Home  |  Morning  |  Resources  |  Publications  |  Scripture  |  Menaion  |  Evening

Мѣ́сяца Септе́мврія въ 27-й де́нь.
Свята́го му́ченика Каллистра́та и дружи́ны его́.

ВЕЧЕРЪ.


На Го́споди воззва́хъ: стихи́ры, гла́съ 8. Подо́бенъ: О, пресла́внаго чудесе́!

Му́чениче страда́льче Каллистра́те,/ благоче́стія свѣ́томъ/ просвѣти́въ мы́сль,/ пу́ть ше́ствовалъ еси́ неукло́нно,/ вводя́щій къ та́мо су́щему блаже́нству,/ побѣди́въ вся́ ко́зни проти́внаго./ Тѣ́мъ тя́ благохва́лимъ,/ свяще́нную твою́ па́мять/ чту́ще, блаже́ннѣйше.

Му́чениче богому́дре Каллистра́те,/ сло́вомъ обога́щся жи́зни,/ къ жи́зни путеводи́лъ еси́/ невѣ́дѣніемъ пре́жде окая́нно уме́ршія,/ и́же и уме́рше усе́рдно, сла́вне,/ за всѣ́хъ на́съ Воскресе́ніе,/ жи́ти и́стиннѣйше во Христѣ́ вѣ́руются;/ съ ни́миже на́съ помяни́/ ко Го́споду преблаго́му.

Му́чениче свяще́нне Гимна́сіе,/ мече́мъ во главу́ усѣ́ченъ,/ тече́ніемъ кро́ве/ фарао́на льсти́ваго/ и́стинно потопи́лъ еси́,/ и ны́нѣ то́чиши всѣ́мъ исцѣле́нія/ вѣ́рою ко хра́му твоему́ притека́ющимъ,/ и по́двиги твоя́ въ не́мъ хва́лящимъ,/ и честну́ю па́мять твою́,/ блаже́нне, торжеству́ющимъ.

Сла́ва, гла́съ 4. Византíево:

Пре́жде Честна́го Креста́ Твоего́ страшна́ сме́рть человѣ́комъ, по сла́внѣй же Стра́сти стра́шенъ человѣ́къ сме́рти. Та́ко возмо́же страстоте́рпецъ, си́це упраздни́ всю́ вра́жію си́лу. Того́ моли́твами, Христе́, спаси́ ду́ши на́ша.

И ны́нѣ, богоро́диченъ или́ крестобогоро́диченъ. Подо́бенъ: Яко до́бля.

Агнца и Па́стыря Тя́/ на Дре́вѣ я́ко ви́дѣ,/ Агница ро́ждшая рыда́ше/ и Ма́терски Тебѣ́ вѣща́ше:/ Сы́не вожделѣ́ннѣйше,/ ка́ко на дре́вѣ кре́стнѣмъ повѣ́шенъ еси́, Долготерпѣли́ве?/ Ка́ко ру́ки Твоя́ и но́ги Твоя́, Сло́ве,/ пригвозди́шася отъ беззако́нныхъ,/ и Кро́вь Твою́ излія́лъ еси́, Влады́ко?

На стихо́внѣ окто́иха.

Тропа́рь, гла́съ 4:

Му́ченицы Твои́, Го́споди, во страда́ніихъ свои́хъ вѣнцы́ прія́ша нетлѣ́нныя отъ Тебе́, Бо́га на́шего: иму́ще бо крѣ́пость Твою́, мучи́телей низложи́ша, сокруши́ша и де́моновъ немощны́я де́рзости. Тѣ́хъ моли́твами спаси́ ду́ши на́ша.

НА УТРЕНИ.


Оба кано́на окто́иха. И святы́хъ кано́нъ на 4. Творе́ніе Іо́сифово. Гла́съ 8.

Пѣ́снь 1.

Ирмо́съ: Пѣ́снь возсле́мъ, лю́діе, чу́дному Бо́гу на́шему, свободи́вшему Изра́иля отъ рабо́ты, пѣ́снь побѣ́дную пою́ще и вопію́ще: пои́мъ Тебѣ́, Еди́ному Влады́цѣ.

Стезю́ ше́ствовавъ неукло́нно страда́нія, бы́лъ еси́ заблу́ждшимъ пу́ть, къ Боже́ственнымъ воспокое́ніемъ, блаже́нне, вводя́щій: тѣ́мъ, соше́дшеся, благохва́лимъ тя́, Каллистра́те, вѣ́рою.

Якоже свѣтлѣ́йша звѣзда́ возсія́въ, озари́лъ еси́ богозна́нія свѣ́томъ Христо́ву Це́рковь, тму́ же отгна́въ, му́чениче, невѣ́дѣнія, и ны́рища преле́стная низложи́лъ еси́.

Вся́къ иску́съ терпѣли́во подъе́мъ, Каллистра́те, за всѣ́хъ Жи́знь умре́ти не отре́клся еси́: тѣ́мъ къ безсме́ртному поко́ю, ра́дуяся, преше́лъ еси́, со а́нгельскими ли́ки весели́шися.

Угль Боже́ственнаго Ду́ха огне́мъ свяще́нный Гимна́сій распала́емь показа́ся и ле́сти ти́ну попали́, чудесы́ же ороша́етъ пали́мыхъ жже́ніемъ страсте́й.

Богоро́диченъ: Еди́на въ жена́хъ ражда́еши Еди́наго отъ Тро́ицы преесте́ственно, Всенепоро́чная, иску́са му́жеска не позна́вши: тѣ́мъ Тя́ сла́вимъ и изъ Тебе́ Рожде́ннаго вы́шше вся́кія вины́ и сло́ва.

Пѣ́снь 3.

Ирмо́съ: Утверже́й сло́вомъ небеса́ и зе́млю основа́вый на вода́хъ мно́гихъ, утверди́ мя къ пѣ́нію славосло́вія Твоего́, Го́споди.

Не поже́ръ отню́дъ ва́яннымъ бого́мъ, чиста́ же́ртва прине́слся еси́ всѣ́хъ Бо́гу, за ны́ пожре́нному, му́чениче страстоте́рпче Каллистра́те.

Укра́шенъ багряни́цею, обагре́нною отъ свяще́нныхъ, му́чениче, и́стинно крове́й твои́хъ, Царю́ вѣко́въ вѣнцено́сецъ, блаже́нне, предстои́ши.

Обнаже́нъ яви́ся вра́гъ твое́ю боже́ственною сла́вою и су́щихъ съ тобо́ю страда́лецъ, одѣ́явшихся съ высоты́, му́чениче доблему́дре Гимна́сіе.

Богоро́диченъ: Моле́ніе сотвори́ прилѣ́жно къ Твоему́ Сы́ну, Дѣ́во, е́же спасти́ ны отъ ожида́емыхъ бѣ́дъ и вѣ́чнующаго муче́нія.

Конда́къ, гла́съ 4. Подо́бенъ: Яви́лся еси́.

Вся́къ тру́дъ дне́сь Це́рковь ны́нѣ соверша́ющи, святíи, восхваля́етъ та́инственно, я́ко за ню́ страда́льчествовавшія, му́ченицы боже́ственніи, добропобѣ́дніи, всему́дріи.

Та́же сѣда́ленъ, гла́съ 5. Подо́бенъ: Собезнача́льное Сло́во.

Каллистра́товы стра́сти восхва́лимъ, Гимна́сіевы болѣ́зни воспѣсносло́вимъ, съ ни́ми терпѣли́во пострада́вшія любо́вію ублажи́мъ, вѣ́рніи, и къ ни́мъ возопіи́мъ: ору́жницы благоче́стія, проси́те дарова́ти на́мъ ми́ръ и ве́лію ми́лость.

Сла́ва, и ны́нѣ, богоро́диченъ:

Души́ моея́ стра́сти многоболѣ́зненныя и пло́ти моея́ неду́ги вско́рѣ исцѣли́, ума́ моего́ изступле́нія уста́ви, Пренепоро́чная, и въ тишинѣ́ помышле́нія моли́твы приноси́ти чи́стыя Царю́ всѣ́хъ сподо́би, Богоро́дице, и испроси́ прегрѣше́ній оставле́ніе.

Крестобогоро́диченъ:

На Крестѣ́ Тя́ зря́щи, Христе́, Ма́ти Твоя́, во́лею посредѣ́ разбо́йниковъ ви́сяща, терза́ющи Ма́терски утро́бы, глаго́лаше: безгрѣ́шне Сы́не, ка́ко непра́ведно на Крестѣ́, я́ко злодѣ́й, распя́лся еси́, ро́дъ человѣ́ческій оживи́ти хотя́, я́ко Преблагíй?

Пѣ́снь 4.

Ирмо́съ: Услы́шахъ, Го́споди, смотре́нія Твоего́ та́инство, разумѣ́хъ дѣла́ Твоя́ и просла́вихъ Твое́ Божество́.

Воево́да я́коже изя́щнѣйшій, му́чениче, гони́телю ополчи́вся, улови́лъ еси́ къ боже́ственнѣй жи́зни плѣне́нныя дре́вле, я́же имѣ́яше.

Ту́чами слове́съ твои́хъ напои́лъ еси́ сердца́ и наста́вилъ еси́ къ водѣ́ присножи́зненнѣй, страда́льче Госпо́день досточу́дне.

Яко ове́нъ закала́ется, имѣ́я я́коже а́гнцы предзакала́емыя его́, приснопа́мятный Каллистра́тъ, крѣ́пкія ору́жники преусе́рднѣйшія.

Узрѣ́лый, Гимна́сіе, я́коже лоза́, му́чениче, сло́вомъ твоего́ страда́нія гро́здъ процвѣте́, благоче́стія вино́ источа́ющь.

Богоро́диченъ: Оскве́рншееся страстьми́ се́рдце мое́, Отрокови́це, очи́сти и прія́телище сотвори́ чи́стыхъ и Боже́ственныхъ осія́ній.

Пѣ́снь 5.

Ирмо́съ: Отъ но́щи невѣ́дѣнія боговѣ́дѣніемъ просвѣти́вый концы́, просвѣти́ мя у́тромъ человѣколю́бія Твоего́, Го́споди.

Всеусе́рдно, му́чениче, возлюби́въ Христа́ Бо́га на́шего, пострада́лъ еси́ и держа́ву погуби́лъ еси́ вра́жію немощну́ю.

Воинствосло́віи боже́ственными показа́лся еси́ ве́рхъ, Каллистра́те, во́инствомъ а́нгеловъ, му́чениче, причи́слился еси́, ра́дуяся.

Укра́шенъ сла́вою му́ченическія свѣ́тлости, Гимна́сіе, ра́дуяся ны́нѣ преложи́лся еси́ къ свѣ́тлостемъ а́нгельскимъ.

Богоро́диченъ: Восто́къ яви́лася еси́ пра́вды Со́лнца, Всенепоро́чная, Его́же моли́ спасти́ чи́сто сла́вящія Тя́.

Пѣ́снь 6.

Ирмо́съ: Очи́сти мя́, Спа́се, мно́га бо беззако́нія моя́, и изъ глубины́ зо́лъ возведи́, молю́ся, къ Тебѣ́ бо возопи́хъ, и услы́ши мя́, Бо́же спасе́нія моего́.

Льво́въ че́люсти, му́дре, неви́димыхъ сокруши́лъ еси́ и, пи́щу иногда́ вра́жію су́щія, Бо́жія ча́да показа́лъ еси́ и сла́дости невеще́ственныя о́бщники, му́чениче Каллистра́те.

Красно́ о Бо́зѣ боже́ственное сло́во сотворя́я, бого́мъ безду́шнымъ пре́жде окая́нно служа́щихъ боже́ственны яви́лъ еси́, съ ни́ми пострада́въ, пресла́вне Каллистра́те.

Христу́ ва́ша вы́я преклони́вше, му́ченицы, прія́сте заколе́ніе, и же́ртвы соверше́нныя Бо́гу принесо́стеся, и перворожде́нныхъ Це́рковь украси́сте.

Богоро́диченъ: Освяти́ у́мъ мо́й, и просвѣти́ мое́ се́рдце, свята́я Ма́ти Бо́жія, и одержа́щихъ мя́ злолю́тыхъ изба́ви, да Тя́ сла́влю, Богоро́дице Приснодѣ́во.

Конда́къ, гла́съ 4. Подо́бенъ: Вознесы́йся на Кре́стъ.

Многообра́зныя ра́ны претерпѣ́вше и вѣнцы́ отъ Бо́га я́вѣ пріи́мше, о на́съ моли́теся, блаже́нніи, Христу́, па́мять всепра́зднственную ва́шу соверша́ющихъ, велича́йшій Каллистра́те со страда́вшими съ тобо́ю, е́же умири́ти па́ству и лю́ди: То́й бо е́сть вѣ́рныхъ утвержде́ніе.

Икосъ:

Моще́й твои́хъ зря́, Каллистра́те, ра́ку, пою́ и велича́ю болѣ́зни и страда́нія, я́же подъя́лъ еси́, стражда́. Тѣ́мъ молю́ тя: уми́лостиви и мнѣ́ Христа́, Страстополо́жника твоего́, пода́ти ми́ сло́во благода́тію, да возмогу́ по́двиги твоя́ похвали́ти; богосло́вно бо никто́же возмо́жетъ въ человѣ́цѣхъ изрещи́ твоя́ до́блести, ка́ко вше́лъ еси́ му́жественно въ суди́ще, помышле́нія, до́лѣ плѣ́жущая, облича́я мучи́тельская: Христо́съ е́сть вѣ́рныхъ утвержде́ніе.

Пѣ́снь 7.

Ирмо́съ: Отъ Іуде́и доше́дше, о́троцы, въ Вавило́нѣ иногда́, вѣ́рою Тро́ическою пла́мень пе́щный попра́ша, пою́ще: отце́въ Бо́же, благослове́нъ еси́.

Просвѣти́вся, я́ко зла́то, огне́мъ муче́ній, Страсте́й Христо́выхъ зна́меніе яви́лся еси́ и ны́нѣ возложи́лся еси́ сокро́вищемъ боже́ственнымъ, сла́вне, вопія́: отце́въ на́шихъ Бо́же, благослове́нъ еси́.

Укрѣпи́вся страстьми́, ме́чь яви́лся еси́, всеблаже́нне, небокова́нный, ссѣца́я неви́димыхъ де́моновъ полки́ и зовя́, Каллистра́те: отце́въ на́шихъ Бо́же, благослове́нъ еси́.

Крѣ́покъ яви́лся еси́ на нече́стіе, му́чениче Каллистра́те, крѣ́постію Тро́ическою, Ея́же ны́нѣ сія́ньми вопіе́ши просвѣща́емь: отце́въ на́шихъ Бо́же, благослове́нъ еси́.

Тве́рдымъ по́мысломъ Христа́ возлюби́въ, му́чениче Гимна́сіе, со всѣ́ми купноревни́тели закла́нъ бы́лъ еси́, воспѣва́я благода́рственно, богодохнове́нне: отце́въ на́шихъ Бо́же, благослове́нъ еси́.

Богоро́диченъ: Изъ Тебе́ Воплоти́вшагося па́че ума́ и сло́ва, Богора́дованная, моли́ спасти́ся любо́вію Тя́ чту́щимъ и согла́сно зову́щимъ: отце́въ на́шихъ Бо́же, благослове́нъ еси́.

Пѣ́снь 8.

Ирмо́съ: Богоглаго́ливіи о́троцы въ пещи́, со огне́мъ пла́мень попира́юще, поя́ху: благослови́те, дѣла́ Госпо́дня, Го́спода.

Искорени́въ пре́лести те́рнія, рая́ показа́лся еси́, му́чениче, са́дъ краснѣ́йшій, благоче́стія принося́ плоды́ Боже́ственною благода́тію.

Взира́я къ наде́ждамъ бу́дущимъ во упова́ніи соверше́нномъ, къ подвиго́мъ отлучи́лся еси́ и, побѣди́въ, зако́нно вѣнча́лся еси́, Каллистра́те.

Твоего́ хра́ма врачевство́ стяжа́вше, благоче́стно приходя́щіи злоудо́бныхъ избавля́ются, благохва́ляще тя́ вѣ́рою, Гимна́сіе сла́вне.

Богоро́диченъ: Яко вы́шши всѣ́хъ тва́рей, Богора́дованная Отрокови́це, по́мыслъ мо́й вы́шши льсти́теля собла́зновъ, Всенепоро́чная, сотвори́.

Пѣ́снь 9.

Ирмо́съ: Устраши́ся вся́къ слу́хъ неизрече́нна Бо́жія снизхожде́нія, я́ко Вы́шній во́лею сни́де да́же и до пло́ти, отъ дѣви́ческаго чре́ва бы́въ Человѣ́къ. Тѣ́мже Пречи́стую Богоро́дицу, вѣ́рніи, велича́емъ.

Исцѣле́ніе всѣ́мъ ра́ка моще́й твои́хъ то́читъ тре́бующимъ, му́чениче Каллистра́те, и уставля́етъ стра́сти вои́стинну неудобоисцѣ́льныя, и отго́нитъ лука́выхъ духо́въ тму́ Боже́ственнаго Ду́ха дѣ́йствомъ, и си́лою, и благода́тію.

Яви́стеся, му́ченицы Христо́вы, я́ко богоплете́нная плени́ца, связу́еми дру́гъ дру́гу благода́тію, и къ высотѣ́ восходя́ще, и освяща́юще зе́млю лія́ніемъ кро́ве. Тѣ́мъ па́мять ва́шу пра́зднуемъ вѣ́рно, веселя́щеся.

Вѣне́цъ прія́лъ еси́ я́вѣ неувяда́емый, и сла́ву вѣ́чную, и весе́ліе, и ра́дость, конца́ не иму́щую, и Ца́рство небе́сное, богому́дре Каллистра́те, со страда́вшими съ тобо́ю, съ ни́миже помина́й на́съ ко Го́споду.

Боже́ственная па́мять му́драго Каллистра́та, Гимна́сія же дне́сь и страда́вшихъ съ ни́ми, со́лнца мно́жае возсія́вши, свѣща́тельными блиста́ньми просвѣща́етъ концы́. Ихже моли́твами, Христе́, осужде́нія свободи́ ны.

Богоро́диченъ: Гла́съ Тебѣ́ Гавріи́ловъ весе́лымъ по́мысломъ взыва́емъ: ра́дуйся, ра́досте вѣ́рныхъ; ра́дуйся, свѣ́щниче златы́й и трапе́зо, горо́ и две́рь мы́сленная; ра́дуйся, боже́ственная колесни́це Царя́ Христа́; ра́дуйся, разрѣше́ніе кля́твы, Всеблагослове́нная.

Свѣти́ленъ. Подо́бенъ: Жены́ услы́шите.

О, чу́до! Ка́ко бре́нніи зла́ти естество́мъ яви́шася? Ибо ни о́гнь, ниже́ ме́чь, ниже́ звѣре́й зу́бы, ни му́ки, ни ра́ны си́хъ погуби́ша, но, пло́тію безпло́тнаго низложи́вше, Го́споду о на́съ мо́лятся.

Сла́ва, и ны́нѣ, богоро́диченъ:

Ра́дуйся, Бо́жія пала́то; ра́дуйся, горо́ присѣ́нная; ра́дуйся, Боже́ственная трапе́зо; ра́дуйся, неопали́мая купино́; ра́дуйся, престо́ле сла́вы; ра́дуйся, ста́мно всезлата́я; ра́дуйся, свѣ́щниче всесвѣ́тлый; ра́дуйся, ле́гкій о́блаче, Дѣвома́ти Марíе.

Источникъ: Минíа, мѣ́сяцъ Септе́мврій. — Кíевъ: Въ тѵпогра́фіи Кíево-Пече́рской Ла́ѵры, 1893. — Л. 266 об. – 270.