Home  |  Morning  |  Resources  |  Publications  |  Scripture  |  Menaion  |  Evening

Мѣ́сяца Септе́мврія въ 20-й де́нь.
Свята́го великому́ченика Евста́ѳія и и́же съ ни́мъ.

ВЕЧЕРЪ.


На Го́споди воззва́хъ: стихи́ры пра́здника 3 и святы́хъ 3. Стихи́ры пра́здника, гла́съ 4. Подо́бенъ: Да́лъ еси́ зна́меніе.

Дне́сь возсія́ свѣтови́дно, я́коже со́лнце,/ Кре́стъ Тво́й честны́й, Христе́,/ утвержда́емь на Кра́ніевѣ мѣ́стѣ пресла́внѣмъ/ и возноси́мь, Спа́се,/ на горѣ́ Твое́й пресвятѣ́й,/ явля́я святѣ́йшее,/ я́ко тѣ́мъ, Всеси́льне,/ на́ше естество́ возне́слъ еси́ на небеса́,/ я́ко Человѣколю́бецъ.

Возвѣсти́ша дне́сь небеса́, Непостижи́ме,/ человѣ́комъ сла́ву Твою́,/ свѣ́тло бо сія́яй Креста́ о́бразъ/ свѣ́томъ непристу́пнымъ,/ неи́стовный и жесто́кій/ богоубíйцъ нра́въ обличи́./ Тѣ́мъ Твое́ человѣколю́бное строе́ніе сла́вимъ,/ Іису́се всеси́льне,/ Спа́се ду́шъ на́шихъ.

Просте́ртіемъ ру́къ свои́хъ/ Моисе́й побѣди́ Амали́ка,/ о́бразъ назна́менуя Креста́ пре́жде;/ мы́ же, дре́ву Креста́ покланя́ющеся ны́нѣ,/ попира́емъ вра́жія ко́зни и кова́рства,/ Христа́ побо́рника иму́ще,/ на то́мъ возвы́шеннаго пло́тію,/ и змíя умертви́вшаго,/ и человѣ́ка спа́сшаго.

Ины стихи́ры святы́хъ, гла́съ и подо́бенъ то́йже:

Свы́ше зва́ніе твое́,/ не отъ человѣ́къ, Евста́ѳіе,/ но Са́мъ тебѣ́ явля́ется/ Христо́съ Человѣколю́бецъ,/ и уловля́етъ тя́, блаже́нне, вѣ́ры мре́жами,/ и, креще́ніемъ твои́мъ очи́стивъ грѣхи́ твоя́,/ житія́ искуше́ніемъ/ терпѣ́ніе тебѣ́ простира́етъ, я́ко Влады́ка,/ и показу́етъ побѣди́теля слову́щаго.

Ра́дуйся, въ ю́ности/ добродѣ́телей обуче́ніе прія́лъ еси́, Евста́ѳіе,/ дѣте́й лиша́емь,/ и твоея́ сопру́жницы/ плѣне́ніе претерпѣ́въ до́блественно,/ и пострада́въ рабо́ту безче́стную./ Но тя́, приснопа́мятне,/ е́же въ бра́нехъ му́жество твое́ любе́зна сотвори́/ и свѣ́тла возврати́.

Боже́ственное я́ко кади́ло,/ благово́ннѣйшее во огни́,/ и красно́ всесожже́ніе,/ же́ртва благопрія́тна,/ прино́съ же живу́щъ и соверше́ннѣйшъ/ ты́ прине́слся еси́ Бо́гу, вседомо́венъ плодоноси́мь./ Тѣ́мъ тя́ ны́нѣ небе́сная оби́тель, Евста́ѳіе,/ съ твои́ми воспрія́тъ, досточу́дне,/ и святы́хъ во́инствы.

Сла́ва, святы́хъ, гла́съ 2. Ефре́ма Карíя:

Вторы́й Іовъ, Евста́ѳій житіе́мъ, страда́ньми и по́двиги во о́бразъ добродѣ́телей себе́ на́мъ подлага́етъ и сто́лпъ терпѣ́нія, превозше́дъ и́стинно Іова добродѣ́телію, съ сопру́жницею и ча́ды, вѣ́рный въ житіи́ и неколе́бленъ во искуше́ніихъ и во страда́ніи побѣдоно́сецъ. Его́же приво́димъ въ моли́твѣ Христу́, дарова́ти душа́мъ на́шимъ просвѣще́ніе и очище́ніе прегрѣше́ній.

И ны́нѣ, пра́здника, гла́съ то́йже:

Ру́къ премѣне́ніе патріа́рха Іа́кова на благослове́ніе ча́дъ, держа́вное Креста́ Твоего́ предъявля́ше зна́меніе; его́же мы́ держа́ще тве́рда храни́теля, де́монскія всемо́щно отго́нимъ полки́ и веліа́рову горды́ню въ не́мъ низлага́емъ, вражде́бнѣйшаго Амали́ка побѣжда́емъ всегуби́тельную си́лу. Того́ и ны́нѣ возноси́ма благочестивому́дренно, вѣ́рніи, во очище́ніе грѣхо́въ, Твое́й бла́гости, во многомножа́йшемъ гла́сѣ вопію́ще, прино́симъ: Го́споди, поми́луй, изъ Дѣ́вы воплоти́выйся, уще́дри ру́къ Твои́хъ, Бла́же, му́дрое созда́ніе.

На стихо́внѣ стихи́ры, гла́съ 2. Подо́бенъ: До́ме Евфра́ѳовъ.

Водо́ю боготво́рною/ и кро́вію Твое́ю, Сло́ве,/ свѣ́тло Це́рковь украша́ется,/ я́ко невѣ́ста,/ Креста́ сла́ву пою́щи.

Сти́хъ: Возноси́те Го́спода Бо́га на́шего/ и покланя́йтеся подно́жію но́гу Его́, я́ко свя́то е́сть.

Копіе́ со кресто́мъ,/ гво́зди и ина́я,/ и́миже живоно́сное/ Христо́во пригвозди́ся Тѣ́ло,/ вознося́ще, поклони́мся.

Сти́хъ: Бо́гъ же, Ца́рь на́шъ пре́жде вѣ́ка,/ содѣ́ла спасе́ніе посредѣ́ земли́.

Егда́ Амали́ка/ Моисе́й побѣжда́ше,/ на высоту́ ру́цѣ имѣ́я/ крестоявле́нно,/ образова́ше Христо́ву Стра́сть пречи́стую.

Сла́ва, гла́съ 6. Ефре́ма Карíя:

Адама́нтъ душе́ю, ка́ко тя́ по досто́инству восхва́лимъ? Естество́ бо превозше́лъ еси́: имѣ́ній и ча́дъ и сожи́тельницы лиша́емь, блаже́нный о́нъ и приснопомина́емый гла́съ Іовлевъ возопи́лъ еси́: Госпо́дь даде́, Госпо́дь отъя́, я́ко Го́споду изво́лися, та́ко и бы́сть. Но Его́же возлюби́лъ еси́ Бо́га и Его́же те́плѣ вожделѣ́лъ еси́, па́ки тебѣ́ любе́знѣйшая дарова́, сострада́льцы тебѣ́ бы́ти промы́сливый. Съ ни́миже разли́чныхъ му́къ ра́ди блаже́нный коне́цъ соверши́въ, сія́ и смоли́твенники твоя́ пріе́мъ, терпѣливоду́шне Евста́ѳіе, моли́ изба́витися на́мъ отъ беззако́ній на́шихъ.

И ны́нѣ, пра́здника, гла́съ то́йже:

Кре́сте Христо́въ, христіа́нъ упова́ніе, заблу́ждшихъ наста́вниче, обурева́емыхъ приста́нище, во бра́нехъ побѣ́да, вселе́нныя утвержде́ніе, неду́жныхъ врачу́, ме́ртвыхъ воскресе́ніе, поми́луй на́съ.

Тропа́рь му́ченикомъ, гла́съ 4:

Му́ченицы Твои́, Го́споди, во страда́ніихъ свои́хъ вѣнцы́ прія́ша нетлѣ́нныя отъ Тебе́, Бо́га на́шего: иму́ще бо крѣ́пость Твою́, мучи́телей низложи́ша, сокруши́ша и де́моновъ немощны́я де́рзости; тѣ́хъ моли́твами спаси́ ду́ши на́ша.

Сла́ва, и ны́нѣ, пра́здника, гла́съ 1:

Спаси́, Го́споди, лю́ди Твоя́ и благослови́ достоя́ніе Твое́, побѣ́ды Благовѣ́рному Импера́тору на́шему и́мярекъ, на сопроти́вныя да́руя и Твое́ сохраня́я Кресто́мъ Твои́мъ жи́тельство.

НА УТРЕНИ.


На Бо́гъ Госпо́дь: Тропа́рь пра́здника, два́жды. Сла́ва, святы́хъ. И ны́нѣ, пра́здника.

По 1-мъ стихосло́віи сѣда́ленъ, гла́съ 4. Подо́бенъ: Удиви́ся Іо́сифъ.

Просте́ръ Моисе́й ру́ки къ высотѣ́ небе́снѣй, прообразова́ше Крестъ́, Боже́ственное ору́жіе вѣ́рныхъ, на не́мже Христо́съ грѣхи́ пригвозди́. Тѣ́мъ вра́гъ пла́каше стражда́, болѣ́зненно чу́вствы глаго́лаше: древяно́е мя́ копіе́ прободе́ посредѣ́ се́рдца моего́. Христо́съ вся́ отъ а́дскихъ у́зъ рѣши́тъ.

Сла́ва, и ны́нѣ, то́йже.

По 2-мъ стихосло́віи сѣда́ленъ, гла́съ 8. Подо́бенъ: Воскре́се изъ ме́ртвыхъ.

Посредѣ́ Еде́ма дре́во прозябе́ сме́рть, посредѣ́ же всея́ земли́ дре́во процвѣте́ жи́знь: вкуси́вше бо пе́рваго, нетлѣ́нни су́ще, тлѣ́нни бы́хомъ, получи́вше же втора́го, нетлѣ́нія наслади́хомся, Кресто́мъ бо спаса́еши, я́ко Бо́гъ, ро́дъ человѣ́ческій.

Сла́ва, и ны́нѣ, то́йже.

Кано́нъ пра́здника, со ирмосо́мъ на 6. Гла́съ 8.
Пѣ́снь 1.

Ирмо́съ: Кре́стъ начерта́въ, Моисе́й впря́мо жезло́мъ Чермно́е пресѣче́, Изра́илю пѣшеходя́щу; то́же обра́тно фарао́новымъ колесни́цамъ, уда́ривъ, совокупи́, вопреки́ написа́въ непобѣди́мое ору́жіе. Тѣ́мъ Христу́ пои́мъ, Бо́гу на́шему, я́ко просла́вися.

Образъ дре́вле Моисе́й пречи́стыя Стра́сти въ себѣ́ само́мъ прообрази́, свяще́нныхъ средѣ́ стоя́: Кре́стъ же вообрази́въ, просте́ртыми побѣ́ду дла́ньми воздви́же, держа́ву погуби́въ Амали́ка всегуби́теля. Тѣ́мъ Христу́ пои́мъ, Бо́гу на́шему, я́ко просла́вися.

Возложи́ Моисе́й на столпѣ́ врачевство́, тлетвори́ваго избавле́ніе и ядови́таго угрызе́нія, и дре́ву о́бразомъ Креста́ по земли́ пресмыка́ющагося змíя привяза́, лука́вный въ се́мъ обличи́въ вре́дъ. Тѣ́мъ Христу́ пои́мъ, Бо́гу на́шему, я́ко просла́вися.

Показа́ не́бо Креста́ побѣ́ду благоче́стія держа́телю и царю́ богому́дру, враго́въ въ не́мже злосе́рдныхъ низложи́ся свирѣ́пство, ле́сть же преврати́ся, и вѣ́ра распростре́ся земны́мъ конце́мъ Боже́ственная. Тѣ́мъ Христу́ пои́мъ, Бо́гу на́шему, я́ко просла́вися.

Инъ кано́нъ свята́го Евста́ѳія, на 6. Его́же краегране́сіе: Благостоя́ніе тезоимени́тому похвале́ніе. Ѳеофа́ново. Гла́съ 4.
Пѣ́снь 1.

Ирмо́съ: Мо́ря чермну́ю пучи́ну невла́жными стопа́ми дре́вній пѣшеше́ствовавъ Изра́иль, крестообра́зными Моисе́овыма рука́ма Амали́кову си́лу въ пусты́ни побѣди́лъ е́сть.

Сло́вомъ страсте́й мои́хъ игра́ніе моли́твами твои́ми покори́въ, му́чениче Христо́въ, благохвали́ти устро́й свяще́нное торжество́ твои́хъ подвиго́въ, всеблаже́нне.

Зва́ніе твое́ не отъ человѣ́къ бы́сть, всеизя́щнѣйше, но съ небе́съ, я́ко Па́вла пре́жде, Христо́съ тя́ призва́, явле́йся, я́ко еле́нь, отъ ядови́тыхъ изыма́я.

Му́дрости го́рнѣйшія испо́лненъ бы́въ, му́чениче, тлѣ́емаго бога́тства и сла́дости, небе́сное наслажде́ніе всеблагоче́стно проразсуди́лъ еси́, вседомо́вно вѣнча́емь.

Богоро́диченъ: Обрѣ́тъ Тя́ чи́стшу, Всечи́стая, всея́ тва́ри, всѣ́хъ Зижди́тель и Бо́гъ воплоти́тися благоволи́, изъ Тебе́ пло́тію Человѣ́ка вообрази́ти промы́сливый.

Пѣ́снь 3.

Ирмо́съ: Же́злъ во о́бразъ та́йны пріе́млется, прозябе́ніемъ бо предразсужда́етъ свяще́нника; неплодя́щей же пре́жде Це́ркви, ны́нѣ процвѣте́ Дре́во Креста́, въ держа́ву и утвержде́ніе.

Яко испусти́, ударя́емь, во́ду краесѣко́мый, непокори́вымъ лю́демъ и жестосе́рдымъ, богозва́нныя проявля́ше Це́ркве та́инство, ея́же Кре́стъ держа́ва и утвержде́ніе.

Ре́бромъ пречи́стымъ, копіе́мъ прободе́ннымъ, вода́ съ Кро́вію истече́, обновля́ющая Завѣ́тъ и омыва́тельная грѣха́; вѣ́рныхъ бо Кре́стъ похвала́ и царе́й держа́ва и утвержде́ніе.

Инъ.

Ирмо́съ: Весели́тся о Тебѣ́ Це́рковь Твоя́, Христе́, зову́щи: Ты́ моя́ крѣ́пость, Го́споди, и прибѣ́жище, и утвержде́ніе.

Терпѣ́лъ еси́ напа́стей треволне́нія крѣ́пко, сла́вне му́чениче Христо́въ Евста́ѳіе, ча́дъ и жены́ лиша́емь.

Спа́сшеся отъ Бо́га звѣре́й расхище́нія ча́да твоя́, му́чениче Христо́въ Евста́ѳіе, звѣ́ри мы́сленныя побѣди́ша.

Житіе́ преходя́, я́ко рѣку́, искуше́ньми, сла́вне, твоея́ души́ сохрани́лъ еси́ богови́дное непоколеби́мо.

Богоро́диченъ: Чистоты́ чи́стое и дѣ́вства честно́е селе́ніе пріиди́те, вѣ́рніи, воспои́мъ ра́достными пѣснопѣ́ньми.

Конда́къ пра́здника, гла́съ 4. Подо́бенъ:

Вознесы́йся на Кре́стъ во́лею, тезоимени́тому Твоему́ но́вому жи́тельству щедро́ты Твоя́ да́руй, Христе́ Бо́же, возвесели́ си́лою Твое́ю Благовѣ́рнаго Импера́тора на́шего и́мярекъ, побѣ́ды дая́ Ему́ на сопоста́ты, посо́біе иму́щу Твое́, ору́жіе ми́ра непобѣди́мую побѣ́ду.

Икосъ:

Иже до тре́тіяго небесе́ восхище́нъ бы́сть въ ра́й, и глаго́лы слы́шавъ неизрече́нныя и боже́ственныя, и́хже не лѣ́ть язы́ки (человѣ́ческими) глаго́лати, что́ Гала́томъ пи́шетъ, я́ко рачи́теліе писа́ній прочто́сте и позна́сте: мнѣ́, глаго́летъ, хвали́тися да не бу́детъ, то́кмо во еди́номъ Крестѣ́ Госпо́дни, на не́мже страда́въ, уби́ стра́сти. Того́ у́бо и мы́ извѣ́стно да держи́мъ, Кре́стъ Госпо́день, хвалу́ вси́: е́сть бо на́мъ спаси́тельное сіе́ Дре́во, ору́жіе ми́ра, непобѣди́мая побѣ́да.

Сѣда́ленъ Евста́ѳія, гла́съ 8. Подо́бенъ: Прему́дрости.

На живо́тнѣмъ узрѣ́лъ еси́ о́бразъ Креста́ и на не́мъ о́бразъ Іису́совъ: ни́цъ же бы́въ, удиви́лся еси́ видѣ́нію, и вседомо́вно прише́лъ еси́ къ боже́ственному креще́нію, и, обнища́въ, я́коже вторы́й Іовъ яви́лся еси́. Тѣ́мъ сопру́жницы и сыно́въ лиши́вся, вопія́лъ еси́: Госпо́дь даде́, Госпо́дь и отъя́. Воинонача́льниче Евста́ѳіе, моли́ Христа́ Бо́га грѣхо́въ оставле́ніе дарова́ти пра́зднующимъ любо́вію святу́ю па́мять твою́. Два́жды.

Сла́ва, и ны́нѣ, пра́здника, гла́съ и подо́бенъ то́йже:

Кре́стъ Спа́совъ, въ земли́ сокрове́нный, изъя́ше честна́я, ра́дости же наполня́етъ мірска́я исполне́нія и въ хра́мѣ Боже́ственнѣмъ провѣщева́етъ возвы́сити въ Ду́сѣ, и ски́птръ но́ситъ въ ца́рская. Тѣ́мже Еле́на сы́ну взыва́ше: простри́, влады́ко, и пріими́ рука́ми твои́ми держа́ву твою́ и побѣ́ды, му́дре, и язы́ки научи́ въ благода́ти покланя́тися Кресту́ и Страсте́мъ Христо́вымъ.

Пѣ́снь 4.

Ирмо́съ: Услы́шахъ, Го́споди, смотре́нія Твоего́ та́инство, разумѣ́хъ дѣла́ Твоя́ и просла́вихъ Твое́ Божество́.

Горькоро́дныя преложи́ дре́вомъ Моисе́й исто́чники въ пусты́ни дре́вле, Кресто́мъ ко благоче́стію язы́ковъ проявля́я преложе́ніе.

Глубинѣ́ внѣ́дривый сѣку́щую издаде́ Іорда́нъ дре́ву, Кресто́мъ и креще́ніемъ сѣче́ніе ле́сти зна́менуя.

Свяще́нно ополча́ются четвероча́стніи лю́діе, предходя́ще о́бразомъ свидѣ́тельства ски́ніи, крестообра́зными чи́нми прославля́еми.

Чу́дно простира́емь, со́лнечныя лучи́ испуща́ше Кре́стъ, и повѣ́даша небеса́ сла́ву Бо́га на́шего.

Инъ.

Ирмо́съ: Вознесе́на Тя́ ви́дѣвши Це́рковь на Крестѣ́, Со́лнце пра́ведное, ста́ въ чи́нѣ свое́мъ, досто́йно взыва́ющи: сла́ва си́лѣ Твое́й, Го́споди.

Боже́ственною дла́нію сохра́ншися отъ мучи́тельства вра́жія, пребы́сть я́же цѣлому́дрія храня́щи сожи́тельница твоя́, взыва́ющи: сла́ва си́лѣ Твое́й, Го́споди.

Напа́ствованъ и разли́чно искуше́нъ бы́въ, му́чениче Христо́въ Евста́ѳіе, и къ свидѣ́тельства те́клъ еси́ три́знищу, вопія́ Влады́цѣ твоему́: сла́ва си́лѣ Твое́й, Го́споди.

Направля́емь повелѣ́ніемъ Влады́чнимъ, му́ченическими кровьми́ украша́емь яви́лся еси́, приснопа́мятне Евста́ѳіе сла́вне, со жено́ю и ча́ды твои́ми.

Богоро́диченъ: Неискусобра́чно родила́ еси́, о Дѣ́во, и по рождествѣ́ яви́лася еси́ дѣ́вствующи па́ки. Тѣ́мъ немо́лчными гла́сы, — ра́дуйся, — Тебѣ́, Влады́чице, вѣ́рою несомнѣ́нною зове́мъ.

Пѣ́снь 5.

Ирмо́съ: О, треблаже́нное Дре́во, на не́мже распя́ся Христо́съ, Ца́рь и Госпо́дь, и́мже паде́ дре́вомъ прельсти́вый, Тобо́ю прельсти́вся, Бо́гу пригвозди́вшуся пло́тію, подаю́щему ми́ръ душа́мъ на́шимъ.

Тебе́, приснопѣ́тое дре́во, на не́мже простре́ся Христо́съ, Еде́мъ храня́щее обраща́ющееся ору́жіе, Кре́сте, устыдѣ́ся: стра́шный же херуви́мъ уступи́, на тебѣ́ пригвожде́нному Христу́, подаю́щему ми́ръ душа́мъ на́шимъ.

Подзе́мныхъ си́лы проти́вныя Креста́ страша́тся начерта́ема зна́менія на возду́сѣ, по нему́же хо́дятъ небе́сныхъ и земноро́дныхъ ро́ди, колѣ́на преклоня́юще Христу́, подаю́щему ми́ръ душа́мъ на́шимъ.

Заря́ми нетлѣ́нными я́влься Боже́ственный Кре́стъ омраче́ннымъ язы́комъ, заблужде́ннымъ въ пре́лести, Боже́ственный свѣ́тъ облиста́въ, усвоя́етъ на не́мъ пригвожде́нному Христу́, подаю́щему ми́ръ душа́мъ на́шимъ.

Инъ.

Ирмо́съ: Ты́, Го́споди, мо́й Свѣ́тъ, въ мíръ прише́лъ еси́, Свѣ́тъ Святы́й, обраща́яй изъ мра́чна невѣ́дѣнія вѣ́рою воспѣва́ющія Тя́.

Ты́ я́коже Іовъ яви́лся еси́, Евста́ѳіе, ты́, непоро́ченъ и благочести́въ, долготерпѣли́вно житіе́ обрѣ́лся еси́ препла́вая.

Кто́, блаже́нне, воспѣ́ти твоя́ болѣ́зни возмо́жетъ, Евста́ѳіе, я́же подъя́лъ еси́, сопру́жницы, му́чениче, и дѣте́й лиша́емь?

Богоро́диченъ: О, Ма́ти Бо́жія, души́ моея́ озлобле́ніе исцѣли́, ро́ждшая Всеблаго́е Сло́во, вся́ благосты́нствующее.

Пѣ́снь 6.

Ирмо́съ: Во́днаго звѣ́ря во утро́бѣ дла́ни Іо́на крестови́дно распросте́ръ, спаси́тельную стра́сть прообража́ше я́вѣ; тѣ́мъ, тридне́венъ изше́дъ, премíрное Воскресе́ніе прописа́ше, пло́тію пригвожде́ннаго Христа́ Бо́га, и тридне́внымъ Воскресе́ніемъ мíръ просвѣ́щшаго.

Ста́ростію преклони́вся и неду́гомъ отягче́нъ, испра́вися Іа́ковъ, ру́цѣ премѣни́въ, дѣ́йствіе явля́я жизноно́снаго Креста́: и́бо ве́тхость зако́ннаго сѣно́внаго писа́нія новописа́, на се́мъ пло́тію пригвозди́выйся Бо́гъ, и душегуби́тельный неду́гъ ле́сти отгна́.

На ю́ныя возложи́въ дла́ни боже́ственный Изра́иль, крестови́дно главы́ явля́ше, я́ко старѣ́йшая сла́ва, законослужи́тели лю́діе. Тѣ́мже, подмнѣ́вся та́ко испрельсти́тися, не измѣни́ жизноно́снаго о́браза: превзы́дутъ бо лю́діе Христо́вы Бо́жіи новоутвержде́нніи, вопія́ху, Кресто́мъ огражда́еми.

Инъ.

Ирмо́съ: Пожру́ Ти со гла́сомъ хвале́нія, Го́споди, Це́рковь вопіе́тъ Ти́, отъ бѣсо́вскія кро́ве очи́щшися, ра́ди ми́лости отъ ре́бръ Твои́хъ исте́кшею кро́вію.

Явльшагося ты́ Христа́ вожделѣ́лъ еси́, сла́вне, и совокупи́лся еси́ Тому́ любо́вію, я́ко яви́лся еси́, му́чениче, укра́шенъ, багряни́цею твои́хъ крове́й удобря́емь.

Поте́клъ еси́, послѣ́дуя Христо́вымъ стопа́мъ Боже́ственнымъ, и о́бщникъ показа́лся еси́ Страсте́й Того́ и Ца́рствія, всесоверше́нно, вседомо́вно, му́чениче, вѣнчава́емь.

Богоро́диченъ: Глаго́лы Гавріи́ла, Дѣ́во Всенепоро́чная, ны́нѣ иму́ще, вопіе́мъ: ра́дуйся, еди́на Ма́ти благослове́нная; ра́дуйся, две́ре, пра́вды Со́лнце иму́щая.

Конда́къ, гла́съ 2. Подо́бенъ: Вы́шнихъ ища́.

Стра́сти Христо́вы я́вѣ подража́въ и Сего́ испи́въ усе́рдно ча́шу, о́бщникъ, Евста́ѳіе, и сла́вы снаслѣ́дникъ бы́лъ еси́, отъ Сама́го всѣ́хъ Бо́га пріе́мля съ высоты́ боже́ственное оставле́ніе.

Икосъ:

Пѣ́снь мнѣ́ да́руй, Бо́же мо́й, воспѣ́ти и глаго́лати по́двиги ны́нѣ страстоте́рпца Твоего́, Го́споди, я́ко да благочи́нно восхвалю́ до́бляго во страда́ніихъ Евста́ѳія, побѣди́теля въ бра́нехъ вра́жіихъ бы́вша всегда́, вели́каго во благоче́стіи, въ ли́цѣ му́чениковъ возсія́вшаго, съ ни́ми бо пое́тъ непреста́нно Тебѣ́ со а́нгелы, Всему́дрый, пріе́мля съ высоты́ боже́ственное оставле́ніе.

Пѣ́снь 7.

Ирмо́съ: Безу́мное велѣ́ніе мучи́теля злочести́ваго лю́ди поколеба́, ды́шущее преще́ніе и злохуле́ніе богоме́рзкое; оба́че три́ о́троки не устраши́ я́рость звѣ́рская, ни о́гнь снѣда́яй, но, противоды́шущу росоно́сному Ду́ху, со огне́мъ су́ще, поя́ху: препѣ́тый отцевъ и на́съ Бо́же, благослове́нъ еси́.

Отъ дре́ва вкуси́въ, пе́рвый въ человѣ́цѣхъ, въ тлѣ́ніе всели́ся: отверже́ніемъ бо жи́зни безче́стнѣйшимъ осуди́вся, всему́ ро́ду тѣлотлѣ́ненъ нѣ́кій яко вре́дъ неду́га преподаде́; но, обрѣ́тше, земноро́дніи, воззва́ніе кре́стнымъ дре́вомъ, зове́мъ: препѣ́тый отце́въ и на́съ Бо́же, благослове́нъ еси́.

Разруши́ повелѣ́ніе Бо́жіе преслуша́ніе, и дре́во принесе́ сме́рть человѣ́комъ, е́же неблаговре́менно прича́стно бы́вшее: во утвержде́ніе же зѣло́ честна́го. Отту́ду жи́зни дре́во возбраня́емо бѣ́, е́же разбо́йнику злоуме́ршу отве́рзе, благоразу́мно зову́щу: препѣ́тый отце́въ и на́съ Бо́же, благослове́нъ еси́.

Жезла́ объе́млетъ кра́й Іо́сифова, бу́дущая зря́, Изра́иль, ца́рствія держа́вное, я́ко возъиму́ществитъ пресла́вный Кре́стъ, проявля́я: се́й бо царе́й побѣдоно́сная похвала́, и свѣ́тъ вѣ́рою зову́щимъ: препѣ́тый отце́въ и на́съ Бо́же, благослове́нъ еси́.

Инъ.

Ирмо́съ: Въ пещи́ авраа́мстіи о́троцы перси́дстѣй, любо́вію благоче́стія па́че, не́жели пла́менемъ, опаля́еми, взыва́ху: благослове́нъ еси́ въ хра́мѣ сла́вы Твоея́, Го́споди.

Яко въ пещи́, разже́ннаго вола́ мѣ́днаго вну́трь заключе́ни, му́ченицы Христо́вы, благода́рственно взыва́сте: благослове́нъ еси́ въ хра́мѣ сла́вы Твоея́, Го́споди.

Зако́номъ любве́ я́ко соедине́ни и естества́, еди́но терпѣ́ніе, му́ченицы благосла́вніи, стра́ждуще, показа́сте: благослове́нъ еси́, пою́ще, въ хра́мѣ сла́вы Твоея́, Го́споди.

Богоро́диченъ: Вы́шшая небе́сныхъ боже́ственныхъ си́лъ еди́на отъ вѣко́въ Ты́ еси́ и́стинно: Зижди́теля бо си́хъ родила́ еси́ несказа́нно, Богороди́тельнице, всечи́стая Влады́чице.

Пѣ́снь 8.

Ирмо́съ: Благослови́те, о́троцы, Тро́ицы равночи́сленніи, Содѣ́теля Отца́ Бо́га, по́йте снизше́дшее Сло́во, и о́гнь въ ро́су претво́ршее и превозноси́те всѣ́мъ жи́знь подава́ющаго Ду́ха Всесвята́го во вѣ́ки.

Воздвиза́ему дре́ву, окропле́ну Кро́вію вопло́щшагося Сло́ва Бо́га, по́йте, небе́сныя си́лы; земны́хъ воззва́ніе пра́зднующе, лю́діе, поклони́теся Христо́ву Кресту́, и́мже мíру воста́ніе во вѣ́ки.

Земноро́дніи, дла́ньми, строи́теліе благода́ти, Кре́стъ, на не́мже стоя́ше Христо́съ Бо́гъ, возноси́те священнолѣ́пно и копіе́, Бо́жія Сло́ва Тѣ́ло пробо́дшее, да ви́дятъ язы́цы вси́ спасе́ніе Бо́жіе, сла́вяще Его́ во вѣ́ки.

Боже́ственнымъ судо́мъ предъизбра́нніи, весели́теся, христіа́нстіи вѣ́рніи ца́ріе, хвали́теся побѣдоно́снымъ ору́жіемъ, пріе́мше отъ Бо́га Кре́стъ честны́й: въ се́мъ бо колѣ́на бра́ней, де́рзости и́щуще, разсыпа́ются во вѣ́ки.

Инъ.

Ирмо́съ: Ру́цѣ распросте́ръ, Даніи́лъ, льво́въ зія́нія въ ро́вѣ затче́; о́гненную же си́лу угаси́ша, добродѣ́телію препоя́савшеся, благоче́стія рачи́тели, о́троцы, взыва́юще: благослови́те, вся́ дѣла́ Госпо́дня, Го́спода.

Свидѣ́телей нелжи́выхъ ли́къ совокупле́нъ свѣ́тло зако́нами естества́ и сло́вомъ вѣ́ры вси́ благоче́стно ны́нѣ похва́лимъ, я́ко благоче́стія рачи́тели, и вѣ́рою воспои́мъ: благослови́те, вся́ дѣла́ Госпо́дня, Го́спода.

Красно́ соедини́стеся, честнíи, раздѣли́вшеся пре́жде про́мысломъ вя́щшимъ, ва́шими кровьми́ обагри́вше порфи́ру уневѣ́щенія, къ небе́сному черто́гу те́плѣ тща́щеся и вопію́ще: благослови́те, вся́ дѣла́ Госпо́дня, Го́спода.

Пло́дъ чре́ва благоче́стно Бо́гу прине́слъ еси́, блаже́нне Евста́ѳіе, и сопру́жницу ра́дующуюся, о́бщники бо страда́нія отъ естества́ Христу́ пою́щія прія́лъ еси́: благослови́те, вся́ дѣла́ Госпо́дня, Го́спода.

Богоро́диченъ: Же́злъ изъ ко́рене Іессе́ева, Дѣ́во, была́ еси́, Цвѣ́тъ возрасти́вши, Всеси́льнаго Го́спода, на́съ благово́нствующаго и воню́ Свою́ всѣ́мъ подаю́щаго, вопію́щимъ: благослови́те, вся́ дѣла́ Госпо́дня, Го́спода.

Пѣ́снь 9.

Ирмо́съ: Снѣ́дію дре́ва ро́ду прибы́вшая сме́рть Кресто́мъ упраздни́ся дне́сь, и́бо прама́терняя всеро́дная кля́тва разруши́ся Прозябе́ніемъ Чи́стыя Богома́тере, Юже вся́ си́лы небе́сныя велича́ютъ.

Го́рести убíйственныя, я́же отъ дре́ва, не оста́вивъ, Го́споди, Кресто́мъ бо сію́ соверше́нно истреби́лъ еси́. Сего́ ра́ди и дре́вомъ услади́ иногда́ го́ресть во́дъ Ме́рры: прообразу́ющее Креста́ дѣ́йство, е́же вся́ си́лы небе́сныя велича́ютъ.

Непреста́нно гружа́емыя мра́комъ пра́отца, Го́споди, Кресто́мъ возвы́силъ еси́ дне́сь. Яко бо ле́стію весьма́ неудержа́нно естество́ преднизведе́ся, всеро́днѣ ны́ па́ки испра́ви свѣ́тъ Креста́ Твоего́, его́же, вѣ́рніи, велича́емъ.

Да о́бразъ пока́жеши мíру покланя́емый, Го́споди, Креста́, во всѣ́хъ я́ко пресла́вный, на небесѣ́хъ изобрази́лъ еси́, свѣ́томъ безмѣ́рнымъ озаре́нъ, царю́ всеору́жіе непобѣди́мое. Тѣ́мъ Тя́ вся́ си́лы небе́сныя велича́ютъ.

Инъ.

Ирмо́съ: Ка́мень нерукосѣ́чный отъ несѣко́мыя горы́, Тебе́, Дѣ́во, краеуго́льный отсѣче́ся — Христо́съ, совокупи́вый разстоя́щаяся естества́. Тѣ́мъ, веселя́щеся, Тя́, Богоро́дице, велича́емъ.

Ве́сь во Свѣ́тъ Тро́ицы съ весе́ліемъ преше́лъ еси́, а́нгельскимъ во́инствомъ ны́нѣ сра́дуешися, му́чениче Евста́ѳіе, съ ни́миже непреста́нно моли́ всѣ́мъ спасти́ся, пою́щимъ тя́.

На земли́ твоя́ по́двиги и обстоя́нія разли́чная, су́щее на небесѣ́хъ весе́ліе съ пра́ведными ны́нѣ прія́тъ, его́же наслади́тися, сла́вне, тебѣ́ пою́щимъ сподо́би.

Всего́ мене́ тебѣ́ приношу́, му́чениче Евста́ѳіе, усе́рдно, да тобо́ю обогащу́ся предста́телемъ ко Влады́цѣ, заступа́ти могу́щимъ отъ вся́каго обстоя́нія, и спасе́нія боже́ственнаго хода́таемъ.

Богоро́диченъ: Тя́, неискусому́жно ро́ждшую Жизнода́вца и Спа́са, вси́ мо́лимъ прилѣ́жно, Богоро́дицу Тя́ исповѣ́дающе, изба́витися вся́кія ско́рби Твои́ми моли́твами, Ма́ти Дѣ́во.

Свѣти́ленъ свята́го. Подо́бенъ: Ду́хомъ во святи́лищи.

Безсме́ртныя сла́вы и жи́зни безконе́чныя получи́лъ еси́, оста́вивъ мірскíя сла́сти, Евста́ѳіе блаже́нне, съ дѣтьми́ богому́дрыми и жено́ю всеблаже́нною. Сего́ ра́ди любо́вію всесвяще́нную и боже́ственную пра́зднуемъ па́мять твою́. Два́жды.

Сла́ва, и ны́нѣ, пра́здника:

Мы́, о Тебѣ́ надѣ́ющеся, Богоро́дице, сугу́быя враги́ побѣжда́емъ всесоверше́ннѣ, Кре́стъ иму́ще Сы́на Твоего́ ору́жіе на́ше и побѣ́ду, щи́тъ, ме́чь, и копіе́, и стрѣлу́ на веліа́ра.

На хвали́техъ стихи́ры на 4, гла́съ 4. Самогла́сны. Андре́я Пи́рскаго:

Кто́ не ублажи́тъ твоего́ преблаже́ннаго нра́ва, Евста́ѳіе? Яко до́блественнѣ подъя́лъ еси́ началозло́бнаго врага́ прило́ги, сопру́жницы бо и ча́дъ лише́ніе не тяжкотерпѣ́лъ еси́, но вопія́лъ еси́ благода́рственный гла́съ Іовлевъ: на́гъ изыдо́хъ изъ чре́ва ма́тере моея́, на́гъ и отыду́ къ Еди́ному Содѣ́телю и Спа́су ду́шъ на́шихъ. Два́жды.

Гла́съ 6:
Нетлѣ́ннаго Рождества́ Марíина сы́й, му́чениче, оби́телище, непреста́нно пребыва́я во свѣ́тѣ невеще́ственнѣ, и на́мъ благоми́лостивну твори́ши Тро́ицу Несозда́нную.

Гла́съ 8:

Въ нехо́дный о́блакъ вше́дъ и пра́вды Со́лнцу присво́ився, отъ высоты́ разу́мно яви́вшуся, чрезъ живо́тное Образу боже́ственно прикосну́вся, вдохнове́нъ о́бразъ бы́лъ еси́, всеблаже́нне Евста́ѳіе. Тѣ́мъ отъ Ду́ха и воды́ просвѣти́вся, дѣ́йствомъ и му́ченическою омы́вся кро́вію, небе́снымъ сподо́бился еси́ сликовствова́ти а́нгельскимъ собо́ромъ, въ ни́хже и на́съ присво́й Спа́су Христу́ и Бо́гу на́шему.

Сла́ва, гла́съ то́йже. Ге́рманово:

Воинствонача́ліе ни́жняго ца́рства отложи́въ, и на живо́тнѣмъ Яви́вшемуся тебѣ́, во о́бразѣ Спа́са на́шего, ны́нѣ сликовству́еши го́рнимъ съ жено́ю твое́ю и ча́ды, всеблаже́нне Евста́ѳіе. Тѣ́мъ мо́лимъ Тя́: Го́споду моли́ся о душа́хъ на́шихъ.

И ны́нѣ, пра́здника, гла́съ то́йже:

Его́же дре́вле Моисе́й прообразова́въ собо́ю, Амали́ка низложи́въ, побѣди́, и Дави́дъ пѣснопѣ́вецъ подно́жію Твоему́, вопія́, кла́нятися повелѣва́ше, Честно́му Кресту́ Твоему́, Христе́ Бо́же, дне́сь, грѣ́шніи, кла́няемся, устна́ми недосто́йными, Тя́ изво́лившаго пригвозди́тися на не́мъ, воспѣва́юще, мо́лимся: Го́споди, съ разбо́йникомъ Ца́рствія Твоего́ сподо́би на́съ.

На стихо́внѣ стихи́ры, гла́съ 2. Подо́бенъ: До́ме Евфра́ѳовъ.

Дне́сь Кре́стъ Христо́въ/ возвыша́ется,/ живоно́сное дре́во,/ на не́мже пло́тію пригвозди́ся,/ вся́ призыва́я.

Сти́хъ: Возноси́те Го́спода Бо́га на́шего/ и покланя́йтеся подно́жію но́гу Его́, я́ко свя́то е́сть.

Ра́дуйся, вѣ́рныхъ/ хране́ніе Боже́ственное,/ необори́мая стѣно́,/ Кре́сте Госпо́день,/ и́мже отъ земли́ вознесо́хомся.

Сти́хъ: Бо́гъ же, Ца́рь на́шъ пре́жде вѣ́ка,/ содѣ́ла спасе́ніе посредѣ́ земли́.

Пріиди́те ве́село,/ цѣлу́емъ вси́/ живоно́сное дре́во,/ на не́мже распростре́ся/ Христо́съ, Избавле́ніе.

Сла́ва, гла́съ 8:

Якоже Па́велъ, зва́ніе не отъ человѣ́къ пріе́мъ, му́чениче Евста́ѳіе, и возраста́я въ Бо́зѣ наде́ждою Креста́, мучи́телей злочести́вое и му́къ жесто́кое му́жески посрами́лъ еси́. Тѣ́мъ и до кро́ве противоста́лъ еси́ ко грѣху́, къ неви́димымъ враго́мъ противобо́рствовавъ, и мо́лишися непреста́нно Царю́ и Бо́гу, дарова́ти вселе́ннѣй ми́ръ и душа́мъ на́шимъ ве́лію ми́лость.

И ны́нѣ пра́здника, гла́съ то́йже:

Гла́съ проро́ка Твоего́ Моисе́я, Бо́же, испо́лнися, глаго́ляй: у́зрите Живо́тъ ва́шъ, ви́сящь предъ очесы́ ва́шими. Дне́сь Кре́стъ воздвиза́ется, и мíръ отъ ле́сти свобожда́ется, дне́сь Христо́во Воскресе́ніе обновля́ется, и концы́ земли́ ра́дуются, въ кимва́лѣхъ Дави́дски пѣ́снь Тебѣ́ принося́ще и глаго́люще: содѣ́лалъ еси́ спасе́ніе посредѣ́ земли́, Бо́же, Кре́стъ и Воскресе́ніе; и́хже ра́ди на́съ спа́слъ еси́, Бла́же и Человѣколю́бче, Всеси́льне Го́споди, сла́ва Тебѣ́.

НА ЛИТУРГІИ.

Блаже́нна пра́здника, пѣ́снь 8-я, на 4, и свята́го, пѣ́снь 6-я, на 4. Проки́менъ, гла́съ 4: Святы́мъ, и́же су́ть на земли́ Его́, удиви́ Госпо́дь вся́ хотѣ́нія Своя́ въ ни́хъ. Сти́хъ: Предзрѣ́хъ Го́спода предо мно́ю вы́ну, я́ко одесну́ю мене́ е́сть, да не подви́жуся. Апо́столъ ко Ефесе́емъ, зача́ло 233. Аллилу́ія, гла́съ 4: Воззва́ша пра́ведніи, и Госпо́дь услы́ша и́хъ, и отъ всѣ́хъ скорбе́й и́хъ изба́ви и́хъ. Сти́хъ: Мно́ги ско́рби пра́веднымъ, и отъ всѣ́хъ и́хъ изба́витъ я́ Госпо́дь. Ева́нгеліе Луки́, зача́ло 106. Прича́стенъ: Ра́дуйтеся, пра́ведніи, о Го́сподѣ, пра́вымъ подоба́етъ похвала́.

Источникъ: Минíа, мѣ́сяцъ Септе́мврій. — Кíевъ: Въ тѵпогра́фіи Кíево-Пече́рской Ла́ѵры, 1893. — Л. 196 об. – 204.