Home  |  Morning  |  Resources  |  Publications  |  Scripture  |  Menaion  |  Evening

Мѣ́сяца Септе́мврія въ 26-й де́нь.
Преставле́ніе свята́го апо́стола и евангели́ста Іоа́нна Богосло́ва.

НА МАЛѢЙ ВЕЧЕРНИ,
На Го́споди воззва́хъ: стихи́ры, гла́съ 2. Подо́бенъ: Егда́ отъ дре́ва.

Пріиди́те, прему́дрости глубину́ и правосла́вныхъ догма́товъ списа́теля, вѣ́рніи, пѣ́сньми боже́ственными дне́сь вѣнча́имъ, Іоа́нна сла́внаго и возлю́бленнаго, се́й бо возгремѣ́, е́же въ нача́лѣ бѣ́ Сло́во. Отону́дуже громогла́сенъ показа́ся, я́ко благовѣ́стіе мíру просія́въ многому́дреннѣ, приснопа́мятный. Два́жды.

Вои́стину ты́ яви́лся еси́ и́стиненъ дру́гъ, напе́рсникъ вели́къ Учи́телю Христу́. На пе́рси бо возле́гъ, отону́дуже поче́рплъ еси́ прему́дрости догма́ты, и́миже обогаща́еши о́крестъ всю́ зе́млю, я́ко богоглаго́льникъ Бо́жій. Тѣ́мже и содержа́щи сія́, кра́сная Христо́ва Це́рковь ны́нѣ, ра́дующися, весели́тся.

Ра́дуйся, Богосло́ве, и́стинно, ра́дуйся, Ма́тере Госпо́дни сы́не вселюбе́зне. Ты́ бо, предстоя́ при Крестѣ́ Христо́вѣ, боже́ственный слы́шалъ еси́ гла́съ Влады́ки: се́ ны́нѣ Ма́ти твоя́, къ тебѣ́ возопи́вшаго. Отону́дуже досто́йно тя́ вси́, я́ко апо́стола Христо́ва вели́каго и возлю́бленнаго, ублажа́емъ.

Сла́ва, гла́съ 2. Самогла́сенъ:

Апо́столовъ ве́рхъ, богосло́вія трубу́, духо́внаго воево́ду, вселе́нную Бо́гу покори́вшаго, пріиди́те, вѣ́рніи, ублажи́мъ Іоа́нна приснопа́мятнаго, отъ земли́ преселя́ющагося и земли́ не отступа́ющаго, но живу́ща и жду́ща стра́шное Влады́ки второ́е Прише́ствіе, е́же неосужде́нно срѣ́сти на́мъ испроси́, люби́миче, таи́нниче, Христо́въ напе́рсниче, любо́вію соверша́ющимъ па́мять твою́.

И ны́нѣ, богоро́диченъ.

На стихо́внѣ стихи́ры, гла́съ 1. Подо́бенъ: Всехва́льніи му́ченицы.

Богосло́ве сла́вне,/ твои́ми боже́ственными уче́ніи/ и чуде́съ явле́ньми/ пре́лести отгна́лъ еси́ мглу́ всю́/ и лю́ди просвѣти́лъ еси́/ къ зна́нію и́стинныя вѣ́ры./ И ны́нѣ моли́/ дарова́ти душа́мъ на́шимъ ми́ръ/ и ве́лію ми́лость.

Сти́хъ: Во всю́ зе́млю изы́де вѣща́ніе и́хъ/ и въ концы́ вселе́нныя глаго́лы и́хъ.

Іоа́нне всему́дре,/ Христо́въ люби́миче при́сный,/ къ пло́ти любве́ мя избавля́я,/ Влады́цѣ всѣ́хъ/ боже́ственными твои́ми мольба́ми водружи́/ дѣ́тельми благоче́стія,/ и моли́ся пода́ти ми́/ оставле́ніе прегрѣше́ній/ и ве́лію ми́лость.

Сти́хъ: Небеса́ повѣ́даютъ сла́ву Бо́жію,/ творе́ніе же руку́ Его́ возвѣща́етъ тве́рдь.

Богови́дче всесвяще́нне,/ страсте́й и бѣ́дъ изба́ви/ и отъ неду́гъ и скорбе́й благохва́лящія тя́,/ и почита́ющія любо́вію,/ и вѣ́рно притека́ющія,/ и къ покро́ву твоему́/ боже́ственному приходя́щія/ и умоли́ дарова́ти душа́мъ на́шимъ ми́ръ/ и ве́лію ми́лость.

Сла́ва, гла́съ 2:

Богосло́ве дѣ́вственниче, учениче́ возлю́бленне Спа́совъ, моли́твами твои́ми на́съ спаса́й, мо́лимся, отъ вся́каго вре́да, я́ко твое́ есмы́ ста́до.

И ны́нѣ, богоро́диченъ, гла́съ то́йже:

Все́ упова́ніе мое́ на Тя́ возлага́ю, Ма́ти Бо́жія, сохрани́ мя подъ кро́вомъ Твои́мъ.

Тропа́рь, гла́съ 2.

Апо́столе, Христу́ Бо́гу возлю́бленне, ускори́ изба́вити лю́ди безотвѣ́тны: пріе́млетъ тя́ припа́дающа, Иже па́дша на пе́рси Пріе́мый. Его́же моли́, Богосло́ве, и належа́щую мглу́ язы́ковъ разгна́ти, прося́ на́мъ ми́ра и ве́лія ми́лости.

Сла́ва, и ны́нѣ, богоро́диченъ воскре́сенъ.

НА ВЕЛИЦѢЙ ВЕЧЕРНИ.


Стихологису́емъ Блаже́нъ му́жъ.., 1-й антифо́нъ. На Го́споди, воззва́хъ: стихи́ры на 8, гла́съ 1. Подо́бенъ: Небе́сныхъ чино́въ.

Зри́тель неизрече́нныхъ открове́ній/ и сказа́тель вы́шнихъ Бо́жіихъ та́инъ,/ сы́нъ Зеведе́евъ,/ написа́въ на́мъ Христо́во Ева́нгеліе,/ богосло́вити Отца́ и Сы́на и Ду́ха Свята́го/ научи́лъ е́сть. Три́жды.

Богодви́жимая цѣвни́ца небе́сныхъ пѣ́ній,/ тайнопи́сецъ сы́й,/ богосказа́нная уста́, пѣ́ніе пѣ́сней пое́тъ красно́,/ устнѣ́ бо движа́, я́ко стру́ны,/ я́коже бряца́ло, язы́къ движа́,/ и мо́лится спасти́ся на́мъ. Три́жды.

Громогла́снымъ твои́мъ язы́комъ/ извѣща́я Бо́жія му́дрости/ сокрове́нное сло́во, Бо́гу возлю́бленне,/ зове́ши при́сно, движа́ устна́ми ча́сто:/ е́же въ нача́лѣ бѣ́ Сло́во,/ и науча́еши вся́каго человѣ́ка къ зна́нію Бо́га. Два́жды.

Сла́ва, гла́съ 2. Самогла́сенъ:

Сы́на гро́мова, основа́ніе боже́ственныхъ слове́съ, нача́льника бого́словія и проповѣ́дника пе́рвѣйшаго и́стины догма́товъ Бо́жія му́дрости, возлю́бленнаго Іоа́нна и дѣ́вственника, человѣ́ческій ро́дъ, по до́лгу благопохва́лимъ. Се́й бо непреста́нно въ себѣ́ имѣ́я боже́ственное, е́же въ нача́лѣ бѣ́, рече́, Сло́во, а́біе же ко Отцу́ неразлу́чное и ра́вное по си́хъ Отча Существа́, показуя́ на́мъ Собо́ю правосла́віе Святы́я Тро́ицы: Содѣ́теля же су́ща со Отце́мъ и жи́знь нося́ща, и Свѣ́тъ Истинный Того́жде показа́ на́мъ. О, чудесе́ ужа́снаго и ве́щи мудри́тельныя! Яко по́лнъ сы́й любве́, по́лнъ бы́сть и богосло́вія, сла́вою, и че́стію, и вѣ́рою основа́тель сы́й чи́стыя на́шея вѣ́ры, ея́же ра́ди получи́мъ вѣ́чная блага́я въ де́нь Су́дный.

И ны́нѣ, богоро́диченъ: Пре́йде сѣ́нь зако́нная...
Вхо́дъ. Проки́менъ дне́. Чте́нія три́.

Собо́рнаго посла́нія Іоа́ннова чте́ніе. Главы́ 3 и 4.

Возлю́бленніи, а́ще се́рдце на́ше не за́зритъ на́мъ, дерзнове́ніе и́мамы къ Бо́гу. И его́же, а́ще про́симъ, пріе́млемъ отъ Него́, я́ко за́повѣди Его́ соблюда́емъ и уго́дная предъ Ни́мъ твори́мъ. И сія́ е́сть за́повѣдь Его́, да вѣ́руемъ во и́мя Сы́на Его́ Іису́са Христа́ и лю́бимъ дру́гъ дру́га, я́коже да́лъ е́сть за́повѣдь на́мъ. И соблюда́яй за́повѣди Его́, въ Не́мъ пребыва́етъ, и То́й въ не́мъ, и о се́мъ разумѣ́емъ, я́ко пребыва́етъ въ на́съ, отъ Ду́ха, Его́же да́лъ е́сть на́мъ. Возлю́бленніи, не вся́кому ду́ху вѣ́руйте, но искуша́йте ду́хи, а́ще отъ Бо́га су́ть, я́ко мно́зи лжепроро́цы изыдо́ша въ мíръ. О се́мъ познава́йте Ду́ха Бо́жія и ду́ха ле́стча: вся́къ ду́хъ, и́же исповѣ́дуетъ Іису́са Христа́, во пло́ти прише́дша, отъ Бо́га е́сть. И вся́къ ду́хъ, и́же не исповѣ́дуетъ Іису́са Христа́, во пло́ти прише́дша, отъ Бо́га нѣ́сть, и се́й е́сть анти́христовъ, его́же слы́шасте, я́ко гряде́тъ, и ны́нѣ въ мíрѣ е́сть уже́. Вы́ отъ Бо́га есте́, ча́дца, и побѣди́сте тѣ́хъ, я́ко бо́лій е́сть Иже въ ва́съ, не́жели и́же въ мíрѣ. Они́ отъ мíра су́ть, сего́ ра́ди отъ мíра глаго́лютъ, и мíръ тѣ́хъ послу́шаетъ. Мы́ отъ Бо́га есмы́: и́же зна́етъ Бо́га, послу́шаетъ на́съ, и и́же нѣ́сть отъ Бо́га, не послу́шаетъ на́съ.

Собо́рнаго посла́нія Іоа́ннова чте́ніе. Глава́ 4.

Возлю́бленніи, а́ще си́це возлюби́лъ е́сть на́съ Бо́гъ, и мы́ до́лжни есмы́ дру́гъ дру́га люби́ти. Бо́га никто́же нигдѣ́же ви́дѣ. Аще дру́гъ дру́га лю́бимъ, Бо́гъ въ на́съ пребыва́етъ, и любы́ Его́ соверше́нна е́сть въ на́съ. О се́мъ разумѣ́емъ, я́ко въ Не́мъ пребыва́емъ, и То́й въ на́съ, я́ко отъ Ду́ха Своего́ да́лъ е́сть на́мъ. И мы́ ви́дѣхомъ и свидѣ́тельствуемъ, я́ко Оте́цъ посла́ Сы́на Спаси́теля мíру. Иже а́ще исповѣ́сть, я́ко Іису́съ е́сть Сы́нъ Бо́жій, Бо́гъ въ не́мъ пребыва́етъ, и то́й въ Бо́зѣ. И мы́ позна́хомъ, и вѣ́ровахомъ, любо́вь ю́же и́мать Бо́гъ въ на́съ. Бо́гъ Любы́ е́сть, и пребыва́яй въ любви́ въ Бо́зѣ пребыва́етъ, и Бо́гъ въ не́мъ пребыва́етъ.

Собо́рнаго посла́нія Іоа́ннова чте́ніе. Главы́ 4 и 5.

Возлю́бленніи, а́ще кто́ рече́тъ, я́ко люблю́ Бо́га, а бра́та своего́ ненави́дитъ, ло́жъ е́сть, и́бо не любя́й бра́та своего́, его́же ви́дѣ, Бо́га, Его́же не ви́дѣ, ка́ко мо́жетъ люби́ти? И сію́ за́повѣдь и́мамы отъ Него́, да любя́й Бо́га лю́битъ и бра́та своего́. Вся́къ вѣ́руяй, я́ко Іису́съ е́сть Христо́съ, отъ Бо́га рожде́нъ е́сть; и вся́къ любя́й Ро́ждшаго лю́битъ и Рожде́ннаго изъ Него́. О се́мъ вѣ́мы, я́ко лю́бимъ ча́да Бо́жія, егда́ Бо́га лю́бимъ и за́повѣди Его́ соблюда́емъ. Сія́ бо е́сть любы́ Бо́жія, да за́повѣди Его́ соблюда́емъ, и за́повѣди Его́ тя́жки не су́ть. Яко вся́къ рожде́нный отъ Бо́га побѣжда́етъ мíръ, и сія́ е́сть побѣ́да, побѣ́ждшая мíръ, вѣ́ра на́ша. Кто́ е́сть побѣжда́яй мíръ? То́кмо вѣ́руяй, я́ко Іису́съ е́сть Сы́нъ Бо́жій.

На литíи стихи́ра хра́ма. Та́же апо́стола, гла́съ 1. Ге́рманово:

Рѣ́ки богосло́вія изъ честны́хъ твои́хъ у́стъ истеко́ша, апо́столе, изъ ни́хже Це́рковь Бо́жія напая́ема, покланя́ется правосла́вно Тро́ицѣ Единосу́щнѣй, Юже и ны́нѣ моли́, Іоа́нне Богосло́ве, утверди́ти и спасти́ ду́ши на́ша.

Андре́я Пи́рра:

Са́дъ чистоты́, мѵ́ро благово́нія па́ки возсія́ на́мъ въ прису́щемъ пра́здницѣ, возопи́ти къ нему́: возлегíй на пе́рси Влады́чня и одожди́въ сло́во мíру, Іоа́нне апо́столе, Дѣ́ву сохрани́вый, я́ко зѣ́ницу о́ка, испроси́ на́мъ отъ Христа́ ве́лію ми́лость.

Учениче́ Спа́совъ, дѣ́вственниче и богосло́ве, тебѣ́, я́ко дѣ́вственнику, Дѣ́ву и Богоро́дицу Христо́съ Бо́гъ, распина́емь, предаде́, и Сію́ сохрани́лъ еси́, я́ко зѣ́ницу о́ка. Тѣ́мъ моли́ спасти́ся душа́мъ на́шимъ.

Яко неизрече́нныхъ та́инъ самови́децъ, воззва́лъ еси́, вопія́, Превѣ́чное Сло́во въ нача́лѣ бы́ти къ Бо́гу и Того́ бы́ти Бо́га, Іоа́нне апо́столе, напе́рсниче Христо́въ и дру́же при́сный, Тро́ицы сла́досте, Ефе́са и Па́тма утвержде́ніе непоколеби́мо, на́ша же по́мощь, моли́ся, Богосло́ве всеблаже́нне, отъ злочести́выхъ враго́въ, чу́вственныхъ и мы́сленныхъ, изба́витися лю́демъ, па́мять твою́ при́сно соверша́ющимъ вѣ́рно.

Сла́ва, гла́съ 4:

Возле́гъ на пе́рси Учи́теля Христа́ на ве́чери Госпо́дни, возлю́бленне учениче́, отту́ду позна́лъ еси́ неизрече́нная, и небе́сный всѣ́мъ возгремѣ́лъ еси́ гла́съ: въ нача́лѣ бѣ́ Сло́во, и Сло́во бѣ́ къ Бо́гу, и Бо́гъ бѣ́ Сло́во, Свѣ́тъ Истинный, просвѣща́яй вся́каго человѣ́ка, въ мíръ гряду́щаго, Христо́съ Бо́гъ и Спа́съ ду́шъ на́шихъ.

И ны́нѣ, богоро́диченъ, гла́съ то́йже:

Со Отце́мъ и Ду́хомъ славосло́вимый Сы́нъ въ вы́шнихъ отъ херуви́мовъ, первозда́нного назда́ти хотя́й, всего́ Себе́ Сама́го истощи́ неизрече́нно во утро́бѣ Твое́й, Богоро́дице Всепѣ́тая, и изъ Тебе́ возсія́въ, просвѣти́ ве́сь мíръ Божество́мъ, избавля́я идолонеи́стовства, и въ Себѣ́ обожи́въ, на небеса́ возведе́ человѣ́чество, Христо́съ Бо́гъ и Спа́съ ду́шъ на́шихъ.

На стихо́внѣ стихи́ры, гла́съ 4. Подо́бенъ: Зва́нный свы́ше.

Сы́на Вы́шняго богосло́вивъ,/ Отцу́ соприсносу́щна/ и единосу́щественна,/ Свѣ́тъ изъ Свѣ́та непремѣ́ненъ/ и начерта́ніе ѵпоста́си Роди́телевы,/ безлѣ́тно возсія́вша и безстра́стно изъ Него́,/ Содѣ́теля же и Го́спода всѣ́хъ вѣко́въ,/ возлю́бленне, Ты́ проповѣ́далъ еси́ Сего́ мíру,/ я́ко изве́дша свѣ́тъ изъ тмы́,/ Христа́ Бо́га на́шего,/ Его́же моли́/ спасти́ и просвѣти́ти ду́ши на́ша.

Сти́хъ: Во всю́ зе́млю изы́де вѣща́ніе и́хъ/ и въ концы́ вселе́нныя глаго́лы и́хъ.

Утѣ́шителевъ свѣ́тъ воспріе́мъ,/ и́мже и просвѣща́емь, богосло́вилъ еси́/ отъ Отца́ происходя́щаго,/ чре́зъ Сы́на же человѣ́честву явля́ема,/ единоче́стна, сопресто́льна/ и единосу́щна су́ща/ Отцу́ безнача́льному же и Бо́жію Сло́ву,/ возлю́бленне, всѣ́мъ проповѣ́далъ еси́./ Тѣ́мже въ пѣ́снехъ тя́ почита́емъ,/ я́ко вѣ́ры боже́ственное основа́ніе,/ ю́же незы́бленну соблюда́й/ ко Го́споду моли́твами твои́ми.

Сти́хъ: Небеса́ повѣ́даютъ сла́ву Бо́жію,/ творе́ніе же руку́ Его́ возвѣща́етъ тве́рдь.

На высоту́ возше́дъ богосло́вія,/ научи́лся еси́ неизрече́ннымъ Бо́жіимъ та́йнамъ/ о еди́номъ существѣ́ Божества́,/ сла́вѣ же еди́ной,/ и ца́рствѣ, и госпо́дствѣ,/ тре́ми ѵпоста́сьми раздѣля́емѣмъ при́сно,/ су́щественно нераздѣ́льнѣмъ/ и соедине́ннѣмъ въ неслія́номъ Боже́ственномъ еди́нствѣ;/ си́це сла́вя, проповѣ́далъ еси́, Богосло́ве,/ Тро́ицу нераздѣ́льную,/ Юже моли́/ спасти́ и просвѣти́ти ду́ши на́ша.

Сла́ва, гла́съ 6. Іоа́нна мона́ха:

Апо́столе Христо́въ, евангели́сте Богосло́ве, неизрече́нныхъ таи́нникъ бы́въ, прему́дрости неизглаго́ланная на́мъ возгремѣ́лъ еси́ уче́нія, Еже въ нача́лѣ бѣ́, уясни́въ вѣ́рнымъ и е́же не бѣ́, отложи́въ, ерети́чествующихъ отрѣва́я словеса́, напе́рсникъ яви́вся и дру́гъ возлю́бленъ; я́коже Иса́ія велегла́снѣйшій и Моисе́й богови́децъ, дерзнове́ніе имѣ́я къ Бо́гу, прилѣ́жно моли́ся о душа́хъ на́шихъ.

И ны́нѣ, богоро́диченъ, гла́съ то́йже: Творе́цъ и Изба́витель мо́й...

На благослове́ніи хлѣ́бовъ тропа́рь: Апо́столе, Христу́ Бо́гу возлю́бленне... два́жды. Пи́санъ на ма́лѣй вече́рни. И Богоро́дице Дѣ́во... еди́ножды. И чте́ніе.

НА УТРЕНИ.


На Бо́гъ Госпо́дь: тропа́рь свята́го два́жды. Сла́ва, и ны́нѣ, богоро́диченъ: Вся́ па́че смы́сла...

По 1-мъ стихосло́віи сѣда́ленъ, гла́съ 8. Подо́бенъ: Прему́дрости.

Ты́ сы́нъ назва́лся еси́ боже́ственнаго гро́ма, во е́же оглуши́ти ушеса́ злочести́выхъ, и трубы́ сладча́е возгласи́въ, о всему́дре! въ пра́вая сердца́ Сло́ва воплоще́ніе, и я́ко и́скренній дру́гъ, на пе́рси возлегíй, отону́дуже поче́рплъ еси́ ра́зума явле́ніе, всѣ́мъ проповѣ́далъ еси́ Отцу́ Собезнача́льнаго, Іоа́нне апо́столе, моли́ся Христу́ Бо́гу прегрѣше́ній оставле́ніе дарова́ти пра́зднующимъ любо́вію святу́ю па́мять твою́. Два́жды.

Сла́ва, и ны́нѣ, богоро́диченъ:

Прему́дрость и Сло́во въ Твое́мъ чре́вѣ заче́нши неопа́льно, Ма́ти Бо́жія, мíру родила́ еси́ мíръ Содержа́щаго, и въ объя́тіихъ имѣ́ла еси́ вся́ Содержа́щаго, Пищеда́теля всѣ́хъ и Творца́ тва́ри. Тѣ́мже молю́ Тя, Всесвята́я Дѣ́во, и вѣ́рою сла́влю Тя́, изба́витися мнѣ́ прегрѣше́ній, и въ де́нь Суда́, егда́ предста́ти и́мамъ предъ лице́мъ Созда́теля моего́, Влады́чице, Дѣ́во Чи́стая, Твою́ по́мощь тогда́ пода́ждь ми́, вся́ бо мо́жеши, ели́ка хо́щеши, Всепѣ́тая.

По 2-мъ стихосло́віи сѣда́ленъ, гла́съ 8. Подо́бенъ: Прему́дрости.

Глубину́ ловле́нія оста́вивъ, Креста́ тро́стію вся́ я́вѣ къ вѣ́рѣ улови́лъ еси́, я́ко ры́бы, язы́ки, и́бо, я́коже тебѣ́ рече́ Христо́съ, показа́лся еси́ лове́цъ человѣ́ковъ, къ благоче́стію уловля́я. Тѣ́мже насѣ́ялъ еси́ и Сло́ва ра́зумъ во все́мъ Па́тмѣ, и Ефе́съ приобрѣ́лъ еси́ словесы́ твои́ми, Богосло́ве апо́столе, моли́ Христа́ Бо́га прегрѣше́ній оставле́ніе дарова́ти пра́зднующимъ любо́вію святу́ю па́мять твою́. Два́жды.

Сла́ва, и ны́нѣ, богоро́диченъ:

Пречи́стая Дѣ́во, Ма́ти Бо́жія, души́ моея́ стра́сти лю́тыя исцѣли́, молю́ся, и проще́ніе да́руй мнѣ́ мои́хъ прегрѣше́ній, я́же безу́мнѣ содѣ́яхъ, ду́шу и тѣ́ло оскверни́хъ, окая́нный. Увы́ мнѣ́, что́ сотворю́ въ ча́съ о́ный, внегда́ а́нгели ду́шу мою́ разлуча́тъ отъ стра́стнаго моего́ тѣлесе́? Тогда́ Помо́щница мнѣ́ бу́ди и Предста́тельница теплѣ́йшая: Тя́ бо и́мамъ наде́жду, ра́бъ Тво́й.

По поліеле́и сѣда́ленъ, гла́съ 8. Подо́бенъ: Прему́дрости.

Возле́гъ на пе́рси Іису́совы, дерзнове́ніе получи́лъ еси́, я́ко учени́къ вопроша́я: кто́ е́сть преда́тель Тво́й, Го́споди? Возлю́бленъ зѣло́ сы́й, всехва́льне, хлѣ́бомъ сего́ я́вѣ тебѣ́ показа́. Тѣ́мже, я́ко таи́нникъ неизрече́нныхъ бы́въ, Сло́ва Воплоще́нія науча́еши концы́, Богосло́ве апо́столе, моли́ Христа́ Бо́га согрѣше́ній оставле́ніе дарова́ти пра́зднующимъ любо́вію святу́ю па́мять твою́. Два́жды.

Сла́ва, и ны́нѣ, богоро́диченъ:

Небе́сную две́рь и киво́тъ, всесвяту́ю го́ру, свѣ́тлый о́блакъ воспои́мъ, неопали́мую купину́, слове́сный ра́й, Евы воззва́ніе, вселе́нныя всея́ вели́кое сокро́вище, я́ко спасе́ніе въ Не́й содѣ́лася мíру и оставле́ніе дре́внихъ согрѣше́ній. Сего́ ра́ди вопіе́мъ Ей: моли́ся Сы́ну Твоему́ прегрѣше́ній оставле́ніе дарова́ти, благоче́стно покланя́ющимся всесвято́му Рождеству́ Твоему́.

Степе́нна, 1-й антифо́нъ 4-го гла́са. Проки́менъ, гла́съ 4: Во всю́ зе́млю изы́де вѣща́ніе и́хъ,/ и въ концы́ вселе́нныя глаго́лы и́хъ. Сти́хъ: Небеса́ повѣ́даютъ сла́ву Бо́жію, творе́ніе же руку́ Его́ возвѣща́етъ тве́рдь. Вся́кое дыха́ніе... Ева́нгеліе Іоа́нна, зача́ло 67. По 50-мъ псалмѣ́, Сла́ва: Моли́твами апо́стола... И ны́нѣ: Моли́твами Богоро́дицы...

Стихи́ра, гла́съ 2:

Богосло́ве дѣ́вственниче, учениче́ возлю́бленне Спа́совъ, моли́твами твои́ми на́съ спаса́й, мо́лимся, отъ вся́каго вре́да, я́ко твое́ есмы́ ста́до.

Кано́нъ Богоро́дицы со ирмосо́мъ на 6 и апо́стола о́ба кано́на на 8.

Кано́нъ Богоро́дицы, гла́съ 2.
Пѣ́снь 1.

Ирмо́съ: Во глубинѣ́ постла́ иногда́ фараони́тское всево́инство преоруже́нная си́ла, вопло́щшееся же Сло́во всезло́бный грѣ́хъ потреби́ло е́сть, препросла́вленный Госпо́дь, сла́вно бо просла́вися.

Яко кра́сную, я́ко предо́брую всю́, я́ко непоро́чную въ жена́хъ, Бо́гъ, Тя́ избра́въ, во утро́бу Твою́ всели́ся непоро́чную, Его́же моли́, Всенепоро́чная, поро́ка грѣхо́въ изба́вити вся́ пою́щія Тя́.

Псало́мски, Чи́стая, одесну́ю, я́коже Цари́ца, отъ Твоея́ утро́бы возсія́вшаго Царя́ предста́ла еси́, Его́же моли́, Всенепоро́чная, да десна́го предста́теля пока́жетъ мя́ въ де́нь воздая́нія, Богоневѣ́сто.

Пресо́хшее естество́ человѣ́ческое вся́кими безмѣ́стіи, Ро́ждшая До́ждь небе́сный, вся́ обнови́ла еси́; но молю́ся: и души́ моея́ бразду́ изсо́хшую покажи́ плодоно́сну, Богоневѣ́сто.

Умертви́вшеся са́домъ ра́зума, Дре́вомъ же Жи́зни, Чи́стая, къ жи́зни вѣ́чной призва́ни бы́хомъ, отъ Тебе́, Богоро́дице, процвѣ́тшимъ па́че смы́сла Христо́мъ Бо́гомъ, Его́же со дерзнове́ніемъ моли́ спасти́ся душа́мъ на́шимъ.

Кано́нъ апо́стола, его́же краегране́сіе: Сы́на гро́мова христокра́сно пою́. Ѳеофа́ново. Гла́съ 2.
Пѣ́снь 1. Ирмо́съ то́йже.

Ца́рство небе́сное, блаже́нне, е́же проповѣ́далъ еси́, воспріи́мъ и Сло́ву собесѣ́дникъ бы́въ небе́сному, вѣ́рующія честно́му твоему́ проповѣ́данію и богосло́вію, твои́ми моли́твами сохрани́.

Крѣ́покъ смы́слъ явля́я, о всѣ́хъ небре́глъ еси́ су́щихъ на земли́ и у́зъ естества́, и Сло́ву, всему́дре, слове́снѣ же и у́мнѣ сопребыва́я, отъ безслове́сія безслове́снѣ живу́щія свободи́лъ еси́.

Небе́сныхъ ра́зумъ пріи́мъ богослове́снѣйше, Бо́га Сло́ва проповѣ́далъ еси́: въ нача́лѣ бѣ́ Сло́во, и Сло́во бѣ́ къ Своему́ Роди́телю, и Бо́гъ бѣ́ Сло́во, благовѣству́я, научи́лъ еси́.

Богоро́диченъ: Отрокови́цъ боже́ственныхъ ли́къ, боже́ственнѣйше въ жена́хъ Тя́ до́брую воспѣва́ютъ, Богоро́дице Влады́чице, добро́тами укра́шену Божества́, добротвори́тельное бо Сло́во па́че сло́ва родила́ еси́.

Другíй кано́нъ апо́стола, его́же краегране́сіе: Моле́нія боже́ственному таи́ннику несу́. Творе́ніе Іо́сифово. Гла́съ 6.
Пѣ́снь 1.

Ирмо́съ: Яко по су́ху пѣшеше́ствовавъ Изра́иль по бе́зднѣ стопа́ми, гони́теля фарао́на ви́дя потопля́ема, Бо́гу побѣ́дную пѣ́снь пои́мъ, вопія́ше.

Во глубины́ ду́ха, мы́слію озари́вся, прини́къ и рождество́ стра́шное на́мъ я́сно сказа́лъ еси́, вопія́, Богосло́ве: въ нача́лѣ бѣ́ Сло́во Бо́жіе.

Приклоня́еми мно́жествомъ напа́стей, и страсте́й, и скорбе́й, и лю́тыхъ нахожде́ньми, вѣ́рою прибѣга́емъ къ тебѣ́, Богосло́ве, помо́щникъ бу́ди рабо́мъ твои́мъ.

Ду́шъ на́шихъ стра́сти лю́тыя, я́ко вра́чь изря́денъ, уврачи́въ, му́дре, вѣ́чнаго изба́ви ны́ осужденія и огня́, хода́тайствомъ твои́мъ.

Богоро́диченъ: Бо́га заче́ншая, на́съ ра́ди бы́вшаго Человѣ́ка, Того́ умоли́, Чи́стая, въ де́нь Суда́ на́съ уще́дрити, мно́гая согрѣши́вшихъ Ему́.

Катава́сія: Отве́рзу уста́ моя́...

Пѣ́снь 3.

Ирмо́съ: Процвѣла́ е́сть пусты́ня, я́ко кри́нъ, Го́споди, язы́ческая неплодя́щая, Це́рковь, прише́ствіемъ Твои́мъ, въ не́йже утверди́ся мое́ се́рдце.

Облече́ся въ мя́, человѣ́ка, отъ чре́ва Твоего́ проше́дъ, Творе́цъ, Всенепоро́чная, нетлѣ́нія оде́жду да́руя, обна́жшемуся мно́гими безмѣ́стіи.

Пречестно́е родила́ еси́ Бо́га Сло́во, Влады́чице, Его́же прилѣ́жно моли́ уще́дрити смире́нную мою́ ду́шу, сла́достей безче́стіи сѣ́тующую.

Язвы исцѣли́ души́ моея́, Пречи́стая, и смире́нное се́рдце мое́, огорче́нное я́домъ зміи́нымъ, дѣ́йственною Твое́ю лѣчбо́ю уврачу́й.

Яко Ма́ти, иму́щи дерзнове́ніе, Влады́чице, къ Сы́ну Твоему́, проси́ по́мощи озло́бленнымъ лю́демъ, беззако́нныхъ же низложи́ шата́ніе.

Инъ. Ирмо́съ то́йже.

Тро́ицы яви́лъ еси́ богосло́внымъ язы́комъ твои́мъ ю́же па́че ума́ та́йну, Іоа́нне богоблаже́нне, въ не́йже утверди́ся мое́ се́рдце.

Язы́къ тво́й бы́сть Пи́сьменника тро́сть, Всесвята́го Ду́ха, богопи́санно зна́менующій честно́е твое́ и боже́ственное Ева́нгеліе.

Му́дрости ты́ бе́здну поче́рплъ еси́, всему́дре, возле́гъ богому́дреннымъ дерзнове́ніемъ на Прему́дрости Исто́чницѣ, и Сего́ богопроповѣ́дникъ бы́лъ еси́.

Богоро́диченъ: Еди́ну Дѣ́вствующую и Ма́терь чти́мъ, я́ко спасе́нія хода́таицу бы́вшу на́мъ, Всенепоро́чная, и мíръ изба́вльшую моли́твами Твои́ми.

Инъ.

Ирмо́съ: Нѣ́сть свя́тъ, я́коже Ты́, Го́споди Бо́же мо́й, вознесы́й ро́гъ вѣ́рныхъ Твои́хъ, Бла́же, и утверди́вый на́съ на ка́мени исповѣ́данія Твоего́.

Умо́мъ свѣ́тлымъ и чи́стымъ бесѣ́довавъ къ Сло́ву, Богосло́ве треблаже́нне, тайнонаучи́лся еси́ отъ Него́, су́щимъ вы́шше сло́ва я́вѣ и всю́ тва́рь просвѣти́лъ еси́.

Узъ мя́ изба́ви лю́тыхъ грѣха́, треблаже́нне, любо́вію связу́я мя́ Влады́ки и Бо́га, Его́же возлюби́лъ еси́ те́плѣ и Богосло́въ Того́ наре́клся еси́.

Да́лся еси́ защи́тникъ на́мъ, и хода́тай, и изба́витель, и ко Го́споду моле́бникъ, и чуде́съ самодѣ́латель, и исто́чникъ исцѣле́ній, Богосло́ве. Тѣ́мже тя́ почита́емъ.

Богоро́диченъ: Егда́ Сло́во, Еже изъ Тебе́ воплоти́вшееся неизрече́нно, Богоро́дице, на дре́во вознесе́ся Креста́, дѣ́вственнику ученику́, я́ко Дѣ́ву Отрокови́цу, Тебе́ вручи́.

Сѣда́ленъ, гла́съ 8. Подо́бенъ: Прему́дрости.

Прему́дрости на пе́рси возле́гъ и ра́зуму су́щихъ научи́вся, боже́ственно возгремѣ́лъ еси́: въ нача́лѣ бѣ́ Сло́во, до́брѣ написа́въ пе́рвый безнача́льное рождество́, и проповѣ́далъ еси́ всѣ́мъ Сло́ва воплоще́ніе. Тѣ́мже и язы́комъ, я́ко мре́жею, улови́въ язы́ки, благода́тію Ду́ха изуча́еши концы́ и просвѣща́еши чудесы́, богосло́ве апо́столе, моли́ Христа́ Бо́га грѣхо́въ оставле́ніе дарова́ти пра́зднующимъ любо́вію святу́ю па́мять твою́. Два́жды.

Сла́ва, и ны́нѣ, богоро́диченъ:

Въ напа́сти многоплете́нныя впа́дъ отъ вра́гъ ви́димыхъ и неви́димыхъ, бу́рею одержи́мь безчи́сленныхъ согрѣше́ній мои́хъ; и я́ко къ те́плому Твоему́ заступле́нію и покро́ву моему́, Чи́стая, ко приста́нищу притека́ю Твоея́ бла́гости. Тѣ́мже, Пречи́стая, изъ Тебе́ Воплоще́нному безсѣ́менно моли́ся прилѣ́жно о всѣ́хъ рабѣ́хъ Твои́хъ, непреста́нно моля́щихъ Ти ся, Богоро́дице Пречи́стая, моля́щи Его́ при́сно, согрѣше́ній оставле́ніе дарова́ти воспѣва́ющимъ досто́йно сла́ву Твою́.

Пѣ́снь 4.

Ирмо́съ: Прише́лъ еси́ отъ Дѣ́вы, не хода́тай, ни Ангелъ, но Са́мъ, Го́споди, вопло́щся, и спа́слъ еси́ всего́ мя́, человѣ́ка. Тѣ́мъ зову́ Ти́: сла́ва си́лѣ Твое́й, Го́споди.

Ка́плю ми́ умиле́нія одожди́, Влады́чице, отъе́млющи ве́сь се́рдца моего́ ва́ръ и печа́ль мою́ и па́костныя прило́ги отгоня́ющи.

Ору́жіемъ мя́ сла́дости уя́звлена и лежа́ща въ ра́нахъ, Пречи́стая, не пре́зри, но исцѣли́ копіе́мъ и кро́вію распе́ншагося Сы́на Твоего́ и Бо́га на́шего.

Обогати́вшаяся влады́чествомъ вся́каго зда́нія, лю́тѣ мя́ обнища́вша благода́ти боже́ственныя удосто́й, я́ко да велича́ю Тя́, я́ко благу́ю мою́ предста́тельницу, Всенепоро́чная.

Возсія́ изъ утро́бы Твоея́, Отрокови́це неискусобра́чная, Отчая заря́ — Христо́съ, и просвѣти́ вселе́нную, распина́емь, и де́монскую тму́ потреби́.

Инъ. Ирмо́съ то́йже.

Сло́во тя́ Богосло́ва досто́йно показа́, Того́ Божества́ тайнонаучи́въ, преизя́щнѣйше, и е́же по человѣ́ку строе́нію научи́въ неизрече́нному.

Умъ боже́ственъ и дѣ́вственно тѣ́ло стяжа́въ, хра́мъ бы́лъ еси́ живы́й же и одушевле́нный, сла́вне, и жили́ще Всепѣ́тыя Тро́ицы свяще́ннѣйшее.

Сыновство́мъ Пречи́стыя Дѣ́вы почествова́лся еси́, дѣ́вственниче блаже́нне, и бра́тъ показа́лся еси́ Избра́вшему тя́ и ученика́ Богосло́ва Соверши́вшему.

Богоро́диченъ: Исцѣля́я Евы дре́внее преступле́ніе, въ Тя́, Всенепоро́чную и Пречи́стую, всели́ся Пребоже́ственный, всего́ мя, человѣ́ка, вообрази́ти па́дша.

Инъ.

Ирмо́съ: Христо́съ моя́ си́ла, Бо́гъ и Госпо́дь, честна́я Це́рковь боголѣ́пно пое́тъ, взыва́ющи, отъ смы́сла чи́ста, о Го́сподѣ пра́зднующи.

Ка́плями напои́лъ еси́ сло́ва, сла́вне, подсо́лнечную всю́, му́тныя нече́стія во́ды изсуши́лъ еси́, благоче́стнѣ: сего́ ра́ди тя́ почита́емъ.

Крѣ́постію опоя́ши и держа́вою, молю́ся, разсла́бленную вся́кими нанесе́ньми ду́шу мою́, всему́дре, отъ нечи́стыхъ враго́въ прибѣга́ющую въ кро́въ тво́й.

Хра́мъ бы́въ Боже́ственнаго Ду́ха, въ хра́мѣ твое́мъ боже́ственнѣмъ вѣ́рою присѣдя́щія, хра́мы покажи́ Бо́жія, Богосло́ве, хода́тайствомъ твои́мъ.

Богоро́диченъ: Боже́ственный Хра́мъ Бо́жій воспои́мъ, святу́ю Дѣ́ву я́снѣ вси́ блажи́мъ, обоже́ни бы́вше Ею и отъ лю́тыхъ избавля́емы.

Пѣ́снь 5.

Ирмо́съ: Хода́тай Бо́гу и человѣ́комъ бы́лъ еси́, Христе́ Бо́же: Тобо́ю бо, Влады́ко, къ Свѣтонача́льнику, Отцу́ Твоему́, отъ но́щи невѣ́дѣнія приведе́ніе и́мамы.

Пу́ть жи́зни ро́ждшая, Пречи́стая, путево́ждствуй мя́ ны́нѣ на пу́ть пра́вый, въ безпу́тіе и про́пасть лю́тыхъ паде́ній безслове́сно низринове́ннаго.

Устрани́вся безъ ума́ отъ ра́зума Бо́жія, блу́дно пожи́хъ, во странѣ́ да́льнѣй страсте́й заблуди́въ; но возврати́, Дѣ́во Чи́стая, спаси́ Твои́ми мя́ утѣше́ньми.

Вода́ми Твои́ми живото́чными напо́й раба́ Твоего́, пла́менемъ сожига́емаго грѣхо́въ и пали́маго прило́ги де́монскими, Дѣ́во Ма́ти Пречи́стая.

Се́ во чре́вѣ, Богоро́дице Пречи́стая, Христа́ Бо́га па́че сло́ва имѣ́ла еси́, я́коже Иса́ія провозгласи́, и па́че естества́ Сего́, Богороди́тельнице, родила́ еси́.

Инъ. Ирмо́съ то́йже.

Небе́сный у́мъ, Богосло́ве, яви́лся еси́ благода́тію, ве́сь свѣ́тъ бы́въ е́же къ Началосвѣ́ту приближе́ніемъ и чи́стымъ твои́мъ зрѣ́ніемъ, е́же къ Нему́, обожа́емь.

Умо́мъ чи́стымъ, и святы́ми устна́ми, богодохнове́нне, и пречи́стыми усты́ твое́ Ева́нгеліе проповѣ́далъ еси́ и о́бщее спасе́ніе всѣ́мъ вѣ́рнымъ предложи́лъ еси́.

Со Христо́мъ живы́й отъ младе́нства, орга́нъ благода́ти отъ Него́ предложе́нъ бы́лъ еси́, богосло́віи изобуча́емь и Тро́ичестѣй сла́вѣ па́че естества́ науча́емь.

Богоро́диченъ: Глаго́лы Твоя́ помина́юще, Тя́ ны́нѣ блажи́мъ: Тобо́ю, Всенепоро́чная, блаже́нство неизрече́нное и жи́знь нестарѣ́ющуюся и́стинно прія́хомъ.

Инъ.

Ирмо́съ: Бо́жіимъ свѣ́томъ Твои́мъ, Бла́же, у́тренюющихъ Ти́ ду́ши любо́вію озари́, молю́ся, Тя́ вѣ́дѣти, Сло́вѣ Бо́жій, и́стиннаго Бо́га, отъ мра́ка грѣхо́внаго взыва́юща.

Яко у́тро, просія́лъ еси́ су́щимъ на земли́, Восто́къ мы́сленный я́сно проповѣ́дуя, апо́столе, мíру, въ пло́ти прише́дшій и многобо́жія тму́ разори́вшій.

Богосло́віи твои́ми свяще́нными вся́ку напои́лъ еси́ ду́шу, священнопроповѣ́дниче апо́столе. Тѣ́мже ти́ зову́: изсо́хшее се́рдце мое́ грѣхми́, все́ напо́й.

Ура́нихся стрѣла́ми вра́жіими, всего́ мя уздра́ви, му́дре, предста́тельствомъ твои́мъ, молю́ся, и на пути́ мя Бо́жія упра́ви, при́сно въ беззако́ніихъ заблужда́ема.

Богоро́диченъ: Егда́ предста́ла еси́ со возлю́бленнымъ ученико́мъ у Креста́ Сы́на Твоего́, Всенепоро́чная, стена́ла еси́, пла́чущи, и диви́лася еси́ Того́, е́же къ человѣ́комъ, мно́гому сострада́нію.

Пѣ́снь 6.

Ирмо́съ: Въ бе́зднѣ грѣхо́внѣй валя́яся, неизслѣ́дную милосе́рдія Твоего́ призыва́ю бе́здну: отъ тли́, Бо́же, мя́ возведи́.

Не яви́ мене́ де́мономъ въ ра́дость на суди́щи бу́дущемъ, Влады́чице, но, благосе́рдно воззрѣ́вши на мя́, Судію́ и Сы́на Твоего́ умоли́.

По́мыслы прогнѣ́вахъ Тя́, Го́споди, и лука́выми и беззако́нными мои́ми дѣя́ньми, въ моли́тву привожду́ Ти Ма́терь Твою́, уще́дривъ, спаси́ мя.

Осужде́нія изба́ви мя́, Влады́чице, самоосужде́нна су́ща прегрѣше́ньми, я́ко Судію́ ро́ждшая и Бо́га вся́ческихъ, Всепѣ́тая.

Іису́са Спа́са моли́, Его́же па́че естества́ пло́тію родила́ еси́, Дѣ́во Ма́ти Пречи́стая, изба́витися отъ бѣ́дъ рабо́мъ Твои́мъ.

Инъ. Ирмо́съ то́йже.

Іису́съ, Бо́гъ мо́й и Госпо́дь, твою́ чистоту́ пріи́мъ и всесоверше́нную свя́тость, бра́та тя́, Богосло́ве, прія́тъ.

Вѣнча́въ свя́то житіе́ твое́, си́це упова́въ, Му́дрости возле́глъ еси́ на пе́рси, сла́вне, и благода́ть отту́ду извле́клъ еси́.

Вели́кая и боже́ственная сія́нія богосло́вія твоего́ всю́ просвѣти́ша, сла́вне, вселе́нную и свѣ́томъ Трисо́лнечнымъ озари́ша.

Богоро́диченъ: Не́бо простры́й во́лею, не́бо земно́е ино́е распростре́ Тя, Богома́ти Чи́стая, и изъ Тебе́ возсія́въ, яви́ся.

Инъ.

Ирмо́съ: Жите́йское мо́ре, воздвиза́емое зря́ напа́стей бу́рею, къ ти́хому приста́нищу Твоему́ прите́къ, вопію́ Ти: возведи́ отъ тли́ живо́тъ мо́й, Многоми́лостиве.

Бы́сть, я́ко тро́сть скоропи́сца, и́стинно богосло́вный язы́къ тво́й, добропи́шущій разумѣ́ніе и́стинное и зако́нъ, зѣло́ новѣ́йшій, на скрижа́лѣхъ, Богосло́ве, серде́цъ на́шихъ.

Увяди́вый искоре́нно нече́стія о́трасли, я́ко воздѣ́латель всеизря́днѣйшій, въ души́ же мое́й стра́хъ Бо́жій насади́, сла́вне, добродѣ́телей благопло́діе процвѣта́ющее.

Сы́на Дѣ́вы тя́, изъ Тоя́ Проше́дый преявле́нно именова́; съ Не́юже моли́ся положе́ніемъ всѣ́мъ сыно́мъ Бо́жіимъ бы́ти, всеприснопа́мятне, творя́щимъ благоуго́дная Ему́.

Богоро́диченъ: Въ подо́біи пло́ти позна́ся человѣ́комъ Бо́гъ изъ Тебе́, Всенепоро́чная, Его́же моли́ всегда́ пло́ти на́шея мудрова́нія, Всечи́стая, умертви́ти па́губная.

Конда́къ, гла́съ 2:

Вели́чія твоя́, дѣ́вственниче, кто́ повѣ́сть? То́чиши бо чудеса́, и излива́еши исцѣле́нія, и мо́лишися о душа́хъ на́шихъ, я́ко богосло́въ и дру́гъ Христо́въ.

Икосъ:

Высоты́ небе́сныя увѣ́дѣти и мо́ря глубины́ испыта́ти де́рзостно е́сть и непости́жно, я́коже бо звѣ́зды исчи́слити и примо́рскій песо́къ невозмо́жно отню́дъ, си́це ниже́ я́же богосло́вова рещи́ дово́льно: толи́цѣми того́ вѣнцы́ Христо́съ, его́же возлюби́, вѣнча́, Ему́же и на пе́рси возле́гъ и на Та́йнѣй ве́чери съ Ни́мъ яде́, я́ко богосло́въ и дру́гъ Христо́въ.

Пѣ́снь 7.

Ирмо́съ: Богопроти́вное велѣ́ніе беззако́ннующаго мучи́теля высо́къ пла́мень вознесло́ е́сть, Христо́съ же простре́ богочести́вымъ отроко́мъ ро́су духо́вную, Сы́й благослове́нъ и препросла́вленъ.

Крѣ́пость моя́, и пѣ́ніе, и спасе́ніе, и тве́рдое заступле́ніе, и стѣна́ непобѣди́ма су́щи, Влады́чице, борю́щія мя́ де́моны побори́, при́сно и́щущія умертви́ти мя́.

Бо́га вопло́щши дѣ́вственными Твои́ми кровьми́, обожи́ла еси́, Дѣ́во, человѣ́чество. Тѣ́мже молю́ся Тебѣ́: страстьми́ оскверне́ннаго мя́ и растлѣ́ннаго вра́жіими кова́рствы изба́ви моли́твами Твои́ми.

Пе́щь преобразова́ше Рождество́ Твое́, Всенепоро́чная: о́троки бо не опали́, я́ко ниже́ ложесна́ Твоя́ Огнь нестерпи́мый. Тѣ́мже мо́лимъ Тя́: изба́ви рабы́ Твоя́ огня́ вѣ́чнаго.

Пречи́стое зача́тіе, нетлѣ́нное Рождество́ Ты́ еди́на показа́ла еси́, Дѣ́ва пребы́вши: Бо́га бо зачала́ еси́, надъ всѣ́ми Су́щаго, Чи́стая, Человѣ́ка бы́вша, вѣ́рныхъ на спасе́ніе и избавле́ніе.

Инъ. Ирмо́съ то́йже.

Боже́ственнымъ сія́я свѣтоли́тіемъ, Ду́ха Свята́го я́сно богосло́вилъ еси́, исходя́ща изъ Безнача́льнаго Отца́ и почива́юща въ Сы́нѣ неотхо́дно, я́ко Единосу́щна.

Въ тебѣ́, блаже́нне, положи́ пра́вды Со́лнце селе́ніе, не́бо приснодви́жимо тя́ содѣ́лавый и богосло́внымъ твои́мъ язы́комъ проповѣ́дуемый Христо́съ, возлю́бленне, препросла́вленный.

Глаго́лъ твои́хъ си́ла, боже́ственное вѣща́ніе изы́де, всеблаже́нне досточу́дне, и премíрное твое́ Ева́нгеліе всю́ объя́ше зе́млю догма́товъ вели́чествомъ.

Богоро́диченъ: Пречи́стое зача́тіе, нетлѣ́нно Рождество́ Ты́ еди́на показа́ла еси́, Дѣ́ва пребы́вши: Бо́га бо зачала́ еси́, надъ всѣ́ми Су́щаго, Чи́стая, Человѣ́ка бы́вша, вѣ́рныхъ на спасе́ніе и избавле́ніе.

Инъ.

Ирмо́съ: Росода́тельну у́бо пе́щь содѣ́ла Ангелъ преподо́бнымъ отроко́мъ, халде́и же опаля́ющее велѣ́ніе Бо́жіе, мучи́теля увѣща́ вопи́ти: благослове́нъ еси́, Бо́же оте́цъ на́шихъ.

Гро́мъ разшумѣ́вшій во вся́ концы́ воспои́мъ, Богосло́ва, и́мже вся́къ и́стинно слу́хъ огромле́нъ взя́тся отъ земли́ и велича́ется Христо́съ, всѣ́хъ Творе́цъ.

Обзо́рно до́му твоего́ благолѣ́піе вся́ку просвѣща́етъ мы́сль, въ не́мже всегда́ собира́ющеся, боголѣ́пнѣ пое́мъ вся́ческихъ Творца́ и благохва́лимъ тя́ вѣ́рно, су́ща предста́теля на́шего.

Яко звѣзду́ тя́ свѣтлосія́ющую вѣ́мы, свѣтоно́сными сія́ніи твои́ми просвѣща́тися, учениче́, мо́лимся, Христо́въ, избавля́ющіися отъ тмы́ страсте́й и напа́стей всера́зныхъ хода́тайствомъ твои́мъ.

Богоро́диченъ: Благослови́мъ Тя́, Всенепоро́чная, ро́ждшую благослове́ннаго Го́спода, благослове́ньми разо́ршаго Бо́жескими прокля́тое естество́ человѣ́ческое и обнови́вшаго ны́, обветша́вшія тле́ю.

Пѣ́снь 8.

Ирмо́съ: Пе́щь иногда́ о́гненная въ Вавило́нѣ дѣ́йства раздѣля́ше, Бо́жіимъ велѣ́ніемъ халде́и опаля́ющая, вѣ́рныя же ороша́ющая, пою́щія: благослови́те, вся́ дѣла́ Госпо́дня, Го́спода.

Ревну́й до́брымъ, злы́хъ удали́вшися попече́ніемъ боже́ственныхъ дѣя́ній, душе́ моя́, моля́щуюся о тебѣ́ Богома́терь и всѣ́хъ непосты́дную иму́щи Предста́тельницу, я́ко ми́лостиву и человѣколюби́ву.

Разрѣши́ла еси́ у́зъ человѣ́чество дре́вняго осужде́нія, Богороди́тельнице. Тѣ́мже молю́ Тя: разрѣши́ вся́къ соу́зъ зло́бный се́рдца моего́, связа́вши мя́, Пречи́стая, боже́ственною любо́вію Зижди́теля.

Сла́вы Отчую Зарю́ ро́ждши, Богоро́дице, безсла́віемъ прегрѣше́ній сѣ́тующее се́рдце мое́ уясни́ и сла́вы присносу́щныя покажи́ мя прича́стника, я́ко да вѣ́рою сла́влю Тя́.

Яви́ся на́мъ изъ Тебе́, Богороди́тельнице, пра́вды и́стинное Со́лнце, просвѣща́я вся́ческая луча́ми Божества́, вопло́щся Вы́шній, Его́же пѣсносло́вимъ.

Инъ. Ирмо́съ то́йже.

Якоже мо́лнія свѣ́тлая проходя́щи, вселе́ннѣй, блаже́нне, яви́лся еси́, чистоты́ свѣ́тлостію, дѣ́вства же блиста́ніемъ и благоче́стія догма́ты мíръ просвѣща́я, возлю́бленне Христу́ Бо́гу.

Тѣ́ло, и ду́шу, и у́мъ очи́стивъ, благовѣсти́лъ еси́ небе́сное Христо́во Ева́нгеліе, и а́нгеломъ единожи́тель на небесѣ́хъ бы́въ, зове́ши ны́нѣ: благослови́те, вся́ дѣла́ Госпо́дня, Го́спода.

Сто́лпъ свѣ́телъ, возложе́ніе же боже́ственно небе́снаго хра́ма бы́лъ еси́, и престо́лъ чу́вствія, и му́дрости прія́телище, богосло́вія орга́нъ, поя́: благослови́те, вся́ дѣла́ Госпо́дня, Го́спода.

Богоро́диченъ: Да кля́тву пе́рвую истреби́ши и сме́ртное осужде́ніе дре́вле прама́тере, изъ Дѣ́вы Богома́тере, Сло́ве Бо́жій, роди́лся еси́, всѣ́мъ дарова́въ безсме́ртіе неги́блемо.

Инъ.

Ирмо́съ: Изъ пла́мене преподо́бнымъ ро́су источи́лъ еси́ и пра́веднаго же́ртву водо́ю попали́лъ еси́: вся́ бо твори́ши, Христе́, то́кмо е́же хотѣ́ти. Тя́ превозно́симъ во вся́ вѣ́ки.

Ри́торствующимъ язы́комъ, блаже́нне, благооби́льствовалъ еси́, и уме́ршія зло́бою вся́ живоулови́лъ еси́, свяще́нную твою́ пріе́мшія про́повѣдь. Тѣ́мже тя́ честву́емъ, я́ко таи́нника неизрече́нныхъ.

Яко ины́й ра́й боже́ственный, до́мъ тво́й показа́ся, чудесы́, я́коже цвѣ́ты, всѣ́хъ ду́ши веселя́, апо́столе, и страсте́й прогоня́я злово́ніе.

Бо́же, Бо́же мо́й, вонми́ ми и изба́ви мя́ отъ враго́въ, на кíйждо де́нь находя́щихъ мнѣ́ и смире́нное сокруша́ющихъ се́рдце мое́, имѣ́я моля́щагося Тебѣ́ боже́ственнаго ученика́ Твоего́.

Богоро́диченъ: Іису́са Спа́са, Его́же воплоти́ла еси́ отъ чи́стыхъ крове́й Твои́хъ, Богора́дованная, испроси́ уще́дрити ны́, рабы́ Твоя́, и отъ вѣ́чныя му́ки изъя́ти.

Пѣ́снь 9.

Ирмо́съ: Безнача́льна Роди́теля Сы́нъ, Бо́гъ и Госпо́дь, вопло́щся отъ Дѣ́вы, на́мъ яви́ся, омраче́нная просвѣти́ти, собра́ти расточе́нная. Тѣ́мъ Всепѣ́тую Богоро́дицу велича́емъ.

Вкуси́въ Ада́мъ отъ дре́ва снѣ́ди неподоба́ющія, сме́рть отъ дре́ва го́рько обра́; на Дре́вѣ пригвозди́вся, Сы́нъ Тво́й, Пречи́стая, сла́дость безсме́ртія источи́: сего́ ра́ди Тя́ почита́емъ.

Цари́ца еси́, Царя́ Христа́ и Го́спода па́че сло́ва ро́ждши, разори́вшаго а́дова ца́рства, Его́же прилѣ́жно моли́, Отрокови́це, Вы́шняго Ца́рствія удосто́ити вся́ честву́ющія Тя́.

Ублагости́, Влады́чице, смире́нное се́рдце мое́, озло́бленное сла́достными потопле́ньми, я́ко Блага́го ро́ждшая и Блага́я су́щи вся́, и къ покая́нію мя́ благи́хъ двере́й введи́.

Ме́ртвъ бы́въ, на Кре́стъ возноси́мь, си́мъ умори́вый змíя, тѣ́мже зову́ Ти: умерщвле́нную ду́шу мою́ лука́выми дѣ́лы поми́луй, Сло́ве, и оживи́ моли́твами Ро́ждшія Тя́.

Инъ. Ирмо́съ то́йже.

Ны́нѣ не въ гада́ніихъ, но лице́мъ къ лицу́ сла́дости пото́къ зрѣ́ти удосто́ился еси́, и рѣку́ ми́ра, и исто́чникъ безсме́ртія, и́мже ны́нѣ напая́емь, наслажда́ешися обоже́нія.

Назе́мное проси́лъ еси́ сѣда́лище прія́ти отъ Христа́, но Онъ тебѣ́ пе́рси Своя́ да́руетъ, на ня́же возле́гъ, Богосло́ве, тве́рдымъ и пребыва́ющимъ сѣдѣ́ніемъ до́брымъ обогати́лся еси́, апо́столовъ украше́ніе.

Му́дрости погаси́лъ еси́ е́ллинскія безбо́жное, въ нача́лѣ бѣ́ Сло́во, му́дре, провѣща́въ, и къ Бо́гу бѣ́ Сло́во, и и́стинно Бо́гъ бѣ́ Сло́во, Имже вся́ бы́ша, ви́димая же и неви́димая.

Богоро́диченъ: Яко у́тро обрѣла́ся еси́ у́треннее въ нощи́ житія́, дѣ́вства заря́ми облиста́ющи, восто́къ Со́лнца мы́сленнаго пра́вды на́мъ я́вльшая, Богома́ти Всечи́стая.

Инъ.

Ирмо́съ: Бо́га человѣ́комъ невозмо́жно ви́дѣти, на Него́же не смѣ́ютъ чи́ни а́нгельстіи взира́ти; Тобо́ю бо, Всечи́стая, яви́ся человѣ́комъ Сло́во воплоще́нно, Его́же велича́юще, съ небе́сными во́и, Тя́ ублажа́емъ.

Часо́въ и време́нъ Госпо́дь, сы́й Изба́витель, въ преполове́ніи дне́ на Крестѣ́ ви́сяше и тебѣ́ предаде́, я́коже дѣ́вственнику, блаже́нне, Приснодѣ́ву, сла́ву неотъе́млему дая́, е́же велича́ти тя́.

Сы́й съ го́рними боже́ственными си́лами и съ ни́ми боже́ственное восклица́я пѣснопѣ́ніе, я́же въ дому́ твое́мъ свято́мъ пою́щія и пѣсносло́вящія Преблага́го, спаса́й хода́тайствы твои́ми честны́ми, Христо́въ апо́столе.

Вѣ́рою прося́щія тя́ спаса́й ны́ отъ вся́кія бѣды́, Богосло́ве блаже́нне, ше́ствія на́ша я́же ко Го́споду ду́хомъ направля́я и путево́ждствуя ны́ на пу́ть ми́ра, за́повѣдей Вседержи́теля.

Богоро́диченъ: Гла́съ прино́симъ Ти́ благода́рственъ, Бо́жіи Ма́тери, свѣ́тло и возопіе́мъ: ра́дуйся, престо́ле Бо́жій превысоча́йшій, ра́дуйся, Свѣ́та о́блаче, ра́дуйся, раю́, Еюже ра́йскія сла́дости сподо́бихомся.

Свѣти́ленъ. Подо́бенъ: Ду́хомъ.

Яко душе́ю дѣ́вственна тя́ и тѣ́ломъ, блаже́нне, Сло́во избра́, Богосло́ве дѣ́вственниче, и Того́ Божества́ чу́дна показа́ писца́ и слугу́, и́же и отъ земли́ преста́вился еси́, не у́меръ, но въ Бо́зѣ жи́въ и безсме́ртенъ пребыва́я.

Сла́ва. Подо́бенъ: Жены́, услы́шите.

Гро́мовъ сы́нъ бы́въ, человѣ́комъ богосло́вилъ еси́, е́же въ нача́лѣ бѣ́ Сло́во, апо́столе Іоа́нне; возлегíй бо на пе́рси вѣ́рно Влады́ки твоего́ и отту́ду поче́рпъ богосло́вія струи́, тва́рь всю́ напая́еши.

И ны́нѣ, богоро́диченъ:

При Крестѣ́ Сы́на Твоего́ и Бо́га стоя́щи Всечи́стая со ученико́мъ дѣ́вственникомъ, се́, глаго́летъ, сы́нъ Тво́й, услы́ша Созда́вшаго; ученику́ же: се́, глаго́летъ, Ма́ти твоя́. Съ ни́мже Тя́ вси́ пое́мъ, Богороди́тельнице Дѣ́во.

На хвали́техъ стихи́ры на 4, гла́съ 8. Подо́бенъ: О, пресла́внаго чудесе́!

Блаже́нне Іоа́нне всему́дре,/ оби́льною теплото́ю Христо́вы любве́/ мно́жае всѣ́хъ бы́лъ еси́/ ученико́въ люби́мь Всеви́дцу Сло́ву/ и судя́щему пра́выми мѣ́рами все́й вселе́ннѣй,/ чистоты́ и дѣ́вства/ добро́тами озари́вся/ тѣ́ломъ и по́мысломъ,/ богоблаже́нне.

Дѣ́вства процвѣте́ніе,/ честны́хъ добродѣ́телей прія́тное жили́ще,/ му́дрости орга́нъ,/ Ду́ха хра́мъ,/ свѣтоно́сная уста́ благода́ти,/ Це́ркве свѣтлѣ́йшее о́ко,/ всечестна́го Іоа́нна/ пѣ́сньми духо́вными ны́нѣ восхва́лимъ,/ я́ко служи́теля Христо́ва.

Богосло́вія во́ды,/ на пе́рси возле́гъ,/ му́дрости поче́рплъ еси́/ и мíръ напои́лъ еси́,/ Іоа́нне всеизя́щнѣйше,/ Тро́ицы вѣ́дѣніемъ/ мо́ре изсуши́лъ еси́ безбо́жія,/ сто́лпъ бы́въ и о́блакъ одушевле́нъ,/ наставля́я ны́ къ небе́сному наслѣ́дію.

Евангели́сте боже́ственне,/ благи́хъ исто́чникъ,/ Ца́рство недви́жное,/ жи́знь вѣ́чную, и ра́дость неизглаго́ланную,/ и зрѣ́нія Боже́ственнаго наслажде́ніе,/ и богатода́тно Христо́ва дарова́нія,/ у́мъ превосходя́й и человѣ́ческій по́мыслъ,/ сы́не гро́мовъ,/ благовѣству́яй мíру,/ уясни́лъ еси́.

Сла́ва, гла́съ 8. Самогла́сенъ:

Благовѣ́стниче Іоа́нне, равноа́нгельне, дѣ́вственниче, богосло́ве, богонауче́нне, правосла́вно мíру пречи́стое ребро́, кро́вь и во́ду источи́вшее, проповѣ́далъ еси́, и́мже вѣ́чную жи́знь обрѣта́емъ душа́мъ на́шимъ.

И ны́нѣ, богоро́диченъ, гла́съ то́йже:

Влады́чице, пріими́ моли́твы ра́бъ Твои́хъ и изба́ви на́съ отъ вся́кія ну́жды и печа́ли.

Славосло́віе вели́кое.
По трисвято́мъ тропа́рь апо́стола. Сла́ва, и ны́нѣ, богоро́диченъ: Вся́ па́че смы́сла... Ектеніи́ и отпу́стъ.

И пое́мъ стихи́ру самогла́сну свята́го, ю́же хо́щетъ екклесіа́рхъ. И исхо́дитъ іере́й съ кади́ломъ, предыду́щу ему́ свѣти́льнику, кади́тъ на анало́гіи ико́ну свята́го апо́стола. И отда́въ кади́ло, стои́тъ одесну́ю страну́ анало́гія. И прихо́дитъ игу́менъ ко анало́гію, и твори́тъ два́ покло́на, и цѣлу́етъ ико́ну свята́го апо́стола. И по цѣлова́ніи еди́нъ покло́нъ, и взе́мъ струче́цъ, на то́ устро́енный, помазу́етъ себе́ отъ канди́ла святы́мъ еле́емъ крестообра́зно на челѣ́ свое́мъ. И бра́тія подо́бнѣ цѣлу́ютъ ико́ну свята́го. Игу́менъ же помазу́етъ святы́мъ еле́емъ іере́я и про́чую бра́тію. По пома́заніи же свята́го еле́я пое́мъ ча́съ 1-й. На 1-мъ часѣ́ тропа́рь и конда́къ апо́стола. И быва́етъ коне́чный отпу́стъ.

Зри́: Си́це пома́заніе быва́етъ всегда́ и во вся́ пра́здники вели́кихъ святы́хъ, въ ни́хже быва́ютъ бдѣ́нія.

НА ЛИТУРГІИ.

Блаже́нна отъ кано́на свята́го 2-го гла́са, пѣ́снь 3-я на 4, и 6-го гла́са, пѣ́снь 6-я на 4. По вхо́дѣ тропа́рь хра́ма Христо́ва, и Богоро́дицы, и апо́стола. А храмо́въ святы́хъ тропари́ и кондаки́ не глаго́лются. По се́мъ конда́къ хра́ма Христо́ва. Та́же Сла́ва, конда́къ апо́стола. И ны́нѣ, хра́ма Богоро́дицы. Аще ли нѣ́сть хра́ма Богоро́дицы: И ны́нѣ, хра́ма Христо́ва. Аще ли нѣ́сть хра́ма Христо́ва и Богоро́дицы, глаго́лемъ тропари́ си́це: Тропа́рь апо́стола. Сла́ва, конда́къ его́, и ны́нѣ, Предста́тельство христіа́нъ... Проки́менъ, гла́съ 8: Во всю́ зе́млю изы́де вѣща́ніе и́хъ, и въ концы́ вселе́нныя глаго́лы и́хъ. Сти́хъ: Небеса́ повѣ́даютъ сла́ву Бо́жію, творе́ніе же руку́ Его́ возвѣща́етъ тве́рдь. Апо́столъ, Собо́рнаго посла́нія Іоа́ннова, зача́ло 73, отъ полу́: Возлю́бленніи, Бо́га никто́же ви́дѣ... Аллилу́ія, гласъ 1: Исповѣ́дятъ небеса́ чудеса́ Твоя́, Го́споди, и́бо и́стину Твою́ въ це́ркви святы́хъ. Сти́хъ: Бо́гъ прославля́емь въ совѣ́тѣ святы́хъ. Ева́нгеліе Іоа́нна, зача́ло 61: Стоя́ху при Крестѣ́ Іису́совѣ... Прича́стенъ: Во всю́ зе́млю изы́де вѣща́ніе и́хъ, и въ концы́ вселе́нныя глаго́лы и́хъ.

Источникъ: Минíа, мѣ́сяцъ Септе́мврій. — Кíевъ: Въ тѵпогра́фіи Кíево-Пече́рской Ла́ѵры, 1893. — Л. 254 – 266 об.