.

Ирмо́съ: Бо́жія снизхожде́нія о́гнь устыдѣ́ся въ Вавило́нѣ иногда́, сего́ ра́ди о́троцы въ пещи́, ра́дованною ного́ю, я́ко во цвѣ́тницѣ лику́юще, поя́ху: благослове́нъ еси́ Бо́же, оте́цъ на́шихъ.

Превся́ко манове́ніи, е́же къ Бо́гу, удобря́емь, рожны́ же, блаже́нне, разжже́нными поджига́емь и по ре́бромъ твои́мъ непра́ведно стру́жемь, о Доримедо́нте, крѣ́пко претерпѣ́лъ еси́.

Ви́дѣти жела́я Бо́жію сла́ву неизрече́нную, очесы́ ослѣпле́нъ бы́лъ еси́ разжже́ніи желѣ́зными и благода́рственно Го́споду взыва́лъ еси́, Трофи́ме: благослове́нъ Бо́гъ отце́въ на́шихъ.

Любо́вію распала́еми Честны́я Тро́ицы, тріе́ соверши́сте велича́йшія по́двиги и со тма́ми ны́нѣ ра́дуетеся небе́сными, съ ни́миже на́съ помяни́те, разрѣше́ніе прегрѣше́ній при́сно на́мъ прося́ще.

Богоро́диченъ: Су́щи Влады́чица, чистѣ́йши вся́кія тва́ри, прія́ла еси́ Сло́во, изъ Тебе́ неизрече́нно ражда́ющася, Его́же до́бліи му́ченицы возлюби́вше, муче́ній мно́жества претерпѣ́ша.

Пѣ́снь 8.

Ирмо́съ: Благослови́те, о́троцы, Тро́ицы равночи́сленніи, Содѣ́теля Отца́ Бо́га, по́йте снизше́дшее Сло́во, и о́гнь въ ро́су претво́ршее и превозноси́те всѣ́мъ жи́знь подава́ющаго Ду́ха Всесвята́го во вѣ́ки.

Воздвиза́ему дре́ву, окропле́ну Кро́вію вопло́щшагося Сло́ва Бо́га, по́йте, небе́сныя си́лы; земны́хъ воззва́ніе пра́зднующе, лю́діе, поклони́теся Христо́ву Кресту́, и́мже мíру воста́ніе во вѣ́ки.

Земноро́дніи, дла́ньми, строи́теліе благода́ти, Кре́стъ, на не́мже стоя́ше Христо́съ Бо́гъ, возноси́те священнолѣ́пно и копіе́, Бо́жія Сло́ва Тѣ́ло пробо́дшее, да ви́дятъ язы́цы вси́ спасе́ніе Бо́жіе, сла́вяще Его́ во вѣ́ки.

Боже́ственнымъ судо́мъ предъизбра́нніи, весели́теся, христіа́нстіи вѣ́рніи ца́ріе, хвали́теся побѣдоно́снымъ ору́жіемъ, пріе́мше отъ Бо́га Кре́стъ честны́й: въ се́мъ бо колѣ́на бра́ней, де́рзости и́щуще, разсыпа́ются во вѣ́ки.

Инъ.

Ирмо́съ: Седмери́цею пе́щь халде́йскій мучи́тель богочести́вымъ неи́стовно разжже́, си́лою же лу́чшею спасе́ны сія́ ви́дѣвъ, Творцу́ и Изба́вителю вопія́ше: о́троцы, благослови́те, свяще́нницы, воспо́йте, лю́діе, превозноси́те во вся́ вѣ́ки.

Обнаже́нными тѣлесы́ ра́намъ прибо́рбствовавше, нетлѣ́нія украше́ніе прія́сте, въ сту́дъ одѣ́явше врага́ вѣ́чный, вѣнцено́сцы, преше́дше къ Боже́ственнымъ поко́ищемъ, вопіе́те: свяще́нницы, воспо́йте, лю́діе, превозноси́те во вся́ вѣ́ки.

Слѣдогоня́ще сведѣ́тели Христо́вы Стра́сти, къ древесе́мъ привя́зани бы́сте, и терза́нія претерпѣ́сте до́блимъ смы́сломъ, и струя́ми кро́ве потопи́сте де́моновъ лука́внѣйшія полки́, боже́ственно пѣснопою́ще: свяще́нницы, воспо́йте, лю́діе, превозноси́те во вся́ вѣ́ки.

Да похва́лится Трофи́мъ, да сла́вится Савва́тій и да велича́ется Доримедо́нтъ дне́сь, столпи́ непоколеби́міи, вѣ́рныхъ предгра́дія, свѣтови́дніи Це́ркве свѣти́льницы, ю́же заря́ми велича́йшихъ подвиго́въ че́стно просвѣща́юще во вся́ вѣ́ки.

Богоро́диченъ: Мла́до я́ко Отроча́ родила́ еси́, Пречи́стая Дѣ́во, Отцу́ и Ду́ху соесте́ственно разумѣва́ема Христа́ Бо́га на́шего, Его́же до́бліи му́ченицы исповѣ́дающе, свяще́нно пострада́ша, съ ни́миже Тя́, Всесвята́я, вѣ́рою блажа́тъ лю́діе, племена́ и язы́цы во вся́ вѣ́ки.

Пѣ́снь 9.

Ирмо́съ: Та́инъ еси́, Богоро́дице, ра́й, невоздѣ́ланно возрасти́вшій Христа́, Имже кре́стное живоно́сное на земли́ насади́ся Дре́во. Тѣ́мъ, ны́нѣ возноси́му, покланя́ющеся Ему́, Тя́ велича́емъ.

Да возра́дуются древа́ дубра́вная вся́, освяти́вшуся естеству́ и́хъ, отъ Него́же изнача́ла насади́шася, Христу́ распросте́ршуся на Дре́вѣ. Тѣ́мъ, ны́нѣ возноси́му, покланя́ющеся Ему́, Тя́ велича́емъ.

Свяще́нный воста́ ро́гъ и глава́ всѣ́мъ богому́дрымъ — Кре́стъ, и́мже грѣ́шныхъ мы́сленно стира́ются ро́ги вси́; тѣ́мъ, ны́нѣ возноси́му, покланя́ющеся ему́, Тя́ велича́емъ.

Инъ.

Ирмо́съ: Ужасе́ся о се́мъ не́бо, и земли́ удиви́шася концы́, я́ко Бо́гъ яви́ся человѣ́комъ пло́тски, и чре́во Твое́ бы́сть простра́ннѣйшее небе́съ. Тѣ́мъ Тя́, Богоро́дицу, а́нгеловъ и человѣ́къ чинонача́лія велича́ютъ.

Крѣ́постію всѣ́хъ Содѣ́теля звѣре́й стремле́нія связа́сте и невре́дни, му́ченицы, пребы́сте отъ ни́хъ, вельми́ удивля́еми непревра́тными прело́гами. Тѣ́мъ му́чениковъ стадо́мъ соприче́тшеся, о на́съ всегда́ моли́теся.

Яко же́ртвы трапе́зѣ та́инственнѣй принесо́стеся, мече́мъ усѣка́еми пресла́вно, и перворо́дныхъ ны́нѣ во оби́телехъ прера́достно водворя́етеся, зря́ще сла́ву Бо́жію и припло́дія пріе́млюще болѣ́зней и по́чести страда́нія.

Согла́сно соше́дшеся, пріиди́те, вѣ́рніи, Доримедо́нта же и Савва́тія и сла́внаго Трофи́ма восхва́лимъ, крѣ́пкія и́стины свидѣ́тели, гро́здіе Лозы́ Умныя, отъ ни́хже на́мъ вино́ су́щно весе́лія иска́паетъ, Боже́ственною благода́тію.

Па́мять всепра́зднственная му́дрыхъ страда́лецъ, возсія́вши дне́сь, я́ко и́стинно па́че заре́й со́лнечныхъ, просвѣща́етъ вся́, тму́ отгоня́щи страсте́й и о́блаки уны́нія. Тѣ́хъ, Христе́, моли́твами пода́ждь на́мъ всѣ́мъ ми́лости Твоя́.

Богоро́диченъ: Сохрани́вый Тя́ Дѣ́ву, отъ Твои́хъ боко́въ возсія́вшее невече́рнее я́ко и́стинно Со́лнце, Дѣ́во, страда́льцы преявле́нно осія́, подви́гшіяся терпѣли́вно, съ ни́миже Того́ моли́ уще́дрити ны́, благоче́стно Тя́ велича́ющія.

Свѣти́ленъ пра́здника:

Кре́стъ — храни́тель всея́ вселе́нныя, Кре́стъ — красота́ Це́ркве, Кре́стъ — царе́й держа́ва, Кре́стъ — вѣ́рныхъ утвержде́ніе, Кре́стъ — а́нгеловъ сла́ва и де́моновъ я́зва.

Сла́ва, и ны́нѣ, то́йже.

На стихо́внѣ стихи́ры, гла́съ 6. Подо́бенъ: Тридне́венъ.

Идѣ́же стоя́ша но́ги Христо́вы,/ мѣ́сту покланя́емся,/ вознося́ще треблаже́нный Кре́стъ,/ на не́мже источи́ся/ кро́вь Влады́чня,/ источи́вшаго мíру Воскресе́ніе.

Сти́хъ: Возноси́те Го́спода Бо́га на́шего/ и покланя́йтеся подно́жію но́гу Его́, я́ко свя́то е́сть.

Умертви́вше стра́сти/ пло́ти и ду́ха, богому́дріи,/ потщи́мся возвы́ситися отъ земны́хъ/ въ небе́сный поко́й,/ Креста́ воздви́женіемъ,/ сраспе́ншеся Влады́цѣ Христу́.

Сти́хъ: Бо́гъ же, Ца́рь на́шъ пре́жде вѣ́ка,/ содѣ́ла спасе́ніе посредѣ́ земли́.

Животеку́щій изъ Боже́ственныхъ ре́бръ/ исто́чникъ я́вѣ искипѣ́ Спа́совыхъ,/ напая́ющь ду́ши/ вѣ́рою покланя́ющихся/ Боже́ственнымъ Его́ Страсте́мъ,/ и Кресту́, и Воскресе́нію.

Сла́ва, и ны́нѣ, гла́съ 5:

Гла́съ проро́къ Твои́хъ, Иса́іи и Дави́да, испо́лнися, Бо́же, глаго́лющій: пріи́дутъ вси́ язы́цы, Го́споди, и покло́нятся предъ Тобо́ю. Се́ бо лю́діе, и́же Твоея́, Бла́же, благода́ти напо́лнишася, во дво́рѣхъ Твои́хъ Іерусали́ма. Кре́стъ претерпѣ́вый за ны́, и Воскресе́ніемъ Твои́мъ животворя́й, сохрани́ и спаси́ ны.

НА ЛИТУРГІИ.


Блаже́нна пра́здника, пѣ́снь 7-я, на 6.

Источникъ: Минíа, мѣ́сяцъ Септе́мврій. — Кíевъ: Въ тѵпогра́фіи Кíево-Пече́рской Ла́ѵры, 1893. — Л. 179 об. – 186 об.