Home  |  Morning  |  Resources  |  Publications  |  Scripture  |  Menaion  |  Evening

Мѣ́сяца Септе́мврія въ 25-й де́нь.
Слу́жба преподо́бному отцу́ на́шему Се́ргію игу́мену, Ра́донежскому чудотво́рцу.

ВЕЧЕРЪ.


На малѣй вечерни, на Господи воззвахъ: стихи́ры на 4, гла́съ 5. Подо́бенъ: Преподо́бне о́тче.

Преподо́бне о́тче, ду́шу твою́ съ тѣ́ломъ очи́стивъ, Свята́го Ду́ха прекра́сная оби́тель яви́лся еси́, Иже сла́вна тя́ конце́мъ, преблаже́нне Се́ргіе, содѣ́я, въ чудесѣ́хъ же вели́каго свѣти́льника, просвѣти́вшаго во мра́цѣ су́щія, и наста́вника мона́ховъ, соше́дшеся велему́дренно ублажа́емъ. Два́жды.

Яви́лся еси́, богоблаже́нне, му́драя плени́ца, связу́я мно́гая враго́въ ополче́нія, тѣ́мже и вѣнце́мъ увя́злся еси́ отъ Бо́га неувяда́ющимъ, и весе́ліе, и ра́дость, и сла́ву вѣ́чную воспрія́лъ еси́, прему́дре Се́ргіе. Того́ моли́, Тому́ помоли́ся, преподо́бне, дарова́ти ми́ръ мíру и душа́мъ на́шимъ ве́лію ми́лость.

Преподо́бне о́тче, тѣле́сныя стра́сти зѣ́льнымъ воздержа́ніемъ и ча́стыми моли́твами, по́томъ же воздержа́нія угаси́лъ еси́ у́гліе страсте́й; того́ ра́ди чудесы́ сла́вна тя́ Россíйскимъ страна́мъ, сла́вне Се́ргіе, показа́, украси́въ небе́сными дарми́, Христо́съ. Того́ моли́, Тому́ помоли́ся, преподо́бне, дарова́ти ми́ръ мíру и душа́мъ на́шимъ ве́лію ми́лость.

Сла́ва, гла́съ 6:

Пріиди́те, мона́шествующихъ мно́жество, дне́сь, Се́ргія, благоче́стія подража́теля, пѣ́сньми и пѣ́ньми восхва́лимъ, и честну́ю его́ и многоцѣле́бную ра́ку, обстоя́ще, любе́зно облобыза́емъ, глаго́люще: ра́дуйся, пресла́вне Се́ргіе, оте́честву твоему́ пресвѣ́тлый свѣти́льниче; ра́дуйся, я́ко чи́стѣ чистѣ́йшему Свѣ́ту совокупи́вся; ра́дуйся, я́ко Тро́ицѣ предстои́ши со а́нгелы, Юже непреста́нно моли́, дарова́ти душа́мъ на́шимъ ве́лію ми́лость.

И ны́нѣ, богоро́диченъ: Богоро́дице, Ты́ еси́ лоза́...

На стихо́внѣ стихи́ры, гла́съ 6. Подо́бенъ: Ангельскія.

Отъ ма́тернихъ пеле́нъ, му́дре,/ Бо́гу возложе́нъ,/ Се́ргіе преподо́бне,/ и пусты́ню я́ко гра́дъ содѣ́лавъ,/ въ не́й мно́жества мона́ховъ/ собра́лъ еси́,/ сла́вити многопѣ́тую Тро́ицу,/ Юже моли́/ спасти́ся душа́мъ на́шимъ.

Сти́хъ: Честна́ предъ Го́сподемъ/ сме́рть преподо́бныхъ Его́.

Богому́дре Се́ргіе,/ а́ще бо и по́слѣжди лѣ́ты тя́ новопросвѣще́нная Россíйская страна́ возрасти́,/ но дре́внихъ че́сти сподо́бился еси́,/ и дарова́нія чуде́съ досто́йно пріе́мъ;/ мона́ховъ мно́жества пѣсносло́вятъ,/ и правовѣ́рною вѣ́рою/ Христа́ хва́лятъ,/ твои́ми покаря́ющеся уче́ньми,/ моли́ спасти́ся душа́мъ на́шимъ.

Сти́хъ: Блаже́нъ му́жъ, боя́йся Го́спода,/ въ за́повѣдехъ Его́ восхо́щетъ зѣло́.

Яко въ высо́кихъ черто́зѣхъ,/ добродѣ́тели предугото́валъ еси́ до́мъ себѣ́,/ Се́ргіе, о́тче на́шъ, и я́ко вои́стинну/ Боже́ственную Свѣ́тлость зрѣ́ти сподо́бился еси́,/ въ ню́же всели́вся,/ зри́ши Святу́ю Тро́ицу,/ Ейже моли́ся,/ дарова́ти мíру ве́лію ми́лость.

Сла́ва, гла́съ 8:

Преподо́бне о́тче, мíра красоту́ и сла́дость вре́менную отню́дъ возненави́дѣлъ еси́, мона́шеское житіе́ па́че возлюби́въ, и а́нгеломъ собесѣ́дникъ бы́ти сподо́бился еси́, и свѣти́льникъ многосвѣ́тлый Россíйскія земли́, чудесми́, я́коже второ́е со́лнце, сія́я. Но всѣ́хъ на́съ помина́й, соверша́ющихъ свяще́нную па́мять твою́: мы́ бо ча́да твоя́, и о́вцы слове́сныхъ твои́хъ уче́ній, и тя́ на по́мощь призыва́емъ, прося́ще тобо́ю прія́ти ми́ръ и ве́лію ми́лость.

И ны́нѣ, богоро́диченъ: Влады́чице, пріими́...

Тропа́рь, гла́съ 4:

Иже добродѣ́телей подви́жникъ, я́ко и́стинный во́инъ Христа́ Бо́га, на стра́сти вельми́ подвиза́лся еси́ въ жи́зни вре́меннѣй, въ пѣ́ніихъ, бдѣ́ніихъ же и поще́ніихъ о́бразъ бы́въ твои́мъ ученико́мъ, тѣ́мже и всели́ся въ тя́ Пресвяты́й Ду́хъ, Его́же дѣ́йствіемъ свѣ́тло укра́шенъ еси́; но, я́ко имѣ́я дерзнове́ніе ко Святѣ́й Тро́ицѣ, помина́й ста́до, е́же собра́лъ еси́, му́дре, и не забу́ди, я́коже обѣща́лся еси́, посѣща́я ча́дъ твои́хъ, Се́ргіе преподо́бне, о́тче на́шъ.

Сла́ва, и ны́нѣ: Еже отъ вѣ́ка утае́нное...

НА ВЕЛИЦѢЙ ВЕЧЕРНИ.


Блаже́нъ му́жъ, 1-й антифо́нъ. На Го́споди воззва́хъ, стихи́ры на 8, гла́съ 6. Подо́бенъ: Всю́ отложи́вше.

Мíра мяте́жъ, преподо́бне, оста́вивъ,/ и взе́мъ кре́стъ тво́й, послѣ́довалъ еси́ Христу́/ невозвра́тнымъ по́мысломъ,/ и въ пусты́ню всели́лся еси́, преподо́бне,/ душе́вныя стра́сти изъ ко́рене исторга́я,/ и тѣле́сная чу́вства огорчева́я,/ и ча́стыми бдѣ́ніи и моли́твами/ благода́ть воспрія́лъ еси́, преподо́бне,/ цѣли́ти разли́чныя неду́ги,/ а́нгеловъ собесѣ́дниче/ и преподо́бныхъ сожи́телю;/ моли́ся Го́споду, Се́ргіе преподо́бне,/ поми́ловатися душа́мъ на́шимъ.

Преподо́бне о́тче,/ кто́ исповѣ́сть труды́ твоя́ и болѣ́зни?/ или́ кíй язы́къ изрече́тъ/ жесто́кое твое́ житіе́,/ бдѣ́ніе же и сухояде́ніе,/ и е́же на земли́ лега́ніе,/ чистоту́ душе́вную и тѣле́сную,/ устна́ми и умо́мъ соверше́нное безмо́лвіе,/ смире́ніе же нелицемѣ́рное,/ моли́твы непреста́нныя и разсужде́ніе доброразсу́дное,/ ху́дость ри́зную и па́мять сме́ртную?/ Се́ргіе, о́тче на́шъ,/ моли́ спасти́ся душа́мъ на́шимъ.

Преподо́бне о́тче Се́ргіе,/ ты́ вра́чь ду́шъ и тѣле́съ яви́лся еси́,/ источа́я неду́жнымъ/ исцѣле́нія струи́,/ да́ромъ же проро́чествія укра́шенъ,/ прорица́я, я́ко настоя́щая, бу́дущая:/ моли́твою бо кня́зя вооружи́въ/ ва́рвары побѣди́ти,/ хва́лящіяся оте́чество его́ разори́ти,/ но самѣ́хъ богопораже́нною я́звою/ тру́пія досто́йно падо́ша,/ псало́мски, при а́дѣ, преподо́бне.

Богому́дре Се́ргіе,/ сла́ву маловре́менную оста́вль,/ и въ пусты́няхъ и гора́хъ/ ты́ живы́й яви́лся еси́,/ и Тро́ицы чи́стый до́мъ, блаже́нне, бы́лъ еси́,/ Ея́же си́лою/ пресвяты́я хра́мы воздви́гъ,/ и огра́ды мона́шествующимъ/ во спасе́ніе созда́лъ еси́;/ живя́ше же въ тебѣ́ Христо́съ Бо́гъ на́шъ,/ Его́же отъ ю́ности возжелѣ́лъ еси́./ Того́ моли́, Се́ргіе преподо́бне,/ спасти́ся душа́мъ на́шимъ.

Ины стихи́ры преподо́бнаго, гла́съ 2. Подо́бенъ: Терпя́ще муче́нія.

Терпя́ ны́нѣшняя му́жественнѣ, веселя́ся бу́дущими, ко всѣ́мъ глаго́лалъ еси́, преподо́бне Се́ргіе: еда́ у́бо ту́не подвиза́емся, но вѣ́чнаго живота́ ча́юще получи́ти? лю́ты ско́рби, но сла́докъ ра́й, болѣ́зненны труды́, но присносу́щно воспрія́тіе. Не облѣни́мся у́бо, о по́стницы! ма́ло стерпи́мъ, да вѣнцы́ нетлѣ́нными увязе́мся отъ Христа́, Бо́га и Спа́са ду́шъ на́шихъ. Два́жды.

Зря́, я́ко наслажде́ніе, ско́рби, ше́ствуя тѣ́снымъ путе́мъ, ко ученико́мъ твои́мъ глаго́лалъ еси́, преблаже́нне Се́ргіе: не устраши́мся по́двига по́стнаго, да стра́шнаго гее́нскаго муче́нія избѣ́гнемъ, согбе́ннѣ бу́дутъ ру́цѣ, да простира́ются же къ Бо́гу, но́зѣ же утвержде́ны на моли́твѣ предстоя́ти, не пощади́мъ естества́ тлѣ́ннаго, изво́лимъ по́двигъ, да вѣнцы́ побѣ́дными увязе́мся отъ Христа́, Бо́га и Спа́са ду́шъ на́шихъ.

Отве́ргъ тлѣ́нныя ри́зы, ходи́лъ еси́ въ зимѣ́ безъ те́плыя оде́жды, я́коже въ лѣ́тѣ, глаго́ля, терпѣли́ве Се́ргіе: за ра́й, его́же погуби́хомъ, ри́зы мя́гкія ны́нѣ отлага́емъ, грѣхо́мъ иногда́ преступле́нія одѣ́яхомся, совлеце́мся ны́нѣ, ра́ди нетлѣ́нныхъ ри́зъ, небреже́мъ, бра́тіе, о зимѣ́ преходя́щей, пло́ть изнури́мъ, да вѣнцы́ побѣ́дными увязе́мся отъ Христа́, Бо́га и Спа́са ду́шъ на́шихъ.

Сла́ва, гла́съ 6.

Еже по о́бразу соблю́дъ невреди́мо, у́мъ влады́ку надъ страстьми́ па́губными по́стнически поста́вивъ, во е́же по подо́бію, я́ко мо́щно, возше́лъ еси́: му́жески бо естество́ пону́дивъ, потща́лся еси́ ху́ждшее покори́ти лу́чшему, и пло́ть порабо́тити ду́ху; тѣ́мже мона́шествующихъ яви́лся еси́ ве́рхъ, жи́тель пусты́нный, благотеку́щихъ обучи́тель, пра́вило добродѣ́тели извѣ́стнѣйшее; и ны́нѣ на небесѣ́хъ, зерца́ломъ разрѣ́шшимся, о́тче на́шъ Се́ргіе, чи́стѣ зри́ши Святу́ю Тро́ицу, моля́ся несре́дственнѣ о и́же вѣ́рою и любо́вію чту́щихъ тя́.

И ны́нѣ, богоро́диченъ: Кто́ Тебе́ не ублажи́тъ...
Вхо́дъ. Проки́менъ дне́ и чте́нія три́.

При́тчей чте́ніе.

Па́мять пра́веднаго съ похвала́ми, и благослове́ніе Госпо́дне на главѣ́ его́. Блаже́нъ человѣ́къ, и́же обрѣ́те прему́дрость, и сме́ртенъ, и́же увѣ́дѣ ра́зумъ. Лу́чше бо сію́ купова́ти, не́жели зла́та и сребра́ сокро́вища. Честнѣ́йшая же е́сть ка́меній многоцѣ́нныхъ, все́ же честно́е недосто́йно ея́ е́сть. Долгота́ бо дне́й и лѣ́та живота́ въ десни́цѣ ея́, въ шу́йцѣ же ея́ бога́тство и сла́ва. Отъ у́стъ ея́ исхо́дитъ пра́вда, зако́нъ же и ми́лость на язы́цѣ но́ситъ. Послу́шайте у́бо мене́, о ча́да, честна́я бо реку́, и блаже́нъ человѣ́къ, и́же пути́ моя́ сохрани́тъ: исхо́ди бо мои́ — исхо́ди живота́, и уготовля́ется хотѣ́ніе отъ Го́спода. Сего́ ра́ди молю́ ва́съ и предлага́ю мо́й гла́съ сыново́мъ человѣ́ческимъ. Я́ко а́зъ, прему́дрость, устро́ихъ совѣ́тъ, и ра́зумъ и смы́слъ азъ призва́хъ. Мо́й совѣ́тъ и утвержде́ніе, мо́й ра́зумъ, моя́ же крѣ́пость. Азъ мене́ лю́бящія люблю́, и́щущіи же мене́ обря́щутъ благода́ть. Разумѣ́йте у́бо, незло́бивіи, кова́рство, ненака́заніи же, прилага́йте сердца́. Послу́шайте мене́ и па́ки, честна́я бо реку́, и отве́рзу отъ усте́нъ пра́вая, я́ко и́стинѣ поучи́тся горта́нь мой, ме́рзки же пре́до мно́ю устны́ лжи́выя. Съ пра́вдою вси́ глаго́лы у́стъ мои́хъ, ничто́же въ ни́хъ стро́потно, ниже́ развраще́нно. Вся́ пра́ва су́ть разумѣва́ющимъ и про́ста обрѣта́ющимъ ра́зумъ. Науча́ю бо ва́съ и́стинѣ, да бу́детъ о Го́сподѣ наде́жда ва́ша, и испо́лнитеся Ду́ха.

При́тчей чте́ніе.

Уста́ пра́веднаго ка́плютъ прему́дрость, язы́къ же непра́веднаго поги́бнетъ. Устнѣ́ муже́й пра́ведныхъ ка́плютъ благода́ти, уста́ же нечести́выхъ развраща́ются. Мѣ́рила льсти́вая ме́рзость предъ Го́сподемъ, вѣ́съ же пра́ведный прія́тенъ Ему́. Идѣ́же а́ще вни́детъ досажде́ніе, та́мо и безче́стіе, уста́ же смире́нныхъ поуча́ются прему́дрости. Соверше́ніе пра́выхъ наста́витъ и́хъ, и поползнове́ніе отрица́ющихся упасе́тъ и́хъ. Не по́льзуютъ имѣ́нія въ де́нь я́рости, пра́вда же изба́витъ отъ сме́рти. Умеръ пра́ведный, оста́ви раска́яніе, нару́чна же быва́етъ и посмѣя́тельна нечести́выхъ па́губа. Пра́вда непоро́чнаго исправля́етъ пути́, въ нече́стіе же па́даетъ непра́вда. Пра́вда муже́й пра́выхъ изба́витъ и́хъ, безсовѣ́стіемъ же плѣня́ются беззако́нніи. Сконча́вшуся му́жу пра́ведну, не поги́бнетъ наде́жда, похвала́ же нечести́выхъ поги́бнетъ. Пра́ведникъ отъ ло́ва убѣ́гнетъ, въ него́же мѣ́сто предае́тся нечести́вый. Во устѣ́хъ нечести́выхъ сѣ́ть гра́жданомъ, чу́вство же пра́ведныхъ благопоспѣ́шное. Во благи́хъ пра́ведныхъ испра́вится гра́дъ, и въ поги́бели нечести́выхъ ра́дованіе. Во благослове́ніи пра́выхъ возвы́сится гра́дъ, усты́ же нечести́выхъ раскопа́ется. Руга́ется гра́жданомъ лише́нный ра́зума, му́жъ же му́дрый безмо́лвіе во́дитъ.

Прему́дрости Соломо́ни чте́ніе.

Пра́ведныхъ ду́ши въ руцѣ́ Бо́жіей, и не прико́снется и́хъ му́ка. Непщева́ни бы́ша во очесѣ́хъ безу́мныхъ умре́ти, и вмѣни́ся озлобле́ніе исхо́дъ и́хъ, и е́же отъ на́съ ше́ствіе — сокруше́ніе, они́ же су́ть въ ми́рѣ. Ибо предъ лице́мъ человѣ́ческимъ, а́ще и му́ку пріи́мутъ, упова́ніе и́хъ безсме́ртія испо́лнено. И вма́лѣ нака́зани бы́вше, вели́кими благодѣ́тельствовани бу́дутъ, я́ко Бо́гъ искуси́ я́ и обрѣ́те и́хъ досто́йны Себѣ́. Я́ко зла́то въ горни́лѣ, искуси́ и́хъ и, я́ко всепло́діе же́ртвенное, прія́тъ я́. И во вре́мя посѣще́нія и́хъ, возсія́ютъ, и я́ко и́скры по сте́блію, потеку́тъ. Су́дятъ язы́комъ и облада́ютъ людьми́, и воцари́тся Госпо́дь въ ни́хъ во вѣ́ки. Надѣ́ющіися На́нь разумѣ́ютъ и́стину и вѣ́рніи въ любви́ пребу́дутъ Ему́, я́ко благода́ть и ми́лость въ преподо́бныхъ Его́ и посѣще́ніе во избра́нныхъ Его́.

На литíи стихи́ра хра́ма. И свята́го стихи́ры, гла́съ 6.

Пріиди́те, празднолю́бцы и по́стниковъ сосло́віе, вѣ́рою соше́дшеся, и́стиннаго по́стника почти́мъ дне́сь, Се́ргія, съ весе́ліемъ ше́ствовавшаго по стопа́мъ Влады́ки своего́ у́зкій пу́ть и безстра́стную жи́знь, и вѣ́рою возопіи́мъ: О всеблаже́нне, преподо́бныхъ сожи́телю и по́стниковъ похвало́! О на́съ моли́ся ко Го́споду, поми́ловатися душа́мъ на́шимъ.

Преподо́бне и богоно́се Се́ргіе, любве́ ра́ди Христо́вы вся́ оста́вилъ еси́, и въ пусты́ню вше́дъ, ника́коже убоя́лся еси́ неви́димыхъ враго́въ кова́рствія, а́ще бо и мно́гажды пріидо́ша на тя́, скрежета́ніемъ зу́бнымъ я́рость показу́юще, ты́ же моли́твами твои́ми, я́ко ды́мъ, безъ вѣ́сти си́хъ сотвори́лъ еси́. О, непоро́чныя твоея́ души́ и крѣ́пкаго терпѣ́нія твоего́! Христа́ непреста́нно моли́, спасти́ся душа́мъ на́шимъ.

Россíйская у́бо всеосвяще́нная и вели́кая Це́рковь, съ правосла́вными кня́зи, мона́хи же и просты́ми, ева́нгельскихъ исто́чниковъ струя́ми напои́вшеся, духо́вно весели́мся въ наро́читомъ пра́здницѣ до́браго па́стыря и учи́теля, и цѣле́бныя его́ мо́щи, обстоя́ще, любе́зно облобыза́емъ, и си́хъ, я́ко цвѣ́ты, пѣ́сньми и хвала́ми увязе́мъ, реку́ще: ра́дуйся, Се́ргіе блаже́нне, небе́сный человѣ́че, земны́й а́нгеле и Ду́ха Свята́го оби́тель; ра́дуйся, я́ко мно́гихъ ко спасе́нному пути́ наста́вилъ еси́; ра́дуйся, Благовѣ́рному Импера́тору на́шему похвала́ и утвержде́ніе, преподо́бне Се́ргіе богопрія́тне, оте́честву твоему́ пресвѣ́тлый свѣти́льниче и моли́твенниче о душа́хъ на́шихъ.

Сла́ва, гла́съ 6: Пріиди́те мона́шествующихъ... Пи́санъ на ма́лѣй вече́рни.
И ны́нѣ, богоро́диченъ: Творе́цъ и Изба́витель мо́й...

На стихо́внѣ, стихи́ры, гла́съ 1: Подо́бенъ: Небе́сныхъ чино́въ.

Наста́, богоно́се, со́лнца свѣтлѣ́йшій тво́й пра́здникъ,/ озаряя́ приходя́щія къ тебѣ́ вѣ́рою,/ и безсме́ртіе благоуха́етъ,/ душа́мъ же источа́етъ нетлѣ́ніе отъ свята́го твоего́ тѣлесе́,/ Се́ргіе преподо́бне,/ моли́твенниче о душа́хъ на́шихъ.

Сти́хъ: Честна́ предъ Го́сподемъ/ сме́рть преподо́бныхъ Его́.

Чу́вственныя стра́сти тѣле́сныя побѣди́лъ еси́/ воздержа́нія брозда́ми, чудодѣ́йственне Се́ргіе,/ и ре́вность къ безпло́тнымъ на земли́ показа́лъ еси́,/ все́ же плотско́е жела́ніе ду́ху повину́лъ еси́./ Тѣ́мъ и ны́нѣ, въ небе́сныхъ дво́рѣхъ водворя́яся,/ моли́ о душа́хъ на́шихъ.

Сти́хъ: Блаже́нъ му́жъ, боя́йся Го́спода,/ въ за́повѣдехъ Его́ восхо́щетъ зѣло́.

Блаже́нне Се́ргіе, основа́ніе положи́въ добродѣ́тели,/ дре́вняго человѣ́ка совле́кся съ похотьми́,/ и во Христа́ обле́клся еси́ — Истину./ Тѣ́мъ обличи́лъ еси́, преподо́бне, мно́гая враго́въ ополче́нія,/ наста́вникъ мона́ховъ бы́въ,/ моли́ спасти́ся душа́мъ на́шимъ.

Сла́ва, гла́съ 8:

Мона́ховъ мно́жества наста́вника тя́ почита́емъ, о́тче на́шъ Се́ргіе, твое́ю бо стезе́ю вои́стинну пра́во ходи́ти позна́хомъ. Блаже́нъ еси́, Христу́ рабо́тавъ, и вра́жію обличи́лъ еси́ си́лу, а́нгеловъ собесѣ́дниче и преподо́бныхъ соприча́стниче и пра́ведныхъ, съ ни́миже моли́ся Го́сподеви, поми́ловатися душа́мъ на́шимъ.

И ны́нѣ, богоро́диченъ: Безневѣ́стная Дѣ́во...
Тропа́рь пи́санъ на ма́лѣй вече́рни.

НА УТРЕНИ.


Тропа́рь свята́го, два́жды. Сла́ва, и ны́нѣ, богоро́диченъ.

По 1 стихосло́віи сѣда́ленъ, гла́съ 8. Подо́бенъ: Прему́дрости.

Ве́сь освяще́нъ и богоно́сенъ показа́лся еси́, мíра и бога́тства свѣ́тлости, и вся́ ели́ка ви́димыхъ добро́тъ маловре́менныхъ преоби́дѣвъ, смире́ніемъ же и нището́ю Влады́цѣ Христу́ послѣ́довалъ еси́, собра́въ мона́ховъ мно́жества, и си́хъ Правосла́вія уче́ньми просвѣти́лъ еси́. Тѣ́мъ и по кончи́нѣ нестарѣ́емую благода́ть прія́лъ еси́, и во гро́бѣ лежа́, нетлѣ́ненъ пребыва́еши, Се́ргіе богоблаже́нне, моли́ Христа́ Бо́га согрѣше́ній оставле́ніе дарова́ти чту́щимъ любо́вію святу́ю па́мять твою́. Два́жды.

Сла́ва, и ны́нѣ, богоро́диченъ:

Яко всененоро́чная Невѣ́сто Творца́, я́ко неискусому́жная Ма́ти Изба́вителя, прія́телище я́ко су́щи Утѣ́шителя, Всепѣ́тая, беззако́нія мя́ су́ща скве́рное жили́ще и де́моновъ игра́лище въ ра́зумѣ бы́вша, потщи́ся отъ си́хъ злодѣ́йствія мя́ изба́вити, свѣ́тло жили́ще добродѣ́тельми содѣ́лавши. Свѣтода́тельная и нетлѣ́нная, разжени́ о́блакъ страсте́й и вы́шняго прича́стія сподо́би, и Свѣ́та невече́рняго моли́твами твои́ми.

По 2-мъ стихосло́віи сѣда́ленъ, гла́съ 3. Подо́бенъ: Красотѣ́ дѣ́вства.

Еже къ Бо́гу мудрова́ніе горѣ́ имѣ́я, о́тче, и я́же на земли́ оста́вилъ еси́, и мно́гими болѣ́зньми свѣ́тло твое́ житіе́ изъясни́въ, вся́кія же боже́ственныя добродѣ́тели оби́тель показа́вся, въ моли́твахъ и мольба́хъ и поще́ніихъ Го́споду прибли́жился еси́. Моли́ Христа́ Бо́га спасти́ся душа́мъ на́шимъ. Два́жды.

Сла́ва, и ны́нѣ, богоро́диченъ:

Яко невоздѣ́ланна, Дѣ́во, лоза́, прекра́сный Гро́здъ, Христа́, возрасти́ла еси́, источа́юща на́мъ вино́ спаси́тельное, всѣ́хъ веселя́щее ду́ши и тѣлеса́. Тѣ́мже, я́ко вино́вну Тя́ до́брыхъ ублажа́юще, при́сно со а́нгеломъ вопіе́мъ Ти́: ра́дуйся, Обра́дованная.

По поліеле́и сѣда́ленъ, гла́съ 8. Подо́бенъ: Прему́дрости.

Егда́, блаже́нне, боже́ственному жела́нію у́мъ тво́й впери́въ, тогда́ оста́вилъ еси́ вся́ до́лу влеку́щая мудрова́нія, и въ пусты́ню всели́вся, я́ко кри́нъ процвѣ́лъ еси́ добродѣ́тели прекра́сный, и, страсте́й искорени́въ те́рніе, въ не́мъ насади́лъ еси́ плоды́ трудо́въ твои́хъ. Тѣ́мже и пожа́лъ еси́ рукоя́ти, неотъе́млемо бога́тство на небесѣ́хъ. Се́ргіе преподо́бне, моли́ Христа́ Бо́га, согрѣше́ній оставле́ніе дарова́ти чту́щимъ любо́вію святу́ю па́мять твою́. Два́жды.

Сла́ва, и ны́нѣ, богоро́диченъ:

О Тебѣ́ ра́дуется, Благода́тная, вся́кая тва́рь, а́нгельскій собо́ръ и человѣ́ческій ро́дъ, освяще́нный хра́ме и раю́ слове́сный, дѣ́вственная похвало́, изъ Нея́же Бо́гъ воплоти́ся и Младе́нецъ бы́сть, пре́жде вѣ́къ сы́й Бо́гъ на́шъ, ложесна́ бо Твоя́ престо́лъ сотвори́ и чре́во Твое́ простра́ннѣе небе́съ содѣ́ла. О Тебѣ́ ра́дуется, Благода́тная, вся́кая тва́рь, сла́ва Тебѣ́.

Степе́нна, 1-й антифо́нъ 4-го гла́са. Проки́менъ: Честна́ предъ Го́сподемъ/ сме́рть преподо́бныхъ Его́. Сти́хъ: Что́ возда́мъ Го́сподеви о всѣ́хъ, я́же воздаде́ ми? Ева́нгеліе отъ Матѳе́я, зача́ло 43.

По 50-мъ псалмѣ́ стихи́ра, гла́съ 6:

Иже на земли́ а́нгела, и на небеси́ человѣ́ка Бо́жія, мíра благо́е украше́ніе, пи́щу благи́хъ добродѣ́тельныхъ, по́стниковъ похвалу́, Се́ргія вели́каго почти́мъ: насажде́нъ бо въ дому́ Госпо́дни и процвѣте́ пра́ведно, я́ко ке́дръ въ пусты́ни, умно́живъ ста́до Христо́во слове́сныхъ ове́цъ, въ преподо́бствѣ и пра́вдѣ.

Кано́нъ Богоро́дицы со ирмосо́мъ на 6 и свята́го на 8.

Кано́нъ Пресвяты́я Богоро́дицы, гла́съ 6.
Пѣ́снь 1.

Ирмо́съ: Яко по су́ху пѣшеше́ствовавъ Изра́иль по бе́зднѣ стопа́ми, гони́теля фарао́на ви́дя потопля́ема, Бо́гу побѣ́дную пѣ́снь пои́мъ, вопія́ше.

Прича́щшися Ева са́да, преслуша́ннаго бра́шна, кля́тву введе́; но сію́ разрѣши́ла еси́, Чи́стая, благослове́нія Нача́токъ, Христа́ ро́ждши.

Яже би́сера отъ Боже́ственныя мо́лніи, Христа́ ро́ждши, страсте́й мои́хъ мглу́ и прегрѣше́ній смуще́ніе, Чи́стая, разжени́ свѣ́томъ Твоея́ свѣ́тлости.

Язы́ковъ жда́ніе Іа́ковъ изъ Тебе́ Воплоща́емаго предзря́ше та́йно у́мными очесы́: Бо́га, изба́вльшаго на́съ хода́тайствомъ Твои́мъ.

Оскудѣ́вшимъ нача́льникомъ отъ пле́мене Іу́дова, Пречи́стая, Сы́нъ Тво́й и Бо́гъ, проше́дъ Во́ждь, надъ концы́ земны́ми ны́нѣ вои́стинну воцари́ся.

Кано́нъ преподо́бнаго Се́ргія, его́же краегране́сіе сицево́: Се́ргія похвали́ти, Бо́же мо́й, да́руй ми́. Гла́съ 8.
Пѣ́снь 1.

Ирмо́съ: Колесницегони́теля фарао́ня погрузи́ чудотворя́й иногда́ Моисе́йскій же́злъ, крестообра́зно порази́въ и раздѣли́въ мо́ре, Изра́иля же бѣглеца́, пѣшехо́дца спасе́, пѣ́снь Бо́гови воспѣва́юща.

Христа́, на́съ ра́ди во́лею смири́вшагося да́же до ра́бія о́браза, подража́въ, возлюби́лъ еси́ смире́ніе и, зѣ́льнымъ бдѣ́ніемъ и моли́твами душегу́бныя стра́сти умертви́въ, на го́ру безстра́стія возше́лъ еси́, Се́ргіе пребога́те.

Яко свѣти́льникъ свѣ́та, твою́ ду́шу сле́зными пото́ки украша́я, и друга́го Ісаа́ка подо́бно са́мъ себе́ возне́слъ еси́, преподо́бне, и се́рдце твое́ Бо́гу поже́рлъ еси́.

Иже во чре́вѣ ма́терни трикра́ты проглаше́ніемъ, Тро́ицы служи́тель показа́лся еси́, и Трисо́лнечнымъ свѣ́томъ озаря́емь, де́монская ополче́нія, я́ко паучи́ну, разори́лъ еси́, преблаже́нне Се́ргіе.

Богоро́диченъ: Зако́новъ кромѣ́ есте́ственныхъ родила́ еси́ Законода́вца, Бо́га и Человѣ́ка бы́вша, Того́, я́ко Бла́га, моли́, Всенепоро́чная, на́ша беззако́нія презрѣ́ти, вопію́щихъ всегда́: пои́мъ Го́споду, сла́вно бо просла́вися.

Другíй кано́нъ свята́го, гла́съ 1.
Пѣ́снь 1.

Ирмо́съ: Твоя́ побѣди́тельная десни́ца боголѣ́пно въ крѣ́пости просла́вися, та́ бо, Безсме́ртне, я́ко всемогу́щая, проти́вныя сотре́, Изра́ильтяномъ пу́ть глубины́ новосодѣ́лавшая.

Любо́вію Христо́вою утверди́лся еси́, преподо́бне, и яви́лся еси́, я́ко рѣка́, оби́льно всю́ зе́млю напая́я сло́вомъ уче́нія, богоблаже́нне Се́ргіе, тѣ́мже па́мять твою́ любо́вію ублажа́емъ.

Твое́ю руко́ю бы́сть благослове́ніе, боже́ственнымъ манове́ніемъ: невла́жная бо земля́ твое́ю моли́твою во́ду источи́, ю́же ны́нѣ почерпа́юще, исцѣле́ніе пріе́млемъ незави́стно, преподо́бне Се́ргіе.

Ве́сь отъ ю́ности Бо́гу освяти́лся еси́, къ Нему́ добродѣ́тельми приближа́яся, тлѣ́нная бо, я́же на земли́, оста́вивъ, небе́сное обрѣ́лъ еси́ бога́тство.

Богоро́диченъ: Ра́дуйся, благода́ти исто́чниче; ра́дуйся, лѣ́ствице и две́ре небе́сная; ра́дуйся, свѣ́щниче и ста́мно злата́я, и горо́ несѣко́мая, Яже Жизнода́вца Христа́ мíру родила́ еси́.

Катава́сія: Отве́рзу уста́ моя́...

Пѣ́снь 3.

Ирмо́съ: Нѣ́сть свя́тъ, я́коже Ты́, Го́споди Бо́же мо́й, вознесы́й ро́гъ вѣ́рныхъ Твои́хъ, Бла́же, и утверди́вый на́съ на ка́мени исповѣ́данія Твоего́.

Тлѣ́нную мою́ пло́ть и сме́ртную, Всечи́стая Богома́ти, изъ чре́ва Твоего́ несказа́нно пріе́мъ Благíй, и обезтлѣ́нивъ сію́, вѣ́чнѣ Себѣ́ связа́лъ е́сть.

Бо́га воплоща́ема изъ Тебе́ зря́ще, Дѣ́во, ужаса́хуся стра́хомъ ли́цы а́нгельстіи и я́ко Ма́терь Бо́жію, немо́лчными пѣ́сньми Тя́ почита́ютъ.

Ужасе́ся, го́ру у́мную ви́дѣвъ Тя́, проро́къ Даніи́лъ, изъ Нея́же Ка́мень отсѣче́ся кромѣ́ ру́къ и де́монская ка́пища, Богома́ти, крѣ́пко сокруши́.

Не мо́жетъ сло́во Тя́ человѣ́ческое, ниже́ язы́къ, Дѣ́во, похвали́ти досто́йно: изъ Тебе́ бо безъ сѣ́мене Жизнода́вецъ Христо́съ воплоти́тися, Пречи́стая, благоволи́.

Инъ.

Ирмо́съ: Утверже́й въ нача́лѣ небеса́ ра́зумомъ и зе́млю на вода́хъ основа́вый, на ка́мени мя́, Христе́, за́повѣдей Твои́хъ утверди́, я́ко нѣ́сть свя́тъ, па́че Тебе́, еди́не Человѣколю́бче.

Благи́хъ о́бразъ тебе́ да́въ твои́мъ ученико́мъ, и привле́клъ еси́ мно́ги ду́ши во спасе́ніе, отлучи́вшихся мірска́го пристра́стія, и́же утѣше́нія улучи́ша ра́йскаго наслажде́нія.

Яко добропло́дная ма́слина въ дому́ Бо́жіи, блаже́нне, процвѣ́лъ еси́, и еле́емъ умаща́я ду́ши, лю́бовію тя́ пою́щихъ, преблаже́нне Се́ргіе, и вѣ́рою Христу́ вопію́щихъ: нѣ́сть свя́тъ па́че Тебе́, Человѣколю́бче.

Стра́сти душетлѣ́нныя успи́лъ еси́ бо́дренными бдѣ́ніи, блаже́нне, и си́хъ ра́ди въ черто́гъ небе́сный всели́лся еси́, пріе́мъ, богому́дре Се́ргіе, благода́ть исцѣле́ній.

Богоро́диченъ: Херуви́мовъ и серафи́мовъ превы́шши яви́лася еси́, Богоро́дице: Ты́ бо еди́на прія́ла еси́ невмѣсти́маго Бо́га во чре́вѣ Твое́мъ, Нескве́рная. Тѣ́мже Тя́, вси́ вѣ́рніи, пѣ́сньми, Чи́стая, ублажа́емъ.

Инъ.

Ирмо́съ: Еди́не вѣ́дый человѣ́ческаго существа́ не́мощь и ми́лостивно въ не́ вообра́жся, препоя́ши мя́ съ высоты́ си́лою, е́же вопи́ти Тебѣ́, Святы́й: одушевле́нный хра́ме неизрече́нныя сла́вы Твоея́, Человѣколю́бче.

Тлѣ́нную сла́ву презрѣ́въ, блаже́нне, нетлѣ́нныя и Боже́ственныя сла́вы наслѣ́дникъ бы́ти сподо́бился еси́, всю́ бо попра́въ житія́ красоту́, со а́нгелы въ вы́шнихъ Боже́ственныя сла́вы наслажда́ешися.

Ра́ломъ моли́твеннымъ, преподо́бне, зе́млю се́рдца твоего́ обнови́въ и сію́ насѣ́явъ сѣ́менемъ трудо́въ твои́хъ, и яви́лся еси́ прекра́сная Сло́ва пшени́ца, и дости́глъ еси́ незаходи́маго Свѣ́та селе́ніе.

Ду́ха Свята́го сія́ньми почте́нъ, и свѣтоно́снымъ житіе́мъ украси́лся еси́, тре́бующимъ подава́я неоску́дно, и пріе́мля съ любо́вію мона́шествующихъ чи́ны, о́тче преподо́бне.

Богоро́диченъ: Изъ Тебе́ прозябе́, Чи́стая, Цвѣ́тъ неувяда́емый, облагово́нствуя все́ человѣ́чество Боже́ственнымъ мѵ́ромъ естества́ Своего́; Иже и Отцу́ Собезнача́льный, изъ Тебе́ бы́сть подъ лѣ́томъ, Дѣ́во Всенепоро́чная.

Сѣда́ленъ, гла́съ 4. Подо́бенъ: Вознесы́йся на Кре́стъ.

Яко вои́стинну тлѣ́нныхъ оста́вивъ нестоя́нное, Христу́ отъ души́ послѣ́довалъ еси́, и болѣ́зньми, и труды́, и зѣ́льнымъ воздержа́ніемъ, я́ко безпло́тенъ пожи́въ, преблаже́нне Се́ргіе, моли́ Христа́ Бо́га, спасти́ся душа́мъ на́шимъ. Два́жды.

Сла́ва, и ны́нѣ, богоро́диченъ:

Херуви́мовъ и серафи́мовъ превы́шши еси́, Богоро́дице, небесе́ же и земли́ простра́ннѣйши, ви́димыя тва́ри и неви́димыя яви́лася еси́, преиму́щи несосу́днымъ сосужде́ніемъ: Его́же бо простра́нствія небеса́ не вмѣща́ютъ, въ Твое́й утро́бѣ вмѣсти́ла еси́, Чи́стая, Его́же моли́, спасти́ся рабо́мъ Твои́мъ.

Пѣ́снь 4.

Ирмо́съ: Христо́съ моя́ си́ла, Бо́гъ и Госпо́дь, честна́я Це́рковь боголѣ́пно пое́тъ, взыва́ющи, отъ смы́сла чи́ста, о Го́сподѣ пра́зднующи.

Пое́мъ, Пречи́стая, Тя́, Всенепоро́чную, и́же Тобо́ю спа́сшіися, и благоче́стно пою́ще, взыва́емъ: благослове́нна, Яже Бо́га, Приснодѣ́во, ро́ждшая.

Свѣ́тъ незаходи́мый, Дѣ́во, родила́ еси́, су́щимъ во тмѣ́ житія́ пло́тію свѣтя́щь, Всеблаже́нная, и пою́щимъ Тя́ ра́дость, Приснодѣ́во, источи́ла еси́.

Благода́ть процвѣте́, Зако́нъ преста́ Тобо́ю, Всесвята́я: Ты́ бо, Чи́стая, родила́ еси́ Го́спода, подаю́щаго на́мъ, Приснодѣ́во, оставле́ніе.

Ме́ртва мя́ показа́ са́да вкуше́ніе, жи́зни же Дре́во, изъ Тебе́ я́вльшееся, Пречи́стая, воскреси́, и ра́йскія сла́дости наслѣ́дника мя́ устро́и.

Инъ.

Ирмо́съ: Ты́ моя́ крѣ́пость, Го́споди, Ты́ моя́ и си́ла, Ты́ мо́й Бо́гъ, Ты́ мое́ ра́дованіе, не оста́вль нѣ́дра Отча, и на́шу нищету́ посѣти́въ. Тѣ́мъ съ проро́комъ Авваку́момъ зову́ Ти: си́лѣ Твое́й сла́ва, Человѣколю́бче.

Ду́ха Пресвята́го хра́мъ, о́тче, бы́лъ еси́, и жи́зненныхъ во́дъ рѣка́ исполня́ема, основа́ніе непоколеби́мо Це́ркве, мона́шествующихъ утвержде́ніе, Се́ргіе досточу́дне.

Проро́чески сле́зными ка́плями на вся́къ де́нь посте́лю омоча́я, Се́ргіе сла́вне, до́ндеже до конца́ страсте́й пучи́ну изсуши́лъ еси́; тѣ́мже па́мять твою́ почита́емъ присночестну́ю и свяще́нную.

Лице́ Христо́во лице́мъ, преподо́бне Се́ргіе, зрѣ́ти сподо́бился еси́, зерца́ломъ вои́стинну разрѣ́шшимся. Сіе́ бо и отъ мíра отлучи́ тя́ къ возлю́бленному жела́нію.

Богоро́диченъ: Очище́ніе на́шихъ да́руй невѣ́дѣній, я́ко безгрѣ́шенъ, и умири́ мíръ Тво́й, Бо́же, моли́твами Ро́ждшія Тя́.

Инъ.

Ирмо́съ: Го́ру Тя́, благода́тію Бо́жіею пріосѣне́нную, прозорли́выма Авваку́мъ усмотри́въ очи́ма, изъ Тебе́ изы́ти Изра́илеву провозглаша́ше Свято́му, во спасе́ніе на́ше и обновле́ніе.

Просвѣща́емь свѣтолу́чными заря́ми, преблаже́нне, наслажде́ніе небе́сное прія́лъ еси́, ра́дуяся, я́ко вои́стинну чистѣ́йшій хлѣ́бъ Творцу́ бы́лъ еси́, му́дре Се́ргіе, Ему́же взыва́я: си́лѣ Твое́й сла́ва, Человѣколю́бче.

Стра́сти душетлѣ́нныя преше́дъ, и во глубину́ безмо́лвія вше́дъ, и пре́жде отрѣше́нія тѣле́снаго сою́за уме́ршее отроча́ возста́вилъ еси́, и па́че наде́жди роди́телю его́ ра́дость сотвори́лъ еси́. Тѣ́мъ, удиви́вся, Творцу́ вопія́лъ еси́: си́лѣ Твое́й сла́ва, Человѣколю́бче.

Душе́вный ра́зумъ впери́въ, сла́вне, и чу́вствія окорми́въ, му́дре, святы́ню благоче́стія су́щимъ на земли́ возвѣсти́лъ еси́ къ небе́сному ше́ствію.

Богоро́диченъ: Ра́дость Тебѣ́, Чи́стая, яви́, съ небесе́ прише́дъ, архистрати́гъ, благовѣсти́, ре́къ: Бо́гъ изы́детъ пло́тію изъ Тебе́, Дѣ́во Пречи́стая, во спасе́ніе любо́вію пою́щихъ Тя́: сла́ва си́лѣ Твое́й, человѣ́комъ Помо́щнице.

Пѣ́снь 5.

Ирмо́съ: Бо́жіимъ свѣ́томъ Твои́мъ, Бла́же, у́тренюющихъ Ти́ ду́ши любо́вію озари́, молю́ся, Тя́ вѣ́дѣти, Сло́вѣ Бо́жій, и́стиннаго Бо́га, отъ мра́ка грѣхо́внаго взыва́юща.

Чистото́ю возсія́вши свѣ́тло, Боже́ственное пребыва́ніе Влады́ки, Всепѣ́тая, была́ еси́: Ты́ бо еди́на Ма́ти Бо́жія яви́лася еси́, во объя́тіихъ я́ко Младе́нца Сего́ носи́вши.

Нося́щи добро́ту у́мную краснѣ́йшія Твоея́ души́, Невѣ́ста Бо́жія была́ еси́, запеча́тствована дѣ́вствомъ, Чи́стая, и свѣ́томъ чистоты́ мíръ просвѣща́ющи.

Да рыда́етъ собра́ніе злочести́выхъ, не проповѣ́дающихъ Тя́ я́вѣ Чи́стую Богома́терь, Ты́ бо врата́ Боже́ственнаго Свѣ́та яви́лася еси́ на́мъ, мра́къ прегрѣше́ній разгоня́ющи.

Инъ.

Ирмо́съ: Вску́ю мя́ отри́нулъ еси́ отъ лица́ Твоего́, Свѣ́те незаходи́мый, и покры́ла мя́ е́сть чужда́я тма́ окая́ннаго? Но обрати́ мя, и къ свѣ́ту за́повѣдей Твои́хъ пути́ моя́ напра́ви, молю́ся.

Въ поще́ніихъ непрекло́ненъ пребы́лъ еси́, му́дре, и до отше́ствія своего́ храня́ сіе́ опа́сно, и́мже сподо́бился еси́ я́вѣ нетлѣ́ннаго блаже́нства.

Остръ у́мъ имѣ́я къ Бо́гу внима́ти, стра́сти душетлѣ́нныя успи́лъ еси́, о́тче, и снопы́ благопло́дія пожа́лъ еси́, пита́я благоче́стно восхваля́ющія тя́, преподо́бне о́тче Се́ргіе.

Свѣ́тло житіе́ твое́, преподо́бне Се́ргіе, и извѣ́стно всѣ́мъ конце́мъ яви́ся, и боже́ственныя добро́ты испо́лнено, моли́твами же, и поще́ньми, и любо́вію, я́же ко Христу́ Человѣколю́бцу.

Богоро́диченъ: Тя́ стѣ́ну иму́ще, и заступле́ніемъ Твои́мъ соблюда́еми, Твое́ю боже́ственною сла́вою хва́лящеся, Тя́ ублажа́емъ. Ты́ бо, Пречи́стая, душа́мъ на́шимъ источа́еши весе́ліе и ра́дованіе.

Инъ.

Ирмо́съ: Бо́гъ сы́й ми́ра, Оте́цъ щедро́тъ, Вели́каго Совѣ́та Твоего́ Ангела, ми́ръ подава́юща, посла́лъ еси́ на́мъ; тѣ́мъ богоразу́мія къ свѣ́ту наста́вльшеся, отъ но́щи у́тренююще, славосло́вимъ Тя́, Человѣколю́бче.

Обветша́вшаго человѣ́ка я́вѣ, о́тче, совле́клся еси́, и я́ко скве́рну ри́зу, отве́ргъ съ грѣхо́вными страстьми́, въ но́ваго обле́клся еси́, е́же по подо́бію о Христѣ́, всече́стне.

Страстны́я у́зы расто́ргъ высо́кимъ твои́мъ равноа́нгельнымъ житіе́мъ, и свы́ше пріи́мъ чудодѣ́йствія дарова́ніе, согрѣше́ній на́шихъ очище́ніе, Се́ргіе, испроси́.

Богоро́диченъ: Кля́тву Евы, всѣ́хъ прама́тере, Твои́мъ рождество́мъ, Дѣ́во, упраздни́ла еси́, мíру благослове́ніе возсія́вши Христа́. Тѣ́мже Тя́, ра́дующеся, язы́комъ и се́рдцемъ Богоро́дицу и́стинно исповѣ́дающе, велича́емъ.

Пѣ́снь 6.

Ирмо́съ: Жите́йское мо́ре, воздвиза́емое зря́ напа́стей бу́рею, къ ти́хому приста́нищу Твоему́ прите́къ, вопію́ Ти: возведи́ отъ тли́ живо́тъ мо́й, Многоми́лостиве.

Вели́кій преднаписа́ во проро́цѣхъ Моисе́й Тя́ ковче́гъ, и трапе́зу, и свѣ́щникъ, и ста́мну, обра́зно назна́менуя воплоще́ніе, е́же изъ Тебе́, Высоча́йшаго, Ма́ти Дѣ́во.

Умерщвля́ется сме́рть, упражня́ется и тлѣ́ніе Ада́мова осужде́нія, Плоду́ Твоему́, о Влады́чице, прирази́вшееся! Жи́знь бо родила́ еси́, отъ тли́ избавля́ющую пою́щія Тя́.

Зако́нъ изнемо́же, и пре́йде сѣ́нь, па́че бо ума́ и по́мысла яви́вшейся мнѣ́ благода́ти, я́же изъ Тебе́, Дѣ́во, Рождество́мъ Бо́га и Спа́са, Многопѣ́тая.

Инъ.

Ирмо́съ: Очи́сти мя́, Спа́се, мно́га бо беззако́нія моя́, и изъ глубины́ зо́лъ возведи́, молю́ся, къ Тебѣ́ бо возопи́хъ, и услы́ши мя́, Бо́же спасе́нія моего́.

Па́мять твою́ творя́щимъ свяще́нную, о́тче, не преста́й моля́ Изба́вителя дарова́ти согрѣше́ній оставле́ніе, и небе́сное Ца́рство воспрія́ти, идѣ́же гла́съ пра́зднующихъ весели́тъ вся́.

О Христѣ́ укрѣпля́емь, вся́ кова́рствія лука́ваго тве́рдымъ умо́мъ, Се́ргіе, я́коже сѣ́ть, расто́ргнулъ еси́, и пресвѣ́тло свѣти́ло мíру, о́тче, показа́лся еси́.

Свѣ́томъ Боже́ственнымъ осія́емь, и со а́нгелы ны́нѣ на небесѣ́хъ водворя́яся, помина́й вѣ́рою чту́щихъ па́мять твою́, преподо́бне Се́ргіе приснопа́мятне.

Богоро́диченъ: Возвы́сила еси́ вои́стинну па́дшее человѣ́ческое существо́, и́же о́бразомъ Боже́ственнымъ, и Отца́ ра́венствомъ, ви́димымъ Сы́номъ неизмѣ́ннымъ, Богома́ти, безъ сѣ́мене во чре́вѣ поноси́вши.

Инъ.

Ирмо́съ: Изъ утро́бы Іо́ну младе́нца изблева́ морскíй звѣ́рь, якова́ прія́тъ; въ Дѣ́ву же все́льшееся Сло́во, и пло́ть пріе́мшее, про́йде сохра́ншее нетлѣ́нну: Его́же бо не пострада́ истлѣ́нія, Ро́ждшую сохрани́ неврежде́нну.

На́съ свы́ше, ста́до твое́, озаря́еши ми́лостивно, о́тче, Импера́тору побѣ́ду Крестоно́сному подая́ моли́твами твои́ми, возвыша́я ро́гъ правосла́вныхъ, отъ на́съ же пріими́, а́ще и ма́лое, приноси́мое тебѣ́ моле́ніе.

На неду́зѣхъ разли́чныхъ исцѣле́нія благода́ть тебѣ́ дарова́ся, и на ду́сѣхъ нечи́стыхъ отъ Христа́ вла́сть, му́дре, я́ко боже́ственный до́блественникъ, вѣне́цъ прія́лъ еси́ побѣ́ды, отъ всѣ́хъ Ца́рствующаго.

Богоро́диченъ: Ве́сь ли́къ проро́ческій отъ Бо́га науче́нъ, Твое́ провозгласи́ та́инство несказа́ннаго Боже́ственнаго зача́тія, е́же изъ Тебе́ Сло́ва, Ма́ти Дѣ́во: Ты́ бо истинный нача́льный Свѣ́тъ родила́ еси́.

Конда́къ, гла́съ 8. Подо́бенъ: Взбра́нной Воево́дѣ.

Христо́вою любо́вію уязви́вся, преподо́бне, и Тому́ невозвра́тнымъ жела́ніемъ послѣ́довавъ, вся́кое наслажде́ніе плотско́е возненави́дѣлъ еси́, и я́ко со́лнце, оте́честву твоему́ возсія́лъ еси́; тѣ́мъ и Христо́съ да́ромъ чуде́съ обогати́ тя. Помина́й на́съ, чту́щихъ пресвѣ́тлую па́мять твою́, да зове́мъ ти́: ра́дуйся, Се́ргіе богому́дре.

Икосъ:

Ева́нгельскій гла́съ, о́тче, услы́шавъ, вся́ оста́вилъ еси́ плотска́я мудрова́нія, бога́тство же и сла́ву, я́ко пра́хъ, вмѣни́въ, и на стра́сти, я́ко безпло́тенъ, подвиза́вся, и безпло́тныхъ ликостоя́ніемъ, че́сти сподо́бился еси́. Ра́зума дарова́ніе прія́лъ еси́, е́же и пода́ждь въ пѣ́снехъ пою́щимъ ти́ си́це: ра́дуйся, Се́ргіе преподо́бне и богоно́се, небе́сный человѣ́че, земны́й а́нгеле; ра́дуйся, Ду́ха Свята́го оби́тель; ра́дуйся, моли́твами богода́ненъ да́ръ пріе́мый; ра́дуйся, я́ко пре́жде рожде́нія проглаше́ніемъ просла́вивъ Святу́ю Тро́ицу, Яже тя́ просла́ви въ жи́зни се́й и по сме́рти; ра́дуйся, цѣлому́дрія сто́лпе, и́мже вся́ка стра́сть попра́ся; ра́дуйся, я́ко отъ млады́хъ ногте́й послѣ́дствовалъ еси́ Христу́; ра́дуйся, притека́ющимъ къ тебѣ́ спасе́нія хода́тай; ра́дуйся, свѣти́льниче многосвѣ́тлый, возведы́й ко Христу́ мона́ховъ мно́жества; ра́дуйся, похвало́ оте́честву твоему́; ра́дуйся, проро́чествомъ укра́шенный, во е́же прорица́ти, я́ко настоя́щая, бу́дущая; ра́дуйся, я́ко моли́твами твои́ми сопроти́вніи побѣжда́ются; ра́дуйся, Крестоно́сному Импера́тору на́шему и́мярекъ похвала́ и утвержде́ніе, Его́же соблюди́ моли́твами твои́ми отъ вра́гъ ненавѣ́тно, да зове́мъ ти́: ра́дуйся, Се́ргіе богому́дре.

Пѣ́снь 7.

Ирмо́съ: Росода́тельну у́бо пе́щь содѣ́ла а́нгелъ преподо́бнымъ отроко́мъ, халде́и же опаля́ющее велѣ́ніе Бо́жіе, мучи́теля увѣща́ вопи́ти: благослове́нъ еси́, Бо́же оте́цъ на́шихъ.

Юношъ тріе́хъ пе́щь не опали́, рождество́ прообразу́ющихъ Твое́. Боже́ственный бо о́гнь, Тебе́ не опали́въ, всели́ся въ Тя́, и вся́ научи́ вопи́ти: благослове́нъ еси́, Бо́же оте́цъ на́шихъ.

Блажа́тъ Тебе́ концы́, Всенепоро́чная Ма́ти, я́ко прорекла́ еси́, просвѣща́еми свѣтолу́чными сія́ніи Твои́ми, и благода́тію, пою́щіи, вопію́тъ: благослове́нъ еси́, Бо́же оте́цъ на́шихъ.

Па́губныя у́бо зу́бы въ мя́ вонзе́ змíй лука́внѣйшій, но ты́я Тво́й, Богома́ти, Сы́нъ сокруши́, крѣ́пость же мнѣ́ даде́ вопи́ти: благослове́нъ еси́, Бо́же оте́цъ на́шихъ.

Очисти́лище естества́ Ты́ еси́, еди́на Богоблаже́нная: на ра́мѣхъ бо херуви́мскихъ сѣдя́щаго Бо́га во объя́тіяхъ носи́вши, вопіе́ши: благослове́нъ еси́, Бо́же оте́цъ на́шихъ.

Инъ.

Ирмо́съ: Бо́жія снисхожде́нія о́гонь устыдѣ́ся въ Вавило́нѣ иногда́, сего́ ра́ди о́троцы въ пещи́, ра́дованною ного́ю, я́ко во цвѣ́тницѣ, лику́юще поя́ху: благослове́нъ еси́, Бо́же оте́цъ на́шихъ.

Въ пещи́ искуше́ній разжже́нія Боже́ственная благода́ть ороси́ тя, преподо́бне, и многосвѣ́тла Тро́ическимъ жела́ніемъ показа́, зову́ща: благослове́нъ Бо́гъ оте́цъ на́шихъ.

Мíръ преоби́дѣвъ, сла́вне Се́ргіе, на земли́, я́ко безпло́тенъ, пожи́лъ еси́, и а́нгельскимъ ликостоя́ніемъ сподо́бился еси́. Тѣ́мъ тя́ вѣ́рою почита́емъ, досточу́дне.

Въ приста́нище ти́хое вше́дъ, богому́дре, жите́йскихъ пла́ваній отбѣ́глъ еси́ и волну́ющимся жите́йскими спаси́тельное окормле́ніе бы́лъ еси́, воспѣва́ющимъ: благослове́нъ Бо́гъ отце́въ на́шихъ.

Богоро́диченъ: Же́злъ прорасте́, Дѣ́во, изъ ко́рене Іессе́ева всеблаже́нный Пло́дъ, Цвѣ́тъ нося́щи спаси́тельный, вѣ́рою Сы́ну Твоему́ вопію́щимъ: отце́въ на́шихъ Бо́же, благослове́нъ еси́.

Инъ.

Ирмо́съ: Тебе́ у́мную, Богоро́дице, пе́щь разсмотря́емъ, вѣ́рніи, я́коже бо о́троки спасе́ три́ Превозноси́мый, мíръ обнови́, во чре́вѣ Твое́мъ всецѣ́лъ, хва́льный отце́въ Бо́гъ и препросла́вленъ.

Друго́е не́бо на земли́ Боже́ственнымъ манове́ніемъ, преблаже́нне, показа́лся еси́, воспита́лъ еси́ слове́сное ста́до, я́ко а́нгелъ живы́й съ пло́тію, богому́дре.

Иму́ще тя́ къ Бо́гу, ча́да твоя́, крѣ́пка моли́твенника, блаже́нне, и утѣ́шителя печа́льныхъ, побо́рника же, и предста́теля, и хода́тая благоче́стія, отъ вся́кихъ бѣ́дъ спаса́емся, преподо́бне Се́ргіе.

Богоро́диченъ: Ра́дуйся, Чи́стая, Ада́мова Дщи́, изъ Тебе́ бо произы́де Па́стырь, обле́кся и́стинно во всего́ мя, человѣ́ка, превозноси́мый за милосе́рдіе непости́жное, отце́въ Бо́гъ благослове́нный.

Пѣ́снь 8.

Ирмо́съ: Изъ пла́мене преподо́бнымъ ро́су источи́лъ еси́ и пра́веднаго же́ртву водо́ю попали́лъ еси́: вся́ бо твори́ши, Христе́, то́кмо е́же хотѣ́ти. Тя́ превозно́симъ во вся́ вѣ́ки.

Позлаще́нною ри́зою, я́коже Цари́цу, Сы́нъ Тво́й, просвѣти́въ заре́ю Ду́ха, Тебе́ одесну́ю Себе́ поста́ви, Всечи́стая, Его́же превозно́симъ во вся́ вѣ́ки.

Иже хотѣ́ніемъ еди́нѣмъ мíръ водрузи́вый, изъ пречи́стыя утро́бы Твоея́ пло́ть зае́млетъ, свы́ше ту́ю назда́ти хотя́, Его́же превозно́симъ во вся́ вѣ́ки.

Сочета́ніемъ Сло́ва ко мнѣ́, человѣ́ку, Боже́ственное жили́ще была́ еси́, Пречи́стая, просія́вши я́вѣ дѣ́вства свѣ́тлостію. Тѣ́мъ Тя́ пое́мъ во вся́ вѣ́ки.

Златоза́рный Тя́ свѣ́щникъ предвообрази́, пріе́мшую несказа́нно Свѣ́тъ непресту́пный, зна́ніемъ Свои́мъ озаря́ющь вся́ческая. Тѣ́мъ Тя́ пое́мъ, Чи́стая, во вся́ вѣ́ки.

Инъ.

Ирмо́съ: Седмери́цею пе́щь халде́йскій мучи́тель богочести́вымъ неи́стовно разжже́, си́лою же лу́чшею спасе́ны сія́ ви́дѣвъ, Творцу́ и Изба́вителю вопія́ше: о́троцы, благослови́те, свяще́нницы, воспо́йте, лю́діе, превозноси́те во вся́ вѣ́ки.

Свѣтоно́сный тво́й пра́здникъ, преблаже́нне Се́ргіе, испо́лни ра́дости и весе́лія духо́внаго, благоуха́нія же и просвѣще́нія, тя́ иму́щимъ засту́пника, и пра́вило мона́шествующимъ.

Моли́твою непреста́нною къ Бо́гу восте́клъ еси́, и отту́ду трисо́лнечными сія́ніи озари́лся еси́, на враги́ боре́нія поста́вивъ, приводя́ по́стниковъ собо́ры но́вымъ житіе́мъ, Христу́ вопію́щимъ: дѣ́ти, благослови́те, свяще́нницы, воспо́йте, лю́діе, превозноси́те Его́ во вѣ́ки.

Въ поще́ніихъ крѣ́пкое, въ моли́твахъ нелѣ́ностное, терпѣ́ніе въ искуше́ніихъ, Се́ргіе, на земли́ показа́лъ еси́, зовы́й: дѣ́ти, благослови́те, свяще́нницы, воспо́йте, лю́діе, превозноси́те Его́ во вѣ́ки.

Богоро́диченъ: Богороди́тельнице Чи́стая, души́ моея́ я́звы грѣхо́вныя и собла́зны очи́сти, ко исто́чникомъ примѣша́ющи, я́же изъ ре́бръ Рождества́ Твоего́, и́же отъ ни́хъ поте́кшимъ струя́мъ; къ Тебѣ́ бо взыва́ю, и къ Тебѣ́ прибѣга́ю, и Тя́ призыва́ю, Богоблагода́тную.

Инъ.

Ирмо́съ: Чу́да преесте́ственнаго росода́тельная изобрази́ пе́щь о́бразъ: не бо́, я́же прія́тъ, пали́тъ ю́ныя, я́ко ниже́ о́гонь Божества́ Дѣ́вы, въ Ню́же вни́де утро́бу. Тѣ́мъ, воспѣва́юше, воспое́мъ: да благослови́тъ тва́рь вся́ Го́спода и превозно́ситъ во вся́ вѣ́ки.

Прилѣ́жно пою́ще, мо́лимъ тя́: моли́ся, преподо́бне, побѣ́ды дарова́ти на враги́ Импера́тору на́шему, и Це́ркви благолѣ́піе, и мíру ми́ръ.

Ду́ха Свята́го благода́ть въ тя́ всели́ся, лука́выхъ духо́въ прогони́теля содѣ́ла, мона́шествующихъ же наста́вника показа́, зову́щихъ: благослови́те, вся́ тва́рь, Го́спода, и превозноси́те Его́ во вѣ́ки.

Трисо́лнечнымъ свѣ́томъ издале́ча сія́я, твои́мъ пѣвце́мъ свѣ́тъ да́руй и спасе́ніе и мíру ми́ръ, въ твое́й па́мяти, преподо́бне о́тче, зову́щимъ: да благослови́тъ вся́ тва́рь Го́спода, и превозно́ситъ Его́ во вѣ́ки.

Богоро́диченъ: Иже а́нгельскими пѣ́сньми Прославля́емый, бога́тное Сло́во на́съ ра́ди обнища́, Тя́ Ма́терь, добро́ту Іа́ковлю, Благослове́нная, избра́въ. Тѣ́мже, воспѣва́юще, пое́мъ: да благослови́тъ тва́рь вся́ Го́спода и превозно́ситъ его́ во вѣ́ки.

Пѣ́снь 9.

Ирмо́съ: Бо́га человѣ́комъ невозмо́жно ви́дѣти, на Него́же не смѣ́ютъ чи́ни а́нгельстіи взира́ти; Тобо́ю бо, Всечи́стая, яви́ся человѣ́комъ Сло́во воплоще́нно, Его́же велича́юще, съ небе́сными во́и, Тя́ ублажа́емъ.

Звѣзда́, сія́ющи заря́ми Божества́ отъ Іа́кова, отъ мра́ка содержи́мымъ возсія́: Тобо́ю бо, Всечи́стая, яви́ся Христо́съ Бо́гъ — Сло́во воплоще́нно, Имже просвѣща́еми, съ небе́сными во́и, Тя́ ублажа́емъ.

Укрѣпи́вся си́лою Твое́ю и благода́тію, Тебѣ́ пѣ́снь усе́рдно отъ се́рдца возложи́хъ; но сію́ пріими́, Дѣ́во Чи́стая, благода́ть воздаю́щи Твою́ многосвѣ́тлую, отъ нетлѣ́нныхъ сокро́вищъ, Богоблаже́нная.

Поста́въ показа́лася еси́ я́вѣ Божества́, въ не́мже ри́зу тѣлесе́ Сло́во истка́, богосодѣ́лавъ, Дѣ́во, мо́й зра́къ: въ него́же обле́кся, вся́ спасе́ отъ смы́сла чи́ста Тя́ велича́ющія.

Ме́ртвымъ воскресе́ніе ны́нѣ дарова́ся Твои́мъ несказа́ннымъ и неизрече́ннымъ Рождество́мъ, Богоро́дице Всечи́стая, Жи́знь бо, изъ Тебе́ пло́тію обложи́вся, всѣ́мъ возсія́, и сме́ртную дря́хлость я́вѣ разруши́.

Инъ.

Ирмо́съ: Ужасе́ся о се́мъ не́бо, и земли́ удиви́шася концы́, я́ко Бо́гъ яви́ся человѣ́комъ пло́тски, и чре́во Твое́ бы́сть простра́ннѣйшее небе́съ. Тѣ́мъ Тя́, Богоро́дицу, а́нгеловъ и человѣ́къ чинонача́лія велича́ютъ.

Свѣтоявле́нія духо́внаго испо́лненъ бы́въ, преподо́бне Се́ргіе, свѣти́льникъ сія́я издале́ча, яви́лся еси́, слове́сныя зари́ на́мъ облиста́я, и Пребоже́ственныя Тро́ицы жили́ще показа́лся еси́.

Вои́стинну тя́ вели́ка учи́теля, му́дре Се́ргіе, Россíйскимъ страна́мъ Христо́съ дарова́, нело́жнымъ правле́ніемъ пра́вяща оте́чество свое́, и уче́нія сладча́йша ме́да излива́юща, и́хже, я́ко отъ окрíна, и мы́, вѣ́рніи, почерпа́емъ незави́стно.

Душетлѣ́нныя стра́сти побѣди́въ, я́ко па́стырь и́стинный, упа́слъ еси́ слове́сное Христо́во ста́до, е́же вы́ну благода́тію Ду́ха, я́ко цвѣ́ты ра́йскія, пита́я, преподо́бне.

Богоро́диченъ: Псалмы́ Тя́ воспѣва́емъ, Обра́дованная, и немо́лчно Ти́, е́же ра́дуйся, вопіе́мъ: Ты́ бо источи́ла еси́ всѣ́мъ ра́дованіе.

Инъ.

Ирмо́съ: Образъ чи́стаго Рождества́ Твоего́ огнепали́мая купина́ показа́ неопа́льная, и ны́нѣ на на́съ напа́стей свирѣ́пѣющую угаси́ти, мо́лимся, пе́щь, да Тя́, Богоро́дице, непреста́нно велича́емъ.

Любо́вію Христо́вою, му́дре, просвѣща́емь, и добродѣ́тельми облиста́емь, не оскверни́лъ еси́ души́ твоея́ добро́ту, ко отце́мъ преста́вился еси́ въ до́брѣй ста́рости, и Бо́гу со а́нгелы, Се́ргіе, предстои́ши.

Очи́сти на́ша согрѣше́нія, Сло́ве, и просвѣти́ о́чи серде́чныя, е́же чи́сто зрѣ́ти Твою́ свѣ́тлость Боже́ственнаго свѣтоли́тія, моли́твами Твоего́ уго́дника Се́ргія, да Тя́ вси́ величаемъ.

Богоро́диченъ: О, стра́ннаго Твоего́ чудесе́! Ты́ бо, Дѣ́во Богоро́дице, та́инство, пре́жде вѣко́въ и родо́въ сокрове́нное въ Бо́зѣ, вся́ созда́вшемъ, ро́ждши Бо́га Сло́ва несказа́нно, яви́лася еси́.

Свѣтиленъ:

Процвѣ́лъ еси́, я́ко фи́никсъ, Дави́дски, о́тче, и оби́тель яви́лся еси́ Ду́ха Всесвята́го, Иже сла́вна тя́ вселе́ннѣй показа́. О на́съ непреста́нно Христа́ моли́, почита́ющихъ вѣ́рою пречестну́ю па́мять твою́, преподо́бне Се́ргіе. Два́жды.

Сла́ва, и ны́нѣ, богоро́диченъ:

Тя́ пѣ́сньми немо́лчными ублажа́емъ, Дѣ́во, я́ко отъ Тро́ицы Еди́наго родила́ еси́, Богоро́дице, и но́сиши на боже́ственныхъ объя́тіихъ Пребога́тое Сло́во, Невра́щное и Неизмѣ́нное.

На хвали́техъ стихи́ры на 4, гла́съ 4. Подо́бенъ: Зва́нный свы́ше.

Егда́ боже́ственное зва́ніе на́йде на тя́, пребога́те,/ тогда́ все́ плотско́е мудрова́ніе/ ду́ху повину́лъ еси́,/ поще́нія страда́ньми утверди́вся,/ и, я́ко зла́то, въ горни́лѣ искуше́но, сія́я, яви́лся еси́./ Прія́телище бы́лъ еси́ Ду́ха Пресвята́го,/ собра́въ мона́шествующихъ мно́жества,/ и уче́ніи твои́ми,/ я́ко нѣ́коею небовосхо́дною лѣ́ствицею,/ на высоту́ добродѣ́телей возводя́./ Помина́й на́съ, Се́ргіе, чту́щихъ па́мять твою́,/ спасти́ и просвѣти́ти ду́ши на́ша. Два́жды.

Возсія́ дне́сь пресвѣ́тлая/ и всепра́зднственная па́мять твоя́,/ пресла́вне Се́ргіе,/ созыва́ющи многочи́сленное по́стниковъ сосло́віе/ и преподо́бныхъ ликостоя́нія,/ въ не́йже а́нгелы сла́вятъ/ въ Тро́ицѣ покланя́емаго Бо́га на́шего,/ человѣ́цы же, притека́ющіи/ къ свяще́ннѣй ра́цѣ моще́й твои́хъ,/ исцѣле́нія да́ры пріе́млютъ;/ и тя́ вѣнча́вшаго Христа́ прославля́емъ,/ Спа́са ду́шъ на́шихъ.

Богоно́се и преблаже́нне/ о́тче Се́ргіе!/ ты́ проро́чески/ посте́лю слеза́ми измыва́лъ еси́,/ не да́лъ еси́ сна́ твои́мъ очесе́мъ,/ ни вѣ́ждомъ дрема́нія,/ серде́чное жела́ніе е́же ко Христу́ явля́я,/ Его́же измла́да возлюби́въ,/ вся́кія добродѣ́тели ви́дъ испра́вилъ еси́./ Тѣ́мже тя́ ублажа́емъ,/ Христа́ велича́юще,/ тя́ просла́вльшаго.

Сла́ва, гла́съ 2:

Преподо́бне о́тче, измла́да воздержа́нію прилѣжа́въ, пости́вся, орга́нъ бы́лъ еси́ Свята́го Ду́ха. Тѣ́мъ и чуде́съ дарова́нія пріе́мъ, человѣ́ки научи́лъ еси́ преоби́дѣти маловре́менная; ны́нѣ же неизрече́ннымъ свѣ́томъ свѣ́тлѣ сія́еши, просвѣти́ на́ша мы́сли хода́тайствомъ твои́мъ, му́дре Се́ргіе.

И ны́нѣ, богоро́диченъ:

Все́ упова́ніе мое́ на Тя́ возлага́ю, Ма́ти Бо́жія, сохрани́ мя подъ кро́вомъ Твои́мъ.

Славосло́віе вели́кое. Ектеніи́ и отпу́стъ.

НА ЛИТУРГІИ.

Блаже́нна, пе́рваго кано́на свята́го, пѣ́снь 3-я, и втора́го, пѣ́снь 6-я. Проки́менъ, гла́съ 7: Честна́ предъ Го́сподемъ/ сме́рть преподо́бныхъ Его́. Сти́хъ: Что́ возда́мъ Го́сподеви о всѣ́хъ, я́же воздаде́ ми? Апо́столъ къ Гала́томъ, зача́ло 213. Аллилуія, гласъ 6: Блаже́нъ му́жъ, боя́йся Го́спода, въ за́повѣдехъ Его́ восхо́щетъ зѣло́. Сти́хъ: Си́льно на земли́ бу́детъ сѣ́мя его́. Ева́нгеліе Луки́, зача́ло 24. Прича́стенъ: Въ па́мять вѣ́чную бу́детъ пра́ведникъ, отъ слу́ха зла́ не убои́тся.

Источникъ: Слу́жба съ ака́ѳистомъ преподо́бному отцу́ на́шему Се́ргію игу́мену, Ра́донежскому чудотво́рцу. — М.: Въ Сѵнода́льной Тѵпогра́фіи, 1892. — С. 3-52, 108-124.